תקנה 15

תקנה 15 קובעת אפשרות להגדיל את אחוזי הנכות הרפואית שקבעה ועדה של ביטוח לאומי. 

בכמה אפשר להגדיל את אחוזי הנכות?

בעד 50%. היא איננה ״מקפיצה״ ממסלול קבלת מענק (עד 19%) למסלול גמלה חודשית (נכות של 20% או יותר).

הקריטריונים להגדלת הנכות

איזו ירידה בהכנסות נדרשת?

ע״פ הנחיות הביטוח הלאומי די בירידה של 20% בהכנסות אבל בית הדין היושב כערכאת ערעור על ביטוח לאומי קבע בתיק אילוז אברהם נ' המל"ל כי גם ירידה של 16% יכולה להספיק. 

האם אפשר להפעיל תקנה 15 גם כשאין ירידה בהכנסות?

כן. על פי חלופות המקצוע והגיל. ללא קשר לירידה בהכנסות (פס״ד פלבינסקי). קרי, העובדה שאין ירידה בהכנסות אינה משנה לחלופת הגיל.

תקנה 15 בהחמרת מצב

כשהתובע מגיש בקשה להחמרת מצב, על הוועדה לערוך השוואה בין ההכנסה אחרי ההחמרה ולפני ההחמרה ולא לפני הפגיעה.

מדוע קל יותר להגיש ערעור על החלטה בתקנה 15?

ערר על תקנה 15 קל יותר להגשה כי הוא לא עניין רפואי שמרתיע את בית הדין מלדון בו.

נימוקים אפשריים לערעור:

(א) הועדה לא בחנה כל חלופה בנפרד.
(ב) בנכות צמיתה גבוהה מ-20%, הועדה לא התייעצה עם ועדת הרשות – ועדה ספציפית לעניין תקנה 15 – וחובתה לעשות כן.

תקנה 15

חוזר ביטוח לאומי המורה לרופאי הוועדה כיצד להתמודד וליישם את הוראת התקנה: כאן

גם על פי חוזר הביטוח הלאומי המבחן אינו רק מבחן הכנסות. לפי החוזר ״נכה מעל גיל 55 שנאלץ לעזוב את עבודתו יתקשה להשתלב מחדש בשוק העבודה, או לעבור הסבה מקצועית...איבוד מקצוע בגיל זה, סביר שיותיר את הנכה ללא תעסוקה..״.

אורן בושרי, עו״ד
5/5
דילוג לתוכן