כאב וסבל

כאב וסבל הוא ראש נזק בתביעת פיצויים המעריך בכסף את אובדן הנאות החיים כתוצאה מהפגיעה. זאת בתקופת ההחלמה, ואף מעבר לה, במידה והפגיעה הותירה נכות. 

כאב וסבל בתאונות דרכים

בתאונות דרכים הסכום הוא קצוב ע״פ נוסחה. אין לביהמ״ש סמכות לפסוק גבוה ממנו. החישוב הוא חיבור מתימטי והוא תלוי בשלושה משתנים:

נכות

כל אחוז נכות הרפואית מקנה אחוז אחד מן הסכום המקסימלי שנקבע בחוק. הסכום המקסימלי עומד היום על סך של כ-180,000 ₪.

אשפוז

עבור כל ליל אשפוז ייפסק שני פרומיל מהסכום המקסימלי.

גיל

על כל שנה מעל גיל 30, מפחיתים אחוז מסכום הפיצויים, לפי מספר השנים מעל גיל 30.

כאב וסבל ללא נכות

כאשר לא נקבעת כל נכות, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי בגין ראש הנזק לפי שיקול דעתו. בתאונות דרכים הסכום מוגבל עד 10% מן הסכום המקסימלי. כלומר עד 18,000 ש״ח. למשל בשבר שמתאחה בצורה טובה ולא הותיר נכות. בתאונות שאינן תאונות דרכים בדר״כ ייפסק סכום מקסימלי של 54,000 ש״ח דהיינו עד פי 3.

תאונה קלה בהריון

פיצוי מקסימלי של 18,000 ש״ח יכול להשתלם כאשר מדובר בתאונה קלה בהריון. שוב, ללא נכות. שהרי ההרה זקוקה למעקב והשגחה, לניטור אחר תנועות העובר. ולכן בדר״כ לאשפוז. 

כאב וסבל בתאונות אחרות

בתביעות נזיקין אחרות, לביהמ"ש סמכות רחבה לקבוע את גובהו, אך בגישור ובפשרה, השתרש נוהג להסכים לפי 2-3 מהסכום שהיה נפסק לו היה מדובר בתאונת דרכים. בשריפות, השחתות פנים, צלקות נוראיות, ושאר מרעין בישין בתי המשפט לא מיישרים קו לפי הנוסחה.

כאב וסבל בתיקי מוות

בתאונות דרכים בני המשפחה יכולים לתבוע פיצוי בשיעור 25% מהסכום המקסימלי, קרוב ל-45,000 ש"ח. לזה יש להוסיף את הפסדי השתכרותו וראשי נזק אחרים. שלא בתאונות דרכים, נפסקים סכומים של 300,000 ש"ח עד 750,000 רק עבור כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים. כשמדובר בילד צעיר אף יותר.

כאב וסבל

כשלא מדובר בתאונות דרכים השתרש נוהג בגישור ובפשרה, להסכים על פי 2-3 מהסכום שהיה נפסק לו היה מדובר בתאונת דרכים.

אורן בושרי, עו״ד
5/5
דילוג לתוכן