תחשיב – רשלנות רפואית יישור שיניים

תחשיב – רשלנות רפואית יישור שיניים

התובעת מתכבדת בזאת להגיש תחשיב לאמדן נזקיה. תחשיב זה מוגש אך ורק לצורך מו”מ לפשרה בלבד ואינו בגדר הודאה כי אלו בלבד הם נזקיה.

שאלת האחריות, בנקודות:
1. מדובר בטיפול ליישור שיניים אסתטי אלקטיבי שאינו דחוף. לכך משמעות משפטית בהיבט היקף הגילוי הנדרש שהיה על הנתבע לספק למטופלת.
2. הטיפול ניתן מאת רופא שהציג עצמו כמומחה ביישור שיניים (אורתודנט) אלא שלפי פרסומי משרד הבריאות הוא אינו אלא רופא שיניים כלל. הוא הציג את עצמו כמומחה ליישור שיניים וכבעל ניסיון רב ביישור שיניים. הוא אוזכר בכתבה בערוץ 10 שדנה ברופאים שלא עשו התמחות באורטודנתיה וחרף זאת מעניקים טיפולים כאלה וכך הוצגה תגובתו לכתבה: “תגובת ד״ר אלון XXXXXXX: ד״ר XXXXXXX הוא אורתודונט מטעם האיחוד האירופי. צר לנו אם באותה סיטואציה לא הודגש העניין. בפרסומים אנחנו מדגישים כי הוא רופא שהתמחה באירופה.”
אילו הייתה התובעת יודעת שהנתבע אינו מומחה ביישור שיניים לא הייתה מבצעת היא מלכתחילה את הטיפול אצלו. כמו כן, לו הייתה התובעת יודעת שקיצור משך הטיפול הוא פרקטיקה שגויה ו/או לא נוהגת, לא הייתה היא מבצעת את הטיפול.3. הנתבע הבטיח כי הטיפול יימשך כ-9-12 חודשים ולא צפויות כל תופעות לוואי ו/או סיבוכים. התובעת שאלה את ד”ר XXXXXXX לפשר העובדה כי רופאים אחרים שבדקו אותה הבטיחו משך טיפול של כשנתיים וד”ר XXXXXXX ענה “יש לי טכניקה ייחודית לטיפול מהיר”.
למעשה, עקב הטיפול הקצר נאלץ הנתבע להזיז את השיניים בכוחות חזקים מהמקובל ובמהירות גבוהה מהמקובל ואלה הגורמים לכך שהתובעת סבלה והיא עדיין סובלת מכאבים.  ד”ר XXXXXXX בצע את הטיפול האקטיבי במשך כשנה בין ה-21.7.11 ל-23.8.12 שהיא תקופה קצרה מהמקובל.
כתוצאה מהטיפול המהיר סגר השיניים עבר שינוי דרסטי ומהיר ושרירי הלעיסה ופרקי הלסת עברו תזוזות מהירות ביותר לא יכלו להסתגל בזמן כה קצר לשינוי הדרמטי בסגר הליסתי. במהלך הטיפול חלו תזוזות של השיניים ועמם הכאבים קשים ביותר בשיניים שהוזזו. היא לא יכלה לשתות ולאכול משקאות ואוכל קרים והתקשתה בלעיסת מזון.
הזזת השיניים הייתה מהירה ביותר וסגר השיניים של התובעת השתנה מאוד. כחצי שנה לאחר תחילת הטיפול החלה להרגיש בכאבים בשני פרקי הלסת שהקרינו לרקות ולראש. הכאבים בפרקי הלסת התגברו ובנוסף התפתחה הגבלה קשה בפתיחת הפה והתובעת לא יכלה ללעוס מזון. התובעת חזרה והתלוננה על כך בפני ד”ר XXXXXXX והרופא אמר לה כי לאחר סיום הטיפול ליישור השיניים, בעוד כשלושה חודשים ממועד זה הכאבים יחלפו ופתיחת הפה תשתפר.
גם אחר שהסמכים האורתודנטים מהשיניים העליונות הכאב בפרקי הלסת התגבר. התובעת לא יכלה כלל לישון בלילות ונאלצה לקחת תרופות מרובות לשיכוך כאבב. מאז, היא עדיין כשהיא ממשיכה לסבול מהכאבים בפרקי הלסת ובראש ומההגבלה בפתיחת הפה.
קיים קשר סיבתי ברור בין שינוי בסגר השיניים – טיפול ליישור שיניים – והפרעה תפקודית של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה. דו”ח חקירה שנשלח בנפרד מאמת זאת גם מפי הנתבע.
4. עילה חוזית – הטיפול היה צריך להינתן ברמה רפואית גבוהה מהטיפול המקובל ברפואה הציבורית ולפיכך משלא עשה כן הפר את ההסכם עם התובעת באופן המקנה לתובעת זכות לפיצויים בשל הפרת הסכם. המצג שהוצג בפניה,  מסולף ומטעה וכוון לכך שהתובעת תפעל לפיו ומשכך, הוא מהווה מצג שווא רשלני ו/או תרמית וודאי פגיעה בהסכמה מדעת/פגיעה באוטונומיה.                מכאן באים אנו לגובה הנזק,      5.   נכות רפואית ותפקודית:
ד”ר שלמה ברק קבע קובע כי לתובעת נגרמה נכות בשל הפרעה תפקודית של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה – בצורה קשה – המופיעה עם כל פתיחת פה והפרעות קשות בלעיסה – 20% (עשרים אחוזים) – לפי סעיף 73 (2) (א) (III).בין השנים 2005-2009 עבדה XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  .
בתשובה לשאלה מס’ 17 מסבירה התובעת כי נאלצה להתפטר מעבודתה כמורה…………
למעשה, מעגל העבודה הצטמצם בפני התובעת לכדי עבודות שאינן דורשות דיבור ממושך, בניגוד גמור להכשרתה כמורה. על הצמצום הזה שבמעגל העבודה, הכרוך גם בירידה בשכר, יש לפצותה על הצד הגבוה, ואין ספק שהנכות התפקודית שווה לרפואית.
***חוו”ד ד”ר שלמה ברק (רפרנס וקבלה) מצ’ ומס’ “נספח 1.”***תלושי שכר מצ’ ומס’ “נספח 2.”***תשובות לשאלון מצ’ ומס’ “נספח 3.”

מכאן, באים אנו לגובה הנזק:
1. לעניין כאב וסבל:
כפרמטר לפיצוי בראש נזק זה יש להביא בחשבון כיצד אצל התובעת התפתחה הפרעה תפקודית קשה של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה המתבטאת בהגבלה בפתיחת הפה ובכאבים תמידיים בפרקי הלסת ובשרירי הלעיסה, כאבים המתגברים בזמן לעיסת מזון, פיהוק והתעטשות. היא אינה יכולה ללעוס מזון קשה ומתקשה בדיבור ממושך ונאלצת ליטול תרופות לשיכוך כאב באופן קבוע.
התובעת עברה לכלכלה רכה והיא נמנעת מאכילה של מוצרים הדורשים לעיסה ממושכת כמו בשר. היא אשה דתיה. מתוך כך, הסבירה באותה תשובה שנהנתה בעבר מקריאת תהילים ממושכת, אשר נמנעת ממנה עתה לאור הפגיעה (ראו סעיף 48 לתשובות).   הנכות היא לצמיתות. כל הטיפולים שקבלה שכללו טיפולי פיזיותרפיה, תרופות מרובות וסדי לילה לשיניים לא הועילו. ההפרעה התפקודית של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה נותרה לצמיתות ואין כל טיפול שיוכל לשפר את מצבה.
כל אלה מחייבים לפסוק סכום גלובאלי שאינו יחסי לפלת”ד, בסך של 300,000 ש”ח.

2. הפסדי השתכרות לעבר:   התובעת מתארת בתצהיר תשובות כי בין השנים 2005-2009 עבדה ….גם שם לא עמד לה כוחה.  מכאן שהפסדיה לעבר, הם 27 חודשים מ-2012 ועד 2015 X 5000 ש”ח, ועוד 11 חודשים מיולי 2015 ועד היום =190,000 ש”ח.    3. הפסדי השתכרות לעתיד:
החישוב ייערך עד גיל 67, למרות שגיל הפרישה לנשים הוא 64, וזאת לאור חוק שיווין הזדמנויות בעבודה.
לכן:
801,000 ₪ = מקדם היוון 267 [ילידת 1985, היוון משך 36 שנים עד הגיע גיל 67 x [ 20% נכות תפקודית X ₪ [15,000 ₪ שכר חודשי נטו משוער עם הגידול הצפוי בהכנסותיה, לאור זה שהייתה בתחילת דרכה, בת 32 במועד התאונה, שהיתה מגיעה לכל הפחות לשכר הממוצע במשק]. לכך יש להוסיף 12% בגין פנסיה ואובדן תנאים סוציאליים בסך 96,000 ש”ח. סה”כ 897,000 ש”ח.  4. לעניין עזרת צד ג’: אם קיים קושי תפקודי, כפי שהמומחה מציין, סביר להניח שהתובעת תתקשה גם בעבודות הבית, לפחות בעתיד, בגלל אי סבילות לכאבים. מוצע לפצות בסך גלובאלי של 50,000 ₪ לעבר ולעתיד. 5. לעניין הוצאות רפואיות, נסיעות ונלוות:
עקב התגברות הכאבים והסבל נבדקה ע”י רופא פה ולסת בבזל, שוויץ – שהמליץ על ניתוח לפרקי הלסת והסביר לה כי מדובר בניתוח מורכב עם הצלחות חלקיות וסיכון לפגיעה עצבית לצמיתות. התובעת סירבה לעבור ניתוח כזה בעבר אך לא מן הנמנע שתבצעו גם בעתיד. עלותו 14,000 יורו כפי שמאשר זאת גם הנתבע בהקלטה.
הטיפולים שקבלה ועדיין מקבלת התובעת בחו”ל כתוצאה מהבעיות בפרקי הלסת: סדי לילה (פלטות) לשיניים – רכים וקשים, טיפולי פיזיותרפיה מורכבים וארוכים ותרופות מרובות החזר הוצ’ רפואיות: 30,000 ₪
החזר עלות לעבר של 4 סטים של ״סד״ רפואי שאמור למנוע חריקת לסתות ואת החיכוך במהלך הלילה. היא אף משתמשת בסד כזה לנשיאה בשעות היום. עלות של כל סד כזה למעלה מ300 יורו. סה”כ – 1200 יורו.
מעבר לכך, התובעת ביצעה צילומים שכללו גם CT ראש והתייעצויות רפואיות מרובות, לרבות רופאים הנמצאים בחו”ל. נוטלת ע”ב קבוע איבופרופן 600 מ״ג וזאת ע”מ להקל את הכאבים. לאחרונה אף החלה ליטול מינון גבוה יותר. היא פוקדת את קופת החולים בעיר מגוריה ומבצעת מסאז’ רפואי ופיזיותרפיה, שלא נכללים בסל הבריאות במקום מגוריה.   כל ההוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, לרבות, נסיעות, הוצאות לטיפולים, וביקורים אצל מומחים: 500,000 ש”ח.
חוות דעת רפואית, ד”ר שלמה ברק: 7,415 ש”ח.
פגיעה באוטונומיה: 300,000 ₪.
עזרת צד ג’ לעבר ולעתיד: 50,000 ₪.

***העתק הקבלות שכן בנמצא, מצורפות כעת ומסומנות  נספח 4.”.

 

לאור כל האמור לעיל, יש להציע כדלקמן:
(א) לחייב את הנתבע לשלם לתובעת הסך המצטבר האמור.
(ב) לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט, שכ”ט עו”ד, ומע”מ בגובה 17.5% מהסך לתשלום.
______________אורן בושרי, עו”דמ.ר. 29404ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן