נזקי גוף

נזקי גוף

נזקי גוף נאמדים לפי אחוזי נכות. אלה פקטור מכריע בפסיקת פיצויים. כשהמצב הרפואי מתגבש, בסוף תהליך ההחלמה, מומחה רפואי כבר יידע להעריך את הנכות, וגם יידע לתאר את נזקי הגוף, את המגבלות הרפואיות, התפקודיות, ואת הצרכים רפואיים. בתאונת דרכים, ביהמ"ש ממנה מומחה ובדר"כ חב' הביטוח מממנת. כשלא מדובר בתאונת דרכים, התובע מצרף לתביעתו חוו"ד המפרטת את נזקי הגוף ומממנה מכיסו. אם בהמשך מתברר כי הפער בינה לבין חוות הדעת הנגדית גדול, השופט יחתור למינוי מומחה שלישי.

כשהנכות ברורה, בית המשפט יפסוק פיצויים לפי ראשי נזק הבאים:

כאב וסבל

בדר"כ הסכום הוא פונקציה של גיל (ככל שצעירים יותר הסכום גבוה יותר שכן נותר זמן רב יותר לחיות עם סבל וכאב), נכות, אשפוז, טיפולים רפואיים ומידת הצער הנגרמת. בתאונות דרכים, הוא אריתמטי ומופחת. על נזקי גוף מאירוע אחר אין הגבלה.

הפסדי שכר בעבר

כל נפגע ע"פ משכורתו. אם נניח שראובן עובד באינטל ומשתכר סך של 20,000 ש"ח ושמעון עובד בבסטה בשוק ומשתכר סך 3,000 ש"ח הרי שאם שניהם נעדרו מעבודתם חודש ימים הפסדם יהא 20,000 ש"ח ו-3,000 ש"ח בהתאמה. ההפסדים יוכחו על ידי הצגה של תלושי השכר אישור מהמעביד ואישור מחלה. אצל עצמאיים, ניתן להוכיח הפסדים על פי דוחות מע"מ חודשיים ודוחות מס שנתיים.

הפסדי השתכרות עתידיים

כאן ייערך החישוב בדר"כ ע"פ מכפלת אחוזי הנכות התפקודית בגובה ההכנסה החודשית (ואצל קטין לפי השכר הממוצע במשק) ובמספר החודשים שנותרו עד גיל הפרישה. אצל מי שטרם החל את דרכו המקצועית, לפי השכר הממוצע במשק (8414/07 איהאב קיסוואני נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ). בסוף, ייתווספו 12% בגין הפסדי פנסיה. צו ההרחבה במשק בדבר הפרשה לפנסיה איננו חל על עצמאיים, ולכן עצמאי שלא מפריש לעצמו פנסיה, לא יזכה לתוספת הפרשי הפנסיה.

עזרת צד שלישי וסיעוד לאחר נזקים קשים

מדובר בהחזר הוצאות עבור עזרה בעבודות משק הבית, דוגמת ניקיון ובישול, הכל כמובן באם אכן מצבו התפקודי של הנפגע "מצדיק" זאת. כשהנכות היא מלאה, והתלות בזולת היא מוחלטת, נקבע בפס"ד אקסלרוד רף של 13,500 ש"ח לחודש.

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד

במיוחד הדברים אמורים ביחס לטיפולים, עזרים, תרופות ואשפוזים, אשר הנפגע אינו זכאי לקבל מקופת החולים, לרב באשר אין הם נכללים בסל הבריאות.

הוצאות ניידות

לעיתים, יהא זכאי הנפגע לכל הוצאות הנסיעה הנגרמות לו כתוצאה מנזקי הגוף שנגרמו בתאונה, לרבות עלות התאמת רכב בנכות קשה.

התאמת דיור, שיקום, מיזוג, והוצ' כביסה מוגברות

כשהנכות היא קשה יהיו הוצאות גבוהות אחרות. למשל, התאמת דיור. הכוונה להתקנת מעליות, או הרחבת פתחים לניידות עם כסא גלגלים בתוך הבית. יכולות להיות גם הוצאות חשמל מוגברות, כגון עלות גבוהה של הפעלת מזגנים לויסות טמפ' אצל נפגעי חוט שדרה, או הוצאה מוגברת של כביסה וייבוש בנפגעים עם אי שליטה על סוגרים.