תביעה – גידול סרטני 

 

תביעה – גידול סרטני

ת.א. 000000/00
בבית  משפט השלום
____________________________________________
ב נ ת נ י הבעניין:-XXXXXX XXXXXX ת.ז. XXXXXXע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי ממשרד עו”ד אורן בושרי. כתובת: רח’ ירושלים 28 חדרה טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 1583,  שם מתחם: Http//www.orendin.com
התובע:

נ  –  ג  –  ד

קופת חולים כללית
רח’ ארלוזורוב 101,
תל אביב
הנתבעת:

מהות התביעה: נזיקית, רשלנות רפואית
סכום התביעה: לא ניתן להערכה

כתב תביעה

א. הקדמה:

תביעה זו ענינה בתובע, איש צעיר אשר פנה לקופת החולים כללית, היא הנתבעת, בסניף נורדאו בתל אביב, בה היה חבר, אחר שחש בבליטה (שהתבררה כגידול שפיר) המתפתחת בלחיו הימנית. הוא הופנה למומחה לכירורגיה (ד”ר וינטר) אשר בדק ואמר לו כי מדובר בבלוטת שומן ועל כן רצוי להסירה. בניגוד לכל נורמה רפואית מקובלת בשעתו, הכירורג התיז תרסיס שהקפיא את המקום, חתך בגידול ושלח לבדיקה היסטולוגית.

טעותו זו, הבטיחה הישנות הגידול מאז, שכן החדירה אל תוך הגידול הזריעה את תאי הגידול מחדש. מעת לעת, בעבר, ולמעשה גם בעתיד, תאי הגידול צמחו וימשיכו למצער לצמוח, עד להופעתן כקשריות נראות לעין. בכל נקודת זמן שכזו, קם בעבר ועוד יקום בעתיד הצורך לטפל ניתוחית.

לא זו בלבד, אלא שהנתבעת ורופאיה הוסיפו חטא על פשע, בכך, שאת דבר התרשלותם זה, הסתירו משך שנים מפני התובע ולרבות את דבר הקשר הסיבתי, בין הטיפול הכושל שהעניקו, ואשר תואר לעיל, לבין הניתוחים הקשים שיבואו בעקבותיו ולצד נזקים אחרים.

ב. הצדדים:

1.    מר XXXXXX XXXXXX (להלן: “התובע”) הוא יליד 1955 נשוי ואב לשלושה ילדים. XXXXXX איש מחשבים.

2.    קופת חולים כללית (להלן: “הנתבעת”) הינה אישיות משפטית מאוגדת כחוק, שכתובתה ומשרדיה הראשיים במחוז המרכז הינם בכתובת שבכותרת. הנתבעת היתה הבעלים, המחזיקה והמתפעלת של המרכז הרפואי “נורדאו” בתל אביב, בכל המועדים המתייחסים לתביעה זו. במסגרת זו העסיקה צוות עובדים רופאים, אחיות, טכנאים ושאר עובדים שטיפלו בתובע, ומשכך חבה הנתבעת הן באחריות ישירה והן באחריות שילוחית למעשי עובדיה ושלוחיה.

במועדים הרלוונטיים לתביעה הייתה הנתבעת אחראית על שלומו ושלום גופו של התובע ומי שחבה כלפיו בחובת הזהירות.  הנתבעת אחראית אחריות ישירה ו/או שילוחית למעשי ו/או מחדלי הצוות הרפואי בו טופל התובע כאמור, וכן למעשי ו/או מחדלי הרופא הכירורג הנ”ל שהוא עובד שלה ו/או שלוחה.

ג. העובדות:

3.    התובע ניגש בשנת 1986 למרפאת נורדאו בתל אביב. היה זה לאחר שהרגיש בבליטה מתפתחת בלחי מימין. הוא הופנה למומחה לכירורגיה  (ד”ר וינטר) במרפאת “נורדאו” של קופת החולים הכללית. הכירורג בדק ואמר לו כי מדובר בבלוטת שומן ועל כן רצוי להוציא את הקשר. הרופא התיז תרסיס שהקפיא את המקום חתך בגידול ושלח לבדיקה היסטולוגית.

4.    כשחזר לרופא נאמר לתובע כי מדובר בגידול שפיר שיש לכרות אותו בניתוח בהרדמה כללית והומלץ לו לעבור את הניתוח במחלקת אף אוזן וגרון בביה”ח איכילוב (אצל פרופ’ שנון).

ביום 6.7.86 נתקבלה תשובה היסטולוגית מד”ר רייף לתכשיר שנשלח על ידי ד”ר וינטר ובה נאמר: “הבדיקה ההיסטולוגית מראה על יד בלוטת רוק קטעים של Pleomorphic adenoma / Mixed Tumor. אי אפשר לומר האם הגידול הוצא בשלמותו. אין סימני ממאירות”.

5.    ביום 11.7.86 הופנה התובע לייעוץ במרפאת אף אוזן וגרון בביה”ח איכילוב. במסמך ההפניה כבר ניסה ד”ר וינטר להסיר האחריות מעצמו וכתב כי “אצל החבר לאחרי התייעצות עם רופא א.א.ג נעשתה הרחקת גוש בלחי. בדיקה היסטולוגית (מצורף). אבקש חוות דעתכם.”.
***הפנייה מיום 11.7.86 זה מצורף ומסומן  “נספח 1.” ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

ביום  9.11.86 עבר התובע כריתה של האונה השטחית של בלוטת הפרוטיס (בלוטת הרוק – בת האוזן). לאחרי כן פנה התובע לביקורת מספר פעמים במרפאת אף אוזן וגרון בביה”ח איכילוב.

6.    אלא שדין תאי הגידול לצמוח מחדש:
מס’ שנים לאחר מכן, ביום 7.7.92 ליתר דיוק, שוב נמצאו מספר קשריות תת-עוריות באזור בלוטת הפרוטיס מימין. אחר דיקור אבחוני בעזרת שאיבת תאים ע”י מחט (FNA)  הסתבר כי מדובר בהישנות של אדנומה פלאומורפית.

שוב קם הצורך בהתערבות כירורגית וביום 29.9.92 אושפז התובע ונותח באותו מקום, בלוטת הפרוטיס מימין וזאת במחלקת אף אוזן וגרון בביה”ח קפלן.

7.    מאז שנת 2002 לערך הופיעו שוב אצל התובע מספר קשריות באזור הניתוח בלחי מימין. שוב קם צורך לנתח וכך נעשה בו  בבית החולים “תל השומר” ביום 30.5.04. התובע עבר “רביזיה כירורגית Revision of Paritidectomy עם כריתת העור אליו היו דבוקים הקשרים. כן בוצע בתובע שחזור החסר על ידי Platysma cutaneous flap.

לאחר ניתוח זה האחרון, סבל התובע משיתוק היקפי של עצב הפנים מימין. כתוצאה מכך סבל התובע מפגיעה בדיבור, קשיי אכילה ועיוות בפניו. כ”כ נותר התובע משך 5 חודשים עם עפעף ימין תפור.
***סיכום אשפוז וכן “גיליון למחלות עיניים” מצורפים ומסומנים  “נספח 2.” ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

8.    אלא שבכך הסיפור לא תם, ודומה שהוא אף פעם, למצער, לא יושלם. חרף סדרת הקרנות שעבר התובע, וזאת לשם מניעת הישנות מקומית, שוב צמחו שני קשרים ואלה הוצאו ביום 16.1.05. אז גם נאלץ התובע לעבור תיקון הצלקת הניתוחית.

ד. רשלנות:

9.    התובע יטען כי הפעולה הכירורגית אשר בוצעה על ידי ד”ר וינטר גרמה להזרעת תאי הגידול בשטח הניתוח ומכאן ואילך נידון התובע לצמיחה חוזרת ונשנית של הגידול לאורך שנים רבות ולפעולות כירורגיות חוזרות להרחקתם.

10. התובע יטען כי משקיבל ד”ר וינטר את התשובה ההיסטולוגית המצביעה על אדנומה פלאומורפית הבין כי שגה בפעולה הכירורגית אותה ביצע ובמכתב הפניה למחלקת אף אוזן וגרון בביה”ח איכילוב ניסה להסיר מעצמו האחריות בכך כי כתב שההרחקה של הגידול בוצעה “לאחרי” (ההדגשה במקור) שהתייעץ עם רופא אף אוזן וגרון.

11. התובע יטען כי הנתבעת לא העמידה את התובע כלל על מידת הסיכון בכל הקשור לטיפול שנערך בתובע, ואף כשנקרא התובע לראשונה לעבור הניתוח ב”איכילוב” (הניתוח לא נערך באותה נקודה בה הוסר הגידול כי אם באחורי האוזן) לא הוסבר לו פשר הצורך בניתוח ו/או הזיקה לטיפול הרשלני שנערך בו. [במאמר מוסגר: מטעם זה, בין היתר, יטען התובע כי דין טענת התיישנות, אם תבוא, להידחות].

12. התובע יטען גם כי אינו יודע ולא יכול היה לדעת מה היו הסיבות שגרמו והביאו לנזק שנגרם לו, וכי הנזק נגרם ע”י הטיפול והאיבחון, ציוד ו/או אביזרים שהיו ברשות ו/או בשליטת הנתבעת, וכי אופיו של הנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעת ו/או עובדיה לא נקטו זהירות סבירה. התובע יטען, כי במקרה דנן חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” ועל הנתבעת מוטל נטל הראייה להוכיח שבמקרה דנן לא חלה התרשלות מצידה שתחוב בה. עוד יטען התובע כי אי שמירת הנתבעת ועובדיה על רשומה רפואית הולמת והיעדר רישום מעבירה את נטל ההוכחה מפתחו לכתפי הנתבעת.

התובע יטען כי נזקיו נגרמו בעטיו של דבר שהינו “דבר מסוכן” או “פעולה מסוכנת” וכי לנתבעת הייתה שליטה מלאה עליו וכי אירוע התאונה מתיישב יותר עם המסקנה כי הנתבעת לא נקטה בזהירות סבירה מאשר עם המסקנה ההפוכה. לכן, גם מן הסיבה הזו, מן הדין להעביר נטל הראיה אל הנתבעת להוכחת העדר רשלנות ו/או התרשלות מצידה.

13. בנוסף ולחילופין יטען התובע, כי הנתבעת ו/או עובדיה אחראיים לנזקיו, עקב רשלנותם אשר התבטאה בין היתר במעשים ובמחדלים כדלקמן :
א.   הנתבעת ו/או עובדיה שגו באופן טיפולם בתובע ו/או
ב.    הנתבעת ו/או עובדיה נמנעו מלשתף התובע בסכנות הכרוכות בטיפול בו ו/או
ג.     הנתבעת ו/או עובדיה לא קיימו התייעצות הולמת טרם הטיפול לתובע ו/או
ד.    הנתבעת ו/או עובדיה טיפלו בתובע באופן מסוכן שלא לצורך ו/או
ה.    הנתבעת ו/או עובדיה לא פעלו כעובדים עובדים סבירים ו/או
ו.     הנתבעת ו/או עובדיה פעלו כפי שעובדים לא סבירים היו נוהגים בנסיבות העניין.
ז.     הנתבעת ו/או עובדיה הסתירו מאת התובע את דבר הקשר הסיבתי למחלתו

14. התובע יטען כי הטיפול הכירורגי הראשון, שנעשה בו, בוצע מבלי לקבל הסכמתו מדעת כדין, וכי אילו היה יודע מהם הסיכונים והסיבוכים הנלווים לטיפול שכזה  לרבות החשש מפני הישנות, ברי כי לא היה מסכים לעבור את הטיפול.

התובע יטען כי לא קיבל מהנתבעת או רופאיה  (ובכלל זה, ד”ר ויטנר) המידע הדרוש לו באורח סביר, בדבר מהות ההליך, מטרתו, התועלת והסיכונים הצפויים ממנו ע”מ לאפשר לו להחליט באופן מודע ואוטונומי אם להסכים לטיפול שהוצע לו.
התובע יטען עוד כי לא קיבל מידע ו/או הסבר בדבר טיפולים רפואיים חלופיים ומידת הסיכונים שבהם לעומת מידת הסיכונים שבטיפול אשר בוצע. התובע לא קיבל הסבר בקשר עם הסיכונים שבחלופה של אי ביצוע הטיפול.
לו ידע ולו הוסבר לתובע אודות הסיכונים הידועים לו כיום לרבות בדבר הפגיעה הקשה שנגרמה לו, לא היה מסכים כי יבוצע בגופו הטיפול הנ”ל.

התובע יטען כי העדר הסכמה מדעת, בנסיבות האמורות מקיים עילת תביעה נפרדת ועצמאית בגין רשלנות רפואית אשר בגינה הוא זכאי לפיצוי מן הנתבעים בגין מלוא הנזק שנגרם לו ואשר יפורט להלן.

אשר על כן ומשלא התאפשרה לתובע הבנת המידע לשם קבלת ההחלטה לעבור טיפול מרצון, אין לראות בהסכמתו ובעצם העובדה כי עבר את הטיפול הכושל בהסכמה מדעת המתחייבת לפני קבלת טיפול רפואי ו/או ניתן לראות בהסכמתו כבלתי תקפה.

התובע יטען ולאור האמור לעיל, כי הנתבעת ורופאה גרמו לו להאמין ו/או להסכים לכך שהטיפול הכושל הינו האופציה ו/או הדרך הבטוחה ו/או הקלה לטיפול במצבו וכי הטיפול פשוט, שאינו כולל סיכונים ו/או סיבוכים ו/או סכנות כלשהם ובכך הוצג בפניו מצג שווא שעל פיו ניתנה הסכמתו לעבור הטיפול כך שאין לראות בהסכמתו, ושניתנה על סמך אותו מצג, בהסכמה תקפה.

15. לחילופין, ומבלי לגרוע מטענה כלשהי מטענותיו, יטען התובע כי מעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעת על כל צוותיה הרפואיים עולים בגדר תקיפה אזרחית, כמשמעותה בסעיף 23 לפקודת הנזיקין בהקשר של רשלנות רפואית.16. התובע יטען כי לאחר הטיפול הכושל הסתירו מנו הנתבעת ורופאיה מידע ו/או אינפורמציה אודות מצבו שנגרם במהלכו ו/או בעקבותיו של הטיפול, לרבות דבר הקשר הסיבתי לניתוחים שיבואו בעקבותיו.   בכך נהגו הנתבעת ורופאיה ברשלנות ו/או בהתרשלות ו/או שלא לפי האתיקה הרפואית המקובלת ושלא לפי חוק זכויות החולה.

ה. חוות הדעת:

17. לכתב התביעה מצורפת חוות דעתו של ד”ר מרדכי הימלפרב, מומחה א.א.ג, המשמש גם כרופא בכיר במרכז הרפואי ע”ש סוראסקי.
***חוות דעתו של ד”ר הימלפרב מסומנת “נספח 3.” ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

בחוות דעתו קובע ד”ר הימלפרב כי הרופא הסביר לא היה נוהג כפי שנהג הרופא המטפל במקרה שלפנינו וכי אין ספק שמסע התלאות אותו עובר התובע נובע מפעולה כירורגית שגויה. עוד רושם נותן חוות הדעת כך:
“… שגו מומחי קופת החולים ובוצעה פעולה כירורגית אשר גרמה להזרעת תאי הגידול בשטח הניתוח ומכאן ואילך נידון התובע לצמיחה חוזרת ונשנית של הגידול לאורך שנים רבות ולפעולות כירורגיות חוזרות הנועדות להרחקת אותם גידולים חוזרים ללא הצלחה ועם תופעות לוואי כמו שיתוק היקפי של עצב הפנים לאחר הניתוח מן ה- 30.5.04. גם סדרת הקרנות לאזור הפרוטיס מימין לא הועילה כיוון שגם לאחריה הייתה הישנות של הגידול והיה צורך בניתוח נוסף.”

18. ביחס לצמיחה חוזרת של אדנומה פלאומורפית, ד”ר הימלפרב קובע כדלקמן:

“צמיחה חוזרת של אדנומה פלאומורפית לאחר כריתה ניתוחית משקף בדרך כלל טעות ניתוחית. על אף שגידול זה הינו בעל עטיפה הרי שלגידולים אלה pseudopods (בליטות זעירות) מיקרוסקופיים ואנוקלאציה פשוטה מבטיחה הישנות הגידול (ראה ספר לימוד של אף אוזן וגרון – Cummings). בעת ביצוע כריתה מעין זו חודר המנתח לגידול עצמו או לבליטות הזעירות שלו ומזריע אותם בשטח הניתוח. תאי הגידול שנזרעו בצורה זו צומחים באיטיות עד להופעתן כקשריות נראות לעין. על כן, במקרים בהם נצפה קשר באזור בלוטת הפרוטיס אסור בתכלית האיסור לכרות את הקשר בלבד לצורכי אבחנה היסטולוגית ולצורכי טיפול דפיניטיבי. האבחנה ההיסטולוגית ניתנת לביצוע על ידי שאיבת תאים מן הגידול דרך מחט דקה המוחדרת דרך העור לתוך הגידול ואילו הטיפול הראשוני הדפיניטיבי הרצוי מבוס

5/5
דילוג לתוכן