חבלה של ממש

גרימת חבלה של ממש

“חבלה של ממש” המופיעה בכתב אישום תעבורתי, מתארת את מידת הנזק שגרם הנהג. לעצמו או לאחר. מידת הנזק תשפיע על חומרת העונש בהליך התעבורתי. 

שברים ועוד: אילו פציעות נחשבות ״חבלות של ממש״?

שבר מוגדר בפסיקה כ״חבלה ממש”. גם חתך. אבל אין דין שבר כדין שבר שהותיר נכות. חומרת החבלה מאוד רלבנטית לעונש. מנעד הענישה רחב, החל בללא פסילה כלל, ועד מאסר בפועל. 

ענישה

הודאה באישום תוביל מיידית לפסילה מינימלית של 3 חודשים. לכן, כלל אצבע הוא לנהל מו״מ להסדר טיעון. 

מדוע לעיתים כדאי לשקול להודות באישום מהר ומוקדם?

גם קרע בגיד ופריצת דיסק נחשבות לחבלות של ממש אבל פחות נראה אותן בכתב האישום. הסיבה לכך היא שהגילוי נעשה בקופת החולים (באולטראסאונד או בסי טי) אחרי זמן. לא מיד בבית החולים לאחר התאונה. לכן, יהיו מצבים בהם יהיה כדאי להודות באישום מוקדם, לפני שהמשטרה התעדכנה במצב הרפואי. אחרת המשטרה תבקש לתקן את כתב האישום ולהוסיף לו אישום של ״חבלה של ממש״. 

למי סמכות רחבה יותר להגיע להסדר טיעון? לשופט או לתובע?

לשופט אפשרות מוגבלת להקל בענישה ורק מסיבה טובה במיוחד. באופן אבסורדי, לפרקליטות או לתביעה המשטרתית סמכות רחבה יותר מלשופט להקל אם יוצגו לה כשלים ראייתים. 

חבלה של ממש ועבירה נוספת - האם ענישה מצטברת?

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה

נהג שלא אפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש במעבר חציה ופגע בו יואשם באי מתן זכות קדימה להולך רגל. זאת תוך סיכון הולך רגל (בנסיבות מחמירות) – עבירה לפי סעיף 67 א לתקנות התעבורה ונהיגה בקלות ראש. כבר ראינו בתי משפט שלא הטילו פסילה גם בחבלות של ממש. 

חבלה של ממש

פגיעה בהולך רגל

אפשר שחבלה של ממש תתגלה בשלב מאוחר לתאונה. לא תמיד המשטרה ממשיכה להתעדכן במצבו הרפואי של הולך הרגל. לא מעבר לגליון חדר מיון שלו. פריצת דיסק למשל, תתגלה רק לאחר כמה חודשים כי לא תמיד ממהרים במיון להפנות לסי טי. למעשה, המשטרה לא שומרת על קשר עם הולך הרגל. כך קורה שהתובע המשטרתי עומד מול השופט עם תיק רפואי לא מעודכן. המשטרה לא מעדכנת את כתב האישום והנהג הנאשם יוצא נשכר. 

פגיעה במעבר חציה

בפגיעה במעבר חציה ונזק חמור התביעה וודאי תדרוש פסילה של שנה ויותר. אז יש לטעון כי ניתן להסתפק בעונש של עבודות לתועלת הציבור (של"צ) חלף הפסילה. בסייג אחד: אם בשנתיים שקדמו לאותה עבירה כבר היתה לנהג הרשעה בחבלה של ממש, העונש הוא פסילת מינימום שנה אחת. רק בנסיבות מיוחדות פסילה לתקופה קצרה יותר.

תאונת דרכים עצמית

תאונת דרכים עצמית ללא פגיעה באחר, מהווה טיעון מקל לעונש. היא לא תשנה את צורתו של כתב האישום אבל הטיעון "עונשו התקבל משם שמיים" מתקבל בדרך כלל.

דילוג לתוכן