תאונות ילדים בלא רשלנות

תאונות ילדים, גם כשאין רשלנות, בדר״כ מוצאות עצמן בסיס לתביעה. גם אם תאונת הילד אירעה מחוץ לכתלי הגן או בית הספר, יש לחשוב בראש ובראשונה על תביעה כנגד המבטחת בפוליסת ביטוח תלמידים. חברות הביטוח "כלל", "AIG" ו"איילון", החל בשנת 2017 הן המבטחות בשנים האחרונות. הפרמיה המשולמת להן מגולמת בתשלומי החובה של ההורים לבית הספר.

הפוליסה היא ע"ס 410,000 ש"ח. נזק חמור כמו מוות מזכה בכל הסכום ושבר בקרסול למשל המקנה 10% נכות מבטיח סכום של 41,000 ש"ח.

הפוליסה מכסה רק תאונות ולא מחלות ומחריגה תאונות דרכים. בפ"ד ש.ע. (קטינה) נ' טרסט סוכנות לביטוח בע"מ תלמידה ניזוקה עקב סיבוב הברך תוך כדי ריצה וחברת הביטוח טענה כי בנסיבות לא מדובר בתאונה כהגדרתה בפוליסה. נקבע כי אמנם המונח תאונה הוגדר בפוליסה כ"אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני" אך אין די במילותיו הברורות של חוזה אלא יש ללמוד גם מנסיבות המקרה וכוונת הצדדים בהיכנסם לחוזה".

תאונות ילדים בחשד לרשלנות

תאונות ילדים לא מוגבלות לפוליסה דלעיל בלבד. ניתן לתבוע בגין עילות אחרות כנגד גופים אחרים. תאונות ילדים המערבות רשלנות בגן ילדים או בבי"ס יחייבו תביעה נפרדת כנגד המזיק. זה יכול להיות בית ספר, מפעיל חוג, או האחראי על שלומו של הילד בזמן הרלבנטי. תאונות ילדים יובילו לפיצוי כספי גבוה לאין ערוך בהשוואה לאדם קשיש או מבוגר שכל עתידו התעסוקתי כבר מאחוריו.


 

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...