תאונה עם אופניים חשמליים

תאונה עם אופניים חשמליים בהתנגשות עם רכב

תאונה עם אופניים חשמליים בהתנגשות עם רכב כמוה כתאונה שבין הולך לרגל לרכב. זאת נוכח הכרעה חדשה של ביהמ״ש העליון מיום 12/10/20. ראה גם להלן

ההכרעה של העליון מאוקטובר 2020

ביום 12/10/20 ביהמ”ש העליון איחד את הדיון בכמה תיקים ופסק הלכה מחייבת לפיה אין לשלול פיצויים ממי שנהג באופניים חשמליים ונימק מסקנתו בכמה עיקרים:

א. העובדה כי אין חובת רישיון נהיגה, רישוי וביטוח.
ב. חשש מקריסה של ״קרנית״.
ג. היעדר אפשרות לרכוש כיום ביטוח חובה ואין אשם על מי שלא מבטח או רוכב בהם.
ד. מקומם של אופניים בשבילים, ובהעדר שבילים מתאימים ייעודיים, מקומם בכבישים, מה שמעלה את הסיכון למפגש בינם לכלי רכב. 
ה. התוצאה עולה בקנה אחד עם הפסיקה בחו״ל. גם שם הם אינם נחשבים לכלי רכב.  
ו. בפסיקה השוללת פיצויים יש פגיעה בעקרון ההסתמכות.

מה לגבי אופניים שאינם תקניים?

עוד קבע ביהמ”ש לגבי אופנים חשמליים שאינם תקניים. כלומר שנותק חוט חשמל כזה או אחר, או הוחלפה בהם סוללה. נקבע ש”שדרוג” האופניים והפיכתם מכלי תקני לכלי שאינו תקני״ אינו הופך אותם מאופניים ל”רכב מנועי”. הנימוק לכך: כפי ששינוי לא חוקי בשלדת רכב של משאית, לא משנה את סיווגה כ”רכב מנועי”, על אף שמדובר בעבירה פלילית.

תאונה עם אופניים חשמליים בגלל מפגע בדרך: את מי תובעים?

כשהתאונה בגלל מפגע בכביש, ניתן להגיש תביעה כנגד העירייה או כנגד המועצה המקומית. יש לצלם את המפגע לפי ההוראות שכאן ולהתנהל כאילו מדובר בתביעת נפילה.

דילוג לתוכן