תביעה נגד רופא שיניים

הקדמה

בבימ״ש השלום
____________________   
ב נ ת נ י ה
בעניין:-
התובע: XXXXX ת.ז. XXXXX
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רח’ רמב”ם 15, חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ  –  ג  –  ד

הנתבעת: ד”ר XXXXXXXXX

מהות התביעה: נזיקית, רשלנות רפואית
סכום התביעה: 1,197,000 ₪

תביעה נגד רופא שיניים

כתב תביעה

1. התובע, יליד 27/1/72, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.
2. הנתבעת הינה רופאת שיניים אשר בכל המועדים הרלוונטיים לכתב תביעה זה טיפלה בתובע טיפולי שיניים והרדמה, תוך הצגת מצגים שונים לגבי מיומנותה ו/או מומחיותה ו/או פשטות הטיפול ו/או מהותו לרבות היעדר הסיכונים שבו כמפורט להלן.

3. הנתבעת הייתה בכל הזמנים הרלבנטיים לתביעה זו הבעלים של הנכס בו טופל התובע והעובדים, האחיות, האסיסטנטיות, רופאים אחרים, וכל הצוות הרפואי הנם שלוחיה ו/או פועליה ו/או עושי דברה של הנתבעת והם אחראים כלפי התובע באחריות ישירה ו/או שלוחית לתוצאות המעשים הרשלניים, המחדלים הרשלניים, העוולות והפרת החוזה כלפי התובע כמפורט בכתב תביעה זה.
4. בתחילת שנת 2006 פנה התובע לנתבעת לצורך טיפול שיניים משקם בפיו. הנתבעת המליצה בפניו על החדרת שתלים ללסת העליונה וללסת התחתונה אחורית משמאל לרבות ניתוח להרמת רצפת הסינוס המקסילרי משמאל וכן על ביצוע גשר בלסת אחורית מימין וגשר (כתרים) באזור קדמי עליון. הנתבעת המליצה כי את הטיפול הכירורגי תבצע ד”ר ש. א. , ואת כל שאר הטיפולים היא תבצע.
5. היות ומדובר בטיפול מורכב וארוך, ועקב חרדה מטיפול שיניים, בקש התובע מהנתבעת לבצע את כל הטיפול  בהרדמה כללית.
6. הנתבעת מצידה הציגה לתובע מצג לפיו כל טיפול אחר מלבד המוצע לו, במקרה של התובע, הינו חסר ערך, באשר אין טיפולים אחרים מועילים ומה גם שהטיפול פשוט. לכן, אין מקום לדאגה מפני תוצאותיו.
7. לתובע לא הוסברו הסיכונים והסיכויים של הטיפול, ובכלל זה הסיכון מסוג הנזק שנגרם לו.  נהפוך הוא, הוצג לו מצג שווא לפיו לא צפויים כלל סיבוכים ובעיות.
8. נקבע לתובע מועד לביצוע הטיפול בהרדמה כללית במרכז הרפואי של ד”ר ש..
9. הטיפול בוצע בהרדמה כללית במרכז הרפואי של ד”ר א.  ברמת השרון במשך כשמונה שעות. אלא שבניגוד להסכמת התובע, הטיפול נמשך זמן רב יותר מהמתוכנן עקב סטודנטים שהיו במרפאה ונכחו במהלך הטיפול בחדר שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של התובע.
10. כעבור חודשיים, עבר התובע השתלות והרמת סינוס בהרדמה כללית במרפאתו של ד”ר XXXXX ברעננה. הטיפול נמשך כ-4 שעות ובוצע ע”י ד”ר XXXX והנתבעת.
11. לאחר שהתאושש התובע מההרדמה ולאחר תקופת המתנה לקליטת השתלים טפלה בו הנתבעת במרפאתה שבקדימה.  הנתבעת ביצעה כתרים על גבי השתלים בלסת עליונה ותחתונה משמאל מאחור, וכן גשר   בלסת תחתונה ימין אחורי. עוד הנתבעת בצעה ששה כתרים באזור הלסת העליונה הקדמית. לצורך לקיחת מידות לכתרים עבר התובע טיפול שלישי בהרדמה כללית, במשך שלוש שעות, הפעם במרפאתה של הנתבעת.
12. מיד לאחר הדבקת הכתרים סבל התובע ממרווחים בין הכתרים לשיניים המאחזות ומריח רע מהפה. תלונותיו בפני הנתבעת אודות אלה, נענו כי “הכל בסדר”.
13. כחודשיים לאחר שהכתרים בלסת העליונה הודבקו, הכתרים נפלו מפיו של התובע. התובע חזר לנתבעת אשר הדביקה את הכתרים מחדש. שלושה חודשים לאחר הדבקה זו שוב נפלו הכתרים מקדמת הלסת העליונה, ושוב חזר התובע להדבקה אצל הנתבעת.
14. חודשיים נוספים לאחר מכן שוב נפלו הכתרים. התובע שב לנתבעת ושאל כיצד יתכן שכתרים חדשים נופלים לעתים קרובות, בעיקר באזור הקדמי של הפה דבר שפוגע  בתפקודו ובעבודתו כספר.
בתשובה, אמרה הנתבעת לתובע כי היה צריך לעקור את השיניים הקדמיות העליונות, כי ניסתה להצילן באמצעות ביצוע כתרים וכי כיום צריך לעקור את השיניים הקדמיות בעיקר לאור שהנתבע אינו מצחצח את השיניים היטב.
15. התובע יטען כי לו ידע את הדברים שאמרה לו הנתבעת במסגרת תשובתה, בין יתר הדברים שלא ידע לפני כן, לא היה מבצע את הטיפול. לבד מזאת, את דבריה של הנתבעת יש לראות כהודאת בעל דין לעניין רשלנותה.
16. יחד עם דבריה, ניסתה הנתבעת לבצע מבנים שיתאימו לכתרים ומשלא הצליחה, הציעה לתובע טיפול חלופי באזור קדמי עליון של הפה בעזרת שתלים שעלותו כ-44,000 ₪.
17. בשלב זה, החליט התובע להפסיק את הטיפול אצל הנתבעת ופנה לקבל חוות דעת רפואית נוספת. הוא נבדק ע”י שני רופאי שיניים בצורן ואצל ד”ר דקה בפתח תקווה. שלושת הרופאים קבעו חד משמעית כי הגשר    הקדמי שביצעה הנתבעת לקוי וכי קיים מרווח בין הכתרים לשיניים ולכן התפתחה עששת, ועוד כי יש צורך לעקור את חמשת השיניים בלסת העליונה ולהחדיר ללסת ארבעה שתלים שיתמכו ששה כתרי    חרסינה.

רשלנות

 

18. עקב המשך נפילות הגשר הקבוע, ומשראתה הנתבעת כי אין אפשרות להשתמש בו, הדביקה הנתבעת את הגשר הזמני, שהיה בפיו לפני הכנת הגשר הקבוע, והוא בפיו עד היום.
19. הנתבעת כשלה מלערוך רישומים העולים בקנה אחד עם הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאת שיניים, נוהל בריאות השן 2.1. או עם דרישות  חוק זכויות החולה.
20. הרשומות הרפואיות שערכה הנתבעת חלקיות לקויות ואינן מבטאות את מהלך הטיפול כפי שבוצע בפועל.  אין בהן כל רישום של הממצאים הקליניים והרנטגניים ההתחלתיים לפני תחילת הטיפול. אין בהן אף  כל תכנית טיפול מסודרת או חלופות לתכנית הטיפול.
21. אין ברשומות אף רמז לנפילות החוזרות והנישנות של הגשר העליון הקדמי. אין ברשומות אף כל תרשומת לגבי ההחלטה לעקור את השיניים הקדמיות ולבצע במקומם שתלים. אין ברשומות אף כל רישום על תלונותיו החוזרות והנישנות של התובע.
22. רשלנותה של הנתבעת, ביחס לגשר הקדמי העליון מתבטאת בין היתר, בכך שביצעה סתימות שורש בשיניים 22, 21, 12, 13, 14 ובהמשך ביצעה בשיניים אלה מבנים והדביקה כתרים כך שנותרו מרווחים בין הכתרים לשיניים המאחזות אותן. כתוצאה מביצוע לקוי של הכתרים, הכתרים נפלו לעיתים קרובות.
23. רשלנותה של הנתבעת מתעצמת, משום שלפי  הרשומות הרפואיות, הנתבעת הייתה מודעת לליקוי בהיגיינה האורלית של המתרפא, ומשכך מחובתה היה להקפיד יותר ולבצע כתרים כהלכה וכמקובל בפרקטיקה הסבירה וללא מרווחים בין השיניים המאחזות לכתרים.
24. רק בשל רשלנותה של הנתבעת, כתוצאה מביצוע לקוי של הכתרים, חדרו רוק וחידקים לתוך מרווחים אלו שבין הכתרים לשיניים שגרמו להתפתחות עששת מתקדמת ונרחבת בכותרות כל השיניים המאחזות את הגשר הקדמי עד למצב שבתוך חצי שנה מיום הדבקה קבועה של הכתרים יש צורך לעקור את כל השיניים המאחזות.
25. התובע יטען כי קיים חסר ו/או פער ו/או מצג שווא בין הרישום הרפואי לבין תיאור האירועים כפי שהתרחשו בפועל וכי הדבר נובע מרשלנות רישומית.  הרישומים לקויים ביותר, וחסרים ועל כן, בין היתר, יש להחיל בנסיבות המקרה את הכלל “הדבר מעיד על עצמו” ועל הנתבעת הראייה שלא התרשלה.
26. החסר הראייתי ברשומות הרפואיות עלול להקשות את הוכחת התביעה ועל כן יטען התובע כי נגרם לו נזק ראייתי כמשמעותו בדין, ועל כן יש להחיל בנסיבות המקרה את הכלל לפיו “הדבר מדבר בעדו” ולקבוע שדי ברשלנות הרישומית כדי לחייב הנתבעת באחריות לנזקיו. עילה זו של נזק ראייתי כשלעצמה מקנה זכות לפיצויים לתובע שניזוק.
27. עוד יטען התובע לחילופין, כי אין הוא יודע ואינו יכול לדעת בנסיבות מה היו למעשה הנסיבות שהביאו לקרות הנזק. וכי נזקו של התובע נגרם במהלך הטיפול ו/או הניתוח ו/או תוך כדי ועקב הטיפול ו/או המעשה ו/או המחדל הרפואי שבוצע בתובע ע”י הנתבעת ו/או מי מטעמה, עליהם הייתה להם שליטה, וכי אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעת לא נקטה בזהירות סבירה מאשר עם המסקנה שנקטה בזהירות סבירה בעת הטיפול ו/או הניתוח לפניו או במהלכו, וכן כי על הנתבעת הראיה שלא היה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק בהתרשלות שיחובו בגינה.
לחילופין, התובע יטען בנוסף כי שימוש במכשור רפואי כפי בעניינו,  הנו “דבר מסוכן” כמשמעותו בפקודת הנזיקין וכי הנתבעת היא הבעלים ו/או בעלי השליטה ו/או הממונים על כל מהלך הטיפול המסוכן ועל כן עליה נטל הראיה כי לא התרשלה.
28. התובע יוסיף ויטען כי הנתבעת ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או פועליה ו/או עושי דברה, כולם או מקצתם, ו/או מי מהם הפרו את ההסכם המפורש או מכללא הקיים עם התובע בדבר מתן טיפול רפואי נאות, סביר ומקובל ו/או בדבר גילוי מידע נאות על כן על הנתבע לפצות את התובע על מלוא נזקיו על פי דיני החוזים ו/או כל דין רלבנטי אחר.
התובע יטען כי היה על הנתבעת ליתן טיפול ברמה רפואית גבוהה מהטיפול המקובל ברפואה הציבורית ולפיכך משלא עשו כן היא ושולחיה, הפרו את ההסכם המיוחד עם התובע באופן המקנה לתובע זכות לפיצויים בשל הפרת הסכם.
29.  עוד נטען כי הנתבעת ו/או מי מעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או פועליהם ו/או עושי דברם כולם או מקצתם ו/או מי מהם הפרו את התחייבויותיהם בכך שפעלו שלא בתום לב ולא בדרך מקובלת בקיום חיוביהם כלפי התובע.
30. התובע יטען כי המצג שהוצג בפניו, הן בעל פה והן על ידי התנהגות הנתבעת היה באופן מכוון בלתי נכון בעליל, מסולף ומטעה וכוון לכך שהתובע יפעל לפיו ומשכך, הוא מהווה מצג שווא רשלני ו/או תרמית במעשה ו/או במחדל ו/או שקר מפגיע כמשמעם בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנזיקין).
31. התובע יטען כי המצגים שהוצגו בפניו, ביודעין ו/או תוך עצימת עיניים, מהווים מידע כוזב בדבר יכולת הנתבעת לעמוד בהבטחות שנתנו והסתרה מכוונת של האמת ומקנים לו עילת תביעה לפיצויים לפי פקודת הנזיקין ו/או דיני החוזים ו/או דיני עשיית עושר ולא במשפט ו/או כל דין אחר כאשר עקב היותו שרוי במצוקה, חסר ידע עצמי ובמצב של לחץ נפשי.
32. לחילופין, כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי הנתבעת, טעה התובע והוטעה ע”י מצגי השווא שהוצגו לו ע”י נתבע מס’ 1 בחוסר תום לב, בכל הנוגע להעדפת טיפולים חלופיים ו/או להעדר הסיכונים המהותיים הכרוכים בטיפול המוצע ו/או למיומנות ורמת הידע הרפואי ו/או ליכולת הנתבעת לטפל בבעייתו של התובע.
33. התובע יטען כי לא היה מודע ו/או לא נתן הסכמתו מדעת לביצוע הטיפול כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996.
34. התובע יטען כי מתקיימת מצד הנתבעת עוולה של תקיפה כמשמעותה בסעיף 23 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
35. לחילופין, יטען התובע, כי על הנתבעת לפצותו בגין עילת תביעה עצמאית ונפרדת, על כך שמנעו ממנו מידע אשר היה מסייע לו לקבל החלטה תוך הסכמה מדעת לטיפול הרפואי, ובכך שללו את זכות התובע לאוטונומיה על גופו כמו גם לקבל החלטה מדעת בהתאם לרצונו וטובתו.
36. התובע יטען כי הנתבעת חדלה משקלול חיוניות הטיפול שהוא למעשה אלקטיבי (שאינו דחוף) ו/או סיכויי הצלחתו אל מול תדירות הסיבוך האפשרי ומידת חומרתו, כל אלו לעומת שיטות הטיפול המוכרות ומשכך בצעה אבחון כושל ו/או לא מתאים ו/או לא מקצועי.
התובע יטען כי ההסבר הנדרש לקבלת הסכמה מדעת לטיפול אלקטיבי שאף בלעדיו ניתן לנהל אורח חיים רגיל נכלל ברף העליון של חובת הגילוי והוא כולל בנוסף להתייחסות לסיכויי ההצלחה, גם מתן אזהרה מפני הסיבוכים האפשריים. זאת, גם אם סיבוכים אלה נדירים.
37. התובע יטען כי לו הייתה מקוימת זכותו להחלטה אוטונומית ואילו היו ניתנים כל ההסברים ומפורטים ומומחשים הסיכונים והסיבוכים הוא לא היה פונה לבצע את הטיפול וכי התובע שודל לעבור את הטיפול תוך שהוצג לו מצג שווא רשלני.
38. התובע יטען עוד כי בהתנהגות הרשלנית ו/או ההתרשלות ו/או חוסר המיומנות של הנתבעת ו/ או מי מטעמם נגרם לתובע נזק חמור ובלתי הפיך.
39. התובע יטען  כי הנתבעת כשלה מלהתייעץ ו/או להחליט באופן מקצועי כל זאת בניגוד לדרך בה רופא סביר היה נוהג.
40. לחילופי חילופין, ומבלי להודות כי חובת הראיה עליו, יטען התובע כי הנזק אירע בשל התרשלות ו/או חוסר זהירות ו/או הפרת הוראות שבחוק מצידה של הנתבעת ו/או מי מטעמה והיא חבה באחריות ישירה ו/או באחריות שלוחית ואשר מתבטאים בין היתר במעשים ו/או במחדלים הבאים:
• לא דאגה להתעדכן בספרות מקצועית ו/או
• ניהלה טיפול בדוחק זמן ו/או
• הנהיגה שיטת טיפול לא מתאימה ו/או לא נהוגה ו/או
• לא דאגה להעסיק רופאים מיומנים ו/או
• לא עשתה כל שביכולתה למנוע את הנזקים ו/או
• הגישו טיפול רפואי בחוסר בקיאות בנסיבות העניין ו/או
• שקלה שיקולים זרים ובין היתר כלכליים בביצוע הניתוח ו/או פעלו בניגוד לעקרון טובת המטופל ו/או
• לא השתמשה בידע הרפואי הסביר המקובל ו/או פרקטיקה רפואית מקובלת וסבירה ו/או לא נהגה כפי שרופא ו/או צוות רפואי סביר נבון ומיומן היה צריך לנהוג בנסיבות העניין ו/או
• הפרה את חובות הזהירות כלפי התובע ו/או
• הפרה את ההסכם המפורט ו/או מכללא בין הצדדים ו/או
• לא דאגה להתייעץ עם רופאים בכירים ו/או מומחים אחרים

41. בנוסף ולחילופין הפרו הנתבעת ו/או מי מטעמה חובות חקוקות הקבועות בין היתר בחוק העונשין, התשל”ז- 1977 ו/או את הוראות חוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996 ו/או פעלו בניגוד להוראות והנחיות משרד הבריאות ו/או פקודת בריאות העם על חקיקת המשנה שהותקנה על פיו, ו/או בחוק החוזים, התשל”ג – 1977, תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ”ד – 1984 ובכך הפרו חובות חקוקות כמשמעות המונח בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
42. ד”ר שלמה ברק, מומחה לניתוחי פה ולסת והשתלות, חיווה דעתו, בשאלת הנזק שנותר אצל התובע ובשאלת הרשלנות והסיבתיות, וקבע כי לתובע אף נותרה נכות לצמיתות.
*** מצ”ב חוו”ד כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומנת כ”נספח I.”.

הנזק

43. כתוצאה מהטיפול הרשלני של הנתבעת ובעקבותיו, נותר התובע רגיש למגע בשני פרקי הלסת ושרירי הפטריגואידים בשני צידי הפנים. חלף הטיפול שניתן לו, הוא עדיין, 4 שנים אחרי הטיפול שניתן לו, עם גשר זמני וכותרות שיניים 22, 21, 12, 13, 14 הרוסות עקב עששת עמוקה ביותר, החודרת לשורשי השיניים.
44. התובע יטען לנכות, על בסיס חוות דעת ד”ר שלמה ברק בשל אבדן 5 שיניים עם אפשרות לשיקום באמצעות כתרים 1.25% (אחוז ורבע) לפי סעיף 74 (1) (ד) (ח).

45. כתוצאה מטפולה הרשלני והלקוי של ד”ר XXXX XXXX בביצוע לקוי של כתרים, התפתחה עששת בכל חמשת השיניים המאחזות את הגשר העליון ועל התובע לעבור טיפול מורכב בהרדמה כללית, עקב חרדות דנטליות שהוכחו כאמור. על הנתבעת לפצות את התובע בגין רשלנותה בין היתר, כאמור בכתב תביעה זה, כדלקמן:

45.1. עלויות הטיפול החילופי מיידי:
שלב א’:
עקירות שיניים 22 21 12 13 14                                                 3,000 ₪
תותבת חלקית להוצאה כשיקום זמני                                        3,000 ₪
הרדמה כללית שעה                                                                  2,800 ₪

שלב ב’:
החדרת 4 שתלים                                  4 X 3,500 =   14,000 ₪
אוגמנטציה – עיבוי הרכס עצם מלאכותית וממברנה                  4,000 ₪
צילום סי. טי. ופנורמי                                                              1,000 ₪
הרדמה כללית       5,000 ₪
שלב ג’:
חשיפות שתלים
הרדמה כללית שעה                                                                   2,800 ₪
שלב ד’:
ארבעה מבנים                                                       4  X1,200 = 4,800 ₪
ששה כתרי חרסינה על בסיס זירקוניה                   6 X 4,000 = 24,000 ₪
סה”כ: 64,400 ₪
45.2. החלפות עתידיות: התובע יטען כי שתלים ומבנים יש להחליף כל 15 שנים בממוצע ויש לפצותו על החלפות עתידיות בתוך הזמן שעד תוחלת חייו, בשל רשלנותה של הנתבעת שהביאה הצורך לעקור חמש שיניים: 14,000+4,800) X 4 מחזורים = 75,200 ₪.
45.3. הפסד השתכרות ו/או אבדן כושר השתכרות לעבר. לרבות תנאים סוציאליים ופנסיה.  התובע יטען כי הוא ספר, המנהל מספרה עצמאית בקדימה, וחזותו החיצונית הינה כרטיס הביקור שלו. בשל רשלנות רפואית של הנתבעת, ולבטח במשך הזמן שיידרש התובע לעקירת 4 משיניו, ייפגע עד מאוד דימויו החיצוני: 100,000 ₪.
45.4. הוצאות רפואיות, לרבות, נסיעות, הוצאות לטיפולים, כלכלה רכה, וביקורים אצל מומחים:  100,000 ₪.
45.5. חוות דעת רפואית: 7,500 ₪
45.6. נזק שאינו ממוני: כאב וסבל ואבדן הנאות החיים, לעבר ולעתיד’ ואובדן (ולחילופין פגיעה) סיכויים להינשא ו/או להקים משפחה: 500,000 ₪.
45.7.  פגיעה באוטונומיה, הן בשל הסבר פרה-טיפול רשלני כאמור לעיל, והן בשל נוכחות הסטודנטים בטיפול בו והימשכות הטיפול בגין נוכחותם, ללא הסכמת התובע:  250,000 ₪.
45.8.  פיצויים עונשיים: 100,000 ₪.
46. לבהמ”ש הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה זו לאור הסעד הנדרש, ולאור מקום עסקיה וסניפיה של הנתבעת, הנמצאים בתחום שיפוט ביהמ”ש.
47. כל הטענות בכתב תביעה זה נטענות במצטבר ו/או לחילופין, הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.
48. אשר על כל האמור,  מתבקש כב’ בהמ”ש להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובע בצירוף הוצאות המשפט ובכללן שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן