תאונה ללא טסט

האם חברת ביטוח יכולה להתנער מתשלום במקרה של תאונה ללא טסט (רשיון רכב) בתוקף?

נזקי גוף: האם תאונה ללא טסט בתוקף מאיינת את הזכות לפיצויים?

לעניין נזקי גוף, תאונה ללא רשיון רכב בתוקף לא מבטלת את הביטוח ולא מאיינת את הזכות לתבוע פיצויים. הביטוח חל. חב’ הביטוח אפילו לא מבקשת כתנאי לתשלום העתק של רשיון הרכב במקרה של תאונה ברכב מבוטח וללא טסט.

תאונת דרכים ללא טסט וללא ביטוח

אפילו תאונת דרכים ללא טסט וללא ביטוח, כלומר לא רק כשאין טסט, מותירה אפשרות לתבוע. זאת אם התאונה אירעה באשמו של נהג אחר וניתן להוכיח זאת. 

תאונה ללא טסט

מצב בטיחותי תקין של הרכב

בנזקי רכוש, התשובה יותר מורכבת. חב׳ הביטוח עלולה להעלות טענה כי מטרת מבחן הטסט השנתי להבטיח מצב בטיחותי תקין של הרכב. אם לא נעשה מבחן כזה, היא תטען, הרכב אינו כשיר לתנועה. אבל ראה משמאל:

האם תוצאות התאונה קשורות באי תקינות של הרכב?

היעדרו של מבחן טסט לא מעיד על אי תקינות, גם אם חברת הביטוח הצביעה על אי תקינות. עדיין עליה להוכיח כי התאונה אירעה בגלל ה״אי תקינות״. אולי קל לה יותר אם קיים צו איסור תנועה נגד הרכב, למשל בגלל ליקויי בטיחות. בטח לא ברכב ללא טסט חונה בצד הדרך.

מקיף

אם התביעה היא כנגד הביטוח המקיף והפוליסה מציבה רשיון רכב כתנאי, יש לטעון כי כללי פרשנות, תומכים בפרשנות לטובת המבוטח.

5/5
דילוג לתוכן