• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

קורפוס קלוסוםקורפוס קלוסום (בעברית: כפיס המח) הוא חלק המחבר בין שני חצאי המוח והוא עולה לדיון בהקשר של רשלנות רפואית בבדיקת סקירת מערכות בהריון. 

קורפוס קלוסום חסר בסקירת מערכות כתמרור אזהרה מהבהב לקיומו של מום מולד

קורפוס קלוסום חסר הוא תמרור אזהרה מהבהב בעת סקירת מערכות כי חוסר שלו מנבא בעיות עתידיות, חלקן קוגנטיביות. ההבנה המדכאת שהממצא התפספס בהריון מגיעה בדר”כ לאחר הלידה, כאשר בבדיקת CT או MRI של המוח מתגלה המום.

מה היה אמור לעשות הרופא הבודק בסקירת מערכות בעת שמצא חוסר של קורפוס קלוסום?

סקירת מערכות סבירה הייתה אמורה לזהות את המום החל בשבוע ה-22 להריון. זאת דרך השוואה של אורכו ועוביו של החלק לממוצע המוכר. בהימצא הליקוי, היה הרופא חייב להמשיך לבדיקות הריון נוספות, צ’יפ גנטי/ מי שפיר/ ייעוץ גנטי. מדוע? כי בדר”כ מדובר בממצא שהוא חלק מתסמונת רחבה יותר, במערכת העצבים המרכזית חלילה. 

האם הייתה מאושרת הפסקת הריון?

על ההורים גם להוכיח כי היתה מאושרת הפסקת הריון. עם ממצא שכזה, קל יותר להשיג הפסקת הריון עד שבוע 23. אבל גם אחרי, אם קיים סיכוי גבוה מ-30% להולדת ילד בעל מום יינתן אישור. מומים חמורים כמו חוסר של קורפוס קלוסום יובילו להפסקה של ההריון גם בטרימסטר האחרון.

הגשת תביעה

תביעה בגין היעדר אבחון של אי תקינות עוברית מובאת על ידי ההורה (ים) ולא הילד. משמעות הדבר היא ש״מירוץ ההתיישנות” (מגבלת הזמן להגיש תביעה) מתחיל 7 שנים ממועד הרשלנות ולא מרגע הגיע הילד לגיל 18. התביעה תתייחס למכלול הנזק ממנו סובל היילוד ותדרוש פיצוי כנגד גידול ילד עם מום.  

קורפוס קלוסום קצר

קורפוס קלוסום קצר הוא כבר סיפור אחר. לפחות ע״פ מחקר קבוצתי שכלל נשים בהריון שהופנו עם הממצא והושוו לקבוצת ביקורת של 59 מקרים תקינים. במחקר לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת. בין עוברים שסווגו מלכתחילה בעלי קורפוס קלוסום קצר בהשוואה לקבוצת הביקורת.

דילוג לתוכן