חומרים מסרטנים

מפעם לפעם מפרסם משרד הבריאות רשימה של חומרים אשר עלולים לגרום ברמת וודאות משתנה לנזק גוף.
חלק פחות וחלק מוכרים יותר: פורמלדהיד – (מצוי בקוטלי פטריות / / במוצרי קוסמטיקה/ במגבונים לתינוקות. וכן בוטאדיאן – הנפוץ בתעשיית ייצור הגומי, בנזן – חומר הנפלט בשריפת דלקים.

חלקיקים של עשן, סיגריות ועשן תעשייתי, פיח תוצרים של חנקן וגופרית, כלור, חומר דשן, חומרי צבע ומדללים וקרינה אולטרא סגולה הוכחו כבעלי קשר סיבתי למחלת הסרטן. תיאוריות אחרות כמו הקשר קרינה בלתי מיינננת כמו ממכשירי סלולאר וטלויזיה, עדיין לא הוכחו הוכחה של ממש מדעית.

משרד איכות הסביבה מאמץ לרב את רשימת החומרים המסרטנים שמפרסם משרד הבריאות של ארה”ב. הרשימה כוללת מחוללי סרטן הידועים ככאלה ברמת וודאות גבוהה וכן מחוללי סרטן ברמת ודאות אפשרות. לאחרונה הצטרפו מס’ חומרים חדשים. בכך הם מצטרפים לרשימה קיימת של 228 קרצינוגנים – מחוללי סרטן בבני אדם.

מבין החומרים האחרונים שהוכרו כמסרטנים אחרי מחקרים חותכים הם:
1. קבוצת הורמונים הידועים כ”סטרואידם אסטרוגניים”
2. תחליפי ההורמון לנשים בגיל המעבר וגלולות למניעת הריון המגדילים את הסיכון לסרטן הרחם והשד.
3. טווח רחב של קרינה אולטרא סגולה מהשמש וממקורות מלאכותיים כמו מכונות שיזוף הגורם לסרטן העור
4. נסורת עץ מנגריות ומנסרות המעלה את הסיכון לסרטן מערות האף והסינוסים.
5. ניקל מגדיל את הסיכון לסרטן הריאות.
6. בריליום על מרכיביו הנפוץ בתעשייה הגורם ב”מידה סבירה” לסרטן ריאות.

החומרים האחרונים שהוכרו כמחוללי סרטן במידה סבירה הם:
1. תרופה אנטיביוטית בשם כלורמפניקול לפי מדריך MERCK 2. לתרופות, – אנטיביוטיקה חזקה במיוחד שיש להשתמש בה בהגבלה כמוצא אחרון לזיהומים קשים במיוחד, כאשר תרופות אחרות לא מועילות. הכלורמפניקול עלול לגרום ב”מידה סבירה” ללויקמיה (סרטן הדם).
3. תחמוצת הסטירין – מרכיב בתעשיית הקוסמטיקה.
4. פרופנול דו-ברומייד 1 המשמש ליצירת חומרים לכיבוי שרפות.

הרשימה המלאה

להלן הרשימה המלאה:

טבלה א’-

מסרטנים ודאיים

1. גורמים וקבוצות גורמים

1. אפלאטוקסינים טבעיים    1. Aflatoxins, naturally occuring

2. -4אמינוביפניל    2. 4-Aminobiphenyl

3. ארסן ותרכובות ארסן

3. Arsenic and  arsenic compounds

4. אסבסט    4. Asbestos

5. אזאתיופרין (תרופה)    5. Azathioprine

6. בנזן     6. Benzene

7. בנזידין    7. Benzidine

8. בריליום ותרכובות בריליום

8. Beryllium and beryllium compounds

9כלורואתיל  -2- נפתילאמין (כלורנפאזין)

9. N, N-Bis

(2 – Chloroethyl)-2
naphthylamine
(Chlornaphazine)

10. ביס (כלורומתיל) אתר וכלורומתיל מתיל אתר (טכני)    10. Bis (chloromethyl) ether and

chloromethyl methyl ether (technical grade)

11. -4,1בוטנדיול דימתאן סולפונט (מילרן) (תרופה)    11. l, 4-Butanediol

dimethane sulphonate

(myleran)

12. קדמיום ותרכובות קדמיום    12. Cadmium and cadmium

compounds

13. כלוראמבוציל (תרופה)    13. Chlorambucil

14.     1 -(2 – כלורואתיל)-

3 – (4 -מתיל ציקלוהקסיל)-

1 -ניתרוזואוריאה (מתיל –

CCNU ; סמוסטין)

(תרופה)    14. 1-(2-Chloroethyl)-3-(4-

methylcyclohexyl)-1-

nitrosourea (Methyl-CCNU;

Semustine)

15. תרכובות כרום (שש ערכי)    15. Chromium (VI) compounds

16. ציקלוספורין (תרופה)     16. Ciclosporin

17. ציקלופוספאמיד (תרופה)    17. Cyclophosphamide

18.דיאתילסטילבסטרול (תרופה)    18. Diethylstilboestrol

19. אריוניט    19. Erionite

20. אתילן אוקסיד    20. Ethylene oxide

21. מלפאלאן (תרופה)    21. Melphalan

22. 8 – מתוקסאלן משולב בטיפול עם קרינה על סגולה A (תרופה)

22. 8-Methoxypsoralen

(Methoxsalen)

plus ultraviolet A radiation

23. MOPPתשלובת תרופות כמוטרפיות הכוללות גורמים אלקילאטיים     23. MOPP and other combined

chemotherapy including

alkylating agents

24. גז חרדל (חרדל גופרית)    24. Mustard gas (sulfur mustard)

25. 2 -נפתילאמין    25. 2 Naphthylamine

26. תרכובות ניקל     26. Nickel compounds

27. טיפול אסטרוגני לבלות    27. Oestrogen therapy,

postmenopausal

28. אסטרוגנים מסוימים,

לא סטרואידליים (תרופה)    28. Oestrogens, nonsteroidal

29. אסטרוגנים מסוימים סטרואידליים    29. Oestrogens, steroidal

30. תרופות  למניעת הריון משולבות    30. Oral contraceptives, combined

31. תרופות למניעת הריון, בטיפול סידרתי משולב    31. Oral contraceptives, sequential

32. ראדון ומוצרי דעיכתו    32. Radon and

its decay products

33. סיליקה גבישית

בשאיפה ממקורות תעסוקתיים

בצורת קוורץ או קריסטובלית    33. Silica, crystalline

(inhaled in the form of quartz or

cristobalite from occupational

sources)

34. קרינת שמש    34. Solar radiation

35. טלק המכיל סיבים בצורת אסבסט    35. Talc containing asbestiform

fibres

36. טאמוקסיפן (תרופה)    36. Tamoxifen

37. 8,7,3,2 – טטראכלורודיבנזו –

פארא דיאוקסין     37. 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo

para dioxin (2,3,7,8 – TCDD)

38. תיוטפה (תרופה)    38. Thiotepa

39. טראוסולפאן    39. Treosulphan

40. ויניל כלוריד    40. Vinyl chloride

2. תערובות

CAS NO

1. משקאות אלכוהוליים  1. Alcoholic beverages

2. תערובת משככי כאבים

המכילים פנאצטין* (תרופה)    2. Analgesic mixtures containing phenacetin

3. זפת קרה, חומר ציפוי    65996-93-2  3. Coal – tar pitches

4. עטרן, זפת קרה    8007-45-2  4. Coal tars

5. שמנים מינרליים לא מטופלים

ו      מטופלים חלקית   5.     Mineral oils, untreated and

mildly treated

6. פצלי שמן    68308-34-9    6. Shale-oils

7. פיח

7. Soots

מוצרי טבק, מוצרי טבק לא לעישון        8.     Tobacco products, incl.

smokeless

9. עשן טבק        9. Tobacco smoke

10.אבק עץ        10.Wood dust

3. נסיבות חשיפה

1. ייצור אלומיניום        1.    Aluminium production

2. אוראמין בתהליך ייצור        2.    Auramine, manufacture of

3. ייצור ותיקון נעליים  ומגפיים

3.    Boot and shoe manufacture

and repair

4. תעשיית רהיטים         4. Furniture and cabinet making

5. יציקת ברזל ופלדה         5. Iron and steel founding

6. ייצור איזופרופנול

(בתהליך חומצה  חזקה)         6. Isopropanol manufacture

(strong-acid process)

7. ייצור מגנטה          7. Magenta manufacture of

8. צבע (בחשיפה תעסוקתית)         8. Painter (occupational exposure

as  a)

9. תעשיית הגומי         9. Rubber industry

10.ערפילי חומצה-אנאורגנית

חזקה המכילים חומצה

גופריתנית (בחשיפה

תעסוקתית)        10.Strong-inorganic-acid mists

containing sulfuric acid

(occupational exposure to)

4. גורמים ביולוגיים

1.    Epstein – Barr virus

2.    Helicobacter pylori (infection with)

3.    Hepatitis B virus (chronic infection with)

4.    Hepatitis C  virus (chronic infection with)

5.    Human immunodeficiency virus type 1 (infection with)

6.    Human papillomavirus type 16

7.    Human papillomavirus type 18

8.    Human T-cell lymphotropic virus type 1

9.    Opisthorchis viverrini (infection with)

10.    Schistosoma haematobium (infection with)

 

טבלה ב' – חומרים מסרטנים ודאיים בבע"ח וקרוב לודאי מסרטנים גם בבני אדם

 

1. גורמים וקבוצות גורמים

1. אקרילאמיד    1. Acrylamide

2. אדריאמיצין    2. Adriamycin

3. סטרואידים אנדרוגניים (תרופה)    3. Androgenic (anabolic) steroids

4. אזאציטידין (תרופה)    4. Azacitidine

5. בנז(a)אנתרצן    5. Benz (a) anthracene

6. צבעים על בסיס בנזידין    6. Benzidine-based dyes

7. בנזו(a)פירן    7. Benzo (a) pyrene

8. ביסכלורואתיל

ניתרוזואוריאה (BCNU)

(תרופה)    8. Bischloroethyl nitrosourea

(BCNU)

9. 1, 3 – בוטאדיאן    9. 1, 3-Butadiene

10. קפטאפול    10. Captafol

11. כלוראמפניקול (תרופה)    11. Chloramphenicol

12. טולואנים

5/5
דילוג לתוכן