גרימת מוות ברשלנות מול הריגההעונש על גרימת מוות ברשלנות

עונש שלא כולל מאסר נחשב לעונש מקל של ממש. למשל 6 חודשי עבודות שירות. אבל זהו החריג ואליו נאשם צריך לשאוף.

פס"ד משה כהן מדגים מאמץ לולייני במיוחד מצדו של בהמ"ש העליון להקל בעונש. מדובר היה באב לבן הסובל מאוטיזם, ולולא הקלה בעונש, היה הבן מועבר למשפחה אומנת. לבד מכך שהנסיבות האישיות היו צודקות, מדובר היה בקרבן הולך רגל, ונאשם נהג משאית.

בפס״ד מאירה לוין נגרם מותם של שני בני אדם ולמרות שהפסיקה קובעת כי גרימת מוות של יותר מאדם אחד מכפילה את העונש, גם נאשמת זו נחלצה ממאסר. זאת משום היותה אם וסבתא,  נורמטיבית, ללא כל עבר תעבורתי, מורה וסגנית מנהלת בחינוך המיוחד, עם ״מצב נפשי שביר״.  

גרימת מוות לבן משפחה

כשמדובר בגרימת מוות לבן משפחה מקרבה ראשונה, העונש הוא לרב בשירות קצר לטובת הציבור או בשלילה ותו לא. אפילו בהנחיות פנימיות של הפרקליטות נותרה פתוחה האפשרות להימנע מהגשת כתב אישום במקרה של גרימת מוות של בן משפחה. אימתי? בחשש לפגיעה נפשית חמורה בנהג עצמו, אם הרשלנות במדרג נמוך ואם האינטרס הציבורי בהעמדה לדין נמוך, בשל גילו, מצב בריאותו או בהתקיים מאפיינים ייחודיים אחרים של הנהג. 

הריגה

הפסיקה קבעה כי כדי להאשים בהריגה, העבירה החמורה יותר, יש להוכיח התנהגות חמורה, מבחינת מודעות הנהג, ממש אדישות לתוצאות הנהיגה. לא כך גרימת מוות ברשלנות. ההבדל בין העבירות יכול להיות דק אך הוא משמעותי מבחינת הנאשם.  הרשעה בהריגה תמיד תוביל למאסר בפועל. הריגה מקפלת בתוכה רשלנות רבתי, אדישות לתוצאות המעשה, אי אכפתיות ופזיזות. נהיגה בשכרות והריגה, או גרימת מוות במעבר חצייה הן דוגמאות לעבירות שיובילו לכתב אישום של הריגה.

העונש בצדה: 10 חודשי מאסר ועד 10 שנות מאסר, לצד יתר רכיבי העונש. העונש המקסימלי הוא 20 שנות מאסר.

סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק

במקרים בהם התאונה הקטלנית נגרמה בגלל סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק לא מומלץ לרוץ להודות באישום של הריגה משום שיתכן ויהא ניתן, קודם להודאה, להמיר האישום לגרימת מוות ברשלנות.

תאונת דרכים באור אדום

בתאונת דרכים באור אדום יש להבחין בין "גניבת רמזור" בנסיבות בהן מתקיימת צפיות גבוהה לאפשרות התרחשות התוצאה הקטלנית, לבין "גניבת רמזור" בנסיבות שלא מתקיימת בהן צפיות גבוהה כאמור. למשל נהג שמגביר מהירות בצומת שלוש שניות אחרי ה״כתום״, להבדיל מנהג ש"גונב" רמזור בצומת פקוק, במהירות נמוכה.

הריגה במעבר במעבר חצייה

גם כאן אין להודות אוטומטית בעבירה של הריגה כמכה משמיים. יש להבחין בין דריסת הולך רגל במעבר חצייה לבין דריסה במעבר חצייה תוך נהיגה במהירות גבוהה מהמותר. 

עקיפה מסוכנת

גם כאן יש להבחין בין עקיפת רכב אשר האט ועצר לפני מעבר החצייה לבין חציית קו הפרדה רצוף בנסיבות המצביעות על צפיות גבוהה להתרחשות התאונה. כאשר שדה הראייה מוגבל או עקיפת רכב ארוך במיוחד. 

גרימת מוות ברשלנות בשכרות

אם התאונה ארעה כשהנהג שיכור או תחת השפעה של סם הוא יואשם בהריגה. במקרה כזה יש לבדוק אם מדובר בחוסר תשומת לב רגעי או בלבול. אז ניתן לשכנע את הפרקליטות לשקול להאשימו בגרימת מוות ברשלנות ולא בהריגה. 

התפרצות הולך רגל לכביש

בפסק דין אבו פנה תואר נהג שנסע במהירות של 67 קמ"ש במקום 50 קמ"ש פגע בילד בן שנתיים שהחל לרוץ לכיוון הכביש ולחצותו בריצה וגרם למותו. נקבע כי בפרק הזמן שבו היה הילד חשוף לעיני הנהג, התאונה הייתה בלתי נמנעת. נקבע כי גם אם הנהג היה נוסע במהירות של 50 קמ"ש, שהיא המהירות המותרת, הוא לא היה מספיק לעצור. הוא לא הבחין בילד ולא חייב היה לצפות את ריצתו לכביש. הוא הורשע רק בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה במהירות בלתי סבירה, וזוכה מעבירות של גרימת מוות ברשלנות ואי האטה.

שכר טרחה

שכר טרחה הנגבה בעבירה של גרימת מוות ברשלנות תלוי בטיב עורך הדין המייצג, במוניטין ובוותק. עורכי דין מנוסים גובים כ-80,000 ש״ח עד 120,000 ש"ח כנגד ייצוג מקיף בערכאה ראשונה.

 

 

קטגוריה ראשונה

קטגוריה שנייה

קטגוריה שלישית

הסיטואציה

רשלנות רגעית / חוסר תשומת לב נקודתי

רשלנות חמורה יותר, כגון נהיגה ברמזור אדום, נהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק או נהיגה בעייפות במודע.

רשלנות עם אלמנטים קיצוניים, כמו הימלטות מהמשטרה, הפקרת פצועים ושיבוש ראיות

 ענישה

באין עבר מכביד או ותק נהיגה קצר, הימנעות מהטלת מאסר בפועל, והטלת עונש של עבודות שירות בלבד.

עונש מאסר בפועל מקובל של 7-10 חודשים.

מאסר מעבר ל-10-11 חודשים, לצד יתר רכיבי העונש.לא יותר מ-24 חודשי מאסר בדר"כ.

דילוג לתוכן