• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

תאונות ילדיםתאונות תלמידים

תאונות ילדים מוצאות עצמן בסיס לתביעה גם אם אירעה מחוץ לכתלי הגן או בית הספר. יש לחשוב בראש ובראשונה על תביעה כנגד המבטחת בפוליסת ביטוח תלמידים. הפרמיה המשולמת לה מגולמת בתשלומי החובה של ההורים לבית הספר.

ביטוח תאונות אישיות תלמידים

הפוליסה היא ע”ס 410,000 ש”ח. נזק חמור כמו מוות מזכה בסכום כולו ופציעה קלה כמו שבר בקרסול המקנה 10% נכות מבטיחה סכום של 41,000 ש”ח באופן יחסי. 

תאונות ילדים בבית

תאונות ילדים בבית אף הן מאפשרות הגשת תביעה נגד חברת הביטוח. הפוליסה למעשה די מקיפה והיא מכסה תאונות 24 שעות ביממה, גם בבית, גם בימי החופש וגם אם התאונה אירעה בחו״ל. החריגים: הפוליסה מכסה רק תאונות ולא מחלות ומחריגה תאונות דרכים ונכות נמוכה מ-5%. 

פציעות ילדים

פציעות ילדים יובילו לסכומים גבוהים יותר אם התאונה אירעה במסגרת. רשלנות בגן ילדים או בבי”ס יחייבו תביעה נפרדת גדולה יותר. זה יכול להיות כנגד בית ספר, מפעיל החוג וכיו״ב, והתביעה תהא גבוהה לאין ערוך בהשוואה לאדם קשיש או מבוגר שכל עתידו התעסוקתי כבר מאחוריו.

תאונות אופניים ילדים

תאונות אופניים של ילדים מאפשרות תביעה במס׳ מצבים מלבד כנגד פוליסת ביטוח תלמידים. כמובן שאם התאונה היא בגלל פגיעה מרכב אין כל קושי בתביעה כנגד המבטח של הרכב. הבעיה היא בתאונה עצמית שאז יש לבדוק שמא אירעה התאונה בגלל תנאי הדרך (ואז התביעה נגד הרשות המקומית) או בגלל התנהגות של הולך רגל, רוכב אחר וכיו״ב ואז התביעה היא כנגדם. 

פציעה בשטח בית ספר

פציעה בשטח בית הספר תוביל לתביעה כנגד הרשות המקומית ומשרד החינוך. אם התאונה אירעה בגלל מתקן שהעירייה התקינה בבי״ס יהא חלקה גדול יותר, ואם התאונה היא בגלל אשם של מורה בגלל אי פיקוח יהא חלקו של משרד החינוך רב יותר. זאת שכן משרד החינוך נושא באחריות שילוחית להתנהגות המורים.

ההורים יטענו שהנהלת בית ספר סבירה יכולה הייתה לצפות את התאונה ולמנוע אותה אבל כעיקרון לא ניתן לקיים השגחה רצופה ובלתי פוסקת על כל תלמיד ותלמיד. אכן השאלה היא שאלה של צפיות והאם האירוע בלתי נמנע.

***ניתן להוריד כאן טופס דוח תאונה.

דילוג לתוכן