תביעות קורונה: האם ניתן לתבוע את ביטוח לאומי על מוות ונכות?

מוות מקורונה

בני משפחתו של חולה קורונה, שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מהידבקות בקורונה במסגרת העבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה או מענק) מביטוח לאומי.

מוות מקנה קצבה חודשית. מה ההבדל בין קצבת שאירים (כשהמוות לא קשור עבודה) לקצבת תלויים שמשולמת כשהמוות הוא בגלל העבודה או תנאיה? אם קצבת שארים מוערכת בכ-1,500 שקל לחודש, קצבת תלויים גבוהה פי כמה, תלוי בשכר.

האמנם קיים קושי להוכיח הידבקות במקום העבודה?

הדברים נכתבים כשאין עדיין פסקי דין בנושא. כמובן הקושי יהא בלהוכיח את דבר ההידבקות במסגרת העבודה. ייתכן אכן שאדם נדבק במחלה בביתו מבני המשפחה המתגוררים עמו. ויתכן שנדבק מאדם שעובד עמו. השאלה תהא שאלה הסתברותית. אם החולה עבד מהבית סיכויו להוכיח שנדבק בעבודה קלושים. אבל אם הוא המשיך ועבד במפעל, ושם, איתו במפעל אותרו עובדים רבים אחרים שחלו, הוא כנראה יצליח להוכיח שנדבק בעבודה ואירוע ההדבקה יוכר כמחלת מקצוע.

יותר מכך: אם העובד קיבל הודעת עדכון מהשב״כ לפיה שהה בקרבת חולה קורונה במקום העבודה שלו, והמחלה התפרצה זמן קצר אח״כ לא מן הנמנע שהוא יוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה על כל הזכויות המשתמעות מכך. 

הזכאים לתבוע בשם החולה שנפטר

הזכאים לגמלה הם בני משפחתו אלמנה וילדים (בתנאים) של חולה שנפטר שהיה עובד שכיר או עצמאי ונפטר כתוצאה מקורונה בעבודה וכן בני משפחתו של מתנדב שנפטר כתוצאה מקורונה בפעולת התנדבותו. 

פיצויים מצד שלישי

זכאי לגמלת תלויים המקבלים פיצוי כלשהו גם מגורם נתבע אחר שנתבע בבית משפט אזרחי מחויבים להודיע על התביעה למוסד לביטוח לאומי. המוסד רשאי אף הוא לתבוע את ערך הגמלאות שהוא משלם או עתיד לשלם לתלויים בגין הפטירה.

נכות

אותו הדין יחול לגבי מי שנותר עם נכות מעבודה. במצבים מסוימים שהתסמינים פוסט קורונה הם כה חמורים עד כדי אי יכול לעבוד ניתן להגיש גם תביעה לנכות כללית. 

קורונה
דילוג לתוכן