משפט תעבורה

כמה זמן נמשך?

המשפט יכול להסתיים גם בישיבה הראשונה. אם לא מודים ונדרשים עדים, המשפט יכול מצד שני להימשך גם שנים. 

איך מתנהל?

משפט תעבורה נפתח בישיבת הקראה. בישיבה זו לא תצטרכו להביא עדים ולהתעמת עם השוטר. אם לא תודו, בית המשפט יקבע מועד דיון לשמיעת ראיות. אז יישמעו השוטרים והעדים. אם תודו, בית המשפט יתפנה לשמיעת טיעונים לעונש. בשלב הטיעונים לעונש כדאי להביא ראיות. למצב אישי, ילדים, בעיות בריאות וניידות בעיקר, תעסוקה, ואם הרכב משמש לצרכי פרנסה. גם התלות של בני המשפחה ברשיון הנהיגה שלכם רלבנטית.

משפט תעבורה ללא עורך דין

ניהול משפט תעבורה ללא עורך דין הוא נטילת סיכון. בבית משפט לתעבורה קיימת דינמיקה, שלא לומר קליקה בין הסניגורים לתביעות. עורכי דין יודעים לצלם את תיק המשטרה וללמוד מה יש ליתר המעורבים בפרשה לומר בחקירה, כמו גם יתר הראיות בתיק. 

ראיות

בתיק המשטרה עדויות של נהגים נוסעים ועדים מחוץ לרכבים. תיק תאונה כולל, בדר"כ, את ממצאי בוחן התנועה שביקר בזירת התאונה עם ממצאים הנדסיים, חישובי מרחקים מהירות כלי הרכב, סימני בלימה וכיו"ב'. גם הפסיקה היא בידיעת עורכי הדין. 

הוצאות משפטיות מחברת הביטוח מקיף

אם יש בידכם ביטוח מקיף דאגו לקבלת החזר הוצאות ששילמתם לעורך הדין בגין הייצוג בבית משפט לתעבורה. לעיתים גם עלות חוו"ד בוחן/ מומחה בטיחות תכוסה על ידי חב' הביטוח.

משפט תעבורה