• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

רשלנות רפואית בניתוחרשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח מעלה לדיון משפטי היבטים נוספים שאינם עולים בתביעות רשלנות רפואית אחרות, למשל באבחון שגוי של מחלה. למעשה, בניתוחים מסוימים ניתן לזכות בתביעה גם בלי להוכיח רשלנות, לו רק נוכיח שההסברים שניתנו לקראת הניתוח לא היו נכונים בנסיבות (למשל בגלל המצב הייחודי של המטופל הספציפי) או לא היו מפורטים דים.

רשלנות רפואית בניתוח מתוכנן, שאינו חירום ואינו מציל חיים

  • מה צריך להסביר בניתוחים מתוכננים שאינם מצילי חיים?
  • ההסבר הנדרש מהרופא צריך להיות מפורט ולכלול אזהרה גם מפני סיבוכים נדירים.
  • אם חולה מסוים סובל ממחלות רקע על הרופא להתאים את ההסבר למצבו
  • כשיש יותר מדרך אחת, לגלות למטופל את דבר קיומן של שתי האסכולות, גם אם בית-חולים מאמץ באופן בלעדי רק אחת מביניהן.
  • חובה על הרופא אפילו ליידע אם בחו"ל הטיפול מתנהל אחרת.
  • חובה להסביר אם בישיבת צוות היו רופאים שחשבו שלא צריך לנתח. ​
  • חובה מיוחדת בטיפול חדשני / נסיוני.
  • וכן את העובדה שקיים ניתוח חדשני שפורסם אודותיו בצורה בולטת בספרות רפואית.​​
  • כך גם מבלי להוכיח רשלנות התביעה תתקבל. בחלקה או בכולה. אם הוכיח המטופל שהוא לא היה נכנס לניתוח אם היה מוסבר מה שהיה צריך להסביר, התביעה מתקבלת במלואה.

רשלנות רפואית בהיבט הטכניקה הניתוחית

כמובן שאם הרופא התרשל בביצוע הניתוח, אופן הניתוח או התאמת סוג הניתוח, אזי התביעה תתקבל במלואה ללא קשר להסבר החסר שלא ניתן.

רשלנות רפואית בטכניקה הניתוחית לא נודעת בקלות למטופל, אבל כל פתיחה מחדש, כל אשפוז נוסף, כל החמרה היא תמרור אזהרה לרשלנות רפואית.

האם חתימה על טופס הסכמה מעקרת את הזכות לתבוע?

בניגוד לסברה הרווחת, החתימה על טופס הסכמה לניתוח לא מונעת הגשת תביעה. אף גורם לא מוסמך להסיר מעצמו אחריות כנגד חתימה, וכך גם לא רופאים.

טפסי ההסכמה מנוסחים באופן גורף מדי וכך אינם תואמים את הסיכון המוגבר אצל החולה הספציפי. פעמים רבות ההחתמה מבוצעת על ידי רופא שאינו המנתח האחראי והוא חסר התמחות ספציפית, בדר”כ בניתוח חוזר. מי שמסביר ומחתים שוב הוא מתמחה זוטר.

יותר מהכל: לעיתים הספרות לא תואמת לטופס. למשל, דלף תוכן קיבה, אחד מסיבוכי ניתוח שרוול הקיבה, מופיע בטופס פחות מאחוז אבל ע״פ הספרות הרפואית הוא 7%-1%.  

רשלנות בהכנה לניתוח

רשלנות רפואית בהכנה לניתוח קשורה כבר לסדר וארגון שלקראתו. בתי החולים בישראל מנהיגים טופס זיהוי מנותח, טופס הכנה לניתוח, ו”פסק זמן” שבו נבדקים פרטי החולה לפני הניתוח ועדיין שומעים מעת לעת על ניתוח באיבר לא נכון או בצד לא נכון.

איגוד הבריאות העולמי דורש שהאיבר האמור להינתח יסומן באופן בולט, וחובת דיווח שצילומי ההדמיה הנדרשים נמצאים. לאחר הניתוח יש חובה לבצע ספירת מלאי ובכך לוודא שהמחטים, הספוגיות וכלי הניתוח מחוץ לגוף המנותח.

דילוג לתוכן