תביעה – מוות בתאונת דרכים

תביעה – מוות בתאונת דרכים

1. התובעים יהיו מיוצגים בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתם להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחם כנ”ל.

2. התובע 1 הינו עיזבון המנוח קיריל XXXXXז”ל שנשא לפני מותו תעודת זהות שמספרה XXXXX  והיה יליד 1990 (להלן: “המנוח”), ואשר היה הולך רגל במועד התאונה שלהלן בה נפגע מרכב הנושא לוחית רישוי שמספרה 9168956 (להלן: “הרכב”).

3. התובעת 2 (ילידת 1964) אמו של המנוח, ותובע 3 (יליד 1968) אביו של המנוח, הנם יורשיו של המנוח והם היו תלויים בו לפני מותו, לפרנסתם.

4. הנתבע 1 היה בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, המשתמש ו/או המחזיק ו/או הבעלים ו/או הנהג ברכב ומכאן חבותו כלפי הולך הרגל הנפגע הנ”ל.
5. הנתבעת 2 (להלן “הנתבעת”) הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את השימוש ברכב הנ”ל מסוג טויוטה, הנושא לוחית רישוי שמספרה 9168956 (להלן: “הרכב”)  במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה.

6. ביום 19/11/08 בסביבות השעה 01:00, בכביש ביישוב טייבה, סטה הנתבע 1 עם רכבו משולי הדרך, מסיבה שאינה ברורה לתובעים, ופגע במנוח, הולך רגל אותה שעה (להלן: “התאונה”).

*** אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח 1.”.

7. כתוצאה ממעשה זה, נפגע התובע בכל חלקי גופו ונגרמו לו נזקי גוף, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”). המנוח נפגע באורח אנוש, עם חבלת ראש קשה, והובהל לבית החולים “מאיר” בכפר סבא. הוא אושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים “מאיר”, כשהוא מורדם ומונשם, למעלה מ-10 ימים, עד שביום 2.12.08 הוא נפטר.

*** מסמך בית החולים אודות אשפוז במחלקת טיפול נמרץ / מאת ד”ר איידינוב אלכסנדר ותעודת פטירה מצורף ומסומן “נספח 2.”.

8. ככל שהקשר הסיבתי בין מותו של המנוח לבין התאונה שתוארה לעיל תוכחש על ידי מי מהנתבעים, עותרים התובעים בזאת, למינוי פתולוג, או כל מומחה אחר, לצורך קביעת סיבת המוות.

9. בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, סובלים התובעים 2 ו- 3 (שהגיעו אחרי התאונה מייד לבית החולים) מבעיות נפשיות, שמתבטאות בין היתר, בנדודי שינה, דיכאון, חרדות וסיוטים. התובעים מס’ 2-3 הינם “נפגעים” על פי משמעות מונח זה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל”ה – 1975 ובית המשפט הנכבד מתבקש למנות מומחה פסיכיאטר לבדיקתם ולהערכת נכותם כתוצאה מן התאונה שתוארה לעיל.

10. במועד התאונה היה המנוח אדם בריא בגופו ובנפשו, צעיר, בן 17 שנים ו-11 חודשים, אדם חסון, שביצע עבודות סבלות ובכך עזר להוריו בפרנסת הבית. כבר טרם גיל 18 הצליח המנוח להגיע לשכר של 7,500 ₪ (4,000 ₪ נטו + תשר בסוף כל עבדות סבלות כנהוג) ועוד היה צפוי לשפר שכרו, כשכל האפשרויות פתוחות בפניו ולהרוויח כפל השכר הממוצע במשק ואף יותר. הוא אף החל בשיעורי נהיגת רכב משא.

פוטנציאל ההשתכרות שלו היה גבוה, שכן כאמור, בטרם הגיעו לגיל 18, לפני שהגיע לרמת פועל מקצועי, השתכר סכום קרוב לשכר הממוצע במשק.

*** העתק תלושי שכר מצורף ומסומן “נספח 3.”.
*** העתק קבלות ואישור בדבר לימוד עבור לימודי נהיגת רכב משא מצורף ומסומן “נספח 4.”.

11. התאונה מהווה “תאונת דרכים” כמשמעות מונח זה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה- 1975, ועל הנתבעת 1 החובה לפצות את התובעים בגין כל נזקיהם כתוצאה מהתאונה, וזאת מכוח אחריותם שעל פי הפוליסה ו/או על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ו/או על פי חוק אחר.

12. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעים ביחד לחוד לפצות את התובעים בגינם:

נזק מיוחד:

א. הוצאות בגין סידורי הלוויה, קבורה, והוצאות הכרוכות באבל לרבות ציוד וכיבוד:  30,000 ₪.
ב. הוצאות המצבה : 10,000 ₪
ג. הוצאות צו ירושה, לרבות שכר טרחת עו”ד, אגרה ופרסום בעיתון: 5,000 ₪
ד. טקס אזכרה לעבר: טקס אחד X 5,000 ₪ = 5,000 ₪
ה. אובדן שירותי בן: המנוח, בהיותו איש חסון, מבצע את עבודות תחזוקת הבית. כעת זקוקים התובעים להשתמש בשירותים חליפיים בשכר, תמורת עלות ממוצעת בסך של 1,000 ₪ לחודש. בסה”כ:   2,000 ₪
ו. הפסד השתכרות:
i.  7,500 ₪ X 30% חסכון X 2 (חודשים) = 5,000 ₪
ii.  עזרת צד ג’ לתובעים 2 ו- 3 = 15,000 ₪
iii.  טיפול נפשי לתובעים 2 ו- 3 = 10,000 ₪
iv.  אובדן השתכרות לתובעים 2 ו- 3 = 20,000 ₪

נזק כללי:

ז. אובדן יכולת השתכרותו של המנוח “בשנים האבודות”, עד הגיעו לגיל 67, לפי כפל השכר הממוצע במשק, ע”ס 8,000 ₪ ברוטו, בניכוי מס הכנסה (3,000 ₪):
12,000 ₪ (כפל שכר ממוצע נטו) X 30% X 307.86 (מקדם היוון ל- 49 שנים) = 1,108,296 ₪
ח. אובדן שירותי המנוח ועזרתו: המנוח היה צפוי להמשיך לתמוך בהוריו עד סוף תוחלת חייהם, עד הגיעם לגיל 75 שנים עלות תמיכה זו לעתיד מוערכת בסך של 1,000 ₪ לחודש. כדלקמן:
1,000 ₪ (לחודש) X 259.84 (מקדם היוון ל35 ש’) =260,000 ₪.
ט. כאב וסבל וקיצור ו/או אבדן תוחלת החיים
י.  אובדן פנסיה.

יא. הוצ’ טקסי אזכרה בעתיד
יב.  אובדן השתכרות לתובעים 2 ו- 3 לעתיד.
יג.  עזרת צד ג’ לתובעים 2 ו- 3 לעתיד.
יד.  טיפולים נפשיים לתובעים 2 ו- 3 לעתיד.
טו.  כל נזק אחר שיוכח בפני בית המשפט.
13. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת 2, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

14. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

15. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעים את מלוא נזקיהם המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.
____________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעים

 

5/5
דילוג לתוכן