תאונת קורקינט

את מי תובעים?

תאונת קורקינט שגרמה לנזק גופני יכולה להסתיים בפיצוי כספי זעום, מביטוח לאומי בלבד. במצבים אחרים בפיצוי ממשי (ראה להלן) גבוה מאוד מנתבעים נוספים ככל שקיימים. 

״הכסף הקטן״: ״דמי תאונה״ מביטוח לאומי

תאונת קורקינט בלי רכב מעורב, בלי מפגע בדרך, ללא זיקה לעבודה, בהחלקה עצמית בדר״כ, תוביל לתביעה את המוסד לביטוח לאומי בלבד. ניתן אז להגיש טופס תביעה לתשלום דמי תאונה לביטוח לאומי: לינק כאן.  

תאונת קורקינט חשמלי בעבודה

אם התאונה אירעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה, או בדרך חזרה ממנה, התאונה תוכר כתאונת עבודה בביטוח לאומי. אז, יהא אפשר לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי מיצוי זכויות נוספות: דמי פגיעה, מענק, אולי אף קצבת נכות.

תאונת אופניים חשמליים

״הכסף הגדול״: תאונה בין קורקינט לרכב

תאונה בין קורקינט חשמלי לבין רכב (פרטי, אופנוע, טרקטור וכו) כמוה כתאונה בין הולך רגל לרכב. כלומר, לרוכב הקורקינט החשמלי מעמד של הולך רגל. נכון לשנת 2020 זה המצב המשפטי. יחד עם זאת, לא מן הנמנע שיחול שינוי במצב המשפטי הזה. זאת שכן עומד להתקיים דיון נוסף של העליון בשאלה המשפטית האם קורקינט חשמלי נחשב לרכב מנועי. 

תאונת קורקינט עצמית

תאונת קורקינט עצמית לא מותירה אפשרות לתביעה את הרכב הפוגע כי אין מבטח כזה. אם קיים ביטוח תאונות אישיות ניתן לתבוע את המבטח. זאת כל עוד נסיעה ברכב “דו גלגלי” לא הוחרגה או לא הוחרגה כמו שהמפקח על הביטוח דורש להחריג.

תאונה עם קורקינט שכור מחברה כמו Bird ו-wind

כדאי לשקול הגשת תביעה גם כנגד חב’ ההשכרה אם הייתה כזו. המדובר בחב׳ כמו bird או Lime wind וכו’. הטענה תהא כי היה עליהן לבטח את הקורקינט בביטוח חובה. מדוע? כי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) אולי חל בעניין. זה קובע שתנאי למתן רישיון להשכרת רכבים הינו קיומו של כיסוי חובה. השאלה האם דין קורקינט מושכר כרכב מושכר. אין עדיין הכרעה משפטית בסוגיה.

הולך רגל שנפגע בתאונת קורקינט

הולך רגל שנפגע מקורקינט יכול לתבוע את רוכב הקורקינט אם האשמה היא ברוכב הקורקינט. חוקי התעבורה למשל אוסרים על רכיבת קורקינט במדרכה שלא יוחדה לרכיבת אופניים. 

האם רוכב קורקינט יכול לתבוע הולך רגל?

תאונה שבין קורקינט חשמלי להולך רגל תאפשר גם לרוכב הקורקינט לתבוע את הולך הרגל. נשמע מוזר, אבל פקודת התעבורה מטילה חובות התנהגות גם על הולכי רגל ולא רק על בעלי רשיון נהיגה.

נפילה מקורקינט חשמלי: כשאין את מי, האם אפשר לתבוע את היצרן?

במצב של נזק גופני חמור כדאי לשקול הגשת תביעה כנגד היצרן ו/או המשווק מגובה בחוות דעת מומחה בטיחות. זאת יש לעשות רק במקרה שבו התאונה קשורה לתקלה מובנית בקורקינט. כמו אותה תקלה מוכרת בכידון הקורקינט של שיאומי שנטייתו להישבר תוך נסיעה ידועה. 

דילוג לתוכן