תביעות קורונה: האם ניתן לתבוע את ביטוח לאומי על מוות ונכות?

מוות מקורונה

בני משפחתו של חולה קורונה, שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מהידבקות בנגיף קורונה במסגרת העבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה או מענק) מביטוח לאומי.

ההבדל העצום בין קצבת שאירים לקצבת תלויים, שתיהן משולמות בגין מוות

מוות מקנה קצבה חודשית. מה ההבדל בין קצבת שאירים (כשהמוות לא קשור עבודה) לקצבת תלויים שמשולמת כשהמוות הוא בגלל העבודה או תנאיה? אם קצבת שארים מוערכת בכ-1,500 שקל לחודש, קצבת תלויים גבוהה פי כמה, תלוי בשכר.

האמנם קיים קושי להוכיח הידבקות במקום העבודה?

קיים קושי להוכיח הידבקות במסגרת העבודה. ייתכן שאדם נדבק במחלה בביתו מבני המשפחה המתגוררים עמו. ויתכן שנדבק מאדם שעובד עמו. השאלה תהא שאלה הסתברותית. אם החולה עבד מהבית סיכויו להוכיח שנדבק בעבודה קלושים. אבל אם הוא המשיך ועבד במפעל, ושם, איתו במפעל אותרו עובדים רבים אחרים שחלו, הוא כנראה יצליח להוכיח שנדבק בעבודה ואירוע ההדבקה יוכר כמחלת מקצוע.

כיצד לעשות שימוש ראייתי בהודעת האיכון להיכנס לבידוד?

יותר מכך: אם העובד קיבל הודעת איכון מהשב״כ לפיה שהה בקרבת חולה קורונה במקום העבודה שלו, והמחלה התפרצה זמן קצר אח״כ יש לה משקל ראייתי. לא מן הנמנע שהוא יוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה על כל הזכויות המשתמעות מכך. 

הזכאים לתבוע בשם החולה שנפטר

הזכאים לגמלה הם בני משפחתו אלמנה וילדים (בתנאים) של חולה שנפטר שהיה עובד שכיר או עצמאי ונפטר כתוצאה מקורונה בעבודה וכן בני משפחתו של מתנדב שנפטר כתוצאה מקורונה בפעולת התנדבותו. 

קורונה
5/5
דילוג לתוכן