תביעות נזיקין – סוגים ומידע שכדאי לדעתתביעה נזיקית אזרחית

תביעות נזיקין נועדו להיטיב כספית עם אדם שניזוק גופנית בעקבות אירוע או מחדל (כגון: תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, מדרכה משובשת). 

הדיון יסוב סביב הרשלנות.

של העירייה (במדרכות משובשות למשל), הרופא (ברשלנות רפואית), והמעביד (כמו אי הדרכת העובד ביחס לסיכוני בטיחות בעבודה). בתאונות דרכים, הדיון עובר ישר לנזק. 

אפילו לא מתקיים דיון לגבי אשמו התורם של הנפגע. לא אם הוא חגר חגורה, ולא אם לא הביט לצדדים לפני שחצה. 

תביעה נזיקית נגד העירייה

כאן יש פסיקות סותרות. מצד אחד נפסק כי לא ניתן להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל ומאידך נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול.

 מה שכן, ככל שהמפגע משמעותי יותר סיכויי התביעה טובים יותר. תיקון מפגע על ידי עובדי עירייה יחזק הטענה לרשלנות. אגב, גם היעדר תאורה תהווה עילה לתביעה. תיעוד פנייה למוקד 106 יסייע בהוכחתה של התביעה.

פיצוי תביעות נזיקין
תביעות נזיקין

תביעה אזרחית כנגד המדינה

תביעה אזרחית כנגד המדינה נפוצה בתביעות הורי קטינים אחרי תאונות בגן ובבתי ספר. למשרד החינוך יש אחריות שילוחית למעשי הגננת/ המורה ורשלנות מצדה תוביל לתביעה כנגד המדינה. 

תביעת נזיקין כנגד המדינה יכולה להיות גם אם המשטרה לא מנעה פשע. 

בפס״ד וייס נתקבלה תביעה נגד המשטרה על ידי משפחה ששכניה התנכלו לה במשך תקופה עד שעברה לשכונה אחרת. 

תביעה אזרחית אחרת כנגד המדינה מוכרת במקרים של טעות שלטונית. בפס"ד מדינת ישראל נ' סוהן התקבלה תביעתה של אישה אחרי שמשטרת הגבולות לא מנעה מבעלה לצאת מהארץ על אף צו איסור כנגדו, והיא נותרה ללא מזונות.

פשרה בתביעת נזיקין

פשרה בתביעת נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. יש לקדם פשרה גם במחיר של תשלום מופחת כאשר קיים סיכון. שהרי לא בכל תביעת נזיקין הזכייה מובטחת. הפשרה יכולה להיות מושגת טרם זמן שמיעת הראיות, או לאחרי כן.  ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם אזי מדובר בסכום נמוך יותר ממה שניתן לקבל לעומת פסק דין, אינה נכונה שכן ניהול ההליך מייקר את האגרה שעל חב׳ הביטוח לשלם בסוף.

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין משולם בדר״כ באחוזים מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עורכי הדין. בדר״כ אחוז שכר הטרחה יעמוד על 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15% לערך) ועד 25% בתביעות מורכבות, או תביעות לא כדאיות במיוחד. בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13%  בפסק דין.

דילוג לתוכן