תאונה בלי ביטוח חובה

תאונה בלי ביטוח חובה

אורן בושרי, עו"ד

תאונה בלי ביטוח חובה לא בהכרח אומרת שאין את מי לתבוע. אם התאונה, אירעה בדרך לעבודה או חזרה ממנה, ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי. אם קיים ביטוח תאונות אישיות ואכ”ע, את החברה המבטחת. אם אירעה התאונה בשל אשמו של הנהג המעורב, ניתן לתבוע אותו גם על הנזק גוף ולא רק על הנזק רכוש. אותו ואת חב’ הביטוח חובה שלו. יהיו גם מצבים שניתן יהיה לתבוע את קרנית. למשל, אם הנהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק ברכב.

כאן שלושה תנאים צריכים להתקיים:

הראשון, נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק;  – השני, אי-ידיעה לגבי היעדרו של כיסוי ביטוחי (יסוד סובייקטיבי); ו – השלישי, סבירות אי-הידיעה (יסוד אובייקטיבי).    יחסי עובד-מעביד למשל מקימים חזקה או הנחה בדבר סבירות ההימנעות מלחקור ולדרוש באשר לקיומו של ביטוח תקף המכסה את השימוש ברכב. בית המשפט קבע כי גם יחסים של ידידות אמיצה עשויים להקים הנחה דומה.

דילוג לתוכן