דוגמה לאבחנה שגויה יכולה להיות אבחנה של מחלת המעי הדק כאשר לאמיתו של דבר החולה סובל מצליאק (ובשמה העברי של המחלה: כרסת) אשר נובעת מרגישות לגלוטן. בהיבט המדיקו-לגאלי, אם מחלת הצליאק לא מאותרת בזמן, חרף האנמנזה, ולא ניתן הטיפול המתאים, בהחלט יכול להיות שמדובר ברשלנות רפואית שכן מעבר לעצם הניתוחים המיותרים והסיבוכים שבעקבותיהם, קיים סיכון של חסימות מעיים, שבשל איחור באבחון יכול להתממש. כתוצאה עלול הניקוז הוורידי להיחסם, להינזק תהליך אוורור הריאות, המעי להינקב, המקום להזדהם, ושאר מריעין בישין, חלקם כאמור מסכני חיים.

 


 

No votes yet.
Please wait...