גרימת מוות ברשלנות מול הריגה

הסעיפים החדשים בחוק העונשין: המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת

העונש על גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות

סטיה מנתיב או אי שמירת מרחק

במקרים בהם התאונה הקטלנית נגרמה בגלל סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק לא מומלץ לרוץ להודות באישום של הריגה משום שיתכן ויהא ניתן, קודם להודאה, להמיר האישום לגרימת מוות ברשלנות.

עקיפה מסוכנת

גם כאן יש להבחין בין עקיפת רכב אשר האט ועצר לפני מעבר החצייה לבין חציית קו הפרדה רצוף בנסיבות המצביעות על צפיות גבוהה להתרחשות התאונה. כאשר שדה הראייה מוגבל או עקיפת רכב ארוך במיוחד. 

תאונת דרכים באור אדום

בתאונת דרכים באור אדום יש להבחין בין "גניבת רמזור" בנסיבות בהן מתקיימת צפיות גבוהה לאפשרות התרחשות התוצאה הקטלנית, לבין "גניבת רמזור" בנסיבות שלא מתקיימת בהן צפיות גבוהה כאמור. למשל נהג שמגביר מהירות בצומת שלוש שניות אחרי ה״כתום״, להבדיל מנהג ש"גונב" רמזור בצומת פקוק, במהירות נמוכה.

גרימת מוות ברשלנות בשכרות

אם התאונה ארעה כשהנהג שיכור או תחת השפעה של סם הוא יואשם בהמתה בנסיבות של אחריות מופחתת. במקרה כזה יש לבדוק אם מדובר בחוסר תשומת לב רגעי או בלבול. אז ניתן לשכנע את הפרקליטות לשקול להאשימו בגרימת מוות ברשלנות בלבד. 

ההבדל בין הריגה לגרימת מוות ברשלנות

הפסיקה קבעה כי כדי להאשים בהריגה, העבירה החמורה יותר, יש להוכיח התנהגות חמורה, מבחינת מודעות הנהג, ממש אדישות לתוצאות הנהיגה. לא כך גרימת מוות ברשלנות. ההבדל בין העבירות יכול להיות דק אך הוא משמעותי מבחינת הנאשם. הרשעה בהריגה תוביל תמיד למאסר בפועל ויש להניח שכך יהיה גם בעבירות ההמתה החדשות שהחליפו אותן. 

התפרצות הולך רגל לכביש

בפסק דין אבו פנה תואר נהג שנסע במהירות של 67 קמ”ש במקום 50 קמ”ש פגע בילד בן שנתיים שהחל לרוץ לכיוון הכביש ולחצותו בריצה וגרם למותו. נקבע כי בפרק הזמן שבו היה הילד חשוף לעיני הנהג, התאונה הייתה בלתי נמנעת. נקבע כי גם אם הנהג היה נוסע במהירות של 50 קמ”ש, שהיא המהירות המותרת, הוא לא היה מספיק לעצור. הוא לא הבחין בילד ולא חייב היה לצפות את ריצתו לכביש. הוא הורשע רק בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה במהירות בלתי סבירה, וזוכה מעבירות של גרימת מוות ברשלנות ואי האטה.

הריגה

הריגה קיפלה בתוכה רשלנות רבתי, אדישות לתוצאות המעשה, אי אכפתיות ופזיזות. נהיגה בשכרות והריגה, או גרימת מוות במעבר חצייה הן דוגמאות לעבירות המתה בקלות דעת ובאחריות מופחתת. בע”פ 8279/11 טל מור נ. מדינת ישראל [ביהמ״ש העליון] נידון טל מור, הנהג שדרס למוות את בנו של השופט חשין ונמלט ל-12 שנות מאסר, וערעורו בבית המשפט העליון נדחה.

הריגה במעבר חצייה

גם כאן אין להודות אוטומטית טרם ייעוץ. יש להבחין בין דריסת הולך רגל במעבר חצייה לבין דריסה במעבר חצייה תוך נהיגה במהירות גבוהה מהמותר. 

הפקרה וגרימת מוות ברשלנות מצד נוסע ברכב

גם נוסע ברכב עלול להיות מורשע בשיתוף או בסיוע להפקרה ולקבל מחצית מהעונש. גם אם הוא נותר אדיש, נוקט באפס מעשה ואין לו חלק בעשייה העבריינית של הנהג. הנוסע ימיני מפרשת מיטל אהרונסון הורשע בסיוע ונגזרו עליו שנתיים וחצי מאסר. הנהג, שי סימון, נידון ל-9 וחצי שנות מאסר. 

גרימת מוות לבן משפחה

כשמדובר בגרימת מוות לבן משפחה מקרבה ראשונה, העונש הוא לרב בשירות קצר לטובת הציבור או בשלילה ותו לא. אפילו בהנחיות פנימיות של הפרקליטות נותרה פתוחה האפשרות להימנע מהגשת כתב אישום במקרה של גרימת מוות של בן משפחה. אימתי? בחשש לפגיעה נפשית חמורה בנהג עצמו, אם הרשלנות במדרג נמוך ואם האינטרס הציבורי בהעמדה לדין נמוך, בשל גילו, מצב בריאותו או בהתקיים מאפיינים ייחודיים אחרים של הנהג. 

 

 

קטגוריה ראשונה

קטגוריה שנייה

קטגוריה שלישית

הסיטואציה

רשלנות רגעית / חוסר תשומת לב נקודתי

רשלנות חמורה יותר, כגון נהיגה ברמזור אדום, נהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק או נהיגה בעייפות במודע.

רשלנות עם אלמנטים קיצוניים, כמו הימלטות מהמשטרה, הפקרת פצועים ושיבוש ראיות

 ענישה

באין עבר מכביד או ותק נהיגה קצר, הימנעות מהטלת מאסר בפועל, והטלת עונש של עבודות שירות בלבד.

עונש מאסר בפועל מקובל של 7-10 חודשים.

מאסר מעבר ל-10-11 חודשים, לצד יתר רכיבי העונש.לא יותר מ-24 חודשי מאסר בדר”כ.

דילוג לתוכן