תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נועדו לפצות כספית אדם שניזוק גופנית או נפשית. מקור הסמכות להגיש תביעה מצוי בפקודת הנזיקין, אבל עיון בחוק, העשוי טלאי על טלאי, לא ילמד על כל אופציות התביעה האפשריות.

באילו מקרים ניתן לתבוע?

ניתן לתבוע בדר״כ במקרים כגון: תאונות עבודהרשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, או נפילה בשל מדרכה משובשת.

ההיסטוריה של תביעות נזיקין: תביעה נגד מי שאיננו צד לחוזה

תביעות נזיקין הן התפתחות היסטורית של הפסיקה. עד המאה ה-19 לא היה ניתן לתבוע גוף אם הוא אינו צד לחוזה. כלומר אם דני קנה מ-״יואב משקאות״ משקה עם חרק ודווקא בועז הוא ששתה וניזוק, בעז לא יכול היה לתבוע. מדוע? כי בעז לא היה צד להסכם. דיני הנזיקין הרחיבו את הזכות הזו לתבוע, כשאין ״ריחוק נזק״ ומתקיימים יחסי ״שכנות״.  

מה צריך להוכיח?

למעט חריגים, כדי לזכות בתביעת נזיקין יש להוכיח רשלנות בהתנהגות הנתבע ביחס ל"אדם הסביר" ואם הוא בעל מקצוע אז ביחס לבעל המקצוע הסביר. אם הוא צריך היה לצפות שמעשיו או מחדליו יגרמו נזק, והוא לא פעל באורח סביר כדי למנוע את הנזק, התביעה תתקבל. 

הודעה לחברת הביטוח: האם לשלוח?

הודעה לחברת הביטוח היא טריקית. עדיף להתייעץ עם עו״ד טרם ניסוחה, ובכל מקרה, לא לשלוח תמונות, לא מסמכים, ועדיף לא לפרט מאשר לא לדייק. גם כשהביטוח מבטיח לקדם פשרה. כי הגרסא הראשונית מחייבת. גם כשאנו עורכי הדין מגישים תביעה היא "רזה" ומדויקת.

חוקר של חברת ביטוח: האם לשתף עמו פעולה?

באשר לחוקר של חברת הביטוח אנו מציעים שלא לשוחח עם שום חוקר מכל סוג שהוא ומכל חברת ביטוח. גם אין חובה לעשות זאת. החובה היחידה היא לשתף פעולה עם חוקר של המשטרה וחוקר ביטוח לאומי. גם לא לממונה בטיחות בעבודה, קצין בטיחות בתעבורה ומפקח עבודה

הגשת תביעת נזיקין נגד חברת הביטוח

הגשת תביעת נזיקין נגד חברת הביטוח אפשרית כאשר לנתבע חברת ביטוח. אז מצרפים לתביעה גם את אותה חברת ביטוח. הזכות הזו היא עצמאית וגם אם המזיק פושט רגל (או מתפרק, אם מדובר בחברה) ניתן להמשיך בתביעה כנגד חברת הביטוח. מאידך, העובדה שקיימת חברת ביטוח לא מבטיחה זכייה. קודם כל צריך להוכיח רשלנות של המבוטח. הכל כפוף לדיני התיישנות

באילו מקרים המחוקק הגביל את היכולת להתגונן?

המחוקק הגביל את היכולת להתגונן במקרים של אש, דבר מסוכן, נשיכת כלב וכשסביר להניח שהייתה רשלנות. קיימים גם חוקים לתאונות ספציפיות, מחוץ לפקודה, המגבילים את היכולת להתגונן. למשל בנזק ממוצר פגום ובתאונות דרכים.

תביעות נזיקין נגד עיריות

תביעות נגד עיריות מוגשות בגין נזקי גוף בעטיה של נפילה במדרכה משובשת. כאן יש פסיקות סותרות. מחד, נפסק כי אי אפשר להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל. מאידך, נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול. 

תביעת נזיקין נגד המדינה

האם אפשר לתבוע את המשטרה?

אפשר לתבוע את המשטרה אם היא התרשלה. למשל אם היא הייתה צריכה לצפות את קרות המעשה ולא עשתה די כדי למנוע אותו. בפס״ד וייס בית המשפט קיבל תביעה על אי מניעת רצח. מדובר היה בנרצח ממשפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה בידיעת המשטרה, עד שנאלצה לעבור לשכונה אחרת.

פשרה בתביעות נזיקין

פשרה בתביעות נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. היא יכולה להגיע טרם שמיעת הראיות, או לאחריהן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם כנראה מדובר בסכום נמוך ממה שניתן לקבל בפסק דין, אינה נכונה. שכן ניהול ההליך מייקר עלויות לחב׳ הביטוח. ולכן לאורך הדרך קורה שהיא מציעה סכום גבוה ממה שמגיע.

כמה זמן נמשכת תביעת נזיקין?

תביעה היא עניין מתמשך. קורה שחב' הביטוח מנהלת משא ומתן מיד לאחר הגשת התביעה, קודם המועד להגשת הגנה. כשזה מצליח הפיצוי מתקבל מיד. אם לא כך, הדבר תלוי בקצב יומנו של בית המשפט. בדר"כ תוך שנה 3 שנים בבתי משפט שאינם עמוסים במיוחד.

אגרה

בתביעות הללו האגרה קבועה. בפתח ההליך משלמים 726 ש"ח בבימ"ש השלום (החל ביום 1/1/22), ובמחוזי מעט יותר מ-1,200 ש"ח. בסוף ההליך נדרשת אגרה שנייה. בדר"כ מי שנושא בה היא חב' הביטוח. כשנדחית התביעה, התובע הוא שנושא בה. מדובר בסך של 6,000 ש"ח בשלום ולמעלה מ-34,000 ש"ח במחוזי. ​​

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין הוא באחוזים. מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עוה״ד. בדר״כ 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15%). בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה ו-13% בפסק דין. הוצ׳ משרד הן סביב 500 ש״ח. ​