שרות לעורכי דין – דוגמאות לכתבי טענות

דוגמאות

כאן ניתן למצוא דוגמאות של כתבי טענות. בין היתר, של כתבי תביעה, תצהירים, תחשיבי נזק, סיכומים, עררים בבית הדין לעבודה, ביטוח לאומי ועוד. ניתן למצוא גם דוגמאות לתכתובות, למשל של פנייה לרופא לשם היוועצות. באין דוגמא בנמצא, ניתן לפנות לאורן במייל ונשמח לבדוק התאמה ספציפית נוספת למתבקש.