תאונה בלי ביטוח חובה

תאונה בלי ביטוח חובה עדיין יכולה לזכות בפיצויים. 

מהו ביטוח חובה?

ביטוח חובה מוגדר בפקודת ביטוח רכב מנועי. הפקודה מחייבת כל נהג בביטוח להיות מבוטח בפוליסת ביטוח בתוקף. הפוליסה מעניקה כיסוי למקרה של נזק גוף כתוצאה משימוש ברכב. הכיסוי תקף לכל מי שעשוי להיפגע כתוצאה מהשימוש ברכב: בעל הפוליסה, הנהג, הנוסעים, נהגים ברכבים מעורבים והולכי רגל. כך כל אדם שנפגע בתאונת דרכים מקבל כיסוי ביטוחי למימון הוצאות הטיפול הרפואי. 

המשמעות של תאונה בלי ביטוח חובה

נהיגה בלי ביטוח חובה תגרור אישום תעבורתי אבל הזכות לפיצויים לא בהכרח תיפגע. נהיגה ללא ביטוח צד שלישי גם תגרור בעיה לעניין נזק הרכוש.  לנהג, לנוסעים ולמשתמשי הדרך אחרים לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזקי הגוף שנגרמו להם בעקבות התאונה. 

העונש בבית משפט לתעבורה

מכיוון שמדובר בהוראת חוק, נהיגה ללא ביטוח חובה משמעותה עבירה על החוק. העונש בבית משפט לתעבורה יהיה קנס כספי בגובה של עד אלפי שקלים, שלילת רישיון הנהיגה תיתכן במקרים חריגים, בעבירות חוזרות. מאסר בפועל רלבנטי רק במקרה של עבירות חוזרות ונסיבות קשות.

תאונה בלי ביטוח חובה

שלושה תנאים צריכים להתקיים כדי שיהיה אפשר לתבוע את ״קרנית״

פתרון אפשרי הוא לפנות ל”קרנית” – קרן ממשלתית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. כאן שלושה תנאים צריכים להתקיים. הראשון, נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק; השני, אי-ידיעה לגבי היעדרו של כיסוי ביטוחי (יסוד סובייקטיבי); והשלישי, סבירות אי-הידיעה (יסוד אובייקטיבי).  יחסי עובד-מעביד למשל מקימים חזקה או הנחה בדבר סבירות ההימנעות הנהג מלחקור ולדרוש באשר לקיומו של ביטוח תקף המכסה את השימוש ברכב. בית המשפט קבע כי גם יחסים של ידידות אמיצה עשויים להקים הנחה דומה.

כשהתנאים לא מתקיימים, האמנם אין את מי לתבוע?

תאונה בלי ביטוח חובה לא בהכרח אומרת שאין את מי לתבוע. אם התאונה, אירעה בדרך לעבודה או חזרה ממנה, ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי. אם קיים ביטוח תאונות אישיות ואכ”ע, את החברה המבטחת. אם אירעה התאונה בשל אשמו של הנהג המעורב, ניתן לתבוע אותו גם על הנזק גוף ולא רק על הנזק רכוש. אותו ואת חב’ הביטוח חובה שלו. יהיו גם מצבים שניתן יהיה לתבוע את קרנית. למשל, אם הנהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק ברכב.

5/5
דילוג לתוכן