משפט תעבורה

כמה זמן נמשך?

המשפט יכול להסתיים גם בישיבת משפט הראשונה, אם הנאשם מודה באישום המיוחס לו. אם לא, ונדרשים עדים, הוא יכול מצד שני להימשך גם שנים. 

איך מתנהל?

משפט תעבורה נפתח בישיבת הקראה. בישיבה זו לא תצטרכו להביא עדים ולהתעמת עם השוטר. אם תכפרו באת שמיוחס לכם – בית המשפט יקבע מועד דיון אחר בטווח של כמה חודשים בדר״כ לשם ישיבת הוכחות. אז יישמעו השוטרים והעדים. אם תודו, בית המשפט יתפנה לשמיעת טיעונים לעונש. בשלב הטיעונים לעונש כדאי להביא ראיות למצב אישי, ילדים, בעיות בריאות וניידות בעיקר, תעסוקה, ואם הרכב משמש לצרכי פרנסה. גם התלות של בני המשפחה בנהיגה שלכם רלבנטית.

משפט תעבורה ללא עורך דין

ניהול משפט תעבורה ללא עורך דין הוא נטילת סיכון. בבית משפט לתעבורה קיימת דינמיקה, שלא לומר קליקה בין הסניגורים לתביעות. גם מקצועית עורכי דין יודעים לצלם את תיק המשטרה וללמוד מה יש ליתר המעורבים בפרשה לומר בחקירה, כמו גם יתר הראיות בתיק. בתיק המשטרה עדויות של נהגים נוסעים ועדים מחוץ לרכבים. תיק תאונה כולל, בדר”כ, את ממצאי בוחן התנועה שביקר בזירת התאונה עם ממצאים הנדסיים, חישובי מרחקים מהירות כלי הרכב, סימני בלימה וכיו”ב’. גם הפסיקה היא בידיעת עורכי הדין. 

הוצאות משפט

אם יש בידכם ביטוח מקיף דאגו לקבלת החזר הוצאות ששילמתם לעורך הדין בגין הייצוג בבית משפט לתעבורה. לעיתים גם עלות חוו”ד בוחן/ מומחה בטיחות תכוסה על ידי חב’ הביטוח.

משפט תעבורה
דילוג לתוכן