תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נועדו להיטיב כספית עם אדם שניזוק גופנית (במקרים כגון: תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, מדרכה משובשת). מקור הסמכות להגיש תביעת נזיקין מצוי בפקודת הנזיקין, אבל עיון בחוק, העשוי טלאי על טלאי, לא ילמד על כל אופציות התביעה האפשריות.

התנאי לזכייה בתביעה: הוכחת רשלנות​​

כדי לזכות בתביעת נזיקין לפי פקודת הנזיקין יש להוכיח רשלנות. המבחן הוא התנהגות "האדם הסביר". אם הוא אכן צריך היה לצפות שמעשיו או מחדליו יגרמו נזק, ולא פעל באורח סביר כדי למנוע את הנזק, התביעה תתקבל.

המקור החוקי להגשת תביעות נזיקין​

הגשת תביעות נזיקין אפשרית מכח פקודת הנזיקין. הפקודה קובעת גם הגנות. לצד הפקודה, קיימים חוקים לתאונות ספציפיות. בהם ביקש המחוקק להגביל את היכולת להתגונן. למשל בפגיעה ממוצר פגום (חוק האחריות למוצרים פגומים) ובתאונות דרכים.

הייחוד של תביעות נזיקין: תביעה כנגד אישיות משפטית שאיננה צד להסכם עמך

תביעות נזיקין הן התפתחות היסטורית של הפסיקה. עד המאה ה-19 לא היה ניתן לתבוע גוף משפטי אם הוא אינו צד לחוזה עמך. כלומר אם דני קנה מ״יואב משקאות״ משקה עם חרק ודווקא בועז הוא ששתה וניזוק, בעז לא יכול היה לתבוע. מדוע? כי בעז לא היה צד להסכם. דיני הנזיקין בהקשר ההיסטורי הרחיבו את הזכות הזו לתבוע לפי יחסי ״שכנות״. במובן זה שהם התירו לתבוע גוף שאינו צד לחוזה.

השחקנים החוזרים בתביעות נזיקין

הגשת תביעת נזיקין נגד חברת הביטוח

הגשת תביעת נזיקין נגד חברת הביטוח אפשרית כאשר לנתבע חברת ביטוח. אז מצרפים לתביעה גם את אותה חברת ביטוח. הזכות הזו היא עצמאית וגם אם המזיק פושט רגל (או מתפרק, אם מדובר בחברה) ניתן להמשיך בתביעה כנגד חברת הביטוח. מאידך, העובדה שקיימת חברת ביטוח לא מבטיחה זכייה בתביעה. קודם כל צריך להוכיח רשלנות של המבוטח. הכל כפוף לדיני התיישנות

תביעת נזיקין כנגד המדינה

תביעות נזיקין נגד עיריות

תביעות נגד עיריות מוגשות בגין נזקי גוף שנגרמו בעטיה של נפילה במדרכה משובשת. כאן יש פסיקות סותרות. מחד, נפסק כי לא ניתן להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל. מאידך, נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול. 

אגרה

בתביעות נזיקין האגרה קבועה. בפתח ההליך משלמים בבימ"ש השלום 710 ש"ח (החל ביום 1/1/21), ובמחוזי מעט יותר מ-1,200 ש"ח. בסוף ההליך נדרשת אגרה שנייה. בדר"כ מי שנושא בה היא חב' הביטוח. כשנדחית התביעה, התובע הוא שנושא בה. מדובר בסך של 6,000 ש"ח בשלום ולמעלה מ-34,000 ש"ח במחוזי.

פשרה בתביעות נזיקין

פשרה בתביעות נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. פשרה יכולה להגיע טרם שמיעת הראיות, או לאחריהן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם כנראה מדובר בסכום נמוך ממה שניתן לקבל בפסק דין, אינה נכונה. שכן ניהול ההליך מייקר עלויות לחב׳ הביטוח.

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין הוא באחוזים. מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עוה״ד. בדר״כ 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15%). בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13% בפסק דין. הוצ׳ משרד הן סביב 500 ש״ח.

תביעות נזיקין

כמה זמן נמשכת תביעת נזיקין?

תביעת נזיקין מתמשכת. קורה שחב' הביטוח מנהלת משא ומתן מיד לאחר הגשת התביעה, קודם המועד להגשת הגנה. כשזה מצליח הפיצוי מתקבל מיד. אם לא כך, הדבר תלוי בקצב יומנו של בית המשפט. בדר"כ תוך שנה 3 שנים בבתי משפט שאינם עמוסים במיוחד.

האם אפשר לתבוע את המשטרה?

אפשר לתבוע את המשטרה אם היא היתה צריכה לצפות את קרות המעשה ולא עשתה דבר כדי למנוע אותו. בפס״ד וייס בית המשפט קיבל תביעה על אי מניעת רצח. מדובר היה במשפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה בידיעת המשטרה, עד שנאלצה לעבור לשכונה אחרת.