גרימת מוות ברשלנות - ענישה עדכנית

ענישה מקלה בגרימת מוות ברשלנות היא 6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות. עונש שלא כולל מאסר נחשב לעונש מקל של ממש. פס"ד משה כהן מדגים מאמץ לולייני במיוחד מצדו של בהמ"ש העליון להקל בעונש. מדובר היה בנאשם שהוא אב לבן הסובל מאוטיזם, ולולא הקלה בעונש, היה הבן מועבר למשפחה אומנת. לבד מכך שהנסיבות האישיות היו צודקות, מדובר היה בקרבן הולך רגל, ונאשם נהג משאית, כך שהתוצאה הקשה הייתה בלתי נמנעת.

גרימת מוות של בן משפחה

הפסיקה מוכיחה שכאשר מדובר בגרימת מוות לבן משפחה מקרבה ראשונה, העונש הוא לרב בשירות קצר לטובת הציבור או אפילו בשלילה ותו לא. אבל זהו החריג המאשר את הכלל.

למעשה, אפילו בהנחיות פנימיות של הפרקליטות נותרה פתוחה האפשרות להימנע מהגשת כתב אישום במקרה של גרימת מוות של בן משפחה. מתי? בחשש לפגיעה נפשית חמורה בנהג עצמו, אם הרשלנות במדרג נמוך ואם האינטרס הציבורי בהעמדה לדין נמוך, בשל גילו, מצב בריאותו או בהתקיים מאפיינים ייחודיים אחרים של הנהג. 

גרימת מוות של יותר מאדם אחד

דוגמא נוספת לנאשמת שזכתה בעונש של עבודות שירות ולא מאסר בפועל, היא מאירה לוין. נהיגתה הרשלנית גרמה למותם של שני בני אדם ולמרות שהפסיקה קובעת כי גרימת מוות של יותר מאדם אחד מכפילה את העונש, אף נאשמת זו, מסיבות אישיות, נחלצה ממאסר.  זאת בגלל גילה והיותה אישה נורמטיבית, ללא כל עבר תעבורתי, אם וסבתא, מורה וסגנית מנהלת בחינוך המיוחד, עם ״מצב נפשי שביר״.  

בין הריגה לגרימת מוות ברשלנות

במקרים בהם התאונה הקטלנית נגרמה בגלל סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק לא מומלץ לרוץ להודות באישום של הריגה משום שיתכן ויהא ניתן, קודם להודאה, להמיר האישום לגרימת מוות ברשלנות.

היסוד הנפשי בעבירה של גרימת מוות ברשלנות

הפסיקה קבעה כי כדי להאשים בהריגה, העבירה החמורה יותר, יש להוכיח התנהגות חמורה, מבחינת מודעות הנהג, ממש אדישות לתוצאות נהיגתו. לא כך גרימת מוות ברשלנות. ההבדל בין העבירות יכול להיות דק אך הוא משמעותי מבחינת הנאשם. זאת שכן הרשעה בעבירה של הריגה כמעט תמיד תוביל למאסר בפועל לא קצר.

היסוד הנפשי בעבירה של הריגה

הריגה מקפלת בתוכה רשלנות רבתי, אדישות לתוצאות המעשה, אי אכפתיות ופזיזות. נהיגה בשכרות והריגה, או גרימת מוות במעבר חצייה הן דוגמאות לעבירות שיובילו לכתב אישום של הריגה.

העונש בצדה: 10 חודשי מאסר ועד 10 שנות מאסר, לצד יתר רכיבי העונש. העונש המקסימלי הוא 20 שנות מאסר.

אימתי גרימת מוות ברשלנות ומתי הריגה?

מעבר בצומת מרומזר באור אדום סמוך לאחר התחלפות הרמזור מכתום לאדום ("גניבת רמזור") – יש להבחין בין "גניבת רמזור" בנסיבות בהן מתקיימת צפיות גבוהה לאפשרות התרחשות התוצאה הקטלנית, לבין "גניבת רמזור" בנסיבות שלא מתקיימת בהן צפיות גבוהה כאמור. למשל נהג שמגביר מהירות בצומת שלוש שניות אחרי ה״כתום״, להבדיל מנהג ש"גונב" רמזור בצומת פקוק, במהירות נמוכה.

יש להבחין בין דריסת הולך רגל במעבר חצייה לבין דריסה במעבר חצייה תוך נהיגה במהירות גבוהה מהמותר 

יש להבחין בין עקיפת רכב אשר האט ועצר לפני מעבר החצייה לבין חציית קו הפרדה רצוף בנסיבות המצביעות על צפיות גבוהה להתרחשות התאונה. כאשר שדה הראייה מוגבל או עקיפת רכב ארוך במיוחד. 

אם התאונה ארעה בקשר עם היות הנאשם שיכור או תחת השפעה של סם יואשם הנהג בהריגה. אלא ומדובר בחוסר תשומת לב רגעי או בלבול. אז ניתן לשקול להאשימו ברשלנות בלבד. 

גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות מול הריגה

אורן בושרי, עו"ד

שכר טרחה בעבירה של גרימת מוות ברשלנות 

שכר טרחה הנגבה בעבירה של גרימת מוות ברשלנות תלוי בטיב עורך הדין המייצג, במוניטין ובוותק. עורכי דין מנוסים גובים כ-80,000 ש״ח עד 120,000 ש"ח כנגד ייצוג מקיף בערכאה ראשונה.

זיכוי בתיק גרימת מוות ברשלנות 

האם כל נהיגה במהירות מופרזת תביא בהכרח להרשעה בגרימת מוות ברשלנות?

בית המשפט השלום בחדרה קבע שלא בהכרח. הנאשם שם נסע במהירות של 66.9 קמ"ש במקום 50 קמ"ש ופגע בילד בן שנתיים שהחל לרוץ לכיוון הכביש ולחצותו בריצה. הנהג פגע בילד עם רכבו וגרם למותו. נקבע כי בפרק הזמן שבו היה הילד חשוף לעיני הנהג, התאונה הייתה בלתי נמנעת. נקבע כי גם אם הנהג היה נוסע במהירות של 50 קמ"ש, שהיא המהירות המותרת, הנאשם לא היה מספיק לעצור לפני הפגיעה בילד. הוא לא הבחין בילד ולא חייב היה לצפות את ריצתו לכביש.  נהג צריך לצפות אפשרות של פגיעה בהולך רגל, אך זאת כאשר יש בנסיבות כדי להצביע על אפשרות כזו. הנהג הורשע בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה במהירות בלתי סבירה, וזיכה אותו מעבירות של גרימת מוות ברשלנות ואי האטה.

קטיגוריות של גרימת מוות ברשלנות

עיון בפסיקה מעלה כי גם בתוך גרימת מוות ברשלנות ניתן להבחין ברמות מודעות שונות של הנהג. הקטגוריה הראשונה המהווה למעלה מחמישים אחוזים מהתיקים נוגעת ברשלנות רגעית המתבטאת בחוסר תשומת לב נקודתי. במקרים אלה נוטה בית המשפט להימנע מהטלת מאסר בפועל ולהטיל עונש של עבודות שירות בלבד (אבל כנראה לא עוד). הקטגוריה השנייה היא של רשלנות חמורה יותר, אולם עדיין לא כזו המצדיקה אשמה של הריגה, כגון חציית צומת ברמזור אדום, נהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק, נהיגה בעייפות במודע, שאז מקובל להטיל עונש מאסר בפועל של 7-10 חודשים, מתוך הכרה כי עצם המאסר בפועל הוא בעל ערך מרתיע. הקטגוריה השלישית והשכיחה פחות היא של רשלנות חמורה עוד יותר, שוב, עדיין לא הריגה, אבל עם אלמנטים קיצוניים, כמו הימלטות מהמשטרה, הפקרת פצועים ושיבוש ראיות. במקרים אלה הוטלו עונשי מאסר מעבר ל- 10 חודשים.

 

קטגוריה ראשונה

קטגוריה שנייה

קטגוריה שלישית

הסיטואציה

רשלנות רגעית / חוסר תשומת לב נקודתי

רשלנות חמורה יותר, כגון נהיגה ברמזור אדום, נהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק או נהיגה בעייפות במודע.

רשלנות עם אלמנטים קיצוניים, כמו הימלטות מהמשטרה, הפקרת פצועים ושיבוש ראיות

 ענישה

באין עבר מכביד או ותק נהיגה קצר, הימנעות מהטלת מאסר בפועל, והטלת עונש של עבודות שירות בלבד.

עונש מאסר בפועל מקובל של 7-10 חודשים.

מאסר מעבר ל-10-11 חודשים, לצד יתר רכיבי העונש.לא יותר מ-24 חודשי מאסר בדר"כ.

גזרי דין

כך למשל נגזרו 15 חודשי מאסר על נהג שהחל לחייג בטלפון סלולרי שהחזיק בידו תוך כדי נסיעה, דרס הולך רגל למוות ופצע שני הולכי רגל נוספים וברח מהמקום לאחר התאונה.

מקרה נוסף בו נגזר עונש של 15 חודשי מאסר הוא מקרה בו נהג צעיר נהג במהירות של 104 קמ"ש במקום מהירות מותרת מקסימלית של 60 קמ"ש, וגרם למותם של שניים.

לעומתם:

נגזר עונש של 12 חודשי מאסר על נהג שנסע ברכב מאולתר שאסור בנהיגה על כביש, ללא תאורה, ללא רישיון נהיגה, ללא רישיון רכב וללא כיסוי ביטוחי, התנגש באופנוע, גרם למותם של שני רוכבי האופנוע ולאחר מכן ניסה להעלים ראיות מרשיעות. לנהג היה עבר תעבורתי שכלל 20 עבירות ב-10 שנות נהיגה, בהן עבירות חמורות ושתי תאונות דרכים. בית משפט המחוזי גזר בערעור 12 חודשי מאסר תוך שהוא קובע כי "למרות חומרת מעשיו של המערער, שהתנהגותו מלמדת עליו כי הינו בריון בכבישים, לא חרג הסדר הטיעון מרמת הענישה הסבירה"

במקרה נוסף נגזר עונש של 12 חודשי מאסר על נהג משאית שנהג בזמן פסילה ללא רישיון בתוקף, מעל למהירות המותרת,עקף רכב נכנס במודע לצומת באור אדום וגרם למותה של הולכת רגל שחצתה את הכביש באור ירוק. בעניין זה בית המשפט המחוזי אישר את העונש שנגזר ולמרות שהסכים כי מדובר "בפעולה מודעת ומכוונת".

בשני מקרים נוספים שניתנו ב-2006, האחד בגרימת מוות ברשלנות של 3 קורבנות והשני בגרימת מוות ברשלנות כתוצאה מעקיפה מסוכנת וחציית קו לבן- נפסק עונש של 6 חודשי עבודות שירות.

מקרה אחר דן בנהג שנסע 40 קמ"ש מעל למהירות המותרת, בדרך עירונית תוך שהוא סוטה עם רכב, פוגע ברכב אחר, וגורם למותו של נוסע ולחבלות לנוסע נוסףעליו נגזר עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, וכן מאסר על תנאי ופסילה של רישיון הנהיגה.

חרף אפס סובלנות בתי המשפט כלפי נאשמים בעבירות הריגה, עדיין ניתן ללמוד על מקרים בהם הנסיבות האישיות של הנאשם הביאו את בית המשפט להקל בענישה: במקרה אחד, נהג הועמד לדין בגין נהיגה בשכרות והריגה. בית המשפט המחוזי הרשיעו, וגזר עליו 14 חודשי מאסר בפועל, 24 חודשי מאסר על תנאי ופסילת רשיון לתקופה של 9 שנים.

ההיסטוריה של המשפט - פס״ד מגידיש

בעבר, התשובה לשאלה באיזה אישום להרשיע הוסקה על בסיס העובדות של אותו מקרה. אם רצה נהג לסתור קיומה של רשלנות רבתי, הוא היה צריך בעצמו להביא ראיות כי הוא לא התנהג באופן פזיז, קרי שהוא לא לקח סיכון במודע וקיווה שהסיכון לא יתרחש. [ראה ע"פ 1100/93, סובאח נ' מדינת ישראל]. לרב, נהגים היו מתקשים בהיפוך הנטל, ומורשעים. עד שהגיע פסק דין מגידיש. 

בע"פ 3158/00, מגידיש נ' מ"י נקבע כי יש לשאול האם מתוך מכלול הראיות קמה חזקה עובדתית, והאם ניתן היה להסיק את מודעות של הנאשם לאפשרות שהתנהגותו תגרום תוצאה קטלנית.

ניקח כדוגמא עקיפה בסמוך למעבר חצייה, כניסה למעבר חצייה במהירות בלתי סבירה וכן פגיעה בהולך רגל. האם דין התנהגות שכזו – אישום בהריגה או אישום בגרימת מוות ברשלנות?. על פי כתב אישום, נסע נאשם בנתיב השמאלי, כאשר לפניו בנתיב הימני בכיוון נסיעתו, נסעה משאית. באותה עת החלו לחצות את מעבר החצייה הולך רגל ורעייתו. משאית לפני מעבר החצייה, נעצרה ואפשרה לבני הזוג לחצות. הנהג, לעומת זאת, המשיך בנסיעה בנתיב השמאלי תוך עקיפת המשאית בנסיעה ופגע בבני הזוג. כתוצאה מכך נגרם מותו של הולך הרגל ורעייתו נחבלה. נקבע כי המשאית האטה, אך לא כי המשאית בלמה ונעצרה לפני מעבר החצייה. כ"כ הוצב במקום רק תמרור אחד בלבד המתריע על מעבר חצייה אשר הוסתר על ידי המשאית, כך שלא ניתן היה להוכיח שנהיגתו הייתה פרועה ובכל מקרה לא ניתן לומר כי הנאשם לא ידע או שיער כי הצורה בה הוא נוהג יוצרת סיכון ממשי אשר יכול להוביל לתוצאה הקטלנית. הוא זוכה בעקבות כך מעבירת ההריגה והורשע בגרימת מוות ברשלנות.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...