רשלנות חברת גז

נזק שמקורו בפיצוץ בלון גז עשוי לגרור תביעת נזיקין כנגד חברת הגז. סיכויי התביעה עולים ככל שהחשד לרשלנות גבוה יותר. חברת סופרגז למשל חויבה בשנת 2009 לפצות הורי אזרח שמת בעקבות דליפת גז ובעקבות הרעלת גז פחמן חד-חמצני שנפלט ממתקן לחימום מים. התברר שהמתקן הותקן על ידי סופרגז בניגוד להוראות התקן, ובלי שיערכו לו בדיקות תקופתיות.

נקבע, כי על חברת הגז היה לצפות אפשרות של דליפה וסכנה למשתמשים בו. על רקע מידע שנצבר אצלן במשך השנים, על רקע אירועים של פטירה עקב תאונות גז ובעיקר משום שנאסרה התקנת מחממי מים מאותו הסוג בחדרי אמבטיה. למרות שההתקנה נאסרה אחרי שהמתקן כבר הותקן נקבע כי חובה היה על סופרגז וכן על סוכנות הגז לפקח ביתר שאת ובמשנה תוקף גם על קבוצת הלקוחות שבבתיהם הותקן המתקן מבעוד מועד, והיה מקום ליתן לאלה קדימות בעריכת הבדיקות התקופתיות לעומת לקוחות אחרים, על מנת לוודא תקינות ובטיחות מחמם המים.

מתוך כתבה בYNET אודות דליפות גז, שם נבחר עו"ד אורן בושרי לשמש פרשן משפטי
מתוך כתבה בYNET אודות דליפות גז, שם נבחר עו”ד אורן בושרי לשמש פרשן משפטי

 


 

5/5
דילוג לתוכן