תביעות נזיקין – סוגים ומידע שכדאי לדעת

תביעות נזיקין נועדו להיטיב כספית עם אדם שניזוק גופנית (במקרים כגון: תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, חשיפה לחומר מסוכן, מדרכה משובשת).  

התנאי לזכייה בתביעה

הגשת תביעה נגד חברת הביטוח

כאשר לנתבע יש חברת ביטוח מגישים תביעה גם כנגד אותה חברת הביטוח. הזכות הזו היא עצמאית וגם אם המזיק פושט רגל (או מתפרק אם מדובר בחברה) עדיין ניתן להמשיך בתביעה כנגד חברת הביטוח. מאידך, העובדה שקיימת חברת ביטוח לא מבטיחה זכייה בתביעה. הכוונה היא שעדיין צריך להוכיח רשלנות של המבוטח. 

הייחוד של תביעות נזיקין: תביעה כנגד אישיות משפטית שאיננה צד להסכם עמך

דיני הנזיקין מהווים התפתחות היסטורית של הפסיקה במובן זה שהם מתירים תביעה גם כנגד גוף שאינו צד לחוזה עמך. עד המאה ה-19 לא היה ניתן לתבוע גוף משפטי אם הוא אינו צד לחוזה עמך. כלומר אם דני קנה מ״יואב משקאות״ משקה עם חרק אבל בועז הוא ששתה וניזוק, בעז לא יכול היה לתבוע. כי בעז לא היה צד להסכם עם ״יואב משקאות״. דיני הנזיקין בהקשר ההיסטורי הרחיבו את הזכות הזו ליחסי ״שכנות״.

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נגד עיריות

תביעות נגד עיריות מוגשות בגין נזקי גוף שנגרמו בעטיה של נפילה במדרכה משובשת. כאן יש פסיקות סותרות. מחד נפסק כי לא ניתן להטיל על העירייה חובה לתקן כל סדק קל. מאידך נפסק כי לא ניתן לצפות מהולך רגל להביט כל זמן הליכתו מטה ולחפש מכשול. 

כמה זמן נמשכת תביעה?

משך התדיינות הוא נתון משתנה. קורה שחב' הביטוח מנהלת משא ומתן מיד לאחר הגשת התביעה, קודם המועד להגשת הגנה. כשזה מצליח הפיצוי מתקבל מיד. אם לא כך, הדבר תלוי בקצב יומנו של בית המשפט. בדר"כ תוך שנה 3 שנים בבתי משפט שאינם עמוסים במיוחד. 

פשרה בתביעת נזיקין

פשרה בתביעת נזיקית מגיעה בדר״כ לאחר הצעת ביהמ״ש. סיכון לדחיית התביעה יקדם פשרה גם במחיר של תשלום מופחת. שהרי הזכייה אינה מובטחת. פשרה יכולה להגיע טרם שמיעת הראיות, או לאחרי כן. ההנחה לפיה אם חברת הביטוח מסכימה לשלם אזי מדובר בסכום נמוך ממה שניתן לקבל בפסק דין, אינה נכונה. שכן ניהול ההליך מייקר את האגרה שעל חב׳ הביטוח לשלם בסוף.

שכר טרחה בתביעות נזיקין

שכר טרחה בתביעות נזיקין משולם בדר״כ באחוזים מתוך הסכום הכולל המתקבל. כך ממליצה לשכת עורכי הדין. בדר״כ אחוז שכר הטרחה יעמוד על 20% ומע״מ (ובביטוח לאומי 15%) ועד 25% בתביעות מורכבות. בתאונות דרכים, 8% אם הסתיים התיק בפשרה טרם תביעה, 11% בפשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13% בפסק דין.

תביעת נזיקין כנגד המדינה

נזיקין

התיישנות

העקרון הבסיסי בנזיקין קובע 7 שנות התיישנות. מניין ההתיישנות מתחיל ביום שבו נולדה עילת התביעה. כלומר כשקמה זכות לתביעה. לכלל זה קיימים חריגים. למשל, אם התובע לא ידע מי עומד מאחורי הרשלנות. חריג זה רלבנטי בדר"כ ברשלנות רפואית. כשאף אחד מהרופאים לא טרח ליידע את המטופל מהי הסיבה האמיתית לנזק שנגרם לו. 

אצל קטין, מניין ההתישנות מתחיל בגיל 18.

אגרה

בתביעות נזיקין האגרה קבועה. שלא כמו בתביעה רגילה שם האגרה מחושבת כאחוז מהסכום הנתבע. בפתח ההליך משלמים בבימ"ש השלום 710 ש"ח (החל ביום 1/1/21), ובמחוזי מעט יותר מ-1,200 ש"ח. בסוף ההליך נדרשת אגרה שנייה. בדר"כ מי שנושאת בה היא חב' הביטוח אבל כשנדחית התביעה, התובע הוא שנושא בה. מדובר בסך של 6,000 ש"ח בקירוב בבימ"ש השלום, ולמעלה מ-34,000 ש"ח במחוזי. 

תאונות דרכים

תביעות מסוג תאונות דרכים מתנהלות בשיטה ייחודית. לא תובעים את האשם בגרימת התאונה, אלא כ"א תובע את מבטחת הרכב שבו הוא ישב. הדיון עובר ישיר לנזק. גם לא מתקיים דיון לגבי אשמו התורם של הנפגע. לא אם הוא חגר חגורה, ולא אם לא הביט לצדדים לפני שחצה. 

5/5
דילוג לתוכן