תחשיב נזק – דרופ פוט

תחשיב נזק – דרופ פוט


בהתאם להחלטת כב’ בית המשפט, מתכבדת התובעת באמצעות בא כוחה להגיש תחשיב לאמדן נזקיה. תחשיב זה מוגש אך ורק לצורך מו”מ לפשרה בלבד ואינו בגדר הודאה כי אלו בלבד הם נזקיה.

1. נתונים אישיים:

יום התאונה: 22/4/06
יליד/ת שנת: 1984
גיל במועד התאונה: 22
עיסוק היום: מזכירה בסוכנות ביטוח, משרה חלקית
תעודת בגרות: מלאה
פוטנציאל השתכרות: גבוה
הכשרה אחר התאונה: קוסמטיקאית
צורת הליכה היום: בגרירת רגל / צליעה
שכר ערב התאונה: 4,379 ₪, עובדת מאפיה (עיסוק זמני)

2. הנכות:

כתוצאה מהתאונה, נבדקה התובעת אצל ד”ר משה דרור, מומחה בכירורגיה אורטופדית. על פי חוות הדעת של ד”ר דרור הרי שלתובעת 5% נכות לצמיתות בגין הגבלת תנועות עמוד שדרה מותני על פי סעיף 37 7 (א’) לתקנות המל”ל.

כמו כן , אחרי המלצת ד”ר דרור, מינה בית המשפט את ד”ר ע. אברמסקי, בשאלת נכותה הרפואית של התובעת בתחום הנוירולוגיה. על פי חוות הדעת של ד”ר אברמסקי הרי שלתובעת 10% נכות לצמיתות בגין DROP FOOT על פי סעיף 32 4 (א’) לתקנות המל”ל וזאת בשל הפרעה נוירולוגית תחושתית בשוק רגל שמאל והפרעה מוטורית קלה של דורזי פלקסיה בכף רגל שמאל עם הפרעה תפקודית בהליכה (!), כך במקור.
3. לעניין נכותה התפקודית:
כאשר מדובר בקטין הרי ששיעור הגריעה מכושר ההשתכרות זהה לשיעור הנכות הרפואית, למעט מקרים חריגים. ראה לעניין זה, ע”א 169/77 שוורץ נ’ ליברמן פ”ד ל”ב (3) 561, 570 וכן פס”ד אפראימוב נ’ גבאי, פ”ד מב (3) 191, 194, שם נקבע כי “מקובל עלינו שבהיעדר נסיבות מיוחדות תהא הנכות הרפואית מפתח לחישוב אבדן השכר בעתיד”. לפני 3 חודשים, חזר על כך כב’ השופט ריבלין, בבית המשפט העליון במסגרת ע”א 5148/05 [קוגלמס נ’ אביתר לוי, ניתן ביום 20/2/08].

התובעת היתה בת 22 בזמן התאונה, אחרי שירות צבאי, עבדה במאפיה, וטרם רכשה השכלה לעצמה ומשכך, החזקה דלעיל חלה גם עליה.

התובעת סובלת כאמור מהגבלה קשה בתפקוד, קושי בהליכה והגבלה בתנועות הגב.

נכותה התפקודית עולה לאין ערוך על נכותה הרפואית האורטופדית והנוירולוגית, בגין הגב והרגל, ואולם, רק לצרכי פשרה, יבוצע לעתיד חישוב אקטוארי מלא על בסיס הנכות הרפואית.

אלא שבעקבות צליעתה נפגעה גם החזות החיצונית של התובעת וזו אינה ניתנת לכימות בדמות אחוזי נכות. החזות היא חלק מכרטיס הביקור שלה, וכאשר היא מתמודדת על מקום עבודה היא תיפסל באופן סביר במיון הראשוני משום שעשתה רושם שלילי על המראיין בחזותה.

למצער כל חייה היא תסבול מכך שיהיו דלתות שתסגרנה בפניה בטרם יועמדו כישוריה למבחן תפקיד ספציפי – וזאת רק בשל הפגם שמראה הליכתה. אף על הצמצום הזה שבמספר מקומות העבודה שיהיו פתוחים בפניה ועל העובדה שתידרש לזמן רב יותר על-מנת למצוא עבודה – זכאית היא לפיצוי.

עניין אחר, אין לראות בעבודה זמנית במאפיה ערב התאונה כמשקף את בסיס השכר לתמיד!  כן ניתן ללמוד מכך שהתובעת הייתה מוכנה ליטול על עצמה עבודות פיזיות במהותן, והתכוונה להמשיך ולעשות כן, לולא התאונה.

***תלושי שכר מצורפים ומסומנים ” נספח I.”

 

מכאן באים אנו לגובה הנזק:
4. הפסדים לעבר :

יסוכמו בטבלה שלהלן.

***אישורי מחלה מצורפים ומסומנים ” נספח II.”

חודש ושנה
מקום העבודה ותפקיד
שכר שהתקבל בפועל השכר שהיה אמור להיות משולם, מתוך הנחה שבשלב מסוים, היה אמור השכר לעלות ההפרש שנוצר בגין התאונה
05/06-06/06 ללא עבודה 0 4379*2 8758

7/06 טלמרקטינג -1361 4379 3018

8/06 טלמרקטינג  -1460 4379 2919

9/06 ללא עבודה 0 4379 4379

10/06 ש.ב. סוכנות לביטוח -1875 4379 2504

11/06 ש.ב. סוכנות לביטוח -3654 4379 725

12/06   ש.ב. סוכנות לביטוח -3657 4379 722

1/07 ש.ב. סוכנות לביטוח -4008 4379 371

2/07 ש.ב. סוכנות לביטוח -3527 4379 852

3/07 ש.ב. סוכנות לביטוח -4284 4379 95

4/07-6/07 דמי אבטלה -2945 4379*3 10192

9/07 מציאותי בגדי תינוקות, קופאית 1293 4379 5672

10/07-12/07 ללא עבודה – 3*4379 13136.71

01/08 גבריאלה הלבשה תחתונה, מוכרת -1073 5500 9,851

02/08 גבריאלה הלבשה תחתונה, מוכרת -2351 5500 3,149

03/08 גבריאלה הלבשה תחתונה, מוכרת -675 5500 4825

03/08 סוכנות ביטוח, הגבעונים, פקידה -1412 5500 4088

04/08  סוכנות ביטוח, הגבעונים, פקידה -2420 5500 3080
________________________________________78,336.71 ₪

 

5. לעניין כאב וסבל:

לפי הנכות 14.5%, ו-2 לילות אשפוז, והיות ומדובר בתאונת דרכים, ישולם לתובעת סך של 22,310 ₪  ובתוספת ריבית והצמדה, ובמעוגל, סך של 25,000 ₪.

6. לעניין עזרת צד ג’:

במשך שבעת החודשים האחרונים מעת התאונה בני משפחתה סעדו אותה באופן אינטנסיבי הגם שלא נלקחה עזרה בשכר ויש לפצותה בשל כך.

עולה מהמסמכים הרפואיים שהתובעת לא יכלה אף לא לדרוך על רגלה תקופה ארוכה. על אף שמדובר ב”נזק מיוחד”, וגם כאשר אין ראיות מפורטות להוצאות שהוצאו, מוסמך בימ”ש לפסוק פיצוי על דרך אומדנה, באם סבירה המסקנה כי ההוצאות הוצאו (ע”א 5149/94 “הסנה” חברה ישראלית לביטוח בע”מ נ’ לוי).

גם כשהתובעת לא ממציאה ראיות להוכחת הוצאות עבור עזרת הזולת ומאידך, ברי שמצבה הפיזי חייב אותה לקבל עזרה בשכר ולכן יש לפצותה בסך גלובאלי של 50,000 ₪ לעבר ולעתיד.

7. לעניין הפסדי השתכרות בעתיד:

לפי מקדם היוון, 282.9 (נותרו 40 שנים וחודש עד הגיע לגיל 67) X 14.5% נכות תפקודית, X 7,500 ₪ נטו (שכר ממוצע במשק) = 307,653 ₪.

8. לעניין עזרת צד ג’:

במשך החודשים מעת התאונה בני משפחתה סעדו אותה באופן אינטנסיבי, ולכן יש לפצותה בשל כך. מוצע סך של 50,000 ₪.

9. לעניין הוצאות רפואיות, נסיעות ונלוות:

בשל השיתוק שבכף הרגל, התובעת יכולה אך ורק ליסוע ברכב עם גיר הילוכים אוטומטי. כך, לעולם יהא הרכב שתרכוש יקר משמעותית מרכב שתכננה לרכוש, עם גיר רגיל, וזאת רק בשל התאונה. כ”כ, מאז התאונה קיבלה התובעת טפולים רפואיים שונים ובעיקר אורטופדיים. באופן טבעי התובעת לא שמרה על כל הקבלות שברשותה אך לאור האמור ולאור אלה שבנמצא, תוערכנה ההוצאות לעבר ולעתיד בסך גלובאלי בסך 120,000 ש”ח.
***קבלות מצורפות כעת ומסומנות ” נספח III.”.

10. לסיכום:

על יסוד האמור לעיל, ומבלי לפגוע בזכויות התובעת מוצע כי הנתבעות יפצו את התובעת לפי המפורט להלן:

1.  פיצוי עבור נזק שאינו נזק ממוני 25,000
2.   הפסדי השתכרות בעבר 78,000
3.   הפסדי השתכרות בעתיד   306,000
4.    הוצאות  120,000
5.    עזרת צד ג’   50,000
סה”כ 579,000

 

לאור כל האמור לעיל, יש להציע כדלקמן:

(א) לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך 579,000 ש”ח.
(ב) לחייב את הנתבעות בהוצאות המשפט, שכ”ט עו”ד, ומע”מ בגובה 11% מהסך לתשלום האמור בסעיף א’.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן