• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

ביטוח תאונות אישיותביטוח תאונות אישיות הוא כר פורה להשתלחות במבוטחים. אין פוליסה אחידה מחייבת וכל חברה עושה בה כרצונה. חברות הביטוח נאחזות ב״אותיות קטנות״ החבויות היטב בפוליסה. כיצד נתמודד עמן?

שברים

שברים בפוליסות מעניקים פיצוי חד פעמי. בביטוח תאונות אישיות קבוע מנגנון פיצוי חד פעמי בגין שבר, הניתן בהתאם לאיבר בו הוא מצוי.

שבר במיפוי עצמות

הבעיה היא עם שבר שלא נראה בצילום רנטגן, CT או MRI אלא במיפוי עצמות בלבד. בהדמיה בדרך זו, טוענות חברות הביטוח, אין הוכחה לקיומם של שברים.  הסעיף בפוליסה מנוסח כך בדר״כ: “פגיעה בשלמות העצם, עם או בלי שינוי בצורתה המקורית, למעט שבר הנגרם מעצמו. הפגיעה תוכח בצילום רנטגן, CT או MRI בלבד”.

בסוגייה זו הכריע בהמ״ש בהרצליה. נקבע כי די במיפוי כדי לקבוע כי השברים הוכחו. הנימוק? הפוליסה אינה קובעת כי על המבוטח להמציא את הצילום עצמו, אלא רק כי השבר הוכח באמצעות צילום. נקבע שהדרישה בפוליסה היא דרישה מכבידה ובלתי סבירה שיש בה כדי לרוקנה מתוכן. ראה את פסק הדין כאן

נכות צמיתה

נכות צמיתה מחביאה בפוליסה פיצוי לפי התאמה. הדף הראשון קובע שקיים כיסוי לנכויות של, נניח, 400,000 ש״ח, אבל בעמ׳ פנימי של הפוליסה חבוי סעיף מאיין לפעמים מובלט ולפעמים לא. הסעיף אומר שאם הנכות היא בכתף למשל, או ביד או בזרת, הסכום המלא יהיה 200,000 ולא 400,000 ש”ח. כך, מבוטח עם 10% נכות יקבל מחצית מה-10%. האם זה צודק? אין אחידות בפסיקה, וגם אם קיימת פסיקה, קשה לומר כי הפוליסות משתנות. ״הראל״ מתפארת בכך שהמפקחת אישרה את הפוליסה שלה. מה לגבי אחרות? 

ביטוח סיעודי

מבוטח בביטוח סיעודי זכאי לתגמולי ביטוח בסך כמה אלפי שקלים לחודש. אבל גם ההגדרה הפשוטה הזו זוכה למטר של פרשנויות באין תשלום. על תביעות סיעוד ראה כאן. 

תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

אורן בושרי, עו"ד
דילוג לתוכן