תקנה 15

תוכן עניינים

תקנה 15 מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית שקבעה הועדה בעד 50% וזו לשונה: 

״15.  (א)  הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב) בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%. 

          (ב)  הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו״. 

חוזר ביטוח לאומי המורה לרופאי הוועדה כיצד להתמודד וליישם את הוראת החוק בעניין: כאן.

האם תקנה 15 יכולה להעביר ממסלול של מענק למסלול של קצבה?

תקנה 15 איננה יכולה להעביר נכה ממסלול קבלת מענק (עד 19%) למסלול קבלת גמלה חודשית (נכות של 20% או יותר).

התנאים להפעלת תקנה 15

האם אפשר להפעיל תקנה 15 גם כשאין ירידה בהכנסות?

האם אפשר להפעיל תקנה 15 כשאין ירידה בהכנסות? כן. נקבע שעל הועדה לשקול את הפעלת תקנה 15 גם על פי חלופות המקצוע והגיל. חלופת הגיל לכשעצמה מצדיקה את הפעלת התקנה ללא קשר לשאלה אם המערער חזר למקצועו ולירידה בהכנסותיו (פס״ד פלבינסקי). קרי, העובדה שאין ירידה בהכנסות אינה משנה לחלופת הגיל.

גם על פי חוזר הביטוח הלאומי המבחן אינו רק מבחן הכנסות. לפי החוזר אפילו ״נכה מעל גיל 55 שנאלץ לעזוב את עבודתו יתקשה להשתלב מחדש בשוק העבודה, או לעבור הסבה מקצועית…איבוד מקצוע בגיל זה, סביר שיותיר את הנכה ללא תעסוקה. בקביעת שיעור ההפעלה יש לקחת בחשבון, בנוסף למסוגלות לעבודה וירידה בהכנסות, גם את הגיל״.

מדוע קל יותר להגיש ערר על תקנה 15?

תקנה 15 בהחמרת מצב

כשהתובע מגיש בקשה להחמרת מצב על הוועדה לערוך השוואה בין ההכנסה אחרי ההחמרה ולפני ההחמרה ולא לפני הפגיעה.

תקנה 15 ביטוח לאומי
דילוג לתוכן