רשלנות בגן ילדים

תאונה בגן ילדים

רשלנות בגן ילדים קלה להוכחה אם הגננת לא נקטה באמצעים סבירים למניעה של נזק צפוי. השאלה “עד כמה” היה עליה לעשות זאת והתשובה היא עניין של סבירות.

הגננות מחד טוענות, כי הפגיעה יכולה הייתה להתרחש גם בבית. מנגד, ההורים יטענו שגננת סבירה יכולה הייתה לצפות את התאונה ולמנוע אותה. 

בתאונה בגן ילדים, בשונה מבית ספר, הציפייה היא להשגחה רצופה. בדר”כ בגני ילדים מדובר בחצר קטנה לעומת בית ספר שכולל מבנים רבים ומספר חצרות.

בגן פרטי קיים ביטוח. בגן עירוני התביעה כנגד העירייה והמבטחת שלה. 

תאונה בפעוטון

ככלל, ככל שגיל הילד קטן יותר חובת ההשגחה הנדרשת מהצוות גדולה יותר. ככל שהגיל נמוך יותר סיכויי התביעה להתקבל גבוהים יותר. וגם אם התאונה אירעה ב״מהלך הרגיל של ההתנהות בגן״ תעלה השאלה של מס’ המטפלות ביחס למס’ הזאטוטים. נרצה לדעת למשל, האם אחת המטפלות שהתה בחדר ההחתלה, בעוד האחרת השגיחה על כמות גדולה של ילדים.

כשפרטי התאונה אינם ידועים

פרטי התאונה אינם תמיד ידועים. לא פעם הצוות מספר שכנראה הילד נחבל כאשר נתקל בילד אחר. לא תמיד הילד יידע לספר מה קרה ובמקרה כזה, ההורים צריכים לטעון להיפוך הנטל. כלומר, לכך שצוות הגן צריך להוכיח שלא הייתה רשלנות מצדו. 

האם ילד כשיר להעיד?

על פי הדין גם קטין כשיר למתן עדות. לפי סעיף 54(1) לפק׳ הראיות עדות יחידה של קטין מחייבת את בית המשפט לכתוב נימוקים מדוע הוא הסתפק בעדות יחידה זו. סעיף 55 מטיל חובה על בית המשפט להזהיר את הקטין לומר אמת בדרך שתהא מובנת לו.    

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

כך או כך, תמיד תישאר האופציה לתבוע את חב׳ הביטוח שביטחה בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים. פוליסת ביטוח תלמידים תהא בתוקף מגיל גן עירייה. הפוליסה לא דורשת הוכחה של רשלנות, היא מכסה רק תאונות ולא מחלות ומחריגה תאונות דרכים ונכות קטנה מ5%.

רשלנות בגן ילדים
5/5
דילוג לתוכן