תביעה – נפילה

תביעה – נפילה

בבית משפט השלום
ת.א. 000000/07
___________________ ___________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:

התובע:

שרון XXXXXXX [ת.ז. XXXXXX]
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רמב”ם 15 חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03, שם מתחם: Http//www.orendin.com

נ – ג – ד

הנתבעות:

1. דנאור מערכות תאטרון ואולפנים בע”מ
ח.פ. 511101941
הנגרא 9
הוד השרון 45421

2. אוונט וידאו סיסטמס בע”מ ח.פ. 511908535
נתיבות 11
אזור התעשיה הרצליה ב’

3. עיצוב במה בע”מ ח.פ. 511985848
אזור התעשיה
קיבוץ מעלה החמישה

הזמנה לדין

אל: הנתבעת

הואיל והתובע הגיש לבית משפט השלום בנתניה תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן/ת להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

אם לא תעשה כן, תהא לתובע זכות ליטול פסק דין שלא בפניך.

יום חתימת פקיד בית משפט

בבית משפט השלום
ת.א. 000000/07
_____________________ _____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:
התובע:

שרון XXXXXXX [ת.ז. XXXXXX]
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רמב”ם 15 חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03, שם מתחם: Http//www.orendin.com

נ – ג – ד

הנתבעות:

1. דנאור מערכות תאטרון ואולפנים בע”מ
ח.פ. 511101941
הנגרא 9
הוד השרון 45421

2. אוונט וידאו סיסטמס בע”מ ח.פ. 511908535
נתיבות 11
אזור התעשיה הרצליה ב’

3. עיצוב במה בע”מ ח.פ. 511985848
אזור התעשיה
קיבוץ מעלה החמישה

מהות התביעה: נזיקית/ רשלנות, הפר חובה חקוקה
סכום התביעה: לא ניתן להערכה

כתב תביעה

1. התובע, שרון XXXXXXX, (להלן: “שרון”), תאורן, יליד 1966, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2. הנתבעת מס’ 1 הינה חברה המאוגדת כדין ואשר מטרתה ייצור והרכבה של ציוד לתיפעול במות (להלן: “קבלן המשנה”), אשר התקשרה בהסכם חוזי עם הקבלן הראשי שלהלן בהסכם לביצוע עבודות ציוד ותפעול במות. הנתבעת מס’ 1 הינה מי שהיתה בכל עת הרלוונטית לתביעה זו, ובפרט באירוע שבו ידובר להלן, מעבידתו ומעסיקתו של התובע, ומי שעל פי הנחיותיה והוראותיה עבד התובע.

3. הנתבעת מס’ 2 הינה חברה קבלנית (להלן: “הקבלן הראשי”), אשר התקשרה עם המזמין, סלקום, להקמה של מופע מוזיקלי בגני התערוכה בתל אביב של אמנים מוכרים וביניהם הזמרת ריטה. הנתבעת מס’ 2 הייתה אחראית על כל נוהלי הבטיחות באתר המופע דלעיל, והאחראית על הציוד ונוהלי עבודה.

הנתבעת מס’ 3 הינה חברה קבלנית אף היא אשר התקשרה עם המזמין דלעיל ו/או עם גורם אחר לשם הקמה הבמה שלהלן.

4. כפי שיובהר להלן, על שתי הנתבעות הנ”ל לפצות את התובע בגין כלל נזקיו שכתוצאה מן התאונה שלהלן.

5. ביום 31/7/06 היה התובע עובד ייצור ובמה של הנתבעת מס’ 1. במסגרת עבודתו ופועלו זה נצטווה על ידי מעבידיו ב”דנאור” להגיע ביום זה למקום המופע דלעיל בגני התערוכה בתל אביב. במסגרת זו נתבקש התובע לעבודה טכנית הכוללת תליית פנסים מעל הבמה המוקמת בגובה מוערך של כ-3 מ’ מעל פני הקרקע וללא גידור או מעקה בטיחות סביב לה.

לא זו אף זו, אלא שבקצה הבמה תלוי וילון שחור שגורם לטעות אופטית אצל הניצב בפניו כאילו מדובר בקיר וגם בשל כך, נפל התובע מעל הבמה לקרקע בכל כובד משקלו ונחבט ברצפה כשהוא סופג חבלות של ממש בכל חלקי גופו ובעיקר בגבו ובידו השמאלית, הדומיננטית. האירוע אשר תואר לעיל ייקרא להלן: “התאונה”.

6. ‎‎התובע נותר על הרצפה מבלי כל יכולת לנוע ממקומו. אמבולנס שהוזעק למקום פינה אותו לביה”ח “איכילוב” בת”א.

7. התובע שוחרר, לקבלת טיפולי פיזיוטרפיה ולהמשך מעקב רפואי. בהמשך אף נותח בכף ידו.

8. צילום אגודל שמאל מיום 14/9/06 מדגים שבר תלישה של RCL במפרק MP עם תת פריקה של מפרק MP.

9. התובע שהה באי כושר מלא לעבודה בביתו כשהוא נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיו ותיפקודיו היומיומיים ונדרש להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.
***סיכומי מחלה וחומר רפואי עוקב מסודר כרונולוגית מצורף ומסומן ” נספח I.”

10. ‎‎התובע יטען כי אין הוא יודע ואף אין באפשרותו לדעת מהן הנסיבות הממשיות שגרמו לתאונה הנ”ל, וכי נסיבות האירועים אשר גרמו לתאונה מתיישבות יותר עם קיומה של רשלנות מטעם הנתבעות ביחד ו/או לחוד ו/או מי מטעמם, מאשר עם העדר רשלנות כזאת, וכי בנסיבות אלה תהא חובתם של הנתבעות ביחד ו/או לחוד להוכיח העדר רשלנות מצידם ו/או מצד עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם במידה שתועלה על ידם טענה כזו.

11. לחילופין, ומבלי להודות בכך שחובת ההוכחה חלה עליו, יטען התובע כי פגיעתו הנ”ל נגרמה עקב רשלנותם הבלעדית ו/או המכרעת של הנתבעות ביחד ו/או לחוד ו/או משמשיהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם וכי רשלנותם התבטאה בין היתר בדברים הבאים:

א. הנהיגו שיטת עבודה לקויה ומסוכנת ו/או לא דאגו לקיומה של שיטת עבודה בטוחה ו/או
ב. ‎‎נתנו הוראות ו/או הנחיות עבודה בהתעלם מאופי ו/או תנאי השטח המסכנים את העובדים ובין היתר את התובע ו/או
ג. ‎‎הפרו חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע ו/או
ד. ‎‎פעלו ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
ה. לא פיקחו פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה. ‎‎
ו. הפרו חובתה לספק לתובע מקום עבודה בטוח ו/או
ז. לא סיפקו לתובע ציוד מגן מתאים ו/או לא פיקחו על השימוש בו. ו/או
ח. לא הזהירו את התובע מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה מסוג זו שנתבקשה ו/או
ט. לא הדריכו את התובע כיאות ו/או
י. לא דאגו לגידור הבמה ו/או
יא. לא התקינו רשתות או יריעות מתוחות ו/או סיפקו חגורות בטיחות ו/או רתמות בטוחות אשר ימנעו נפילה חופשית.

12. התובע יטען כי על הנתבעות היה לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן עליו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה וכי עבודה על במה בגובה 3 מטר היא ללא ספק עבודה מסוכנת אשר ברור שמצריכה אמצעי עזר ושיטת עבודה בטוחה.

13. התובע יטען כי הופרו פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש”ל- 1970 (להלן: “פקודת הבטיחות בעבודה”) ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ”ח- 1988 (להלן: “תקנות הבטיחות בעבודה”) המחייבות אמצעי בטיחות למניעת נפילה מגובה של יותר מ- 2 מטר. סעיף 50 לפקודת הבטיחות עבודה קובע כדלקמן:

“50. הגנה מפני נפילה
היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין בו אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך – אחיזת יד בטוחה, יותקנו – ככל שהדבר מעשי במידה סבירה – אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.”

תקנה 168 לתקנות הבטיחות בעבודה מוסיפה וקובעת כך:

“168. אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת נפילת אדם

מחייבות תקנות אלה התקנת אמצעי בטיחות למניעת נפילת אדם לעומק העולה על 2 מטרים ואין זה מעשי בנסיבות העניין לעשות כן, יותקנו רשתות או יריעות מתוחות או יסופקו חגורות בטיחות אשר ימנעו נפילה חופשית לעומק העולה על 1.3 מטרים או רתמות בטוחות.”

14. ‎‎התובע יטען כי הנתבעות ביחד ו/או לחוד אחראים באחריות ישירה ו/או שילוחית לתאונה על כל תוצאותיה בגין מעשים ו/או מחדלים כמפורט לעיל וכי עליהם לפצותו בגין נזקיו והפסדיו שעקב התאונה נשוא כתב תביעה זה.

15. התובע יטען לחלופין כי נכותו נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” ועל כן על מי מהנתבעות הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.

16. ‎‎התובע שהה בביתו באי כושר מלא לעבודה כשהוא נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיו ותפקודיו היומיומיים ונדרש להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.

17. ‎‎התאונה הוכרה במל”ל כתאונת עבודה ולתובע אושרו דמי פגיעה.

18. ‎‎עובר לתאונה היה התובע אדם בריא בגופו ובנפשו, אשר עבד משך תקופה ארוכה בשירות הנתבעת מס’ 1 ושב לעבודה משרדית בלבד, לנוכח מכאוביו.

אלמלא התאונה יכול היה התובע למצוא עבודה אחרת במקצועו, לשמור על רמת השתכרותו שעובר לתאונה ואף להגדילה ולהתקדם בתפקידו באופן ניכר.

19. ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותר התובע נכה, מוגבל בתנועותיו ובתפקודיו, סובל מכאבים עזים. התובע אינו מסוגל לעבודה במקצועו כתאורן, וגם אם בעתיד, יוכל לעשות כן, יש להניח כי יהא זה בשכר הנמוך באופן ניכר משכרו כפי שהיה לפני התאונה.

20. זאת ועוד, שיגרת חייו של התובע נשתבשה, מאז התאונה, והוא הפך להיות בלתי סבלני, עצבני ותלותי, ובטחונו העצמי נפגע קשות.

21. נוכח הפגיעה, נהיר הוא, כי קטנו סיכוייו להינשא, או למצוא בת זוג.

22. התובע נבדק ע”י מומחה רפואי מטעמו, ד”ר קרסין, שקבע את נכותו הרפואית בתחום האורטופדי כדלקמן:

א. 15% לפי סעיף 43 (1) ב’ של תקנות המל”ל בשל הגבלת תנועות אגודל שמאל.
ב. 10% לפי סעיף 37 (7) (א’) של תקנות המל”ל בשל הגבלת תנועות עמ”ש מתני
‎****** הערכת נכות ראשונית של ד”ר קרסין מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומנת ” נספח II.”

23. התובע יטען כי נכותו התפקודית עולה לאין ערוך על נכותו הרפואית.

24. התובע שומר על זכותו לעשות לצירוף חוו”ד דעת משלימה. כ”כ התובע שומר על זכותו לצירוף חוו”ד רפואיות נוספות, בתחומי רפואה נוספים, לכשיתגבש מצבו וככל שמצבו הרפואי והתיפקודי יחייב זאת. לחילופין יבקש מכב’ ביהמ”ש למנות מומחים רפואיים מטעמו ולקביעת דרגת נכותו ודרכי שיקומו בהתאם לתקנות סד”א.

25. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

 הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
 עזרה וסיעוד עד כה………………………………80,000 ₪
 הפסדי השתכרות בעבר………………………….80,000 ₪

26. כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות וכן קיצור תוחלת חיים והפסד בגין השנים האבודות, נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

27. על הנתבעות לפצות את התובע על מלוא נזקיו, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם לתובע סכום כלשהו.

28. התובע זקוק לציוד רפואי ושקומי מיוחד ומתוחכם, לציוד בביצוע פעולות יומיומיות ולציוד לפעולות מיוחדות הנובעות ממצב נכותו.

29. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

30. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

31. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובע על מלוא נזקיו בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.

________________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן