crps

התסמונת

CRPS – תסמונת כאב אזורי מורכב – (מאנגלית: “Complex Regional Pain Syndrome) היא תסמונת כאב שראוי להתעכב עליה גם בהיבט המשפטי. היא תסמונת שמתארת שיבוש במערכת העצבים גורם למוח לשדר שהפגיעה לא החלימה עדיין. 

ביטויי התסמונת

האם התסמונת מוזכרת בתקנות ביטוח לאומי?

תסמונת CRPS לא מוזכרת בתקנות הביטוח הלאומי. הצילומים והבדיקות האובייקטיביות לא מסגירים בעיה כלשהי. למעט שינויי צבע וטמפ’ העור. על כן, מבחינת הבודק הנפגע הוא בגדר מתחזה. ואם הבודק לא הגון במיוחד, גם אם זוהתה התסמונת, הוא לא יקבע נכות. מדוע? כי התסמונת איננה מופיעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי. 

אחוזי נכות

מהטעם הזה כדאי להיות מטופל אצל רופא מתמחה בכאב כדי שגם בביטוח לאומי או בהליך המשפטי ימונה מומחה כאב. יש גם לשכנע שדווקא אפשר למצוא התאמה לפריט דומה בתקנות. אפשר גם לבקש שמומחה בתחום הנוירולוגי ימצא ליקוי נוירולוגי שמתאים/שדומה לתסמונת הכאב.

כיצד להדוף טענות של חב' הביטוח כאילו תסמונת CRPS אינה קיימת?

crps

מה העידה מומחית לרפואת כאב על CRPS?

5/5
דילוג לתוכן