נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירה המתארת התנהגות חמורה על הכביש. שלא בצדק, המשטרה ״מדביקה״ לנהג אישום חמור זה, גם כאשר קיים סעיף הולם יותר וקל יותר: עבירה על תקנה 21 ג' לתקנות התעבורה, שעניינה ״נהיגה בחוסר זהירות״ היא עבירה דומה וקלה יותר. בכתבי אישום רבים על המשטרה להסתפק בה. אין זו ביקורת של כותב שורות אלה בלבד, כי אם ביקורת של בית המשפט בעצמו על מלאכתה של המשטרה.

נהיגה בקלות ראש בפסיקה

הפסיקה קבעה, כי כדי להאשים בנהיגה בקלות ראש יש להוכיח התנהגות חמורה, מבחינת מודעות הנהג לנהיגתו. המשטרה נדרשת להוכיח אדישות של הנהג לתוצאות המעשה שלו.

נהיגה בחוסר זהירות

נהיגה בחוסר זהירות מתארת רמה נמוכה יותר של התנהגות עבריינית. זהו האישום הקל ביותר המוכר בהקשר הזה. נהיגה בחוסר זהירות תתאים לנהג שגרם לתאונה תוך אי שמירת מרחק למשל. באי שמירת מרחק, אין אלמנט של אדישות מצד הנהג, פזיזות או לקיחת סיכון במודע. יש בסה״כ חוסר תשומת לב רגעי. ההבדל בין שני האישומים הוא דק, אך משמעותי.
המטרה: להמיר האישום

העונש כנגד נהיגה בקלות ראש

המשמעות של הודאה ב״נהיגה בקלות ראש״ היא פסילת מינימום של 3 חודשים לפחות. אבל יש לזכור: לא כל מעורבות בתאונה משמעה אשמה. אם הולכת הרגל פסעה על הכביש צעד אחד בלבד שלא במעבר חצייה להולכי רגל, והנהג מגיב בזמן הוא יזוכה. אם היא ירדה לכביש באופן פתאומי ובלתי צפוי, במקום שאינו מיועד לחציית הולכי רגל, סמוך ביותר לפני הרכב לכאורה מדובר בתאונה בלתי נמנעת והנהג יזוכה מחמת הספק.

המטרה: להמיר האישום לנהיגה בחוסר זהירות

המשטרה בשלה. היא ממשיכה להגיש כתבי אישום חמורים יותר, למרות ביקורת חוזרת ונשנית של ביהמ״ש. המשטרה כאמור מתעלמת מהפסיקה, ומגישה מלכתחילה כתב אישום חמור. על נהיגה בקלות ראש במקום חוסר זהירות. היא מגישה כתבי אישום בלא דיון ממשי אם בכוחה יהא להוכיח את יסודות העבירה הנטענת. הפסיקה קבעה, כי כדי להאשים בנהיגה בקלות ראש יש להוכיח התנהגות חמורה, מבחינת מודעות הנהג לנהיגתו. המשטרה נדרשת להוכיח ממש אדישות של הנהג לתוצאות המעשה שלו. זה לא מתאים בכל תאונה. 

נהיגה בחוסר זהירות

נהיגה בחוסר זהירות כבר מתארת רמה נמוכה יותר של התנהגות עבריינית. זהו האישום הקל ביותר המוכר בהקשר של גרימת תאונה. נהיגה בחוסר זהירות תתאים לנהג שגרם לתאונה תוך אי שמירת מרחק למשל. באי שמירת מרחק, אין אלמנט של אדישות מצד הנהג, פזיזות או לקיחת סיכון במודע. יש בסה״כ חוסר תשומת לב רגעי. ההבדל בין שני האישומים הוא דק, אך משמעותי.

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש

אורן בושרי, עו"ד

נהיגה רשלנית

נהיגה רשלנית מתארת נסיבות חמורות עוד יותר. בדר״כ היא מתאימה לעבירות של שכרות או הפקרה. בסטייה מנתיב או אי שמירת מרחק אין מקום ל״נהיגה רשלנית״. המסקנה היא שאסור לרוץ ולהודות באישומים המקוריים שבכתב האישום. ניתן לנסות, קודם להודאה, להמיר האישום לנהיגה בחוסר זהירות עבירה שלא מחייבת פסילה. ממש כמו, שסעיף הריגה מומר לגרימת מוות ברשלנות.

No votes yet.
Please wait...