תקנה 15

תקנה 15 מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית שקבעה ועדה רפואית של נפגעי עבודה בביטוח לאומי בעד 50%. תקנה 15 מבקשת לבחון את ההשפעה של הנכות על הנפגע. הועדה מעמידה לנגד עיניה את המקצוע ממנו התפרנס הנפגע, ובוחנת האם במגבלותיו שלאור התאונה הוא יהיה מסוגל לשוב לעבודתו לאור הפגיעה או שייקלע לירידה תמידית בהכנסותיו של הנפגע .  

חוזר ביטוח לאומי המורה לרופאי הוועדה כיצד להתמודד וליישם את הוראת תקנה 15: כאן.

איזו ירידה בהכנסות ״תפעיל״ תקנה 15?

ע״פ הנחיות הביטוח הלאומי נדרשת ירידה של 20% בהכנסות אבל בית הדין היושב כערכאת ערעור על ביטוח לאומי קבע בתיק אילוז אברהם נ’ המל”ל כי גם ירידה של 16% יכולה להספיק. 

האם אפשר להפעיל תקנה 15 גם כשאין ירידה בהכנסות?

כן. על פי חלופות המקצוע והגיל. חלופת הגיל לכשעצמה מצדיקה את הפעלת התקנה ללא קשר לשאלה אם המערער חזר למקצועו ולירידה בהכנסותיו (פס״ד פלבינסקי). קרי, העובדה שאין ירידה בהכנסות אינה משנה לחלופת הגיל.

גם על פי חוזר הביטוח הלאומי המבחן אינו רק מבחן הכנסות. לפי החוזר אפילו ״נכה מעל גיל 55 שנאלץ לעזוב את עבודתו יתקשה להשתלב מחדש בשוק העבודה, או לעבור הסבה מקצועית…איבוד מקצוע בגיל זה, סביר שיותיר את הנכה ללא תעסוקה. בקביעת שיעור ההפעלה יש לקחת בחשבון, בנוסף למסוגלות לעבודה וירידה בהכנסות, גם את הגיל״.

התנאים להפעלת תקנה 15

האם תקנה 15 יכולה להעביר ממסלול של מענק למסלול של קצבה?

תקנה 15 איננה יכולה להעביר נכה ממסלול קבלת מענק (עד 19%) למסלול קבלת גמלה חודשית (נכות של 20% או יותר).

מדוע קל יותר להגיש ערר על תקנה 15?

תקנה 15 בהחמרת מצב

כשהתובע מגיש בקשה להחמרת מצב על הוועדה לערוך השוואה בין ההכנסה אחרי ההחמרה ולפני ההחמרה ולא לפני הפגיעה.

תקנה 15 ביטוח לאומי
דילוג לתוכן