נזקי גוף

נזקי גוף

נזקי גוף נאמדים בעין משפטית בראש ובראשונה לפי פרמטר אחוזי נכות. אלה פקטור מכריע בפסיקת פיצויים. כשהמצב הרפואי מתגבש, בסוף תהליך ההחלמה, מומחה רפואי כבר יידע להעריך את הנכות. הוא גם יידע לתאר את נזקי הגוף, את המגבלות הרפואיות, התפקודיות, ואת הצרכים רפואיים.

בתאונת דרכים, ביהמ"ש ממנה מומחה ובדר"כ חב' הביטוח משלמת את שכרו. כשלא מדובר בתאונת דרכים, התובע מצרף לתביעתו חוו"ד המפרטת את נזקי הגוף ומממנה מכיסו. אם בהמשך מתברר כי הפער בינה לבין חוות הדעת הנגדית גדול, השופט יחתור למינוי מומחה שלישי.

כשהנכות כבר ברורה, בית המשפט יפסוק פיצויים לפי ראשי נזק הבאים:

כאב וסבל

הסכום הוא פונקציה של גיל. שכן לצעירים נותר זמן רב יותר לחיות עם סבל וכאב. הוא גם תלוי בנכות, באשפוז, ובטיפולים הנדרשים. בתאונות דרכים, החישוב אריתמטי ומופחת. בנזקי גוף, שאינם מתאונת דרכים, התוצאה המתקבלת כפולה או משולשת.

הפסדי שכר בעבר

כל נפגע ע"פ משכורתו. נניח שראובן עובד באינטל ומשתכר סך של 20,000 ש"ח ושמעון עובד בבסטה בשוק ומשתכר סך 3,000 ש"ח. נניח גם ששניהם נעדרו מעבודתם חודש ימים. הפסדם יהא 20,000 ש"ח ו-3,000 ש"ח בהתאמה. ההפסד יוכח דרך תלושי השכר אישור מהמעביד ואישור מחלה. אצל עצמאיים, ניתן להוכיח הפסדים על פי דוחות מע"מ חודשיים ודוחות מס שנתיים.

הפסדי שכר עתידיים

כאן ייערך החישוב בדר"כ ע"פ מכפלת אחוזי הנכות התפקודית בגובה ההכנסה החודשית (ואצל קטין לפי השכר הממוצע במשק) ובמספר החודשים שנותרו עד גיל הפרישה. אצל מי שטרם החל את דרכו המקצועית, לפי השכר הממוצע במשק (8414/07 קיסוואני נ' אליהו חברה לביטוח). מי שנפגע בהיותו סטודנט שעתידו עיסוק עם שכר ראוי יפוצה לפי שכר הגבוה מן הממוצע במשק.

בסוף, ייתווספו 12.5% בגין הפסדי פנסיה. גיל הפרישה משתנה. בגלל חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה החישוב יתבצע עד גיל 67 אצל גברים ונשים כאחד. שנית, אצל עצמאים ובעלי המקצועות החופשיים נוטה ביהמ״ש לערוך את החישוב עד גיל 70.

פיצויים נזקי גוףעזרת צד ג׳ וסיעוד 

מדובר בהחזר הוצאות עבור עזרה בעבודות משק הבית, דוגמת ניקיון ובישול, הכל כמובן באם אכן מצבו התפקודי של הנפגע "מצדיק" זאת. כשהנכות היא מלאה, והתלות בזולת היא מוחלטת, נקבע בפס"ד אקסלרוד רף של 13,500 ש"ח לחודש.

הוצאות רפואיות

במיוחד הדברים אמורים ביחס לטיפולים, עזרים, תרופות ואשפוזים, אשר הנפגע אינו זכאי לקבל מקופת החולים, לרב באשר אין הם נכללים בסל הבריאות.

ניידות

הנפגע זכאי לכל הוצאות הנסיעה הנגרמות לו כתוצאה מנזקי הגוף שנגרמו בתאונה, לרבות עלות התאמת רכב בנכות קשה. מומלץ לפנות למשה קצין בשאלת העלויות של התאמת רכב מול נסיעה במונית.

התאמת דיור, שיקום, מיזוג, והוצ' כביסה מוגברות

כשהנכות היא קשה יהיו הוצאות גבוהות אחרות. למשל, התאמת דיור. הכוונה להתקנת מעליות, או הרחבת פתחים לניידות עם כסא גלגלים בתוך הבית. יכולות להיות גם הוצאות חשמל מוגברות. בהפעלת מזגנים לויסות טמפ' אצל נפגעי חוט שדרה. גם הוצאה מוגברת של כביסה וייבוש בנפגעים עם אי שליטה על סוגרים.