עבירות תנועה נקודות וסמל סעיף

הרשעה בעבירת תנועה מתבצעת על ידי עורך דין תעבורה וגוררת אחריה, בנוסף לעונש שניתן על ידי השופט, או לתשלום הדו”ח, גם צבירה של נקודות חובה. עניין זה בר משמעות, כי 36 נקודות בפרק זמן של 3 שנים משמעו הודעה ממשרד הרישוי לפיה רשיון הנהיגה יותלה. לבירור נקודות חובה הרשומות על שמכם, יש לפנות למשרד הרישוי. לבירור נקודות לפי עבירה שבוצעה יש לעיין בטבלה שכאן.

כדי לגלות את מס’ הנקודות לכל עבירה, הקישו CTRL+ F והזינו את שם העבירה.

סמל עבירה סעיף תקנה ניקוד תאור עבירה
2000 ס’ 002 6 חוסר רשיון רכב
2002 ס’ 010 א 8 נהיגה ללא רשיון נהיגה
2004 ס’ 010 א 8 רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים
2005 ס’ 010 ב 0 התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה
2007 ס’ 016 0 עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון
2008 ס’ 038 01 0 הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה
2009 ס’ 038 03 8 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש
2010 ס’ 062 01 0 הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה
2011 ס’ 062 02 6 נהיגה בקלות ראש
2012 ס’ 062 03 10 נהיגה בהיותו שיכור
2013 ס’ 062 04 0 סירב למסור שמו ומענו
2014 ס’ 062 05 0 סירב למסור פרטים על עבירה
2015 ס’ 062 06 0 סירב למסור רשיונו לשוטר
2016 ס’ 062 07 0 סירב למסור שם ומען
2017 ס’ 062 08 0 הפרת אות שניתנה
2018 ס’ 062 09 0 זייף זהוי רכב
2022 ס’ 066 0 הגשת בקשה לרשיון בזמן פסילה
2023 ס’ 067 10 נהיגה בזמן פסילה
2024 ס’ 010 א 8 רשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב
2029 ס’ 038 02 0 הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לת.ד
2030 ס’ 064אא 10 אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע
2031 ס’ 064אב 10 הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה
2034 ס’ 010 א 8 פקיעת רשיון נהיגה
2036 ס’ 010 א 8 רשיון נהיגה פקע יותר מ-6 חודשים
2039 ס’ 043 0 הסתייעות ברכב לעבור עברה
2106 ס’ 002 א 0 חוסר ביטוח
2107 ס’ 002 א 0 הרשה לנהוג ללא ביטוח
2108 ס’ 002 א 0 נהיגת רכב חוץ ללא ביטוח
2110 ס’ 002 א 0 הרשה להסיע בשכר ללא ביטוח
2170 ס’ 007 א 0 שימוש בסמים
2171 ס’ 007 א 0 החזקת סמים
2220 ס’ 004 א 0 גרימת זהום אויר
2222 ס’ 005א 0 אי התקנת מגופת עופרת (שיעור הדלק)
2231 ס’ 002 א 0 הרשאה לנוסע לא לחגור חגורת בטיחות
2263 ס’ 304 10 גרימת מות ללא כוונה
2265 ס’ 337 0 זיוף מסמך
2266 ס’ 340 0 הפצת מסמך כוזב
2268 ס’ 152 0 אונס
2277 ס’ 326 01 0 גרימת נזק בזדון
2278 ס’ 193 א 0 התנהגות באופן פרוע במקום ציבורי
2283 ס’ 299 02 0 החזקת כלי פריצה
2284 ס’ 100 0 איום
2346 ס’ 001 0 תקיפת שוטר
2412 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיונות
2423 ס’ 021 א 0 התנהגות ללא זהירות בדרך
2425 ס’ 021 ב02 8 התנהגות הגורמת נזק
2428 ס’ 021 ב04 8 סיכון חיי אדם
2429 ס’ 021 ג 6 נהיגה בלא זהירות
2432 ס’ 022 א 10 נהיגה כשברמזור אור אדום
2433 ס’ 022 א 8 התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום
2487 ס’ 023 א01 6 אי ציות להוראות שוטר
2488 ס’ 023 א02 6 אי ציות לאות של שוטר במדים
2489 ס’ 023 א02 0 אי ציות הולך רגל לאות שוטר במדים
2490 ס’ 025 0 חוסר בקיאות ברכב
2491 ס’ 026 01 8 נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך
2493 ס’ 026 03 0 נהיגה שלא בבטחון
2494 ס’ 026 04 6 חוסר שליטה ברכב
2496 ס’ 027 ב 0 הרכב אינו בהתאם להוראות
2497 ס’ 027 ג 6 חוסר שליטה ברכב
2504 ס’ 031 0 נהיגה בדרך שיוחדה למשחקי ילדים
2554 ס’ 046 ב 0 אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה
2555 ס’ 047 א 4 עקיפה מימין
2556 ס’ 047 ד 10 עקיפה כשהדרך לא פנויה
2557 ס’ 047 ה01 8 עקיפה בראות לקויה
2562 ס’ 047 ח 6 עקיפת רכב עוקף
2564 ס’ 048 א 0 אי סטייה לימין בעת שהרכב נעקף
2565 ס’ 048 א 0 רכב המגדיל מהירות נסיעתו בעת שנעקף
2567 ס’ 049 0 אי שמירה על רווח
2568 ס’ 050 א 0 אי שמירה על רווח בשיירה
2569 ס’ 051 0 מהירות בלתי סבירה
2570 ס’ 052 0 אי האטה בשטח בנוי
2571 ס’ 052 02 0 אי האטה בדרך שאינה פנויה
2572 ס’ 052 03 0 אי האטה כשהראות מוגבלת
2573 ס’ 052 04 0 אי האטה בכניסה לעקומות
2574 ס’ 052 05 0 אי האטה בקרבת קבוצת אנשים
2575 ס’ 052 06 0 אי האטה לפני מעבר חצייה
2576 ס’ 052 07 0 אי האטה בשדה ראייה מוגבל
2577 ס’ 052 08 0 אי האטה בירידה תלולה או ארוכה
2578 ס’ 052 09 0 אי האטה לפני גשר צר
2579 ס’ 052 10 0 אי האטה בעת עקיפת קבוצת אנשים
2580 ס’ 052 11 0 אי האטה בפגישה או עקיפת בעלי חיים
2581 ס’ 052 12 0 אי האטה בעת התקרבות אל אוטובוס חונה
2582 ס’ 052 13 0 אי האטה ליד רכב המסיע ילדים
2583 ס’ 053 0 בלימת פתע
2596 ס’ 054 ה 0 מהירות העולה על המסומן בתמרור
2597 ס’ 055 א 0 אי האטה לפני מסילה
2710 ס’ 072 א09 0 עצירה בכביש המסומן בקו הפרדה
2748 ס’ 074 א 0 החניית רכב בצורה לא בטוחה
2751 ס’ 074 ד 0 אי הצבת נעלי בטחון בשיפוע
2761 ס’ 079 ב 0 דלתות הרכב אינן סגורות
2762 ס’ 080 א 0 פתיחת דלת הרכב ללא זהירות
2763 ס’ 080 ב 0 פתיחת דלת כשהרכב בתנועה
2764 ס’ 080 ב 0 הניח לפתוח דלת כשהרכב נע
2770 ס’ 081 01 0 עליה לרכב שאינו עומד
2832 ס’ 085 א03 4 הובלת מטען שלא בבטיחות
2864 ס’ 090 ו 2 גרירת רכב ללא בטיחות
2865 ס’ 090 ז 0 הסעת אנשים ברכב נגרר
2891 ס’ 096 4 מערכת אורות בלתי תקינה
2914 ס’ 107 ג 0 שימוש בזרקור
2923 ס’ 109 ב 0 אחראי לצועדים לא דאג לאור
2940 ס’ 117 א 0 חציית מסילת ברזל על ידי הולך רגל
2941 ס’ 117 ב 0 חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה
2942 ס’ 117 ב 0 חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע
2943 ס’ 117 ג 0 מעבר דרך מחסום של מפגש מסילת ברזל
2996 ס’ 142 א 0 הולכת בעלי חיים ללא פנס
2997 ס’ 142 ב 0 הולכת עדר בזמן תאורה ללא פנסים
3004 ס’ 144 א01 0 אי עצירת רכב במקום תאונה
3005 ס’ 144 א02 0 אי הגשת עזרה לנפגע בתאונה
3006 ס’ 144 א03 0 אי מסירת פרטים לנפגע בתאונה
3007 ס’ 144 א04 0 אי הודעה מיד על תאונה
3009 ס’ 144 ב 0 הזזת רכב המעורב בתאונה
3010 ס’ 145 א 0 אי הודעה על תאונת נ.ב.
3012 ס’ 145 ג01 0 אי השארת פרטים על ידי נהג
3013 ס’ 145 ג02 0 אי הודעה תוך 24 שעות על תאונת נ”ב
3014 ס’ 146 0 אי הגשת עזרה לנפגע בתאונה
3015 ס’ 147 א 0 הצבת תמרור בלתי חוקי
3016 ס’ 147 ב 0 הצבת תמרור ללא היתר
3028 ס’ 154 ב 0 השארת רכב מקולקל מעל 24 שעות
3045 ס’ 159 א 0 נסיעה בירידה ללא הילוך
3046 ס’ 159 ב 0 נסיעה בירידה שלא בהילוך נמוך
3137 ס’ 008 0 אי מילוי הגבלה או תנאי של ר. נהיגה
3140 ס’ 045 01 4 סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית
3149 ס’ 012 ב 0 אי החזרת כפל רשיון
3203 ס’ 221 א02 0 למד כשהוא פחות מבן 16 וחצי
3208 ס’ 303 ב 0 שנוי לוחיות זהוי של הרכב
3250 ס’ 072 א01 0 עצירה בצד שמאל של דרך דו-סטרית
3306 ס’ 072 א01 0 חנייה בצד שמאל של דרך דו-סיטרית
3310 ס’ 072 12 0 חנה מול תמרור תחנת אוטובוס
3404 ס’ 013 א 0 אי הודעה על שינוי כתובת
3477 ס’ 022 א 10 אי ציות לתמרור ב-37(עצור וזכות קדימ
3479 ס’ 064 ד 10 אי ציות לתמרור ב-37
3511 ס’ 021 ב01 0 קיפוח זכות השימוש בדרך
3514 ס’ 068 6 אי מתן זכות קדימה לרכב ממול
3538 ס’ 046 א 6 אי שמירה על הימין בדרך צרה
3541 ס’ 041 0 סטייה מקו הנסיעה
3650 ס’ 342 א04 0 הסתרת אור פנס הבלימה
3654 ס’ 095 0 שמוש באביזרי בטחון שלא בתפקיד
3673 ס’ 360 0 מד מהירות לא תקין
3797 ס’ 022 א 0 אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור(ב-41עד
3827 ס’ 085 א04 8 נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען
3847 ס’ 085 א02א1 0 מטען גבוה מעל 2.50 מטר
3848 ס’ 085 א02א2 0 מטען גבוה מעל 3 מטר
3849 ס’ 085 א02א3 0 מטען גבוה מעל 3.50 מטר
3850 ס’ 085 א02א4 0 מטען גבוה מעל 4 מטר.
3851 ס’ 085 א06 6 הובלת מטען חורג בתפזורת
3863 ס’ 570 02 0 חוסר סימן אבחנה של גרור זר
3866 ס’ 221 ב02 0 הוראה של תלמיד שטרם מלאו לו 17 שנה
3867 ס’ 221 ב02 0 תלמיד שטרם מלאו לו 17 שנה
4032 ס’ 028 0 אי החזקת הכידון בשתי ידיים
4077 ס’ 023 א01 0 אי ציות להוראת שוטר-הולך רגל
4275 ס’ 081 04 0 עליה לרכב שלא במקום המיועד
4276 ס’ 081 04 0 ירידה מרכב שלא במקום המיועד
4277 ס’ 081 04 0 הניח לעלות לא דרך המקום המיועד
4278 ס’ 081 04 0 הניח לרדת לא דרך המקום המיועד
4291 ס’ 139 0 הולכת גמלים שלא בשיירה
4299 ס’ 161 א 0 הפצת מודעה מרכב בתנועה
4303 ס’ 305 א 0 נהיגה ברכב ללא לוחיות זיהוי
4304 ס’ 305 א 0 נהיגה ברכב ללא לוחית זיהוי מאחור
4305 ס’ 305 א 0 נהיגה ברכב ללא לוחית זיהוי בחזיתו
4306 ס’ 305 א 0 גרירה ללא לוחית זהוי
4307 ס’ 305 א 0 לוחיות זיהוי שלא כחוק
4308 ס’ 305 ב 0 סימון רכב שלא לפי התקנות
4324 ס’ 370 ב 0 מטפה במקום לא נוח לגישה
4341 ס’ 397 א 0 גבית שכר באוטובוס פרטי
4342 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס
4354 ס’ 422 א 0 הפעלת מקלט בקול רם במונית
4355 ס’ 422 ב 0 כוון מקלט רדיו תוך כדי נהיגה
4356 ס’ 422 ב 0 כוון מקלט רדיו בעת נהיגה
4373 ס’ 427 0 אי הכרזת שם התחנה ע”י הכרטיסן
4381 ס’ 440 0 אי הארת תוכו של אוטובוס
4382 ס’ 440 0 אי הארת תוכו של אוטובוס
4385 ס’ 443 0 יציאה ממונית לפני הנוסעים
4386 ס’ 448 א 0 כניסה שלא מהדלת המיועדת לכך
4388 ס’ 448 ד 0 גרימת הפרעה לנוסעים
4390 ס’ 448 ה 0 כניסה לאוטובוס נע
4391 ס’ 448 ו 0 כניסה לאוטובוס שלא בתחנה
4392 ס’ 448 ו 0 יציאה מאוטובוס שלא בתחנה
4434 ס’ 359 ב 0 נהיגה ברכב בו מותקן צופר אויר
4437 ס’ 462 א 0 הסעת בעל חיים גדול באוטובוס
4438 ס’ 462 א 0 הכנסת בעל חיים גדול לאוטובוס-נהג
4439 ס’ 462 א 0 הכנסת בעל חיים גדול לאוטובוס-כרטיסן
4440 ס’ 462 א 0 הסעת כלב ללא זמם/רצועה באוטובוס
4441 ס’ 462 א 0 הסעת בעל חיים באוטובוס שלא בסל
4442 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס בעל רשיון קו
4443 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס בעל רשיון קו
4444 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון סיור
4446 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון פרטי
4447 ס’ 405 0 אי הבטחת נקיון אוטובוס-רשיון פרטי
4461 ס’ 585 א02 0 קצין בטיחות לא פיקח על תקינות רכב
4465 ס’ 064 ג 10 אי ציות לתמרור ב-36
4537 ס’ 341 א04 0 הסתרת אור הפנס האחורי
4567 ס’ 022 א 0 נהיגה כשברמזור אור צהוב
4609 ס’ 022 א 10 אי ציות לתמרור ב-37(מתן זכות קדימה)
4633 ס’ 064 ג 10 אי ציות לתמרור ב-36
4742 ס’ 072 א12 0 עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס
4959 ס’ 028 0 אי החזקת כידון האופניים בשתי ידיים
5333 ס’ 064בב 0 סירוב לבדיקת שכרות לפי דרישת שוטר
5341 ס’ 343 א 0 לוחית זיהוי לא מוארת
5342 ס’ 095 0 שמוש באבזרי בטחון שלא בתפקיד
5343 ס’ 095 0 שמוש באבזרי בטחון שלא בתפקיד
5348 ס’ 095 0 השמעת אות אזעקה
5349 ס’ 362 א 0 אי התקנת מאפרות ברכב מנועי
5350 ס’ 357 א 0 אי התקנת מגב/מגבים שמשות
5351 ס’ 357 א 0 מגב/מגבים לא תקין/ים
5355 ס’ 360 0 מד מהירות אינו תקין
5365 ס’ 154 ג 0 בטיחות בתקון רכב
5381 ס’ 028 א 0 אי החזקת הגה של רכב מנועי בשתי ידים
5388 ס’ 040 0 סטיה מנתיב נסיעה (נסיבות מחמירות)
5403 ס’ 002 6 רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים
5404 ס’ 002 6 רשיון הרכב פקע למעלה מששה חודשים
5405 ס’ 456 ב 0 לכלוך באוטובוס
5406 ס’ 094 0 נהיגת רכב בטחון ללא זהירות
5409 ס’ 058 א01 0 אי מתן אות לפני תנועת הרכב
5410 ס’ 058 א01 0 פנייה ללא מתן אות שמאלה
5411 ס’ 058 א01 0 פנייה ללא מתן אות ימינה
5412 ס’ 058 א02 0 סטיה מנתיב ללא מתן אות
5413 ס’ 058 א01 0 מתן אות לפנייה שמאלה באיחור
5414 ס’ 058 א01 0 מתן אות לפנייה ימינה באיחור
5415 ס’ 058 א03 0 אי מתן אות לפני עצירת הרכב
5416 ס’ 058 א02 0 מתן אות לסטייה מנתיב הנסיעה באיחור
5417 ס’ 058 ב 0 אי הפסקת אות אחרי פניה ימינה
5418 ס’ 058 ב 0 אי הפסקת אות אחרי סטיה מנתיב
5419 ס’ 061 0 אי האטה לאפשר פניה לרכב מלפנים
5420 ס’ 061 0 אי האטה לאפשר סטיה לרכב מלפנים
5421 ס’ 061 0 אי האטה כדי לאפשר עצירה לרכב מלפנים
5424 ס’ 066 6 הפרעה בעת כניסה למסלול התנועה
5425 ס’ 066 6 סיכון בעת כניסה למסלול התנועה
5426 ס’ 065 6 כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך
5427 ס’ 145 ב 0 אי פינוי רכב ע”י מעורב בתאונת נ.ב.
5428 ס’ 067 א 4 אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה
5429 ס’ 093 א01 4 אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון
5430 ס’ 037 6 נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי
5435 ס’ 034 0 שמוש בכביש/שביל/נתיב שנועד לרכב אחר
5436 ס’ 040 ב 0 נהיגה בנתיב מרכזי
5438 ס’ 040 ג 0 שימוש בנתיב שמשמאל למרכזי
5439 ס’ 040 א 0 סטייה מנתיב הנסיעה
5440 ס’ 036 ג 6 נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך
5441 ס’ 033 א 6 נהיגה שלא בכביש
5442 ס’ 036 ב 0 נהיגה שלא בצד ימין של שטח הפרדה
5443 ס’ 038 א 2 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
5453 ס’ 027 ג 0 נהיגת רכב כשהראות מהשמשות מוגבלת
5456 ס’ 045 0 נסיעה אחורנית ללא צורך
5457 ס’ 035 6 נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש
5462 ס’ 041 0 סטיה מקו הנסיעה
5463 ס’ 041 0 פניה שמאלה/ימינה בהתחלת נסיעה
5464 ס’ 041 0 פניה שמאלה/ימינה תוך כדי נסיעה
5465 ס’ 043 א01 0 פניה שמאלה מכביש חד סטרי
5466 ס’ 043 א02 0 פניה שמאלה מכביש דו סטרי
5467 ס’ 043 ב01 0 פניה שמאלה לכביש חד סטרי
5468 ס’ 043 ב02 0 פניה שמאלה לכביש דו סטרי
5469 ס’ 042 0 פניה ימינה שלא בקשת חדה
5470 ס’ 044 א 0 פניה לאחור תוך הפרעה לתנועה.
5475 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-1
5476 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-2
5477 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-3
5478 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-4
5479 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-5 (פנית פרסה)
5480 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-6 (פנית פרסה)
5481 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-7
5482 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-8
5483 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-10
5484 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-12
5485 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-13
5486 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-14
5487 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-15
5488 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-16
5489 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-17
5490 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-18
5491 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-26
5492 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-33 למעט אוטובוס
5493 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-35 למעט אוטובוס
5495 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-38
5496 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-40
5497 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-41
5498 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-42
5499 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-43
5500 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-44
5501 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-45
5502 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-46
5503 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-47
5504 ס’ 022 א 4 אי ציות לתמרור ב-48
5505 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-50
5506 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-51
5507 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-52
5508 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-53
5509 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-54
5510 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-63
5511 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-65
5512 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-14
5517 ס’ 351 0 פנסי חזית לא נקיים
5526 ס’ 103 4 חוסר אור באופנוע עם רכב צדי
5528 ס’ 105 0 חוסר אורות במכונה ניידת או נגררת
5529 ס’ 351 א 0 פנס בלימה לא תקין
5531 ס’ 097 א 2 לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת
5535 ס’ 107 ד 0 שימוש בפנסי ערפל
5536 ס’ 098 0 אור דרך בדרך עירונית מוארת
5537 ס’ 107 ה 0 שימוש בפנס לנסיעה אחורנית ללא צורך
5538 ס’ 483א 0 העדר סל אשפה באוטובוס המסיע נוסעים
5540 ס’ 370 א 0 העדר מטפה
5541 ס’ 364בב 0 חוסר מנעול בטחון
5542 ס’ 364בג 0 חוסר מנעול בטחון או מכשיר נעילה
5545 ס’ 361 א 0 אי התקנת אחת ממראות התשקיף.
5547 ס’ 367 0 העדר משולש אזהרה
5549 ס’ 070 א 0 אי הצבת משולש אזהרה מאחורי רכב עומד
5550 ס’ 070 א 0 משולש אזהרה לא נראה ממרחק 100 מטר
5551 ס’ 366 0 חוסר פנס אזהרה ברכב
5554 ס’ 368 0 חוסר נעלי בטחון
5555 ס’ 063 א 0 הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש
5556 ס’ 063 ג 0 שמוש בצופר בדרך עירונית
5559 ס’ 062 א 0 הפעלת סרינה/אור מהבהב ללא היתר
5561 ס’ 165 ב 0 חוסר שתי לוחיות זהוי
5562 ס’ 165 ב 0 חוסר לוחית זהוי קדמית/אחורית
5564 ס’ 165 ב 0 חוסר לוחית זיהוי בגרור
5565 ס’ 295 0 חוסר לוחיות זיהוי “במבחן”
5571 ס’ 165 א 0 לוחית זיהוי אחורית לא תקינה
5572 ס’ 165 א01 0 רישום לוחיות זיהוי לא נראה מ-40 מטר
5573 ס’ 165 א01 0 רשום לוחיות זיהוי לא נראה מ-40 מ’
5575 ס’ 165 א02 0 רישום לוחיות זהוי לא נראה מ-20 מטר
5576 ס’ 165 א02 0 רשום לוחיות זיהוי לא נראה מ-20 מ’
5578 ס’ 230 ב 0 אי סימון רכב בזמן הוראת נהיגה
5579 ס’ 230 ב 0 אי סימון רכב בזמן הוראת נהיגה
5581 ס’ 230 ג 0 סימון רכב בעת שלא מורים בו נהיגה
5582 ס’ 261 ב 0 אי סימון רכב בזמן הדרכה
5583 ס’ 261 ב 0 אי סימון רכב בזמן הדרכה
5584 ס’ 261 ב 0 אי סימון רכב בזמן הדרכה
5585 ס’ 261 ב 0 סימון רכב כשלא מדריכים בו
5586 ס’ 083 א 0 חוסר שלטים “ילדים”
5587 ס’ 083 א 0 חוסר שלט ילדים מלפנים/מאחור
5590 ס’ 083 ב 0 אי הסרת שלט ילדים מלפנים/מאחור
5591 ס’ 083 ב 0 אי הסרת שלט “ילדים” מאחור
5595 ס’ 383י 0 אי סימון רכב בחומר מחזיר אור
5596 ס’ 383ט 01 0 סימון המחזיר אור לא נקי
5597 ס’ 383ט 01 0 סימון המחזיר אור דהוי/מטושטש
5599 ס’ 383ט 02 0 סימון המחזיר אור אינו נראה לעין
5600 ס’ 054 ד03 0 חוסר רשום מהירות מותרת מלפנים/מאחור
5603 ס’ 054 ד03 0 המהירות המותרת לא קריאה מאחור
5607 ס’ 091 א 0 גרירת מכונה נגררת ברכב פרטי
5608 ס’ 091 ג 2 גרירת רכב מנועי ברכב פרטי
5609 ס’ 091 א 0 גרירת מכונה נגררת ברכב מסחרי
5610 ס’ 091 ג 2 גרירת רכב מנועי ברכב מסחרי
5611 ס’ 091 ג 2 גרירת רכב מנועי על ידי מונית
5612 ס’ 092 ג 0 גרירת יותר מגרור אחד
5613 ס’ 091 ו 2 גרירת יותר מרכב אחד
5616 ס’ 091 ד 0 גרירה ברכב בעל שלשה גלגלים
5617 ס’ 091 ה 0 גרירת רכב במכונה ניידת
5618 ס’ 091 ז 2 גרירה באופנוע ללא היתר
5619 ס’ 092 ד 0 גרירת גרור חקלאי שלא ע”י טרקטור
5620 ס’ 090 א 0 גרירת רכב שלא במוט חיבור
5621 ס’ 090 א 0 גרירה כשהמרחק עולה על 2.5 מטר
5622 ס’ 090 ד 0 אי הרמת גלגלי הסרן של הנגרר
5623 ס’ 091 א 0 הפרת תנאי היתר בגרירת מכונה נגררת
5624 ס’ 091 ב 2 גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה
5626 ס’ 090 ג 0 חוסר סימון “גורר”
5627 ס’ 090 ג 0 הסימון “גורר” לא נראה לעין
5628 ס’ 090 ב 0 חוסר סימון “נגרר”
5629 ס’ 090 ב 0 הסימון “נגרר” לא נראה לעין
5630 ס’ 090 ב 0 חוסר אור אדום על הנגרר
5631 ס’ 090 ב 0 חוסר מספר הזיהוי של הגורר על הנגרר
5632 ס’ 090 ב 0 אי הארת לוחית זיהוי הגורר
5633 ס’ 090 א 0 אי הארת אמצעי חיבור בזמן תאורה
5635 ס’ 086 6 נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים
5637 ס’ 085 א02ב 4 המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה
5638 ס’ 085 א02ב 4 מטען חוסם כניסה ויציאה מתא הנהג
5639 ס’ 085 א02ג 0 מטען/מכסה מטען מסתיר את לוחית הזהוי
5641 ס’ 085 א02ג 0 מטען/מכסה מטען מסתיר את לוחית הזהוי
5645 ס’ 085 א02ג 0 מטען/מכסה מטען מסתיר מכווני כוון
5647 ס’ 085 א02ג 0 מטען המסתיר מחזירורים
5649 ס’ 085 א02ג 0 מטען המסתיר פנסים
5651 ס’ 085 א02ג 0 המטען מסתיר את הפנס האחורי
5663 ס’ 085אא 0 הובלת מכולה ללא התקני חיבור סובב
5664 ס’ 085א ו1 8 הובלת מכולה ברכב שלא אושר
5665 ס’ 085א ו2 0 הובלת מכולה הבולטת מאחור
5666 ס’ 085או03 8 הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות
5667 ס’ 085א ו3 8 הובלת מכולה ברכב/כשהדופן לא סגורה
5668 ס’ 085א ו4 8 הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור
5669 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיונות ותעודת ביטוח
5670 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשימת תנאי ר.נהיגה/רכב
5671 ס’ 009 0 אי החזקת היתר
5672 ס’ 255 ב 0 אי החזקת היתר ההדרכה בזמן הדרכה
5673 ס’ 013 א 0 אי הודעה על שינוי כתובת
5674 ס’ 013 א 0 אי הודעה על שינוי כתובת
5679 ס’ 013 א 0 אי החזרת רשיון ישן לאחר קבלת החדש
5680 ס’ 013 א 0 אי החזרת רשיון ישן לאחר קבלת החדש
5681 ס’ 223 א 0 הוראת/הדרכת תלמיד ללא אישור רפואי
5682 ס’ 223 א 0 הוראת נהיגה למי שלא מלאו לו 15 שנה
5683 ס’ 223 א 0 הוראה / הדרכה באופנוע עד 50 סמ”ק
5684 ס’ 223 א 0 לימד/הדריך תלמיד בן פחות מ-16 וחצי
5685 ס’ 223 א 0 הוראה של תלמיד שטרם מלאו לו 18 שנה
5689 ס’ 010 א 8 פקיעת רשיון נהיגה עד 6 חודשים.
5691 ס’ 002 6 רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים
5692 ס’ 295 0 השתמש ברשיון סחר שלא כדין
5693 ס’ 297 ב 0 חוסר יומן נסיעות
5694 ס’ 297 א 0 אי רישום הנסיעה ביומן הנסיעות
5695 ס’ 297 א 0 אי החתמת יומן הנסיעות
5696 ס’ 437 02 0 הרשה לנוסע לצאת שלא בתחנה- כרטיסן
5697 ס’ 437 02 0 הרשה לנוסע להכנס שלא בתחנה- כרטיסן
5698 ס’ 437 02 0 הרשה לנוסע לצאת שלא בתחנה
5699 ס’ 437 02 0 הרשה לנוסע להכנס שלא בתחנה
5700 ס’ 429 01 0 אי הפעלת מחוון כוון
5703 ס’ 464 א 0 הרשה להעמיד מזוודה המפריעה לנוסעים
5704 ס’ 464 א 0 הרשה להעמיד מטען המפריע לנוסעים
5705 ס’ 420 0 מכירת כרטיסים בזמן נהיגה
5706 ס’ 441 ג 0 חוסר נקיון סביר באוטובוס
5707 ס’ 441 ג 0 כרטיסן באוטובוס שאינו נקי
5708 ס’ 428 ד 0 עמידה בתחנה זמן ממושך מן הדרוש
5709 ס’ 428 א 0 עצירה שלא בתחנה
5712 ס’ 425 ב04 0 העדר ציוד מלא לעזרה ראשונה
5713 ס’ 425 ב04 0 העדר שני מטפים לכיבוי שריפה
5714 ס’ 425 ב04 0 חוסר שני פטישים לניפוץ שמשה
5715 ס’ 425 ב01 0 אי הצבת מספר הקו מלפנים
5716 ס’ 425 ב01 0 אי הצבת מספר הקו מאחור
5717 ס’ 425 ב01 0 אי הצבת מספר הקו מלפנים ומאחור
5718 ס’ 418 0 שיחה בעת נהיגה
5721 ס’ 452 א 0 שיחה עם נהג אוטובוס
5722 ס’ 452 ב 0 הסתרת הדרך מנהג
5723 ס’ 453 0 הוצאת הנוסע חלק מגופו בעד החלון
5724 ס’ 448 ה 0 יציאה מאוטובוס נע
5725 ס’ 456 א 0 יריקה בתוך האוטובוס
5726 ס’ 448 ב 0 כניסה לאוטובוס שלא לפי התור
5727 ס’ 448 ג 0 כניסה לאחר הכרזת הנהג שאין לעלות
5728 ס’ 458 0 השלכת חפץ מאוטובוס
5729 ס’ 458 0 השלכת חפץ מאוטובוס שעלול להרגיז אדם
5730 ס’ 458 0 השלכת חפץ מאוטובוס
5735 ס’ 500 א 2 0 חוסר כרטיס עם פרטי נהג
5736 ס’ 500 א 1 0 חוסר כרטיס עם פרטי בעל המונית
5743 ס’ 365 01 0 חוסר מגבה בעל כושר מתאים
5744 ס’ 365 02 0 חוסר גלגל חילוף
5745 ס’ 365 03 0 חוסר כלים להחלפת גלגל
5759 ס’ 082 א 0 הסעת יותר מאדם אחד לצד הנהג
5760 ס’ 082 א 0 הסעת אנשים לצד הנהג שלא לפי ההיתר
5770 ס’ 079 א 0 הסעת נוסע שחלק מגופו לא בפנים הרכב
5771 ס’ 079 א 0 נוסע ברכב שחלק מגופו לא בפנים הרכב
5773 ס’ 298 02 0 הסעת אנשים מעל למותר ברשיון סחר
5774 ס’ 299 0 הובלת מטען שלא לבדיקת כושר הרכב
5779 ס’ 160 02 0 מילוי דלק בקרבת אדם מעשן
5780 ס’ 160 02 0 הנחה לאחר למלא דלק ליד אדם מעשן
5789 ס’ 153 א 0 מטען רכב עשוי להזיק לדרך
5790 ס’ 153 א 0 זחלילי רכב עשויים לגרום נזק לדרך
5791 ס’ 153 ב 0 רכב בעל חישוקי מתכת
5792 ס’ 153 ב 0 גרירת רכב בעל חישוקי מתכת
5793 ס’ 155 6 הפרשת עשן מטרידה מרכב נוסע
5794 ס’ 155 6 הפרשת עשן מטרידה מרכב עומד
5795 ס’ 155 6 הפרשת עשן הפוגעת בבטיחות
5796 ס’ 155 6 הפרשת עשן הפוגעת בבטיחות
5799 ס’ 155 6 הפרשת שמן הפוגעת בבטיחות
5800 ס’ 155 6 הפרשת שמן הפוגעת בבטיחות
5803 ס’ 157 א 0 השמעת רעש בלתי רגיל ע”י רכב
5807 ס’ 161 ב 0 השלכת חפץ מתוך רכב בתנועה
5816 ס’ 148 0 טשטוש תמרור
5817 ס’ 149 0 שמוש לצרכי תעמולה/פרסומת בתמרור
5818 ס’ 149 0 שמוש לתעמולה/פרסומת בדמות תמרור
5819 ס’ 149 0 שימוש לתעמולה/פרסומת בדמות תמרור
5820 ס’ 030 0 אי הרכבת משקפיים או עדשות מגע
5821 ס’ 030 0 אי החזקת זוג משקפיים נוסף
5825 ס’ 121 0 הובלת חפץ המונע שליטה ברכב
5828 ס’ 120 ב 0 רכיבה על אופנוע במספר לא מתאים
5829 ס’ 120 ב 0 רכיבה על אופנוע במספר לא מתאים
5830 ס’ 120 א 0 הרכבה כששתי הרגליים לא משני הצדדים
5831 ס’ 119 ב 0 הרגלים לא משני צדי האופנוע
5832 ס’ 119 א 0 ישיבה שלא על מושב הנוהג
5833 ס’ 120 א 0 הרכבת נוסע שלא על המושב המיועד לכך.
5834 ס’ 122 0 נסיעה לצד רכב אחר
5835 ס’ 119 ג 0 נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן
5836 ס’ 119 ג 0 הרכבת נוסע ללא קסדת מגן
5837 ס’ 119 ג 0 אי קשירת קסדת מגן ברצועה,נהג
5838 ס’ 119 ג 0 נהיגת אופנוע כשקסדת המגן לא לפי תקן
5839 ס’ 119 ג 0 נוסע הרוכב על אופנוע ללא קסדת מגן
5840 ס’ 223 ב 0 אי חבישת קסדת מגן ע”י מורה
5841 ס’ 223 ב 0 הוראת נהיגה כשמתלמד לא חובש קסדה
5842 ס’ 223 ב 0 אי חבישת קסדת מגן ע”י מדריך
5843 ס’ 223 ב 0 הדרכת נהיגה כשמתלמד לא חובש קסדה
5844 ס’ 223 ב 0 אי חבישת קסדת מגן כלומד נהיגה
5846 ס’ 132 01 0 חוסר אור באופניים
5847 ס’ 132 02 0 חוסר אור אדום אחורי כשאין כנף
5848 ס’ 136 01א 0 חוסר אור פנס מלפנים
5849 ס’ 136 01ב 0 חוסר שני פנסי רוחב מלפנים
5850 ס’ 136 01ב 0 אור פנסי רוחב לא נראה מ-150 מטר
5851 ס’ 136 02א 0 חוסר שני פנסי רוחב
5852 ס’ 130 03 0 חוסר מחזירור מאחור.
5853 ס’ 130 04 0 חוסר פס מחזיר אור
5854 ס’ 131 0 פס מחזיר אור לא נקי
5855 ס’ 136 01ג 0 חוסר מחזירור אדום
5856 ס’ 136 02ב 0 חוסר שני מחזירורים אדומים
5857 ס’ 130 01 0 חוסר פעמון
5858 ס’ 130 02 0 חוסר מנגנון בלימה יעיל
5859 ס’ 123 א 0 רכיבה על רכב לא תקין
5860 ס’ 125 0 הובלת חפץ המונע שליטה באופניים
5862 ס’ 125 0 הובלת חפץ חורג מאחור באופניים
5863 ס’ 124 ב 0 הרכבה על אופניים ללא מושב מיוחד
5864 ס’ 124 ב 0 הרכבת ילד מעל גיל 8 על אופניים
5865 ס’ 124 א 0 הרכבת אדם בן יותר מ-8 שנים
5866 ס’ 124 א 0 הנוסע באופניים כאדם נוסף
5868 ס’ 123 ב 0 רכיבה שלא על המושב
5869 ס’ 129 א 0 רכיבה על מדרכה
5870 ס’ 129 ב 0 רכיבה שלא בשביל לאופניים
5871 ס’ 126 א 0 אחיזה ברכב נע תוך רכיבה
5872 ס’ 128 0 נסיעה שלא בצד ימין של הכביש
5873 ס’ 125 0 נסיעה לצד רכב אחר.
5874 ס’ 128 0 עקיפת רכב נע ללא זהירות – אופנים
5875 ס’ 128 0 עקיפת רכב עומד ללא זהירות – אופנים
5876 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-2
5877 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-62
5878 ס’ 108 א 0 הליכה בכביש שלא לחצייתו
5879 ס’ 108 א 0 הליכה בכביש כשיש שוליים תקינים
5880 ס’ 108 א 0 הליכה בכביש כשיש שביל לצדו
5881 ס’ 109 א 0 הליכה בכביש שלא בצד שמאל
5882 ס’ 022 א 0 אי ציות לרמזור על ידי הולך רגל
5883 ס’ 110 ב 0 חציית כביש שלא במעבר חצייה
5884 ס’ 110 ב 0 חציית כביש שלא במנהרה
5885 ס’ 110 ב 0 חציית כביש שלא על גשר
5886 ס’ 110 ג 0 חציית כביש שלא ליד צומת
5887 ס’ 110 ד 0 חציית כביש שלא בקו ישר וקצר
5888 ס’ 110 א 0 חציית כביש ללא בטיחות
5889 ס’ 113 א 0 חציית כביש במקום שיש מעקה בטיחות
5890 ס’ 113 א 0 חציית כביש במקום שיש גדר הפרדה
5891 ס’ 113 א 0 חציית כביש כשיש צמחיה בשטח הפרדה
5892 ס’ 111 0 ירידה באי זהירות ממדרכה
5893 ס’ 111 0 ירידה באי זהירות ממקום מבטחים
5895 ס’ 143 ו 0 הפרעת הולכי רגל על מדרכה
5896 ס’ 143 ב 0 העמדת עגלת יד במקום אסור
5897 ס’ 114 0 הפרעה להולכי רגל במדרכה
5898 ס’ 112 0 שהייה בכביש
5899 ס’ 093 א02 0 אי פינוי דרך לרכב בטחון
5900 ס’ 113 ב 0 המצאות מעבר למעקה בטיחות
5901 ס’ 033 ב 0 שמוש בדרך לא לפי המתקנים שבה
5902 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-64
5903 ס’ 022 א 6 אי ציות לתמרור ב-60
5904 ס’ 106 0 העדר אורות בעגלה הרתומה לבעל חיים
5905 ס’ 038 א 0 הולכת בעל חיים על המדרכה
5906 ס’ 038 ב 0 אי פינוי הכביש ע”י רכב לא מנועי
5907 ס’ 036 ב 0 חציית שטח הפרדה ע”י בעל חיים
5908 ס’ 137 א 0 אי מניעה מבעלי חיים לעלות על דרך
5910 ס’ 138 א 0 הולכת עדר בדרך
5911 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-61
5912 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-28
5913 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-29
5915 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-31
5916 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-57
5917 ס’ 072 א14 0 העמדה בתחנת מונית
5918 ס’ 072 א15 0 אי ציות לתמרור ג-2
5919 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-28
5920 ס’ 072א)) 61 0 העמדה (כולל חניה) במקום המיועד לנכה
5921 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-14
5922 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-15
5923 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-16
5924 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-17
5925 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-18
5926 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-18
5927 ס’ 072 א12 0 עצירה בתחום תחנת אוטובוס
5928 ס’ 072 א12 0 עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס
5929 ס’ 072 א12 0 עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס
5930 ס’ 072 א12 0 העמדה ממול לתחנת אוטובוס
5931 ס’ 072 א12 0 העמדה ממול לתחנת אוטובוס
5932 ס’ 072 א12 0 העמדה ממול לתחנת אוטובוס
5935 ס’ 072 א11 0 חניה על גשר
5938 ס’ 071 01 0 חניה המפריעה לתנועה
5939 ס’ 076 ג 0 החניית רכב המוביל חומר מתלקח
5940 ס’ 076 ג 0 החניית רכב המוביל חומר מתלקח

סמל עבירה סעיף תקנה ניקוד תאור עבירה
5941 ס’ 076 ג 0 החניית רכב המוביל חומר מתלקח
5942 ס’ 069 א 0 עצירת רכב בדרך לא עירונית
5943 ס’ 069 א 0 חניה על שולי דרך לא עירונית
5944 ס’ 072 א04 0 חניה בכניסה לשטח המיועד לכלי רכב
5945 ס’ 072 א06 0 עצירת רכב במעבר חציה
5946 ס’ 072 א06 0 חניה לפני מעבר חציה בתחום 12 מטר
5947 ס’ 072 א07 0 העמדה בתחום 12 מטר מקו עצירה
5948 ס’ 072 א13 0 עצירה בצד מעקה בטיחות
5949 ס’ 072 א03 0 עצירת רכב בתוך צומת
5950 ס’ 072 א03 0 החניית רכב בתחום 12 מטר מצומת
5951 ס’ 072 א09 0 עצירה בכביש המסומן בקו הפרדה
5952 ס’ 036 ב 0 חציית שטח הפרדה על ידי רכב
5953 ס’ 072 א02א 0 העמדת רכב על המדרכה,לא נותר מטרמעבר
5957 ס’ 072 א08 0 עצירה בתחום 20 מטר ממפגש רכבת
5958 ס’ 097 א 2 פנס אחורי אינו מאיר
5959 ס’ 072 א02 0 החניית רכב על שביל אופניים
5960 ס’ 036 ב 0 חנייה בתוך שטח הפרדה
5961 ס’ 072 א01 0 עצירה בצד שמאל של דרך דו-סטרית
5962 ס’ 072 א01 0 עצירה בניגוד לכיוון הנסיעה
5963 ס’ 058 ב 0 אי הפסקת אות אחרי פניה שמאלה
5964 ס’ 075 0 חניה שלא במקביל לשפת הכביש
5965 ס’ 075 0 חניה יותר מ-40 ס”מ משפת הכביש
5966 ס’ 069 ו02 0 החנית גרור ללא גורר
5967 ס’ 069 ו02 0 החנית נתמך ללא תומך
5968 ס’ 069 ו01 0 החניית רכב שרחבו מעל 2.50 מטר
5969 ס’ 072 א10 0 עצירה בצד רכב אחר
5972 ס’ 072 ב 0 העמדת אוטובוס במקום אסור
5973 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-29
5974 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-15
5976 ס’ 071 01 0 עצירה המפריעה לתנועה
5977 ס’ 072 א06 0 עצירת רכב במעבר חצייה
5978 ס’ 072 א06 0 חניה בתחום 12 מטר ממעבר חציה
5979 ס’ 072 א07 0 העמדה בתחום 12 מטר מקו עצירה
5980 ס’ 069 ו02 0 העמדת גרור ללא גורר
5982 ס’ 069 ו01 0 העמדת רכב שרחבו מעל 2.50 מטר
5983 ס’ 072 א10 0 עצירה בצד רכב חונה
5984 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-29 גרירה
5985 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ד-15-גרירה
5986 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב בתחום של תחנת אוטובוס
5987 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב מול תחום תחנת אוטובוס
5988 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב אחרי תמרור תחנת אוטובוס
5989 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב לפני תמרור תחנת אוטובוס
5990 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב מול תמרור תחנת אוטובוס
5991 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב מול תמרור תחנת אוטובוס
5992 ס’ 072 א14 0 העמדת רכב בתחום תחנת מוניות
5993 ס’ 072 א10 0 העמדת רכב לצידו של רכב חונה
5994 ס’ 072 א02 0 העמדת רכב על המדרכה
5997 ס’ 072 א03 0 העמדת רכב בתוך צומת
5998 ס’ 072 א9 0 העמדה או חנייה ליד קו הפרדה רצוף
6000 ס’ 075 0 העמדת רכב שלא במקביל לשפת הכביש
6004 ס’ 022 א 0 אי ציות לתמרור ב-29
6005 ס’ 072 א10 0 העמדה/החנייה לצד רכב חונה
6006 ס’ 071 01 0 העמדת/החניית רכב המפריע לתנועה
6007 ס’ 072 א06 0 העמדת/החניית רכב במעבר חצייה
6008 ס’ 072 א06 0 חנייה בתחום 12 מ לפני מעבר חצייה
6009 ס’ 072 א07 0 העמדה/החנייה סמוך לקו עצירה
6011 ס’ 072 א16 0 העמדה/החנייה במקום המיועד לנכה
6012 ס’ 072 א11 0 העמדה/החנייה של רכב על גשר
6016 ס’ 072 א05 0 העמדת רכב בתחום 5 מטר מברז כיבוי
6017 ס’ 005 א 0 העמדה/חניה במקום אסור לחניה ומסומן
6021 ס’ 516 ב 0 נסיעת שרות לנתב”ג ללא רשיון
6022 ס’ 516 ב 0 שירות לנתב”ג שלא בהתאם לתנאי הרשיון
6023 ס’ 516 ב 0 הסעת נוסעים מנתב”ג ללא היתר
6026 ס’ 517 ג 0 שידול נוסעים לנסוע במונית מנתב”ג
6027 ס’ 071 02 0 חניה באופן המסתיר תמרור-קנס מוגדל
6028 ס’ 072 א01 0 עצירה בצד שמאל של דרך דו-סטרית
6029 ס’ 072 א01 0 עצירה בניגוד לכיוון הנסיעה
6030 ס’ 072 א02 0 חניה על שביל אופניים-קנס מוגדל
6031 ס’ 072 א02 0 העמדת רכב על המדרכה-קנס מוגדל
6032 ס’ 072 א03 0 העמדת רכב בתחום 12 מטר מצומת
6033 ס’ 072 א03 0 עצירת רכב בתוך צומת-קנס מוגדל
6034 ס’ 072 א04 0 חניה בכניסה לשטח של כלי רכב
6035 ס’ 072 א08 0 עצירה בתחום 20 מטר ממפגש רכבת
6036 ס’ 072 א09 0 עצירה בכביש ליד קו הפרדה בלתי מרוסק
6037 ס’ 072 א11 0 עצירה על גשר-קנס מוגדל
6038 ס’ 072 א12 0 עצירה בתחום תחנת אוטובוס
6039 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב מול תחנת אוטובוס
6040 ס’ 072 א12 0 העמדת רכב מול תחנת אוטובוס
6041 ס’ 072 א12 0 חניה מול תחנת אוטובוס
6042 ס’ 072 א12 0 עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס
6043 ס’ 072 א12 0 עצירה בתוך 20 מטר מתחנת אוטובוס
6044 ס’ 072 א13 0 עצירת רכב בצד מעקה בטיחות
6045 ס’ 072 א14 0 עצירה בתחום תחנת מוניות-קנס מוגדל
6046 ס’ 072 א15 0 אי ציות לתמרור ג-2-קנס מוגדל
6047 ס’ 072 א16 0 חניה במקום השמור לנכה – קנס מוגדל
6049 ס’ 383ו 0 אי סימון ציוד עבודה בחומר מחזיר אור
6050 ס’ 090 א 0 אי סימון אמצעי חיבור בגרירה
6051 ס’ 221 ד 0 לימוד נהיגה כשלא מלאו לו 15 שנה
6052 ס’ 221 א02 0 למד נהיגה באופנוע בטרם מלאו לו 17
6053 ס’ 423 0 אי הצגת תו זיהוי של הנהג
6054 ס’ 380 א 0 עשית שנוי במבנה רכב ללא היתר
6055 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב לא תקין
6056 ס’ 306 0 רכב לא תקין שלא נאסר בשימוש
6057 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב לא תקין
6061 ס’ 364 0 אי התקנת מגיני בוץ
6064 ס’ 306 0 רכב לא תקין שלא נאסר בשימוש
6065 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיון נהיגה
6066 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיון רכב
6067 ס’ 009 א 0 אי החזקת תעודת ביטוח
6068 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיונות נהיגה ורכב
6069 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיון נהיגה ותעודת ביטוח
6070 ס’ 009 א 0 אי החזקת רשיון רכב ותעודת ביטוח
6071 ס’ 022 א 4 אי ציות לתמרור ב-37 עצור
6073 ס’ 422 א 0 הפעלת מקלט רדיו בקול רם ע”י הנהג
6078 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב שבלמיו אינם תקינים
6079 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב שמערכת ההגה לקויה
6080 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב שמערכת השלדה לקויה
6081 ס’ 306 0 איסור שימוש ברכב שמתליו אינם תקינים
6082 ס’ 314 ד 0 העדר רישום משקל על הדופן של רכב משא
6089 ס’ 008 0 אי מילוי הגבלה או תנאי של ר. רכב
6103 ס’ 047 ה04 6 אי השלמת עקיפה לפני צומת
6104 ס’ 047 ז 8 עקיפת רכב שעצר לפני צומת
6105 ס’ 047 ז 8 עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה
6106 ס’ 047 ז 8 עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל
6107 ס’ 048 ב 4 רכב עם מטען חורג שלא האיט
6108 ס’ 048 ב 4 רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש
6109 ס’ 048 ב 4 רכב עם מטען חורג שלא עצר
6118 ס’ 117 ב 0 חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע
6119 ס’ 117 ב 0 חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה
6148 ס’ 437 01 0 הרשה לנוסע להכנס לאוטובוס בתנועה
6149 ס’ 069אא 0 העמדת רכב המיועד לרוכלות בצידי הדרך
6152 ס’ 069 ג 0 עצירת רכב בין גדרות כביש מהיר.
6153 ס’ 047 ה05 10 עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.
6154 ס’ 072 א02א 0 העמדת רכב על מדרכה.
6167 ס’ 086 02 6 פחם ואפר יבש ברכב שלא יועד לכך.
6168 ס’ 086 02 6 הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי.
6169 ס’ 086 03 6 אפר מרחף או מלט ברכב שלא יועד לכך.
6170 ס’ 370 ב 0 העדר סל אשפה ברכב.
6173 ס’ 085 א01ב 0 מטען חורג עד מטר ואינו יחידה אחת.
6175 ס’ 085 א01א 0 מטען חורג מרוחב הכולל של הרכב.
6176 ס’ 085 א01א 0 מטען חורג מהקרקעית.
6177 ס’ 351 א 0 מחוון כיוון אינו תקין
6178 ס’ 104 0 אי הארת גרור
6180 ס’ 085 א04 8 המטען אינו מוחזק היטב
6181 ס’ 350 א 0 התקנת פנס נוסף.
6182 ס’ 463 01 0 הסיע באוטובוס מטען שמפריע (נהג).
6183 ס’ 463 01 0 הרשאה להכניס מטען מפריע (נהג).
6184 ס’ 463 01 0 הרשאה להכניס מטען מפריע (כרטיסן).
6185 ס’ 463 02 0 הסעת דבר העלול ללכלך (נהג).
6186 ס’ 463 02 0 הרשאה להכניס דבר העלול ללכלך (נהג).
6187 ס’ 463 02 0 הרשאה להכניס דבר העלול ללכלך (כרט).
6188 ס’ 064 א01 6 אי מתן זכות קדימה לרכב מימין.
6189 ס’ 064 א02 6 אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה.
6190 ס’ 064 א03 6 אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה.
6191 ס’ 064 ב01 6 אי מתן זכות קדימה להולכי רגל.
6192 ס’ 064 ב02 6 אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש.
6193 ס’ 083אא 6 הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי.
6199 ס’ 047 ח 6 עקיפת רכב עוקף
6200 ס’ 085 א04 8 מכסה המטען אינו מוחזק היטב
6201 ס’ 047 ה03 6 עקיפה לפני מעבר חציה
6202 ס’ 074ג 0 העמדת רכב בדרך משופעת
6205 ס’ 070א ו 0 הוצאת רכב מהחסנה ללא תשלום.
6210 ס’ 425אא 0 אי בדיקה בטחונית של אוטובוס
6211 ס’ 169ו 0 סירוב להבדק בדיקת נשיפה/דם/שתן
6212 ס’ 065 6 כניסה למפגש בלא אפשרות להמשיך בנסעה
6243 ס’ 280 ב02 0 נהיגה במכונה ניידת ללא אשור ממוסך
6245 ס’ 021 ב03 4 הפרעה לתנועה/עכוב תנועה
6246 ס’ 045 02 0 הטרדה/הפרעה לעוברי דרך בנסיעה אחורה
6247 ס’ 039 א 0 נהיגה שלא מימין לשטח סגור/למבנה…
6249 ס’ 047 ה02 4 נסיון לעקיפה/סטיה אחרי תמרור
6250 ס’ 047 ה04 6 עקיפה/סטיה לעקיפה בצומת
6251 ס’ 044 א 8 פנית פרסה תוך סיכון עוברי דרך
6252 ס’ 044 א 0 פנית פרסה בקרבת עקומה/פסגה תלולה
6253 ס’ 026 02 10 נהיגה תחת השפעת סמים/אלכהול
6254 ס’ 169ב 10 נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול
6256 ס’ 097 ד 4 פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים
6257 ס’ 351 א 0 פנס/י חניה/רוחב/אחורי אינם נקיים
6258 ס’ 101 4 מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב
6259 ס’ 342 ג 0 פנס בלימה מהבהב
6260 ס’ 063 ב 0 הפעלת צופר אויר/צופר מוזיקלי
6261 ס’ 165 א 0 לוחית/לוחיות זהוי אינן נקיות
6262 ס’ 165 א 0 לוחית/לוחיות זהוי אינן תקינות
6263 ס’ 092 ב 0 גורר/נתמך שאחד מגלגליו לו תקין
6264 ס’ 086 01 6 נהיגת רכב שעולה ממנו אבק/שנשפך ממנו
6265 ס’ 085 א06 6 הובלת מטען בתפזורת ללא כסוי מתאים
6266 ס’ 085 א02ג 0 מכסה מטען מסתיר את הפנסים
6267 ס’ 085 א01ב 0 מטען חורג מהחלק הקדמי/אחורי של הרכב
6268 ס’ 088 א 0 אי סמון מטען חורג מלפנים
6269 ס’ 088 ג 0 משולש המסמן מטען שחורג מלפנים/מאחור
6270 ס’ 009 ב 0 אי הצגת רשיון נהיגה/רכב/ביטוח
6272 ס’ 013 א 0 אי הודעה על שינוי שם ברשיון הנהיגה
6279 ס’ 308 ד 8 נהיגת רכב שניתן עליו איסור שמוש
6280 ס’ 437 01 0 נהג/כרטיסן המרשה לצאת מהאוטובוס
6282 ס’ 429 02 0 אי הפסקת פעולת מכוון כוון שמאל/ימין
6283 ס’ 069ג 0 העלאה/הורדת נוסע בדרך מהירה
6284 ס’ 081 01 0 נוסע העולה לרכב/יורד מהרכב בתנועה
6285 ס’ 081 0 נהג/כרטיסן המרשה לעלות לרכבו
6286 ס’ 081 02 0 נוסע העולה לרכב/יורד מהרכב מצד שמאל
6287 ס’ 081 02 0 נהג המניח לנוסע לעלות/לרדת לרכב
6288 ס’ 081 03 0 נוסע העולה לרכב/יורד מהרכב מצד ימין
6289 ס’ 081 03 0 נהג המניח לנוסע לעלות לרכב/לרדת מהר
6293 ס’ 160 01 0 מלוי דלק/הנחה לאחר למלא דלק כשהמנוע
6294 ס’ 160 02 0 מילוי דלק בקרבת אש
6295 ס’ 160 03 0 מלוי דלק באוטובוס כשיש בו נוסעים
6296 ס’ 160 03 0 מלוי דלק ברכב שיש בו יותר מ 8נוסעים
6297 ס’ 153 א 0 נהיגת רכב שגלגליו עלולים לגרום נזק
6298 ס’ 153 א 0 גרירת רכב שג

 


 

דילוג לתוכן