• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

תביעות נזיקין – סוגים ומידע שכדאי לדעתתביעה נזיקית אזרחית

תביעה נזיקית נגד העירייה

רב התביעות הנזיקיות כנגד העירייה מוגשות בגין נזקי גוף שנגרמו בעטיה של נפילה במדרכה משובשת, וכאן יש פסיקות סותרות. מחד נפסק כי לא ניתן להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל ומאידך נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול.

הפסיקה מראה שככל שהמפגע משמעותי יותר סיכויי התביעה טובים יותר. תיקון מפגע על ידי עובדי עירייה יחזק הטענה לרשלנות. אגב, גם היעדר תאורה תהווה עילה לתביעה. תיעוד פנייה למוקד 106 יסייע בהוכחתה של התביעה.

תביעה אזרחית כנגד המדינה

  • תביעה אזרחית כנגד המדינה מוכרת ב-: 

  • תביעות הורי קטינים אחרי תאונות בגן ובבתי ספר. למשרד החינוך יש אחריות שילוחית למעשי הגננת/ המורה ורשלנות מצדה תוביל לתביעה כנגד המדינה.
  • אי מניעת פשע על ידי המשטרה כשהיא היתה צריכה לצפות זאת. בפס״ד וייס נתקבלה תביעה נגד המשטרה על אי מניעת רצח. מדובר היה במשפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה, כל זאת בידיעת המשטרה, עד שנאלצה לעבור לשכונה אחרת. 
  • טעות שלטונית. בפס"ד מדינת ישראל נ' סוהן התקבלה תביעתה של אישה אחרי שמשטרת הגבולות לא מנעה מבעלה לצאת מהארץ על אף צו איסור כנגדו, והיא נותרה ללא מזונות.

פשרה בתביעת נזיקין

פשרה בתביעת נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. מטבע הדברים כאשר קיים סיכון לדחיית התביעה יש לקדם פשרה גם במחיר של תשלום מופחת. שהרי לא בכל תביעת נזיקין הזכייה מובטחת. הפשרה יכולה להיות מושגת טרם זמן שמיעת הראיות, או לאחרי כן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם אזי מדובר בסכום נמוך יותר ממה שניתן לקבל לעומת פסק דין, אינה נכונה שכן ניהול ההליך מייקר את האגרה שעל חב׳ הביטוח לשלם בסוף.

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין משולם בדר״כ באחוזים מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עורכי הדין. בדר״כ אחוז שכר הטרחה יעמוד על 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15% לערך) ועד 25% בתביעות מורכבות, או תביעות לא כדאיות במיוחד. בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13% בפסק דין.

פיצוי תביעות נזיקין
תביעות נזיקין
דילוג לתוכן