תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה היא תאונה ש”אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו… ועקב נסיעתו או הליכתו זו” [סעיף 79 ו-80(1) לחוק הביטוח הלאומי]. 

זכויות בביטוח לאומי

הכרה מצד ביטוח לאומי בתאונה כתאונת דרכים בדרך לעבודה מקנה זכויות רבות. בהן דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות והאפשרות להכיר בהחמרה עתידית. ראה עוד באתר הביטוח הלאומי.

תאונת דרכים בדרך לעבודה תוך סטייה מהדרך

מי שסטה סטייה של ממש מהנתיב היומ-יומי שבו הוא בוחר בדרך קבע לעבודה, ונפגע בתאונה, ביטוח לאומי לא יכיר בו כנפגע עבודה. 

מהי סטייה של ממש?

הפסקה או סטייה ״שלא למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו…” [סעיף 81(א) לחוק המל”ל]. לא כל סטייה היא “סטייה של ממש”. מה כן?  

איחור משמעותי לעבודה

סטייה שהביאה לאיחור משמעותי לעבודה. גם נסיעה בסוף יום העבודה לקניות (ת"א (מחוזי י-ם) 48/95 מאירסון נ' כלל חברה לביטוח בע"מ.

לינה בבית של אחר

אם עובד/ת ישן אצל בן או בת הזוג ואירעה תאונת דרכים בדרך לעבודה משם, התאונה תוכר כתאונת עבודה. אין חשיבות למקום הלינה. הקלק על האייקון לחוזר ביטוח לאומי בעניין.

הורדת ילד בגן

איסוף קבוע או קפיצה על הדרך, מובדלת מנסיעה לתכלית של שהייה מוגדרת ארוכה. הורדת ילד בגן או איסופו, אינם סטיה של ממש (אבל נסיעה למסיבת גן בערב כן).

רצף סטיות מהמסלול

בעב"ל 20535-10-12 שלום ציפורה נ' המל"ל העובדת נסעה לפני העבודה לבדיקה בקופת חולים. משם לגן, מהגן למשרד הרישוי ומשם לעבודה תוך איחור ניכר. תביעתה נדחתה.

החלטת פקיד התביעות

אם פקיד התביעות דחה את התביעה, יש להגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין. ההליך מעט ארוך ומסורבל בלי ייצוג עורך דין ומוטב לא להגיע אליו. לכן כדאי להשקיע מאמצים בהמצאת כל המסמכים אותם הפקיד ביקש טרם מתן החלטה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה שהוכרה, את מי אז תובעים?

אם התאונה הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת דרכים בדרך לעבודה ממשיכים לקביעת נכות. את מי תובעים? רק את המוסד לביטוח לאומי או את מבטחת הרכב בביטוח חובה? התשובה היא בדר״כ את שתיהן. שני ההליכים מתנהלים במקביל או בתזמון טקטי אחר. כשנתחיל בבימ״ש, ננסה להזדרז עם מינוי מומחה, נקבל חוות דעת, נשוב לביטוח לאומי ונציג אותה שם. נטען אז, אם טוב לנו, שיש לקבוע נכות דומה שהרי מומחה ביהמ״ש הוא ניטראלי כמו שאמורה להיות הוועדה.

מה כדאי קודם? ועדה רפואית של ביטוח לאומי או מומחה מטעם ביהמ״ש?

את מי מחייבת קביעת הועדה של ביטוח לאומי?

כשנתחיל בועדה לנכות בביטוח לאומי, הקביעה תחייב גם בבית המשפט אבל לא ההיפך.

תאונה בזמן העבודה

כשהתאונה היא בזמן העבודה וודאי מדובר בתאונת עבודה. למעט חריג ההפסקה. הפסקה קצרה במהלך הטבעי של העבודה כן, נסיעה לשוק מרוחק לא. 

תאונה בדרך מהעבודה הביתה

תאונה בדרך מהעבודה הביתה מבחינה משפטית זהה לתאונת דרכים בדרך לעבודה. לחברות הביטוח וביטוח לאומי יש הסכמים המשנים את התמונה באשר להלוך או חזור, אבל לתובע אין זה משנה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה שתוכר

מסלולי תאונה שלא יוכרו

5/5
דילוג לתוכן