רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

למי פונים?

פונים לעורך הדין. אין טעם לחפש מומחה לבד. זהו תפקידו של עורך הדין. הוא אמור לדעת למי מהמומחים לפנות ולהדריך אותו מה לכתוב. המומחה צריך לקבוע שהטיפול הרפואי ניתן ברשלנות. למעשה, כיום, ניתן לזכות בתביעת מסוג זה גם בלא הוכחת רשלנות. למשל, מספיק להוכיח כי לא ניתנו הסברים ראויים בדבר סיכוני הניתוח, או שהוסתרו סטטיסטיקות רעות ביחס לסיכויי הצלחה.

איך תובעים?

עורך הדין מגיש תביעה, שוטח בה את העובדות והטענות ומצרף לה חוות דעת מאותו מומחה רפואי. מבחינה דיונית, התפתח בשנים האחרונות נוהג של התדיינות בפני מגשר. חלק רואים בכך "אאוטסורסינג" של עבודת בתי המשפט, וחלק מברכים על היעילות שבהתדיינות החדשה.

איך מוכיחים?

ניתן לחלק תביעות רשלנות רפואית לשניים. רשלנות בטיפול ואיחור באבחון. בדר״כ בסרטן. בעבר, טענו בתי חולים להיעדר סיכויי החלמה, ושממילא לא ניתן היה להציל את החולה. כיום, הטענה נשמעת פחות משום שקיימות תרופות חדשות מצילות חיים, מעולם האימונותרפיה למשל, כמו "קיטרודה". חלק אחר מתייחס לרשלנות שבמעשה, בדר"כ לניתוחים כושלים. באלה, גם אם אין רשלנות, וזו התפתחות של הפסיקה בשנים האחרונות, עדיין אפשר לזכות בתביעה. לשם כך נוכיח שלא ניתנו ההסברים הנדרשים. או שסטטיסטיקות רעות ביחס לניתוח ספציפי הוסתרו. אם בלעדיהם לא הייתה ניתנת הסכמה לניתוח התביעה תתקבל במלואה. אם לא, ​גם אז, ​התביעה תתקבל במקצתה.

רשלנות רפואית יכולה להיות קשורה במתן ייעוץ כללי. קרדיולוג, לדוגמא, יכול להימצא רשלן כשסיבת המוות היא בכלל דימום מכיב קיבה. קרדיולוג יכול לערוך בדיקות, למצוא שהן תקינות, ולשחרר הביתה אבל מה אם למחרת הפציינט נפטר מכיב קיבה שדימם? ביהמ"ש יכול למצוא את הקרדיולוג רשלן, כי הוא לא המשיך והפנה אותו לרופא פנימאי. כמו שרופא שיניים אמור לדעת, שכאבים הקורנים ללסת, מקורם יכול להיות בכלל מהלב.

סכומים

פיצויים בתיקי רשלנות רפואית מחושבים בדומה לכל תביעת נזיקין, אך יש בהם בכ"ז שוני מסוים. בדומה, גובה הנזק יהא תלוי בנכות הרפואית ובכושר לעבוד. אך ברשלנות שבאבחון למשל, אם סיכויי ההחלמה נמוכים מ-50% אלמלא הרשלנות, הפיצוי יחושב לפי שיעור סיכויי ההחלמה. לכן, רשלנות באבחון סרטן אחד אינה דומה לרשלנות באבחון סרטן אחר. זאת שכן כל גידול וקצב הגדילה שלו. אין דין סרקומה כדין סרטן שד איטי. סרטן ריאות לפני התרופה קיטרודה היה בלתי ניתן לריפוי, והיום הסטטיסטיקה אחרת. על כן, יש חשיבות בדיון אם הסרטן היה ניתן לריפוי ומה היו אז סיכויי ההחלמה.

שוני אחר בתיקים הללו קשור בפגיעה באוטונומיה. העובדה שנחסך מידע מהותי מהפציינט מקנה לו ראש נזק נוסף שאינו מוכר מתביעות נזיקין רגילות. ראש הנזק הזה יכול להוסיף לתביעה מאות אלפי שקלים.

שכר טרחה

שכר הטרחה הנגבה הוא באחוזים לרב. מאידך, נדרשת הוצאה כספית ראשונית של השגת תיקים רפואיים, אגרת בימ"ש וחוות דעת של רופא/ה מקצועי/ת.

כמה עולה חוות דעת?

עלויות הכרוכות בהגשת תביעת רשלנות רפואית הן גבוהות. חלקן נדרש מיידית עם פתיחת ההליך. לפחות שכ"ט עוה"ד נגזר בסוף באחוזים.

הטבלה שלהלן מפרטת את ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה. יש רק לזכור כי במקרה של דחיית התביעה נושא התובע בסוף ההליך בנטל משמעותי של אגרה שנייה: 5,900 ש"ח בקירוב בבימ"ש השלום, ו-34,000 ש"ח בקירוב בבימ"ש מחוזי.

מהות ההוצאה

עלותה

חובה או אופציונאלי

הערות

אגרת פתיחה בבית משפט 703 ש"ח בבימ"ש השלום, 1,100 ש"ח במחוזי חובה

חוו"ד רפואיות

3,000-12,000 ש"ח

חובה, למעט במקרים חריגים

לעיתים יש צורך במס' חוות דעת, לעניין הרשלנות ולעניין הנזק

העתקת תיקים רפואיים

300 ש"ח

אופציונאלי

 –

ישיבת גישור

2,500 ש"ח

אופציונאלי

 כדאי

מומחה מטעם ביהמ"ש 2,500 ש"ח חובה
חוו"ד לעניין שיקום 5,000 ש"ח אופציונאלי רצוי
חוו"ד כלכלן או שמאי לעניין ניידות, דיור ועלויות אביזרים 3,000-5,000 אופציונאלי רצוי. לעיתים ניתן לכלול בחוות דעת אחת