רשלנות בגן ילדים חוזרת ועולה בתיקי תאונות קטינים. הגננות מחד טוענות, כי אחריותן איננה עולה ברמתן על אחריות של הורה והפגיעה יכולה הייתה להתרחש בכל בית. מאידך, ההורים טוענים שגננת סבירה יכולה הייתה לצפות את התאונה ולמנוע אותה.

רשלנות בגן ילדים - נקודות לדיון

מידת ההשגחה הנדרשת בגן ילדים

נכון שלא ניתן לקיים השגחה רצופה ובלתי פוסקת על כל תלמיד ותלמיד ואכן השאלה המכרעת היא שאלה של צפיות והאם האירוע בלתי נמנע. 

בתאונה בגן ילדים, בשונה מבית ספר, הציפייה היא להשגחה רצופה. בדר"כ בגני ילדים מדובר בחצר קטנה לעומת בית ספר שכולל מבנים רבים ומספר חצרות.

טופס דיווח

טופס הדיווח למשרד החינוך. לטופס ערך ראייתי. למשל, אם הסייעת לא נרשמה בדוח התאונה כעדה, יש לכך משמעות. ​

עדים

אם הסייעת או אב הבית לא הובאו לעדות, ההנחה כי קיים חשש מפני עדותם.

חפץ

כאשר הנזק נגרם על-ידי חפץ - אם הוא מסוכן, לא רק כחפץ לכשעצמו, אלא גם לאור אפשרות השימוש בו.​

סילוק המפגע

יכולתה של הגננת למנוע את הנזק בסילוק המפגע. ​

מחוץ לגן

היות הפעילות בגן או מחוץ לגן חריגה הדורשת הכנה מיוחדת​.

מעשה קונדס

על אף טענות של גננות בדבר תאונה שהתרחשה בהרף עין, מעשי הקונדס הם מעשים שאורכים זמן והגננות צריכות להבחין בהם.

רשלנות הגננת בגן ילדים

רשלנות גננת בגן ילדים תוכח אם היא לא נקטה באמצעים סבירים למניעה של נזק צפוי. השאלה "עד כמה". התשובה כמו תמיד במשפט הישראלי היא עניין של סבירות. 

תאונה בגן ילדים שפרטיה אינם ידועים

תאונה בגן ילדים שפרטיה אינם ידועים מקשה על הוכחת רשלנות. בדר"כ יהא זה בפעוטון והצוות שבגן טוען שפרטי האירוע לא ידועים. הם יטענו כי הילד נחבל כאשר נתקל בילד אחר בגן. ההורים צריכים לטעון להיפוך הנטל. כלומר, לכך שצוות הגן צריך להרים את הנטל שלא הייתה רשלנות בגן הילדים.

מתי חלקה של העירייה יהא גדול יותר?

אם החפץ סופק לגן על ידי העירייה ו"לתרומתו" של החפץ לפציעה היה משקל רב יותר תהא העירייה חבה במידה גדולה יותר. גם הסייעת היא עובדת של העירייה ולמרות שאחריותה פחותה מזו של הגננת, תפקודה יגדיל את חלקה של העירייה. לבסוף, העירייה היא הבעלים והמחזיקה של הגן, ועליה לדאוג לבטיחות המקום ולתפעולו הנכון.

מתי חלקו של משרד החינוך רב יותר?

מנגד, למשרד החינוך יש אחריות שילוחית למעשי הגננת. על כן, ככל שההשגחה והפיקוח הייתה לב לבו של העניין יהא חלקו של משרד החינוך גדול יותר.
פסק דין

תאונה בגן פרטי

תאונה בגן פרטי מתייחסת בדר"כ לפעוטות ובגלל הנסיבות הייחודיות, צוות הגן יצטרך להוכיח כי נקטו בזהירות סבירה ולא אחרת. בתוך כך תעלה השאלה של מס' המטפלות ביחס למס' הזאטוטים. בייחוד מה קרה בעת האירוע, למשל, האם אחת המטפלות שהתה בחדר ההחתלה, בעוד האחרת משגיחה על כמות גדולה של ילדים.   

רשלנות בגן ילדים

רשלנות בגן ילדים

אורן בושרי, עו"ד

התביעה הביטוחית / גם בלא רשלנות

כאן לא צריך להוכיח רשלנות. רק תאונה. פוליסת ביטוח תלמידים תהא בתוקף גם אם תאונת הילד אירעה מחוץ לכתלי הגן או בית הספר. חברות הביטוח "כלל", ו"איילון", החל בשנת 2017 הן המבטחות בשנים האחרונות. הפרמיה המשולמת להן מגולמת בתשלומי החובה של ההורים לבית הספר. הפוליסה היא ע"ס 410,000 ש"ח. נזק חמור כמו מוות מזכה בכל הסכום ושבר בקרסול למשל המקנה 10% נכות יבטיח סכום של 41,000 ש"ח.

ההפוליסה מכסה רק תאונות ולא מחלות ומחריגה תאונות דרכים.

פציעת ילד בגן

האם אפשר להעיד את הילד בבית המשפט?

תשובה

על פי הדין גם קטין כשיר למתן עדות (סעיף 2 לפקודת הראיות. לפי סעיף 54(1) עדות יחידה של קטין מחייבת את בית המשפט לכתוב נימוקים מדוע הסתפק בעדות יחידה זו. סעיף 55 לפקודת הראיות מדגיש גם את החובה המוטלת על בית המשפט להזהיר קטין בדבר חובתו לומר אמת בדרך שתהא מובנת לו.
החלטה
No votes yet.
Please wait...