פיצויים במקרה מוות

פיצויים במקרה מוות מחושבים בדרכים שונות. דרך החישוב תהא שונה בין מנוח שהיה טרם מותו רווק בלי ילדים, לבין מנוח שהותיר אחריו תלויים בו.

הפסדי הכנסה

הפסדי הכנסה הם החלק הארי של התביעה אם המנוח עבד ערב יום מותו. או אם טרם נכנס למעגל העבודה. התביעה היא להחזר של הפסדי הכנסה בשנים שהיה אמור המנוח להשתכר. עד צאתו ממעגל העבודה, לרב בגיל 67.

מנוח/ה עם אלמנ/ה וילדים

לפי פס״ד סושרד: זו שיטת הידות בפעימות לפי מס׳ הילדים שעוזבים את הקן. תחילה עד הגיע הילד הראשון לגיל 21. אז מבוצעת חלוקה מחדש עד שהילד השני ייצא וכך הלאה. החישוב מפחית גם את מה שהמנוח היה צורך בעצמו אילו היה חי.

רווקים שטרם הקימו משפחה

כשאין תלויים, וכשהמנוח טרם הקים משפחה, השתרש נוהג לפיצוי של 30% משכרו העתידי לאורך השנים עד גיל פרישה (פס״ד פינץ).

אבדן יד מסייעת בבית

ראש נזק אחר קשור באבדן של יד מסייעת בבית. בתיקונים, עבודות בית וכיו”ב. האלמנ/ה זקוק/ה לכספים הללו שכן נוכח אבדן המנוח/ה, אבדה יד מסייעת בבית. בדר”כ ראש נזק זה מקנה סכומים של עד 400,000 ₪. כך נפסק בתיק עז’ המנוח מאיר שמואל ז”ל, סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר. כמובן שיש להביא ראיות גם למידת העזרה שתרם המנוח לבית. 

כאב וסבל

הוצאות השבעה, הקבורה המצבה והאבל

יש גם להוסיף את הוצאות האבל, לרבות כיבוד בשבעה, הקבורה, המצבה והירושה בדר״כ 20,000 ש״ח. ביהמ״ש יפסוק על בסיס הקבלות שיוצגו בפניו.

פיצויים במקרה מוות

קיזוז כספים מביטוח לאומי

קיזוז מתבצע אחרי החיבור של כל ראשי הנזק. בדר”כ הסכום מהוון של כספים מביטוח לאומי: קצבת שארים או קצבת תלויים, אם מדובר במוות מתאונת עבודה. פרט לביטוח לאומי, מנכים גם פנסיה (בעיקר הישנות. החדשות מתנהגות כמו ביטוח ולכן לא מנכים אותן).  

דוגמא לכתב תביעה מוות: כאן

5/5
דילוג לתוכן