crpsהגדרה

CRPS – "תסמונת כאב אזורי מורכב", היא תסמונת שראוי להתעכב עליה גם בהיבט המשפטי. ביטויי המחלה כוללים כאב, בצקת, שינוי טמפרטורה וצבע ושינוי בתפקוד המוטורי, לעתים רעד. 

נפגע הסובל מתסמונת CRPS באיבר חווה זאת כאילו נכרת לו האיבר. שיבוש במערכת העצבים גורם למוח לשדר שהפגיעה לא החלימה עדיין. בעבר הרחוק אפילו היתה מחשבה לקטוע את הגפה כדי לעצור את הכאב.

Type 1

תסמונת CRPS סוג 1 מציירת פגיעה טריוויאלית לכאורה, כמו קרסול שבר או נקע, התרחשה, ללא פגיעה עצבית כאשר הסוג השני מתייחס למצב לאחר ניתוח זיהום קשה.

כיצד להדוף טענות של חב' הביטוח כאילו התסמונת אינה קיימת?

מבחינת הגורם הבודק הנפגע הוא בגדר חשוד המתחזה. כי הצילומים והבדיקות האובייקטיביות לכאורה לא מסגירים בעיה כלשהי למעט שינויי צבע וטמפ' העור.

אם חב׳ הביטוח תעלה טענה להיעדר קשר סיבתי בין תאונה לתסמונת, יש לטעון לסמיכות הזמנים, לכלל נסיבותיו האישיות של התובע, להיעדר חבלה אחרת שיכולה היתה לגרום לתסמונת וכן לידע הרפואי החסר.

אחוזי נכות

CRPS לא מוזכר בתקנות הביטוח הלאומי. מבחינת אורטופדים לא הגונים במיוחד, אין נקבעת נכות כי התסמונת איננה מופיעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי.

המומחים שלא מצאו את התסמונת כפריט ליקוי בתקנות מתעלמים ממנה. אני כמובן מתייחס הן לרופאים בוועדות של ביטוח לאומי והן למומחים שממונים על ידי ביהמ"ש. הם פשוט לא שוקלים באופן פתוח את שאלת קיום התסמונת. ייתכן ומדובר באוזלת יד מכוונת.

על כן, צריך לעמוד על כך שיימצא פתרון. לשכנע שדווקא אפשר למצוא התאמה לפריט דומה בתקנות. אפשר גם לבקש שמומחה בתחום הנוירולוגי ימצא ליקוי נוירולוגי שמתאים/שדומה לתסמונת הכאב.

דילוג לתוכן