נהיגה בקלות ראש

הגדרה

״נהיגה בקלות ראש״ הנה עבירת תעבורה המוזכרת בסעיף 62 (2) לפק׳ התעבורה המייחסת לנהג/ת גרימת תאונה בגלל אדישות, זלזול ואי אכפתיות.

מדוע המשטרה מייחסת אישום של נהיגה בקלות ראש בצורה אוטומטית?

המשטרה מייחסת אישום של נהיגה בקלות ראש בצורה אוטומטית גם כשקיים סעיף רך והולם יותר. למשל סעיף של ״נהיגה בחוסר זהירות״, שלא מחייב פסילה. הדבר גרר ליותר מביקורת אחת כלפיה בפסיקה (ראה למשל כאן).

הפסיקה קבעה שנהיגה בקלות ראש מתאימה לתאונות שאירעו בגלל אי ציות לתמרור עצור, או נהיגה באור אדום, אבל באי שמירת מרחק או סטייה מנתיב, אין מקום לעשות שימוש בסעיף המחמיר של ״נהיגה בקלות ראש״. 

מתי כן?

מתי לא?

בתאונה שנגרמה בשל אי שמירת מרחק או סטייה מנתיב, אין מקום לעשות שימוש בסעיף המחמיר של ״קלות ראש״.

העונש

אישום חמור של נהיגה בקלות ראש גורר ענישה של 3 חודשי פסילה עם יכולת מאוד מוגבלת מצד בית המשפט להקל. לכן כ״כ חשוב להמיר את האישום במשא ומתן ישיר מול התביעה המשטרתית. 

״הטקטיקה״ של התביעה המשטרתית

המשטרה ממשיכה לעשות זאת מטעמים טקטיים של ״להתחיל מגבוה״ כדי לסגור בהמשך הסדר טיעון. ספק אם ראוי לעשות כך. זה כמו שחייל שנפלט לו כדור יואשם ברצח בכוונה תחילה ולא בגרימת מוות ברשלנות.

הקרב הנצחי: נהיגה בקלות ראש מול נהיגה בחוסר זהירות

הפסיקה קבעה, כי כדי להרשיע בעבירה של קלות ראש יש להוכיח אדישות של הנהג לתוצאות המעשה שלו. להבדיל מ״קלות ראש״, עבירה של ״נהיגה בחוסר זהירות״ מתארת רמה נמוכה של התנהגות עבריינית מצד הנהג והיא לא ״מכריחה״ את בית המשפט לפסילה. העבירה אינה ייחודית לגרימת תאונה ואפשר שנהג הקורא עיתון ומתקדם בפקק יואשם אף הוא בעבירה שכזו.

אי שמירת מרחק - תקנה 49 א׳

תאונה תוך אי שמירת מרחק למשל לא מחייבת את המשטרה ״להדביק״ לנהג אישום שכולל ״קלות ראש״ כמו שהמשטרה עושה. באי שמירת מרחק אין אלמנט של אדישות מצד הנהג לתוצאות המעשה שלו, או פזיזות או לקיחת סיכון במודע. יש בסה״כ חוסר תשומת לב רגעי. 

נהיגה בקלות ראש וחבלה של ממש

המשמעות של הודאה ב״נהיגה בקלות ראש״ היא פסילת מינימום של 3 חודשים לפחות ואם נילווה לכתב האישום גם אישום של גרימת ״חבלה של ממש״ העונש עלול להיות חמור עוד יותר.

נהיגה רשלנית: עליית מדרגה נוספת

נהיגה רשלנית מתארת נסיבות חמורות עוד יותר. בדר״כ היא מתאימה לעבירות של שכרות או הפקרה. בסטייה מנתיב או אי שמירת מרחק אין מקום ל״נהיגה רשלנית״ אבל המשטרה בשלה. המסקנה היא שאסור לרוץ ולהודות באישומים המקוריים שבכתב האישום. אלא לנסות, קודם להודאה, להמיר האישום לנהיגה בחוסר זהירות עבירה שלא מחייבת פסילה. ממש כמו שסעיף הריגה מומר לגרימת מוות ברשלנות.

נקודות

נהיגה בקלות ראש
דילוג לתוכן