גרימת מוות ברשלנות מול הריגה

הסעיפים החדשים בחוק העונשין: המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת

גרימת מוות

גרימת מוות ברשלנות בנסיבות מחמירות (5 שנים) נותרה על כנה. כדי להרשיע נדרשת התנהגות לא סבירה + נאשם שמודע לטיב מעשהו + המעשה מהווה הפרה של דין. כלומר הוראה חוקית כתובה שהופרה.

העונש על גרימת מוות ברשלנות

שכרות

אם התאונה ארעה כשהנהג שיכור או תחת השפעה של סם הוא יואשם בהמתה בנסיבות של אחריות מופחתת. במקרה כזה יש לבדוק אם מדובר בחוסר תשומת לב רגעי או בלבול. אז ניתן לשכנע את הפרקליטות לשקול להאשימו בגרימת מוות ברשלנות בלבד. 

פס"ד טל מור

בע”פ 8279/11 טל מור נ. מדינת ישראל [ביהמ״ש העליון] נידון טל מור, הנהג שדרס למוות את בנו של השופט חשין ונמלט ל-12 שנות מאסר, וערעורו בבית המשפט העליון נדחה.

התפרצות הולך רגל לכביש

בפסק דין אבו פנה תואר נהג שנסע במהירות של 67 קמ”ש במקום 50 קמ”ש. הוא פגע בילד בן שנתיים שהחל לרוץ לכיוון הכביש ולחצותו בריצה. נקבע כי בפרק הזמן שבו היה הילד חשוף לעיני הנהג, התאונה הייתה בלתי נמנעת. גם אם הנהג היה נוסע במהירות של 50 קמ”ש, הוא לא היה מספיק לעצור. נקבע שהנהג לא יכול היה לצפות את ריצתו לכביש. הוא הורשע לבסוף רק בנהיגה במהירות מופרזת וזוכה מעבירה של גרימת מוות ברשלנות. 

הריגה במעבר חצייה

גם כאן אין להודות אוטומטית טרם ייעוץ. יש להבחין בין דריסת הולך רגל במעבר חצייה לבין דריסה במעבר חצייה תוך נהיגה במהירות גבוהה מהמותר. 

גרימת מוות לבן משפחה

כשמדובר בגרימת מוות לבן משפחה מקרבה ראשונה, העונש הוא לרב בשירות קצר לטובת הציבור או בשלילה ותו לא. אפילו בהנחיות פנימיות של הפרקליטות נותרה פתוחה האפשרות להימנע מהגשת כתב אישום במקרה של גרימת מוות של בן משפחה. מתי?
בחשש לפגיעה נפשית חמורה בנהג עצמו. אם הרשלנות במדרג נמוך ואם האינטרס הציבורי בהעמדה לדין נמוך, בשל גילו, מצב בריאותו או בהתקיים מאפיינים ייחודיים אחרים של הנהג. 

הפקרה וגרימת מוות ברשלנות מצד נוסע ברכב

גם נוסע ברכב עלול להיות מורשע בשיתוף או בסיוע להפקרה ולקבל מחצית מהעונש. גם אם הוא נותר אדיש, נוקט באפס מעשה ואין לו חלק בעשייה העבריינית של הנהג. הנוסע ימיני מפרשת מיטל אהרונסון הורשע בסיוע ונגזרו עליו שנתיים וחצי מאסר. הנהג, שי סימון, נידון ל-9 וחצי שנות מאסר. 

גרימת מוות ברשלנות

סטיה מנתיב או אי שמירת מרחק

במקרים בהם התאונה הקטלנית נגרמה בגלל סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק לא מומלץ לרוץ להודות באישום של הריגה משום שיתכן ויהא ניתן, קודם להודאה, להמיר האישום לגרימת מוות ברשלנות.

עקיפה מסוכנת

גם כאן יש להבחין בין עקיפת רכב אשר האט ועצר לפני מעבר החצייה לבין חציית קו הפרדה רצוף בנסיבות המצביעות על צפיות גבוהה להתרחשות התאונה. כאשר שדה הראייה מוגבל או עקיפת רכב ארוך במיוחד. 

תאונת דרכים באור אדום

בתאונת דרכים באור אדום יש להבחין בין "גניבת רמזור" בנסיבות בהן מתקיימת צפיות גבוהה לאפשרות התרחשות התוצאה הקטלנית, לבין "גניבת רמזור" בנסיבות שלא מתקיימת בהן צפיות גבוהה כאמור. למשל נהג שמגביר מהירות בצומת שלוש שניות אחרי ה״כתום״, להבדיל מנהג ש"גונב" רמזור בצומת פקוק, במהירות נמוכה.

 

 

קטגוריה ראשונה

קטגוריה שנייה

קטגוריה שלישית

הסיטואציה

רשלנות רגעית / חוסר תשומת לב נקודתי

רשלנות חמורה יותר, כגון נהיגה ברמזור אדום, נהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק או נהיגה בעייפות במודע.

רשלנות עם אלמנטים קיצוניים, כמו הימלטות מהמשטרה, הפקרת פצועים ושיבוש ראיות

 ענישה

באין עבר מכביד או ותק נהיגה קצר, הימנעות מהטלת מאסר בפועל, והטלת עונש של עבודות שירות בלבד.

עונש מאסר בפועל מקובל של 7-10 חודשים.

מאסר מעבר ל-10-11 חודשים, לצד יתר רכיבי העונש.לא יותר מ-24 חודשי מאסר בדר”כ.

דילוג לתוכן