חוב למגן דוד אדום

תשלום מד״א אחר תאונת דרכים

כלל הוא שעל חברת הביטוח לפצות נפגעי תאונות דרכים ולהשיב להם בין היתר הוצאות רפואיות שהוציאו. לכן, לפני שמגיעים להסדר פיצוי עם חברת הביטוח, יש להחריג את שטר הסילוק עליו חותמים, כך שלא יכלול את מגן דוד אדום כמיטיב נזק, ובמילים אחרות, לסכם שהפיצוי לא כולל את החוב למגן דוד אדום.

במקביל, יש לשלוח את דרישת החוב לביטוח בדואר רשום ולוודא שחברת הביטוח נושאת בתשלום. אפשרות בטוחה יותר היא לשאת בתשלום ולדרוש מחב’ הביטוח להוסיף את ערכו לשטר הסילוק. זאת כל עוד טרם נחתם שטר סילוק. 

תשלום למד״א בתאונת עבודה

במקרה של תאונת דרכים בעבודה הפינוי באמבולנס משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כיצד על מד״א לנהל גביה ע״פ דין?

חוק מגן דוד אדום קובע שאסור לגבות חוב למגן דוד אדום בתביעה בביהמ”ש, ולנפח הוצאות. החוק מסמיך לגבות רק גביית אגרה, הפרשי הצמדה וריבית וקנס פיגורים. אין למד”א כל סמכות לגבות הוצאות משלוח מכתבים והוצאות איתור.

נקבע שמד”א תפעל מכח פקודת המסים כפי שגובים ארנונות (סעיף 315 לפקודת העיריות, קנסות מדינה (סעיף 5 לתקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות), דמי חינוך (סעיף 8 לחוק לימוד חובה תש”ט 1949) חשמל (סעיף 10 לחוק החשמל תשי”ד 1954) וכיו”ב. דרך זו לגבייה הנה אחת מ”מערכות השיניים” החדות ביותר בדין הישראלי. למעשה, בכך הכנסת ביקשה להקל על הליכי הגביה של מד”א. 

החזר תשלום למד״א מקופת החולים

אכן קיימת זכאות להחזר מקופת חולים גם כשלא מדובר בתאונת דרכים או תאונת עבודה. הזכאות היא להחזר מלא או חלקי. סכום האגרה הוא מלא (ללא שכר טרחה וכיו”ב) במקרים בהם המפונה אושפז בבית חולים במשך יממה לפחות. אם פונה בניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז – ההחזר הוא של מחצית מסכום הפינוי.

5/5
דילוג לתוכן