פיצויים במקרה מוות

פיצויים במקרה מוות מחושבים בדרך אחת במקרה של רווק שלא הותיר אחריו בני משפחה שתלויים בפרנסתו, ובדרך אחרת במקרה של מנוח שהותיר אחריו תלויים בו, בדר”כ קטינים. 

הפסדי הכנסה

אבדן יד מסייעת בבית

ראש נזק אחר קשור באבדן של יד מסייעת בבית. האובדן מאלץ את המשפחה להוצאות מוגברות של טיפולים, תיקונים, עבודות בית וכיו”ב. הוצאה זו לא היתה נדרשת אלמלא אבדן המנוח, שהרי אלמלא מותו, הוא היה מבצען לבדו. בדר”כ ראש נזק זה מקנה סכומים של עד 400,000 ₪. ראו עז’ המנוח מאיר שמואל ז”ל, סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר. כמובן יש להביא ראיות גם למידת העזרה שתרם המנוח לבית. יש גם להוסיף את הוצאות האבל הקבורה המצבה והירושה בדר״כ 15,000 ש״ח

כאב וסבל

קיזוז כספים מביטוח לאומי

קיזוז מתבצע אחרי החיבור של כל ראשי הנזק שלמעלה. בדר”כ הסכום מהוון של כספים מביטוח לאומי: קצבת שארים או קצבת תלויים, אם מדובר במוות מתאונת עבודה. פרט לביטוח לאומי, מנכים גם פנסיה (בעיקר הישנות, החדשות מתנהגות כמו ביטוח ולכן לא מנכים אותן).  

פיצויים במקרה מוות
דילוג לתוכן