תביעה אזרחית בגין אונס

תביעה אזרחית

נפגעי תקיפה מינית (מונח כולל לכל עבירות המין) זכאים להגיש תביעה נזיקית אזרחית. כמובן כנגד האשם, אבל בנסיבות מסוימות, גם כנגד גורם שלישי כמו מעביד או בית ספר. לגורם זה יש אחריות שילוחית אם הוא התרשל בכך שלא מנע את המעשה הנורא והיה ביכולתו למנוע. או לא פיקח די על הפוגע ויכול היה, ובכך למעשה יצר קרקע פורה לתקיפה. תביעה אזרחית בגין אונס היא תביעה נזיקית ומטרתה כספי פיצויים להשבה. בגין הכאב והסבל, הפסדי ההשתכרות וההוצאות הרפואיות – כל אלה לא היו באים אלמלא הפגיעה. בתביעות הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצוי שמוערך כ-60,000 ₪ (תלוי במועד הגשת התביעה) ללא הוכחת נזק בנוסף לכל נזק אחר בר הוכחה. כדאי להגיש תביעה אזרחית אחר שהתוקף הורשע בפלילים, אז כל עבודת ההוכחה מתבצעת על ידי המשטרה. לה גם יש אמצעים לנהל חקירה.

התיישנות תביעה אזרחית  לפיצוי בגין אונס

הכלל קובע שהתיישנות תביעה אזרחית מסתיימת כעבור 7 שנים מיום האירוע. ככלל, קיימים בחוק סייגים רבים שניתן להשתמש בהם על מנת לעקוף את מחסום ההתיישנות. לדוגמא הודאה של התוקף בעבירות שביצע, בכתב או בהקלטה, או במקרים של מחלת נפש של הקרבן ייעצר מניין ההתיישנות. כאשר הפגיעה המינית נעשתה בקטינים (מתחת לגיל 18) מתחילים למנות את שבע השנים מגיל 18, ואז התביעה תתיישן בגיל 25. (לפי החוק למניעת הטרדה מינית ניתן להגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית רק תוך 3 שנים מיום האירוע). מחקר שנערך בשנת 2003 העלה שחלה התיישנות על 40% מהפונים שנפגעו בהיותם קטינים, לא על ידי בן משפחה.

ההסבר העומד מאחורי הסטטיסטיקה טמון בהערכה כי לקורבן העבירה קשה לחשוף את סוד הפגיעה המינית והם מדחיקים אותו עד לאותה נקודה בה הם מוצאים את הכוחות הנפשיים לחשוף את האירוע.  כאן נכנס לתוקפו ביום 12/7/07 תיקון לחוק ההתישנות ובו שינוי דרמטי ביחס לנפגעי עבירה. סעיף 18א’ של חוק ההתיישנות שכותרתו “תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות”  קובע כי מניין ההתיישנות יתחיל רק ביום שבו מלאו לקרבן 28 שנים, קרי הרחבה של תקופת ההתיישנות ב-10 שנים. הארכת ההתישנות רלבנטית רק למישור היחסים שבין הקורבן לתוקף ולא מול מעסיק/ מעביד או צד שלישי אחר. 

ומהם אותם מקרים?
(1)   תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;
(2)   התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;
(3)   תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו לו 21 שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.
בכל מקרה, ההוראה ביחס לבן משפחה לא תחול, אם הוגש כתב אישום נגד הפוגע.
תביעה של קרבן שבכל זאת התיישנה לפני יום כניסת החוק 12.7.07 לפי הדין הקודם, ימשיכו לחול הוראות הדין שהיה בתוקף ערב יום התחילה והוראות סעיפים 18א או 18ב לא יחולו. על תביעה שלא התיישנה ביום 12/7/07 התיקון החדש לחוק ההתיישנות כן יחול.

מושגים

אונס – החדרה של איבר, לאו דווקא איבר מין, או חפץ לאיבר המין של אישה ללא הסכמתה.
מעשה סדום – החדרת איבר מאברי הגוף, לאו דווקא איבר מין, או חפץ לפי הטבעת של אדם ללא הסכמה.
ניסיון אונס – נסיון החדרה של אבר, לאו דווקא איבר מין, או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.
אונס קבוצתי – החדרה של איבר, לאו דווקא איבר מין, או חפץ לאבר המין של אישה. ללא הסכמתה ובידי יותר מתוקף אחד.
אונס מתמשך – מעשה רב פעמי על פני תקופת זמן.
גילוי עריות  –  התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה.
מעשה מגונה – תקיפה מינית ללא חדירה ובלבד שנועדה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.
הטרדה מינית – הכוונה יותר לחיזורים מיניים בלתי רצויים.


 

5/5
דילוג לתוכן