תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נועדו להיטיב כספית עם אדם שניזוק גופנית (במקרים כגון: תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, מדרכה משובשת). מקור הסמכות להגיש תביעת נזיקין מצוי בפקודת הנזיקין, אבל עיון בחוק, העשוי טלאי על טלאי ולא ילמד על כלל הזכויות האפשריות. אפילו לא על כל אופציות התביעה האפשריות.

התנאי לזכייה בתביעה: הוכחת רשלנות​​

כדי לזכות בתביעת נזיקין לפי פקודת הנזיקין יש להוכיח רשלנות. אבל כיצד יקבע ביהמ״ש אם קיימת רשלנות או לא? המבחן הוא התנהגות "האדם הסביר". אם הוא אכן צריך היה לצפות שמעשיו יגרמו נזק, ולא פעל באורח סביר כדי למנוע את הנזק, התביעה תתקבל.

המקור החוקי להגשת תביעות נזיקין​

הגשת תביעות נזיקין אפשרית מכח פקודת הנזיקין. אבל הפקודה קובעת גם כיצד להתגונן מפני תביעות. לצד הפקודה, קיימים חוקים לתאונות ספציפיות. בהם ביקש המחוקק להגביל את היכולת להתגונן. למשל בפגיעה ממוצר פגום (חוק האחריות למוצרים פגומים) ובתאונות דרכים.

הייחוד של תביעות נזיקין: תביעה כנגד אישיות משפטית שאיננה צד להסכם עמך

תביעות נזיקין הן התפתחות היסטורית של הפסיקה. עד המאה ה-19 לא היה ניתן לתבוע גוף משפטי אם הוא אינו צד לחוזה עמך. כלומר אם דני קנה מ״יואב משקאות״ משקה עם חרק ודווקא בועז הוא ששתה וניזוק, בעז לא יכול היה לתבוע. מדוע? כי בעז לא היה צד להסכם. דיני הנזיקין בהקשר ההיסטורי הרחיבו את הזכות הזו לתבוע לפי יחסי ״שכנות״. במובן זה שהם התירו לתבוע גוף שאינו צד לחוזה.

השחקנים החוזרים בתביעות נזיקין

הגשת תביעה נגד חברת הביטוח

כאשר לנתבע חברת ביטוח מגישים תביעה גם כנגד אותה חברת הביטוח. הזכות הזו היא עצמאית וגם אם המזיק פושט רגל (או מתפרק, אם מדובר בחברה) ניתן להמשיך בתביעה כנגד חברת הביטוח. מאידך, העובדה שקיימת חברת ביטוח לא מבטיחה זכייה בתביעה. קודם כל צריך להוכיח רשלנות של המבוטח. הכל כפוף לדיני התיישנות

תביעת נזיקין כנגד המדינה

תביעות נזיקין נגד עיריות

תביעות נגד עיריות מוגשות בגין נזקי גוף שנגרמו בעטיה של נפילה במדרכה משובשת. כאן יש פסיקות סותרות. מחד, נפסק כי לא ניתן להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל. מאידך, נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול. 

אגרה

בתביעות נזיקין האגרה קבועה. שלא כמו בתביעה רגילה. שם האגרה מחושבת כאחוז ורבע מהסכום הנתבע. בפתח ההליך משלמים בבימ"ש השלום 710 ש"ח (החל ביום 1/1/21), ובמחוזי מעט יותר מ-1,200 ש"ח. בסוף ההליך נדרשת אגרה שנייה. בדר"כ מי שנושא בה היא חב' הביטוח. כשנדחית התביעה, התובע הוא שנושא בה. מדובר בסך של 6,000 ש"ח בקירוב ולמעלה מ-34,000 ש"ח במחוזי.

פשרה בתביעות נזיקין

פשרה בתביעות נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. סיכון של דחיית התביעה צריך לקדם פשרה. גם במחיר של תשלום מופחת. שהרי אז הזכייה אינה מובטחת. פשרה יכולה להגיע טרם שמיעת הראיות, או לאחריהן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם כנראה מדובר בסכום נמוך ממה שניתן לקבל בפסק דין, אינה נכונה. שכן ניהול ההליך מייקר עלויות לחב׳ הביטוח.

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין משולם בדר״כ באחוזים. הוא ייעשה מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עורכי הדין. בדר״כ אחוז שכר הטרחה יעמוד על 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15%). בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13% בפסק דין. הוצאות משרד נעות סביב 500 ש״ח.

תביעות נזיקין

כמה זמן נמשכת תביעת נזיקין?

תביעת נזיקין מתמשכת. קורה שחב' הביטוח מנהלת משא ומתן מיד לאחר הגשת התביעה, קודם המועד להגשת הגנה. כשזה מצליח הפיצוי מתקבל מיד. אם לא כך, הדבר תלוי בקצב יומנו של בית המשפט. בדר"כ תוך שנה 3 שנים בבתי משפט שאינם עמוסים במיוחד.

האם אפשר לתבוע את המשטרה?

אפשר לתבוע את המשטרה אם היא היתה צריכה לצפות את קרות המעשה ולא עשתה דבר כדי למנוע אותו. בפס״ד וייס בית המשפט קיבל תביעה על אי מניעת רצח. מדובר היה במשפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה בידיעת המשטרה, עד שנאלצה לעבור לשכונה אחרת.