תביעות נזיקין

תביעות נזיקין הן עתירות לפיצויים כנגד האחראי לנזק. הן נועדו לפצות כספית אדם שניזוק גופנית או נפשית. מקור הסמכות להגיש תביעה מצוי בפקודה, אבל עיון בחוק, לא ילמד על כל אופציות התביעה האפשריות.

באילו מקרים מגישים תביעות נזיקין?

תביעות נזיקין מגישים בדר״כ במקרים כגון: תאונות עבודהרשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, או נפילה במדרכה. עם זאת, זו אינה רשימה סגורה. 

ההיסטוריה של דיני הנזיקין

1932 – Donoghue v Stevenson
הקייס היסודי ביותר בדיני הנזיקין באנגליה. מוכר גם בשם ה”שבלול בבקבוק”. אשה תבעה יצרן בירה למרות שהיא לא הייתה זו שרכשה ממנו את המשקה. כלומר, היא הייתה הראשונה לתבוע ישות שאינה צד להסכם עמה וזכתה. מאז, דיני הנזיקין הרחיבו את הזכות לתבוע, כשאין חוזה ישיר אבל מתקיימים ״יחסי שכנות״.

1975 – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
חוק שמחריג תאונות דרכים מפקודת הנזיקין וקובע מנגנון פיצוי ללא אשם.

1982 – פסק דין ועקנין נ׳ בית שמש
נער בן 15 קפץ ראש לרדודים, ונפגע בחוליות הצוואר. הבריכה טענה להסתכנות מרצון אותה לא יכולה הייתה לצפות. טענתה נדחתה כי היא הפרה תקנת רישוי עסקים שחייבה הצבת שלט מתריע כתנאי לרשיון הפעלת הבריכה.

עורכי דין תביעות נזיקין

1944 – יישום הדין הבריטי בארץ
פקודת הנזיקין מועתקת מהדין האנגלי ומיושמת במלואה בדין הישראלי.

 

 

1980 – חוק האחריות למוצרים פגומים
החוק קובע אחריות מוחלטת של יצרן או יבואן לנזק גוף שנגרם ממוצר שייצר או ייבא. התובע לפי החוק לא צריך להוכיח אשם בתנאים מסוימים.

1985 – פסק דין גורדון נ׳ עיריית ירושלים
אדם קיבל דו״חות בקשר עם מכונית אותה מכר, לא שילם ונאסר. הוא ביקש פיצוי מהעירייה שסברה שלה חסינות בהיותה רשות עירונית. ביהמ״ש דחה את טענתה.

מה צריך להוכיח?

למעט חריגים, כדי לזכות בתביעת נזיקין יש להוכיח רשלנות. פירוש הדבר הוא אי התנהגות ברמת הזהירות שאדם סביר היה נוקט באותן נסיבות. רשלנות בנזיקין נבחנת ביחס ל”אדם הסביר” ואם הוא בעל מקצוע אז ביחס לבעל המקצוע הסביר. אם הנתבע צריך היה לצפות שמעשיו או מחדליו יגרמו נזק, והוא לא פעל באורח סביר כדי למנוע את הנזק, התביעה תתקבל. 

באילו מקרים המחוקק הגביל את היכולת להתגונן?​

המחוקק הגביל את היכולת להתגונן במקרים של אש, דבר מסוכן, נשיכת כלב וכשסביר להניח שהייתה רשלנות. קיימים גם חוקים לתאונות ספציפיות, מחוץ לפקודה, המגבילים את היכולת להתגונן. למשל בנזק ממוצר פגום ובתאונות דרכים.

רשלנות פושעת

רשלנות פושעת (רשלנות רבתי) וחמורה תקל על סיכויי התביעה להתקבל, תעורר הזדהות מצד ביהמ”ש, אבל היא לא תגדיל בהכרח את היקף הפיצוי שייפסק. הפיצוי בישראל, להבדיל מארה”ב הוא פונקציה של היקף הנזק ולא של צורת הרשלנות שגרמה לנזק. גם אם היא רשלנות רבתי שאין עליה מחלוקת. 

דוגמא לרשלנות רבתי:

אחות בבית חולים עלולה להזריק חומר הרדמה במקום סטרואידים לילדה בת שנה. זו טעות איומה, אבל היא “בסה”כ תהיה מנומנמת 3 שעות” ולכן הפיצוי יהיה 20,000 ש”ח ולא 2 מליון כפי שהיו כנראה פוסקים בארה”ב.

השחקנים החוזרים בתביעות נזיקין ​

האם לשלוח הודעה לחברת הביטוח?

הודעה לחברת הביטוח היא טריקית. עדיף להתייעץ עם עו״ד טרם ניסוחה, ובכל מקרה, לא לשלוח תמונות, לא מסמכים, ועדיף לא לפרט מאשר לא לדייק. גם כשהביטוח מבטיח לקדם פשרה. 

חוקר של חברת ביטוח: האם לשתף עמו פעולה?

באשר לחוקר של חברת הביטוח אנו מציעים שלא לשוחח עם שום חוקר מכל סוג שהוא ומכל חברת ביטוח. גם אין חובה לעשות זאת. החובה היחידה היא לשתף פעולה עם חוקר של המשטרה וחוקר ביטוח לאומי. גם לא לממונה בטיחות בעבודה, קצין בטיחות בתעבורה ומפקח עבודה

תביעות נזיקין נגד עיריות

תביעות נגד עיריות מוגשות בגין נזקי גוף בעטיה של נפילה במדרכה משובשת. כאן יש פסיקות סותרות. מחד, נפסק כי אי אפשר להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל. מאידך, נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול. 

תביעת נזיקין נגד המדינה

רשלנות רפואית
נגד בתי חולים בבעלות ממשלתית, כגון ״הלל יפה״, ״שיבא״ וכיו״ב.​
תביעות כנגד גני ילדים ובתי ספר
בעילה של אי פיקוח אחרי תאונות בגן ובבתי ספר
אי מניעת פשע
בדר״כ על ידי המשטרה. אבל גם בגלל ​טעות שלטונית. בפס"ד מ״י נ' סוהן התקבלה תביעתה של אישה אחרי שמשטרת הגבולות לא מנעה מבעלה לצאת מהארץ על אף צו איסור נגדו, והיא נותרה ללא מזונות.​

האם אפשר לתבוע את המשטרה?

אפשר לתבוע את המשטרה אם היא התרשלה. למשל אם היא הייתה צריכה לצפות את קרות המעשה ולא עשתה די כדי למנוע אותו. בפס״ד וייס בית המשפט קיבל תביעה על אי מניעת רצח. מדובר היה בנרצח ממשפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה בידיעת המשטרה, עד שנאלצה לעבור לשכונה אחרת.

פשרה בתביעות נזיקין

פשרה בתביעות נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. היא יכולה להגיע טרם שמיעת הראיות, או לאחריהן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם כנראה מדובר בסכום נמוך ממה שניתן לקבל בפסק דין, אינה נכונה. שכן ניהול ההליך מייקר עלויות לחב׳ הביטוח. ולכן לאורך הדרך קורה שהיא מציעה סכום גבוה ממה שמגיע.

פיצוי

הגרסא הראשונית לביטוח בכל תביעת נזיקין היא מחייבת. בלי הרחבות ואמיתות שיכולות להשתמע לשתי פנים. כשאנו עורכי הדין מגישים תביעה היא "רזה" ומדויקת.

תמונת מחבר

עו״ד אורן בושרי

כמה זמן נמשכת תביעת נזיקין?

תביעת נזיקית נמשכת זמן משתנה. קורה שחב' הביטוח מנהלת משא ומתן מיד לאחר הגשת התביעה, קודם המועד להגשת הגנה. כשזה מצליח הפיצוי מתקבל מיד. אם לא כך, הדבר תלוי בקצב יומנו של בית המשפט. בדר"כ תוך שנה 3 שנים בבתי משפט שאינם עמוסים במיוחד.

אגרה

בתביעות הללו האגרה קבועה. בפתח ההליך משלמים 762 ש"ח בבימ"ש השלום (החל ביום 1/1/23), ובמחוזי מעט יותר מ-1,200 ש"ח. בסוף ההליך נדרשת אגרה שנייה. בדר"כ מי שנושא בה היא חב' הביטוח. כשנדחית התביעה, התובע הוא שנושא בה. מדובר בסך של 6,000 ש"ח בשלום ולמעלה מ-34,000 ש"ח במחוזי.

בחן את עצמך