גרימת חבלה של ממש

"חבלה של ממש" המופיעה בכתב אישום תעבורתי, מתארת את הנזק שגרם הנהג, לעצמו או למעורב ומידת הנזק תשפיע על חומרת העונש. 

מה מוגדר כ"חבלה של ממש"?

שבר מוגדר כ״חבלה ממש". גם חתך. אבל אין דין חתך, כדין גרימת שבר ואין דין שבר קל כדין שבר שהותיר נכות. חומרת החבלה מאוד רלבנטית לעונש. 

ענישה

לשופט יש אפשרות מוגבלת להקל בענישה ורק מסיבה טובה במיוחד. באופן אבסורדי, לפרקליטות או לתביעה המשטרתית סמכות רחבה יותר מלשופט להקל. זאת אם יוצגו בפניהן כשלים ראייתים לעצם האשמה בתאונה.  

הודאה באישום תוביל כמעט בהכרח לפסילה מינימלית של 3 חודשים. העונש בגין גרימת חבלה של ממש תלוי גם באישום הנילווה. ״חבלה של ממש״ אינה באה לבדה. 

לשם שקלול משך הפסילה, ביהמ"ש נותן משקל לפגיעה של הניזוק באיכות החיים. מנגד, הסניגור יכול לטעון לחלופה של עבודות לתועלת הציבור (של"צ) חלף הפסילה, וכך לאזן את הענישה על דרך הטלת של"צ שמתאים לכאורה חינוכית ומוסרית. 

אם בשנתיים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע הנהג בחבלה של ממש, דינו – פסילת מינימום שנה אחת ובנסיבות מיוחדות, פסילה לתקופה קצרה יותר.

תאונת דרכים עם חבלה של ממש

חבלה של ממש שמתגלה באיחור

אפשר שחבלה של ממש תתגלה בשלב מאוחר לתאונה. פריצת דיסק למשל תתגלה רק לאחר כמה חודשים כי לא תמיד ממהרים במיון להפנות לסי טי.

למעשה, המשטרה לא שומרת על קשר עם הולך הרגל והתובע המשטרתי עומד מול השופט עם תיק רפואי לא מעודכן.

הנפגע ימשיך ויהא עסוק בהחלמה ובטיפולים במסגרת קופת החולים בה הוא חבר. תוצאות הבדיקות אליהן הוא מופנה אורכות חודשים. אף אחד לא דואג לעדכן את התוצאות בתיק המשטרתי. 

גרימת חבלה של ממש

חבלה של ממש

אורן בושרי, עו"ד

שכר טרחה בתיק חבלה של ממש

נק׳ אחרונה חשובה בהקשר של שכר טרחה: נהגים שהוגש נגדם כתב אישום בגין גרימת תאונה על כל צורותיה, רשאים לבקש החזר של שכר הטרחה שהם משלמים לעורך הדין מחברת הביטוח שביטחה ב"מקיף".

שכר הטרחה כלול בביטוח המקיף תחת הכותרת ״הוצאות משפטיות״.

חברות הביטוח בדר״כ אינן מתנגדות לבקשת ההחזר, כל עוד הסכום אינו גבוה מהמקסימלי הנקוב בפוליסה. אחרת, תביעה קטנה לבית המשפט תסדיר גם את זה.

חבלה של ממש לצד עבירה נוספת

אם הוצמד לעבירה של ״גרימת חבלה של ממש״, גם  ״נהיגה רשלנית – ﬠבירה לפי סﬠיף 62(2) + 38(2) לפקודת התﬠבורה״ בכתב אישום זה עניין אחד. אם הוצמד לה עבירה של ״נהיגה בדרך הגורמת ונזק – עבירה ﬠל תקנה 21(ב)(2) לתקנות תﬠבורה או ״נהיגה בחוסר זהירות״ – זה עניין אחר. העבירה הראשונה מחייבת פסילת מינימום של שלושה חודשים, העבירה השנייה לא. 

אם כתב האישום יכיל שתי עבירות הדורשות פסילת מינימום, יהיו שופטים שיטילו עונש מצטבר של 6 חודשי פסילה גם בחבלה של ממש קלה. אם הפגיעה היתה על מעבר חציה התביעה וודאי תדרוש פסילה של שנה ויותר.  

היום הפסילה 6 חודשים אם בלתי מורשה עקיפה נסהג שמסיע יותר משניים עקיפה שלא כדין וכיו״ב. 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...