סכומי פיצוי במקרי מוות בתאונת דרכים

תביעה שמוגשת בגין תאונת דרכים שהביאה למותו של אדם תתברר ע”פ ההפסדים שנגרמו למשפחה אלמלא המוות. ראשית יבדיל ביהמ”ש בין אלה שהותיר המנוח/ה:

הפסדי הכנסה: המשמעות של גובה המשכורת

הפסדי ההכנסה הם בדר”כ העיקר. מדובר בהחזר של הפסדי הכנסה בשנים שהיה אמור המנוח להשתכר אלמלא המוות, עד צאתו ממעגל העבודה, לרב בגיל 67 ועצמאים עד 70. לא מדובר בהחזר של כל ההכנסה העתידית שהיה המנוח מכניס, כי המנוח היה גם צורך בעצמו אילו היה חי, אלא רק ההפסד של מה שהיה חוסך, לו היה חי, בגובה 30%.

הפסדי הכנסה בתביעת אלמנה וילדים

אם מדובר בתביעת אלמנה וילדים החישוב נערך בצורה אחרת, של הפסד ישיר כתלויים, והוא ייערך בפעימות, עד הגיע הילד הראשון לגיל 21 ואז תבוצע חלוקה מחדש עד שהילד השני ייצא וכך הלאה. גובה המשכורת מאוד משמעותי, של שני בני הזוג.

כאב וסבל כפיצוי סמלי

בתאונות דרכים הפיצוי הוא סמלי ע”ס של 50,000 ש”ח ולא משנה הגיל. ההגיון המקומם הזה קשור בכך שכולם מפוצים, גם אלה האשמים בתאונה וגם אלה שלא. 

אובדן שירותים - ראייה משפטית קרה וחסרת רגש

הפיצוי אינו מושפע מדמותו של המנוח ומעמדו בתא המשפחתי. הפסיקה היא די קרה וחסרת רגש: ראש נזק אחר מדבר על אובדן שירותים מהמנוח. אב או אם. בלעדיו או בלעדיה צריך לעשות יותר שליחויות, או להזמין יותר בעלי מקצוע. כדאי להביא ראיות גם למידת העזרה שתרם המנוח לבית. לאלה יש גם להוסיף את הוצאות האבל הקבורה המצבה והירושה. 

מה מפחיתים?

לבסוף מפחיתים כספים ששילם המוסד לביטוח לאומי שהוא הסכום המצטבר של קצבת שארים או קצבת תלויים שהיא גבוהה הרבה יותר ומשולמת בהיות התאונה תאונת דרכים בעבודה.

דילוג לתוכן