• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

חבלה של ממשגרימת חבלה של ממש

“חבלה של ממש” המופיעה בכתב אישום תעבורתי, מתארת את מידת הנזק שגרם הנהג, לעצמו או לאחר ומידת הנזק תשפיע על חומרת העונש. הודאה תוביל כמעט בהכרח לפסילה מינימלית של 3 חודשים, אך האם היא מחויבת המציאות?

שברים

שבר מוגדר בפסיקה כ״חבלה ממש”. אפילו חתך. אבל אין דין חתך, כדין גרימת שבר ואין דין שבר קל כדין שבר שהותיר נכות. חומרת החבלה מאוד רלבנטית לעונש. מנעד הענישה רחב מבלי פסילה ועד מאסר בפועל. 

לשופט יש אפשרות מוגבלת להקל בענישה ורק מסיבה טובה במיוחד. באופן אבסורדי, לפרקליטות או לתביעה המשטרתית סמכות רחבה יותר מלשופט להקל אם יוצגו לה כשלים ראייתים.  

חבלה של ממש ועבירה נוספת - האם ענישה מצטברת?

  • העונש בגין גרימת ״חבלה של ממש״ תלוי גם באישום הנילווה. ״חבלה של ממש״ אינה באה לבדה:
  • אם הוצמד לה ״נהיגה רשלנית (ס׳ 62(2) + 38(2) לפקודת התעבורה״ או ״נהיגה בקלות ראש״ תתחייב לכאורה פסילה מינימלית נוספת של שלושה חודשים. כלומריהיו שופטים שיטילו עונש מצטבר של 6 חודשי פסילה
  • אם הוצמד לה ״נהיגה בחוסר זהירות״ - עבירה לפי סעיף 21 ג׳, לא תתחייב פסילה נוספת.

פגיעה בהולך רגל

נהג יכול לצאת נשכר מהעבודה הלא תמיד טובה של המשטרה. לא תמיד המשטרה ממשיכה להתעדכן במצבו הרפואי של הנפגע, מעבר לדליון חדר מיון שלו.

אפשר שחבלה של ממש תתגלה בשלב מאוחר לתאונה. פריצת דיסק למשל תתגלה רק לאחר כמה חודשים כי לא תמיד ממהרים במיון להפנות לסי טי. למעשה, המשטרה לא שומרת על קשר עם הולך הרגל והתובע המשטרתי עומד מול השופט עם תיק רפואי לא מעודכן.

תאונת דרכים עצמית

תאונת דרכים עצמית ללא פגיעה באחר, מהווה טיעון מקל לעונש. היא לא תשנה את צורתו של כתב האישום אבל הטיעון “עונשו התקבל משם שמיים” מתקבל בדרך כלל.

פגיעה במעבר חציה

אם הפגיעה הייתה על מעבר חציה התביעה וודאי תדרוש פסילה של שנה ויותר. יש לטעון כי ניתן להסתפק בעונש של עבודות לתועלת הציבור (של”צ) חלף הפסילה. בסייג אחד: אם בשנתיים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע הנהג בחבלה של ממש, דינו – פסילת מינימום שנה אחת ורק בנסיבות מיוחדות פסילה לתקופה קצרה יותר.

דילוג לתוכן