רשלנות בגן ילדים

רשלנות בגן ילדים גוררת בדר״כ תביעת נזיקין לפיצויים כנגד שתי נתבעות קבועות:

(א) העירייה/ המועצה המקומית. היא האחראית על אחזקתו של מבנה הגן ומטלטליו ומעסיקתן של סייעות הגן.
(ב) מדינת ישראל (משרד החינוך). היא מעסיקתן של הגננות. 

מהות התאונה: אירוע פתאומי בהרף עין או תאונה בנסיבות הדורשות הכנה?

כאשר מדובר באירוע פתאומי ומהיר שארע בחצר ובמהלך הפסקה התביעה לא בכיס ההורים. כי המדיניות היא לאפשר לילדי הגן לפרוק אנרגיות בחוץ. אחריות גננת איננה עולה על אחריות של הורה כלפי ילדיו. אם התאונה יכולה הייתה להתרחש בכל בית, גם כשהורה זהיר עומד ליד בנו, התביעה לא תתקבל.​

מנגד, רשלנות בגן ילדים קלה להוכחה אם הגננת לא נקטה באמצעים למניעה של נזק צפוי. למשל לצפות טיפוס על פח או ארון. כדאי לכן לנסות להוכיח שהתרחשות האירוע לא יכולה הייתה לקרות תוך שניות או בהרף עין. גם מעשה קונדס, אם הוא אורך זמן והכנה, ניתן למנוע. ​

כיצד ביהמ״ש מכריע?

עיון בפסיקה מגלה במעט אילו שאלות ביהמ״ש שואל עצמו כדי להכריע:  

(א) מתי הגננת מילאה את הדו”ח? סמוך לתאונה/ בזמן אמת? 
(ב) כיצד תמונות שצולמו תורמות לעובדות?
(ג) סבירות התיאור בדו״ח התאונה. האם מתאים לנסיבות העניין וליתר העדויות?
(ד) שינויים שעשו בגן לאחר התאונה ונהלים שהשתנו בעקבות המקרה. 

רשלנות בגנים

דו״ח תאונה בגן ילדים

לא פעם הגנת כותבת בדו״ח התאונה כי הילד נחבל כאשר נתקל בילד אחר. זאת כדי להסיר מעצמה אחריות. מנגד, לא תמיד הילד יידע לספר. במקרה כזה, ההורים צריכים לטעון להיפוך הנטל. כלומר, לכך שעל צוות הגן להוכיח שלא הייתה רשלנות מצדו. בטח אם הפרו חובתם להפעיל מצלמות.

את מי תובעים? את העירייה או את משרד החינוך?

האחריות לפיקוח ושליטה בידי הגננת, עובדת משרד החינוך ולא בידי הסייעת עובדת העירייה. תפקידה של הסייעת לעסוק בעניינים הפחות פדגוגיים, חינוכיים ופיקוחיים בגן. יותר בענייני הלוגיסטיקה, ההיגיינה וכיוצ”ב. מנגד, אם התאונה אירעה בשל מתקן שלא אמור להיות בגן, אחריות העירייה גדולה יותר. 

ילד שנפצע בגן פרטי

בגן פרטי, ככל שהגיל נמוך יותר סיכויי התביעה להתקבל גבוהים יותר. תעלה השאלה של מס' המטפלות ביחס למס' הזאטוטים. נרצה לדעת למשל, האם אחת המטפלות שהתה בחדר ההחתלה, בעוד האחרת השגיחה על כמות גדולה של ילדים.

תאונה בגן ילדים

בתאונה בגן ילדים, בשונה מבית ספר, הציפייה היא להשגחה רצופה. בדר"כ בגני ילדים מדובר בחצר קטנה לעומת בית ספר שכולל מבנים רבים ומספר חצרות. ככלל, ככל שגיל הילד קטן יותר חובת ההשגחה הנדרשת מהצוות גדולה יותר.

אופציה מקבילה לתבוע: פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

גם אם לא הוכחנו רשלנות בגן ילדים, תישאר האופציה לתבוע את חב׳ הביטוח. זו שביטחה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. פוליסת ביטוח תלמידים תהא בתוקף מגיל גן עירייה. ואפילו בפעוטון בתנאים מסוימים. הפוליסה לא דורשת הוכחה של רשלנות. מנגד, היא מכסה רק תאונות ולא מחלות ומחריגה תאונות דרכים ונכות קטנה מ-5%.

פיצוי
"תביעת נזיקין לפיצויים כנגד שתי נתבעות קבועות: הרשות המקומית ומשרד החינוך".

האם ילד כשיר להעיד?

על פי הדין גם קטין כשיר למתן עדות. לפי סעיף 54(1) לפק׳ הראיות עדות יחידה של קטין מחייבת את בית המשפט לכתוב נימוקים מדוע הוא הסתפק בעדות יחידה זו. סעיף 55 מטיל חובה על בית המשפט להזהיר את הקטין לומר אמת בדרך שתהא מובנת לו.

תמונת מחבר

עו״ד אורן בושרי

מצלמות בגני ילדים

גני ילדים מחויבים להתקין מצלמות לתיעוד הנעשה בגן החל משנת 2019, וידאו בלבד, ללא קול. החוק קובע כי את הצילומים יש לשמור ל-30 ימים ולכן קריטי לבקש העתק צו של בית משפט בחלון הזמנים הזה. הורים יכולים לפנות גם למשטרה בתנאי ש”אין בכך כדי לגרום לשיבוש הליכי חקירה ומשפט״.

5/5