נפילה מפיגום

נפילה מפיגום היא נושא חוזר ועולה בתביעות נזיקין. לאחר שביטוח לאומי הכיר בתאונה של נפילה מפיגום כתאונת עבודה ואחרי שעמדנו בפני ועדה לנכות, מגיעה תורה של התביעה כנגד האחראיים לתאונה.

גורמים לנפילה מפיגום

המוסד לבטיחות וגיהות פרסם דו״ח (ראה עמ׳ 33 כאן) אודות נפילות מפיגומים ומצא את הגורמים העיקריים להן:

(א) האופן שבו בנוי הפיגום או צורה לקויה בהתקנתו.
(ב) בניית הפיגום בידי עובדים בלתי מוסמכים.
(ג) התקנת הפיגום במרחק גדול מדי מהקיר, או ש
אופן הריתום לקיר אינו תקין.
(ד) פירוק חלקים מהפיגום לצורכי עבודה ואי-החזרתם למקומם.
(ה) 
אי-התקנת סולמות לעלייה וירידה מהפיגום.

את מי תובעים?

תובעים את המעביד. או גם את החברה שהקימה את הפיגום או סיפקה אותו. בדר״כ חברות בנייה שוכרות את הפיגומים.

פיגום שקרס

אם הפיגום קרס נבדוק אם החברות בשטח לא גרמו להעמסת יתר. הכוונה למי שהיה נוכח באתר הבנייה. 

אחריות המעביד למניעת נפילה מפיגום

הראשון להיתבע הוא המעביד. הוא שנתן הוראה לעמוד על פיגום. אם הוא אחראי על ביצועה של העבודה באתר הוא אחראי גם על התקיימות הוראות הבטיחות. אחריו נבדוק אחריות של קבלני משנה. למשל של מי שהתקין את הפיגום.

החובה למניעת נפילה מפיגום

החובה למנוע נפילה מפיגום מוטלת על המעביד מכח סעיף 168 לתקנות הבטיחות בעבודה. הסעיף קובע כי בכל עבודה מעל 1.3 מ׳ יש לספק רשתות /יריעות /רתמות למניעת נפילה. 

האם חובה לדאוג להארקה של פיגום?
כן, בשימוש בפיגום לביצוע עבודות חשמל, או עבודות שבהן מתקיימים סיכוני חשמל, קיימת חובה להגן על העובדים בפני חישמול דרך הארקה.

קורה שהעובד ניצב על גבי פיגום ללא מעקה יציב ובלא שצויד ברתמת בטיחות. שני האמצעים הללו מונעים נפילה מפיגום. אם רתמה כן סופקה, על המעביד גם לוודא שעושים בה שימוש. 

בנוסף, ברגיל טוענים שהעובד לא קיבל הדרכה ספציפית לעבודה בגובה. טענה חזקה במיוחד בקרב עובדים חדשים וצעירים.  

אחריות מיוחדת למנהל העבודה. עליו ליתן הוראות בטיחות ולוודא קיומן בפועל. גם אם מדובר בעובד של חברה קבלנית אחרת באתר. סעיף 5 (א) מטיל חובות מפורשות על מנהל העבודה.

אשם תורם

החברה בדר״כ טוענת כי מדובר בעובד מיומן ולכן הוא אשם במידה מסוימת כמוה לקרות התאונה. יש לדחות את הטענה הזו על הסף. אם יוכח אשם תורם אפילו של 10%, ינוכה מהפיצוי 10% משוויו.

הפיגום

מבנה הפיגום

הפיגום צריך להיות מגודר. ללא רווחים בין הלוחות, ללא מעקה שיבלום את נפילתו. קיימות בחוק חובות ביחס לחומרים מהם בנוי הפיגום. הלוחות צריכות להיות נקיות מצבע ומסמרים בולטים ומוגנים מפני התפקעות. ישנן הוראות גם באשר למימדי הפיגום, לפחות 130 ס״מ רוחב אם מסתתים בו אבנים.  

חובת בנייה של בונה מקצועי

החוק מטיל חובת השגחת של בונה מקצועי לפיגומים לפיגום מעל 6 מטרים. 

אחריות מנהל עבודה

על מנהל העבודה החובה לבדוק יציבות והתאמה של כל פיגום. ואת תקינות הפיגום. אחת ל-7 ימים לפחות, ובמצבים שלאחר הפסקות עבודה.

נפילה מפיגום

גם אם העובד עשה תנועה לא נכונה, ולכן נפל, לשם כך נועדו הרתמות והמעקה. לקבלנים השליטה באמצעי הייצור, הם שתכננו תכננו מוקדם כיצד ייראה הפיגום. העובד בסה"כ "בלהט העבודה עלול עובד להיכשל באי מתן תשומת לב מלאה״. בתי המשפט פסקו כי אשם תורם ייזקף לחובתו רק במקרים בהם אשמו של העובד כגורם לתאונה בולט לעין.

אורן בושרי, עו״ד

דיווח למשרד העבודה

מקרה שלא דווח למשרד העבודה משחק לטובת התובע. כי באין דיווח אין חקירה ובתי המשפט רואים בכך נזק ראייתי שנגרם לתובע. חובת הדיווח מופיעה בפקודת הבטיחות בעבודה התש”ל – 1970

5/5
דילוג לתוכן