תחשיב נזק – שבר בכף היד

תחשיב נזק – שבר בכף היד

בהתאם להחלטת כב’ בית המשפט, מתכבד התובע באמצעות בא כוחו להגיש תחשיב אומדן נזקים. כבר בפתיח יודגש כי תחשיב זה מוגש אך ורק לצורך מו”מ לפשרה בלבד ואינו בגדר הודאה כי אלו בלבד הם נזקיו.

1. נתונים בסיסיים:

מועד התאונה: 3/5/09
שנת לידת התובע: 1983.

עיסוק במועד התאונה: ברמן בפאב ה”גלריה”, ללא תלושים, שכר של 12,000 ש”ח.

שכר בהווה: לפי תלושי שכר אחרונים לשנת 2011 (מצורפים) חל שיפור מתמיד בשכרו המגיע עד ל-8,250 ₪ ברוטו.

נכויות:
נכות אורטופדית משוקללת: 10% לפי מומחה ביהמ”ש, ד”ר מ. רינות, בגין חבלה בשורש כף יד ימין.

מכאן, באים אנו לגובה הנזק:

2. הפסדי השתכרות לעבר יוצגו בטבלה:
תקופה

עיסוק ושכר
צידוק רפואי
הפסדים

3.5.09-1.2.10
עיון מעמיק באישור רצף מעבידים מגלה שהתובע עבד מאז 2002 בעבודות מזדמנות בבתי קפה פאבים ומסעדות על בסיס תשר, בתלושי שכר מינימליים, ועל כן מבוקש לפסוק לפי השכר המינימלאי.

בזמן התאונה עבד בפאב “הגלריה” ברח’ שבח בת”א. המעביד הינו חברה שהתפרקה. לא הונפקו תלושים ולא ניתן להשיגם כיום.

ב-19.5.09 הותקן סד גבס ל-10 ימים.
ב-19.7.09 הופנה לריפוי בעיסוק.
אמ אר איי מיום 16/11/09 איבחן קרעים בכף היד.
גם ע”פ אישור רצף מעבידים ניתן לראות שלא עבד בין ספטמבר 09  לפברואר 2010.
4000 ₪ X 9 חודשים = 36,000 ₪.
31.10.10 – 1.5.11 לא עבד מנובמבר 2010 עד מאי 2011, משך 6 חודשים.

ביום 31.10.10 עבר בהרדמה כללית ארתרוסקופיה. תיקון קרע והטריה של הצלקת. נתון בסד גבס ל-3 שבועות.  4,000 ₪ X 6 חודשים
מאי 11- אוק’ 11 מלצר בלבד באוטו מאיר 302 בע”מ. שכר ממוצע של 2,000 ₪.
נובמבר 11 ואילך מנהל פאב באוטו מאיר 302 בע”מ שכר עלה בעקבות התפקיד החדש. יחד עם זאת צפוי פיחות בכר של פברואר 2012 (התחשיב הוגש טרם הנפקת התלוש) בשל ניתוח יימסר בהמשך

***אישור רצף מעבידים מצ”ב ומס’ “נספח 1.”

***תלושי שכר מצ”ב ומס’ “נספח 2.”

3. הפסדי השתכרות לעתיד:

החישוב ייערך עד גיל 67. התובע הוא סטודנט לראיית חשבון במכללת ר”ג וצפוי היה להשתכר סך של 15,000 ₪ נטו.

796,000 ₪ = מקדם היוון 354 [היוון משך 39 שנים עד הגיע גיל 67 x [ 10% נכות X ₪ [15,000 ₪ שכר חודשי נטו משוער עם הגידול הצפוי בשכר].

לשם פשרה, מוצע לפצות בסך גלובלי לעתיד (ולפנסיה) בסך של 200,000 ₪.

***אישור בדבר לימודים מצ”ב ומס’ “נספח 3.”

4. לעניין כאב וסבל:

לפי חישוב, לפי 0 ימי אשפוז, ו-10% נכות אורטופדית, יש לפצות בסך של 16,500 ₪ אך עם עיגול לטובת הנכות הצלקתית בעקבות ההטריה שעבר מבוקש סך של 30,000 ש”ח.
לעניין עזרת צד ג’:

אם קיימת הגבלה בתנועה, כפי שהמומחה מציין, סביר להניח שהתובע יזדקק לעזרת הזולת בעבודות הבית, לפחות בעתיד. מוצע לפצות בסך גלובאלי של 25,000 ₪ לעבר ולעתיד.
לעניין הוצאות רפואיות, נסיעות ונלוות:

מאז התאונה קיבל התובע טפולים רפואיים שונים ובעיקר אורטופדיים. באופן טבעי לא נשמרו כל הקבלות אך לאור האמור ולאור אלה שבנמצא, תוערכנה ההוצאות לעבר ולעתיד בסך גלובאלי בסך 10,000 ₪.

***העתק הקבלות שכן בנמצא, מצורפות כעת ומסומנות  נספח 4.”.

5. לסיכום:

על יסוד האמור לעיל, ומבלי לפגוע בזכויות התובע מוצע לפצות את התובע לפי המפורט להלן:
1.  נזק שאינו נזק ממוני 30000
2.   הפסדי השתכרות בעבר 60000
3.   הפסדי השתכרות בעתיד   200000
4.    הוצאות  10000
5.    עזרת צד ג’   25000
6.
סה”כ 325000 ₪
לאור כל האמור לעיל, יש להציע כדלקמן:

(א) לחייב את הנתבעת, לשלם לתובע הסך דלעיל.

(ב) לחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט, שכ”ט עו”ד, ומע”מ בגובה 11% מהסך לתשלום.

___________________
אורן בושרי, עו”ד
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן