תביעה – שבר באילאום

תביעה – שבר באילאום

 

1. התובע, יליד XXXX, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2. התובע הנו הולך רגל בזמנים הרלבנטיים לתאונה שלהלן אשר נפגע בקינטיקה קשה מקטנוע חולף, הנושא לוחית רישוי שמספרה 1874951, נהוג בידי הנתבע מס’ 1. (להלן: “הרכב”).

3. “קרנית” מצורפת לכתב תביעה זה כנתבעת מס’ 2 באשר התברר על ידי משטרת ישראל כי במועד התאונה שלהלן, לא היה לנתבע מס’ 1 תעודת ביטוח בתוקף המותאמת לקטנוע בו נהג. במצב דברים שכזה, חבה קרנית כלפי התובע ע”פ דין, ביחד עם הנהג ולחוד.

4. ביום 23/4/15 אירעה לתובע תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שהתובע חצה את הכביש באשדוד בצומת הרחובות קרן היסוד והרב שאולי. בקטע דרך זה, הגיח הנתבע מס’ 1 עם האופנוע דלעיל, לא האט, נמנע מלתת זכות קדימה ובתוך כך פגע פגיעה רב מערכתית בתובע. כתוצאה מכך ובעקבות כך, נפגע התובע, ונגרמו לו נזקי גוף ונפש קשים, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

5. התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת (להלן: “הנתבעת”) באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובע בגין כל נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

6. התובע הובהל עם פגיעה רב מערכתית קשה לטיפול בבית החולים קפלן בניידת מד”א. הוא הורדם והונשם ובמסגרת האשפוז הוא אובחן בין היתר כסובל מחבלות שונות או טופל כדלקמן:

1. קרע בקרקפת
2. שבר עם פריקה בכתף שמאל
3. שברים באגן: ברמוס פוביס ובאילאום
4. שברים בטיביות. (בהמשך ב”הרצפלד” נרשם שבר גם בפיבולה)
5. שבר בחוליה (כנראה בעמ”ש גב תחתון)
6. קרע בטחול
7. פגיעה כלייתית חריפה
8. אירועים של דה סטורציה וקוצר נשימה. הוא הונשם במהלך האשפוז. עבר טיפול נמרץ נשימתי לאחר אינטובציה.
9. חוסר יציבות המודינמית, פרפור פרוזדורים.
10. אודם בעיניים
11. הצללה בלתי אחידה בבסיס ריאה ימנית
12. שברים בברך ימין ושמאל. עבר רדוקציה בשתיהן.

בהמשך, החל מיום 28/4/15 טופל התובע בבית חולים השיקומי “הרצפלד”. הוא טופל גם שם ושוחרר, וכדי להבין את חומרת מצבו לאחר הטיפול יש לקרא את המכתב המתעד שחרורו, שם נרשם כך:

“לאור הפגיעות הקשות וחוסר ההתקדמות התפקודית, החולה צפוי להישאר עם DISABILITY קשה. יזדקק להשגחה צמודה 24 שעות ביממה”.

ביום 25/8/815 אובחן התובע כסובל מתסמונת טראומטית בתר חבלתית. בעת האחרונה החל התובע ללכת בעזרת הליכון גלגלים אך גם זאת בהשגחה ולמרחקים קצרים.

ביום 16/7/15 שוחרר התובע עם הוראות מיוחדות ביניהן הדרכה להתקנת תאורה טובה בבית, ידיות אחיזה באמבטיה, כסא פלסטיק תקין עם משענות, שטיח גומי עם כריות ואקום, והוראה להתאים רהיטים לגובה המתאים.

***העתק אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח 1.”
***העתק רשומה רפואית ערוכה בידי פרמדיק מד”א מצ’ ומס’ “נספח 1.”
***חומר רפואי מ”קפלן” מצורף ומסומן “נספח 2.”
***חומר רפואי מבי”ח “הרצפלד”, מצורף ומסומן “נספח 3.”

7. נכון למועד הגשת התביעה, לא חלה הטבה משמעותית במצבו של התובע והוא עוד צפוי לסבול מהגבלה בתפקוד פרי יציר התאונה דלעיל. התובע נותר סיעודי זקוק לעזרה רצופה של הזולת בכל פעולותיו, באופן מלא.

8. עובר לתאונה היה התובע גבר בריא ונמרץ. וכך, באיבחה אחת, השתנה אורח חייו פלאים: בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובל התובע מכאבים תמידיים, הפרעות ומגבלות ניכרות, הנובעים ו/או הקשורים לנזקיו מהתאונה. בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשה, הוא מתקשה ועוד צפוי התובע להתקשות בביצוע פעולות פשוטות כגון, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

9. חרף גילו, כתוצאה מפגיעת התובע בתאונה נגרמו לו הפסדי שכר בעבר ועוד ייגרמו לתובע הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד. התובע יטען כי הגם שעבר את גיל הפנסיה הזכות להשתכר היא זכות בסיסית והטענה שכנגד אינה יכולה לחוס בצל גילנות.

10. התובע יטען כי נכותו התפקודית בגין התאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לו, וזאת לאור שיבוש מהלך חייו התקין.

11. בשל פגיעתו בתאונה, נגרמו לתובע בעבר ואף ייגרמו לו בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

12. ועוד, בשל נזקיו מהתאונה, נפגע כושר תפקודו היומיומי של התובע כאמור דלעיל, והוא נזקק בעבר לעזרת זולת מוגברת. אלה שסעדו אותו בעבר הנם בבחינת מיטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מחב’ הביטוח הם ממחים לתובע.

13. לא זו אף זו, בשל נזקיו מהתאונה כאמור ייגרמו לתובע בעתיד הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

14. בשל התאונה נגרמה לתובע נכות לצמיתות. התובע עותר בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחים רפואיים בתחום הקרדיולוגי, הנוירולוגי, הרפואה הפנימית, הקרדיולוגי והאורטופדי. לצד זה יש למנות מומחה שיקום ומומחה גריאטר לשם בדיקתו וקביעת מצבו הרפואי ונכותו בגין התאונה, הכל בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

15. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובע בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבע/ת לפצות את התובע בגינם:

א. נזק מיוחד:
1. הוצאות רפואיות, נסיעה ונלוות לעבר: 200,000 ₪
2. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת: 200,000 ₪
3. הפסדי השתכרות בעבר: 100,000 ₪

ב. נזק כללי:
כבוד בית המשפט יתבקש לשום נזקיו של התובע לעתיד בשל:
1. נזק לא ממוני של כאב וסבל לפי אחוזי הנכות שיקבעו.
2. הוצאות רפואיות (מעבר לסל הבריאות), הוצאות נסיעה ונלוות לעתיד.
3. הוצאות עזרת צד ג’.
4.הפסדי השתכרות בעתיד ופנסיה.

16. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

17. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

18. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לדין ולחייב כ”א מהם לשלם לתובע, ביחד או לחוד, את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן