רשלנות בבית הספר

רשלנות בבית הספר היא מושא לתביעות לפיצויים בגין תאונות ילדים, לצד תביעה לפי פוליסת ביטוח תלמידים, וגמלת ילד נכה מביטוח לאומי שלא דורשות הוכחה של רשלנות.  

תביעת רשלנות נגד בית ספר

תביעת נזיקין נגד בית ספר נגיש כאשר התאונה אירעה בשל רשלנות.
כלומר אם הנהלת בית ספר סבירה יכולה הייתה לצפות את התאונה ולמנוע אותה. 

1. מה ההורים יטענו?

ההורים יטענו למחדל או מעשה רשלני, לרשלנות בהשגחה על התלמיד /אי פיקוח, ושאפשר וצריך היה לצפות את התאונה ולמנוע אותה.

2. מה המוסד החינוכי יטען?

המוסד החינוכי יטען שלא ניתן לקיים השגחה רצופה ובלתי פוסקת על כל תלמיד ותלמיד ושהתאונה הייתה למעשה בלתי נמנעת.

3. מה ביהמ"ש יפסוק?

אם ניתן היה לצפות את התאונה, והאמצעים הדרושים לכך סבירים, בדר”כ התביעה תתקבל.

גמלת ילד נכה מביטוח לאומי

האופציה השנייה האפשרית היא גמלת ילד נכה. זו קצבה המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי להורי ילד שנפגע בתאונה / מחלה. הסכום המקסימלי החודשי הוא 6,194 ₪, נכון ל-2023. אליה וקוץ בה: כי היא משולמת לא ע”פ מהות התאונה אלא ע”פ התלות בעזרת הזולת, ללמדנו שהתאונה צריכה להיות קשה.

תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

פוליסת ביטוח תלמידים (מגולמת בתשלומי החובה של ההורים לבי״ס) תקפה בכל תאונה כמעט למעט תאונת דרכים. היא מקנה פיצוי מקסימלי של 410,000 ש”ח גם בלי להוכיח רשלנות. שבר בקרסול למשל (המקנה 10% נכות בדר”כ), מבטיח סכום של 41,000 ש”ח. הסכום יחסי לנכות. הפוליסה מאפשרת החזר הוצאות ו-85 ש״ח ליום אשפוז מהיום ה-21.  

מה הפוליסה לא מכסה?​

הפוליסה לא מכסה מחלות, שהרי זהו ביטוח תאונות ולא מחלות. עוד מוחרגות צלקות אסתטיות. אפילו צלקות בפנים*. מ"המה כן" אנחנו שומעים מה לא: משמע צלקות עם הפרעות תחושה, מה שנקרא צלקות קלואידיות לא מוחרגות. קיימת החרגה להחרגה כי אפשר לבקש ועדת חריגים שתדון בפיצוי לפנים משורת הדין, אבל מנסיון אין מדובר בועדה עם שיניים. 

*פוליסות להורדה: 2016 (כלל), 2017 (איילון), 2018 (איילון), 2019 (איילון), 2020 (איילון), 2021 (איילון)
2022 ׁ(איילון)

האם חלה חובת ביטוח על מעונות ופעוטונים?

כן. קיים נוהל (כאן) מחייב לערוך ביטוח גם במעונות. 

האם התעללות נפשית בבית ספר​ מכוסה?

התנכלויות מצד תלמידים מכוסות אף הן בפוליסה אע״פ שחב׳ הביטוח יטענו שלא. חב׳ הביטוח יטענו כי ״לא מדובר באירוע פיזי חיצוני גלוי לעין״ אבל ביהמ״ש חוזר ודוחה את הטענה הזו: ע"א 779/89, ע"א 414/66, ע"א497/83, ע"א (מחוזי) 878/93. גם העליון קבע כי אלימות מילולית כמוה כאלימות פיזית, שלו נ' סלע חברה לביטוח.

תאונות ילדים בבית

תאונות ילדים בבית כלולות בפוליסה. הפוליסה למעשה די מקיפה והיא מכסה תאונות 24 שעות ביממה, גם בבית, גם בימי החופש. גם בחו״ל.

תאונות ילדים עם אופניים​

תאונות ילדים עם אופניים בפגיעה מרכב יובילו לתביעה כנגד המבטח של הרכב. הבעיה היא בתאונה עצמית. אז יש לבדוק שמא אירעה התאונה בגלל תנאי הדרך (ואז התביעה נגד הרשות המקומית) או בגלל התנהגות של הולך רגל, רוכב אחר וכיו״ב ואז התביעה היא כנגדם.

בחן את עצמך

תאונה תלמידים

להבדיל מתביעות ביטוח פוליסת תלמידים, תביעת רשלנות היא הכסף הגדול. נכון שלא ניתן לקיים השגחה רצופה ובלתי פוסקת על כל תלמיד ותלמיד, אבל כשהמוסד החינוכי יכול היה לצפות את התאונה, התביעה כנראה תתקבל.

תמונת מחבר

עו״ד אורן בושרי

***ניתן להוריד כאן טופס דוח תאונה.

תאונות ילדים בשנת 2022 לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אופי הפנייה למיון ילדים אחוז הפניות מספר
בהקשר של מחלות 69% 482,780
תאונות 30% 180,739
גורמים אחרים 1% 5,780

התיישנות 

ההתיישנות של תביעת נזיקין של ילד היא 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, כלומר עד לגיל 25 וכפוף לחריגים נוספים.
תביעת ביטוח תלמידים מתיישנת תוך 3 שנים מיום הגיע התלמיד לגיל 18, כלומר עד לגיל 21.

5/5