לידת ואקום או מלקחיים

לידת ואקום או מלקחיים אין נוהגים לעשות כבר מסוף שנות ה­90 אלא במצב בו ראש העובר מוגדר “ספינה מינוס 3” (מרחק ביחס לפתח הרחם). אם מנח הראש ידוע, ואם המצוקה הנשימתית אצל העובר תקינה, ניתן להשתמש בוואקום, אבל רק תוך תיעוד מידות.
מידות אלה רלבנטיות בשקלול הנתונים ומכאן הצורך ברישומן, שכן הסיכונים משמעותיים בלידות שכאלה. היעדר רישום מקל על הוכחת רשלנות. ישנן סיטואציות קליניות אחרות, כמו הרה חולת לב (בהנחה ומקור מחלתה בשריר הלב) שבהן לא רצוי לעשות ואקום ומומלץ לבצע לידת מלקחיים. אצל אשה חולת לב יש חובה לחסוך ממנה את המאמץ, ועל כן, נמנעים מלבצע בה לידת ואקום.

https://live.amcharts.com/hZDIy/

 

5/5
דילוג לתוכן