תביעות נזיקין - מהן?

תביעות נזיקין נועדו להיטיב כספית עם אדם שניזוק גופנית. תביעה תוגש בעקבות תאונת דרכים או תאונה אחרת (כגון: תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן). ברשלנות או בלעדיה. 

בתביעות נזיקין קלאסיות הדיון יסוב סביב המחדל. יהא זה המחדל של הרשות (במדרכות משובשות למשל), מחדל הרופא (ברשלנות רפואית), ומחדל המעביד, למשל באי הדרכת העובד ביחס לסיכוני בטיחות בעבודה.

 

תביעות נזיקין כנגד עיריות ומועצות

הטענות: תחזוקה רשלנית של מדרכות.הפסיקה סותרת. מחד, נקבע שאין לצפות מהולכי רגל לצעוד כשעיניהם בקרקע, ומאידך פסיקה שקובעת שאי אפשר לצפות מרשות ציבורית למשטחים סטריליים.

תביעות נזיקין כנגד המעביד

הטענות כנגד המעביד הן בדר"כ: שיטת עבודה לקויה, הנחיות עבודה מסוכנות, הפרת חובות בטיחות העבודה, שלא הדריך, שלא פיקח ושלא סיק ציוד מגן. נדיר למצוא בפסיקה תביעת עובד שנדחתה.

תביעות נזיקין כנגד המדינה

בחלקן מופנות כנגד פיקוח לוקה בחסר. ניקח כדוגמא מפקח תברואה, שמבחין בליקוי, מאפשר 7 ימים להסיר את המפגע, אבל שוכח לשוב לבדוק, המפגע נותר במקום וגורם לנזק.

כיצד מוכיחים תביעת נזיקין?

הקשר הסיבתי הנדרש להוכיח הוא כפול. ראשית יש להוכיח כי רק בגלל המחדל אירע הנזק, ובלעדי המחדל לא היה מתרחש הנזק (זהו קשר סיבתי עובדתי).

נדרש להוכיח כי הגיוני למצוא קשר. כלומר, לא נזק שתוצאתו רחוקה מדי. ז"א, שהטענה ״נפגעתי בדרך לפגישה, ובגלל זה איחרתי לחברה העשירה שלי ועל כן התפתחה מחלוקת ביני ובינה והיא נפרדה ממני, ולא יכולתי להתחתן איתה ונגרמו לי הפסדים כספיים בגלל זה", לא עונה לדרישה. זהו קשר סיבתי משפטי.

עוד ייסוב הדיון סביב קיומו של אשם תורם מצד האדם שניזוק. ״תרומה״ שכזו מצדו של הנפגע תפחית ממנו פיצוי. 

הפרה

קשר סיבתי

נזק

תביעות נזיקין שלא דורשות הוכחה של רשלנות

בתביעות נזיקין שלא דורשות הוכחה של רשלנות, כמו בתאונות דרכים, הדיון עובר ישר למישור הנזק. אף לא מתקיים דיון לגבי אשמו התורם של הנפגע. לא אם הוא חגר חגורה, ולא אם הביט ימינה ושמאלה לפני שחצה. 

אחריות מוחלטת בלי להוכיח רשלנות מתקיימת במס' מצבים:

  1. לשון הרע, לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.
  2. נזק ממוצר שנרכש, לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980.
  3. נזקי חשיפה לחומרים מסוכנים, רעש ומטרדי ריח, לפי חוק למניעת מפגעים, בדר"כ בתיקי איכות הסביבה.
  4. פגיעה בפרטיות, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  5. הטרדה מינית, לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

תביעות נזיקין נגד המשטרה

תביעות אחרות יכולות להיות כנגד תחנת משטרה שלא מנעה רצח מקום שיכולה היתה. 

לא בקלות ימצא ביהמ״ש רשלנות של המשטרה באי מניעת פשע, אבל בפרשת וייס הוא מצא. שם נתבעה המשטרה על ידי משפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה עד שהמשפחה גמרה בדעתה לעבור לשכונה אחרת. המשטרה התעלמה כמעט לגמרי מהתלונות באופן כ״כ חריג, שביהמ״ש מצא לנכון לבדל מקרה זה מיתר המקרים בהם נטען לאי- מניעת פשע. 

בפס"ד מדינת ישראל נ' סוהן התקבלה תביעתה של אישה את המדינה כי משטרת הגבולות לא מנעה מבעלה לצאת מהארץ על אף צו איסור כנגדו, והיא נותרה ללא מזונות. בית המשפט העליון קבע, כי קיימת חובת זהירות ומכיוון שהיא הופרה, הרי שהמדינה בכובעה של המשטרה חייבת בפיצויי נזיקין. 

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין

אורן בושרי, עו"ד

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין משולם באחוזים מתוך הסכום הכולל המתקבל, קרי מהשיק. כך קבעה לעשות לשכת עורכי הדין. בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13%  בפסק דין. בתביעות נזיקין שאינן תאונות דרכים, יעמוד אחוז שכר הטרחה על 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15% לערך) ועד 25% בתביעות מורכבות, או תביעות לא כדאיות במיוחד. 

No votes yet.
Please wait...