תביעה – הרמת משקל כבד

תביעה – הרמת משקל כבד

 
בבית  משפט השלום
ת.א. 000000/08
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-
התובע:

יעקב XXXXX ת.ז.
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רח’ רמב”ם 15, חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ  –  ג  –  ד

הנתבעת:

XXXXXXXX

חיפה

 

מהות התביעה: נזיקית
סכום התביעה: לא ניתן להערכה

 

כתב תביעה
1. התובע, XXXXX יעקב, יליד 1975, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2. הנתבעת הינה חברה המספקת שירותי הסעדה וקפיטריה במס’ מוקדים ברחבי הארץ, בעיקר בקפיטריות סטודנטים (להלן: “המעביד”). הנתבעת היא למעשה מי שהייתה בכל העת הרלוונטית לתביעה זו, ובפרט באירוע שבו ידובר להלן, מעבידתו ומעסיקתו של התובע, בקפיטריה השייכת לנתבעת, במכללת נתניה, ומי שעל פי הנחיותיה והוראותיה עבד התובע.

3. ביום 6/8/06, בקפיטריה בנתניה, הורתה אחראית המשמרת לתובע להרים מכונת קפה מסוג שהוא. כבר עתה ייאמר כי עבודה מסוג כזה של הרמה ומשא ממקום אחד למשנהו, אינה עניין שבשגרת עבודתו של התובע. התובע אינו מיומן בהרמת משאות כבדים והעסקתו בחברה אינה לצורך זה.

מכונת הקפה אותה נתבקש התובע להרים – משקלה – למעלה מ-100 ק”ג. זאת, ככל שידוע לתובע. התובע עשה כמצוות מעבידתו, והרים את המכונה בצוותא עם 2 טבחים נוספים, שגם עבורם המשימה הספציפית הנ”ל היא בבחינת דבר שאינו בשגרה. בעיצומה של מלאכת המשא, המכונה נפלה, ולתובע נגרמה כתוצאה מכך חבלת משיכה ליד ופריקת כתף שמאל.

4. כבר עתה יצוין כי מדובר במכונה, שמשקלה, עולה בהרבה על המשקל המקסימלי שמותר לאדם להרים לבדו באופן ידני, גם בהתחשב בשאר העובדים שנשאוה.

5. התובע יטען כי הוא אינו מיומן בהרמת משקלים כבדים וככזה, כפי 99% מהאוכלוסיה מכל הגברים הצעירים והבריאים שאינם מאומנים בפעולות הרמה מסוגל הוא להרים כ-20 ק”ג וגם זאת כאשר מתקיימים שורה של תנאים על פי מפרט של מכון התקנים הישראלי בעניין כללי בטיחות בעבודה, שם, תחת   הכותרת “ריכוז נתונים להרמה ידנית לשם מניעת פגיעות בעמוד השדרה”.

6. כתוצאה מהתאונה, ‎התובע טופל שמרנית על ידי קיבוע ובפיזיותרפיה אלא שבכך לא חל שום שינוי במצב בריאותו.

7. התובע, עד עצם הגשת כתב תביעה זה, סובל כתוצאה מהתאונה דלעיל, מהגבלה בתנועות, לחץ בכתף, הרגשת חוסר יציבות, כתף “חופשיה” וכאבים בכלל.

8. התובע שוחרר לקבלת טיפולי פיזיוטרפיה ולהמשך מעקב רפואי. התובע שהה באי כושר מלא לעבודה בביתו כשהוא נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיו ותיפקודיו היומיומיים ונדרש להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.

‎******העתק החומר הרפואי מצורף כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן ” נספח I.”

9. ‎התובע מבקש לשמור על זכותו לעשות לצירוף חוות דעת בתחום הבטיחות והגהות לעניין אחריותה של הנתבעת ובפרט ליחס הרמת משקלים מותרים.

10. התובע יטען כי אין הוא יודע ואף אין באפשרותו לדעת מהן הנסיבות הממשיות שגרמו לתאונה הנ”ל, וכי נסיבות האירועים אשר גרמו לתאונה מתיישבות יותר עם קיומה של רשלנות, מאשר עם העדר רשלנות כזאת, וכי בנסיבות אלה תהא החובה להוכיח העדר רשלנות במידה שתועלה טענה כזו.

11. לחילופין, ומבלי להודות בכך שחובת ההוכחה חלה עליו, יטען התובע כי פגיעתו הנ”ל נגרמה עקב רשלנותם הבלעדית ו/או המכרעת של הנתבעת ומי מטעמה משמשיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה וכי רשלנותה התבטאה בין היתר בדברים הבאים:

א. הפעילה שיקולים כספיים על חשבון בטחון עובדיה ו/או
ב. לא סיפקה לתובע אמצעי הרמה ראויים ותקינים המתאימים להרמת משקלים כגון המשקל נשוא כתב תביעה זה בביטחה ו/או
ג. לא הציבה עובדים אחרים אליהם יכול היה התובע לפנות לעזרה
ד. לא סיפקה הדרכה ביחס להרמת משקלים כגון זה נשוא כתב התביעה
ה. הנהיגה שיטת עבודה לקויה ומסוכנת ו/או לא דאגה לקיומה של שיטת עבודה בטוחה ו/או
ו. לא הנהיגה תנאי בטיחות אופטימליים
ז. ‎נתנה הוראות ו/או הנחיות עבודה בהתעלם מאופי ו/או תנאי השטח המסכנים את העובדים ובין היתר את התובע ו/או
ח. ‎‎הפרה חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע לרבות אי עמידה בהוראות מכון התקנים הישראלי ו/או
ט. ‎‎פעלה ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
י. לא פיקחו פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה. ‎‎
יא. הפרו חובתה לספק לתובע מקום עבודה בטוח ו/או
יב. לא סיפקו לתובע חגורת גב ו/או ציוד מגן מתאים ו/או לא פיקחו על השימוש בו. ו/או
יג. לא הזהירו את התובע מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה מסוג זו שנתבקשה ו/או
יד. העסיקו עובדים לא מיומנים ו/או
טו. לא הדריכו את התובע  כיאות ו/או
טז. דחקה בתובע להשלים עבודתו בזריזות ובחוסר זמן ו/או

12. התובע יטען כי על מעביד לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה.

13. התובע יטען כי הופרו פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש”ל- 1970 (להלן: “פקודת הבטיחות בעבודה”) ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ”ח- 1988 (להלן: “תקנות הבטיחות בעבודה”).

14. ‎‎התובע יטען כי הנתבעת אחראית באחריות ישירה ו/או שילוחית לתאונה על כל תוצאותיה בגין מעשים ו/או מחדלים כמפורט לעיל וכי עליהם לפצותו בגין נזקיו והפסדיו שעקב התאונה נשוא כתב תביעה זה.

15. התובע יטען לחלופין כי נכותו נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” ועל כן על מי מהנתבעות הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה. כ”כ יטען התובע כי יש להחיל בנסיבות האמורות את הכלל הדבר מדבר בעד עצמו”.

16. ‎‎התובע שהה בביתו באי כושר מלא לעבודה כשהוא נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיו ותפקודיו היומיומיים ונדרש להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.

17. ‎‎עובר לתאונה היה התובע אדם בריא למדיי בגופו ובנפשו.

18. אלמלא התאונה יכול היה התובע למצוא עבודה אחרת במקצועו, לשמור על רמת השתכרותו שעובר לתאונה ואף להגדילה ולהתקדם בתפקידו באופן ניכר, בהיותו אקדמאי ובעל תואר שני.

19. ‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותר התובע נכה, מוגבל בתנועותיו ובתפקודיו, סובל מכאבים עזים. כן סובל התובע מבעיות רפואיות נוספות בתחום הנפשי. התובע אינו מסוגל לעבודה במקצועו, וגם אם בעתיד, יוכל לעשות כן, יש להניח כי יהא זה בשכר הנמוך באופן ניכר משכרו כפי שהיה לפני התאונה.

20. זאת ועוד, שיגרת חייו של התובע נשתבשה, מאז התאונה,  והוא הפך להיות בלתי סבלני, עצבני ותלותי, ובטחונו העצמי נפגע קשות.

21. ‎התובע נבדק ע”י מומחה רפואי מטעמו, ד”ר קרסין, שקבע את נכותו הרפואית בתחום האורטופדי בשיעור של 20%, מחצית בגין רקע קודם, כפי הנכות שנקבעה במל”ל.
‎******העתק חוו”ד של ד”ר קרסין מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן ” נספח II.”

22. התובע שומר על זכותו לצירוף חוו”ד רפואיות נוספות, בתחומי רפואה נוספים, לכשיתגבש מצבו וככל שמצבו הרפואי והתיפקודי יחייב זאת. לחילופין יבקש מכב’ ביהמ”ש למנות מומחים רפואיים מטעמו ולקביעת דרגת נכותו ודרכי שיקומו בהתאם לתקנות סד”א.

23. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

 הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
 עזרה וסיעוד עד כה………………………………80,000 ₪
 הפסדי השתכרות בעבר………………………….150,000 ₪

24. כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, ניידות בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות, נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

25. על הנתבעים לפצות את התובע על מלוא נזקיו, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם לתובע סכום כלשהו.

26. התובע זקוק לציוד רפואי ושקומי מיוחד ומתוחכם, לציוד בביצוע פעולות  יומיומיות ולציוד לפעולות מיוחדות הנובעות ממצב נכותו.

27. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

28. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

29. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעות לדין ולחייבם לשלם לתובע את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

בבית  משפט השלום
ת.א. 000000/08
____________________  ___________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-

התובע:

יעקב XXXXX ת.ז. 32322059
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רח’ רמב”ם 15, חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ  –  ג  –  ד

הנתבעים:

פלפלת שירותי הסעדה בע”מ ח.פ. 513788570
שחם 6,
חיפה
הזמנה לדין

אל: הנתבעת

הואיל והתובע הגיש לבית משפט השלום בנתניה תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן/ת להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

אם לא תעשה/י כן, תהא  לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
יום  חתימת פקיד בית משפט

5/5
דילוג לתוכן