תאונת אופניים

תאונת אופניים בהתנגשות עם רכב מנועי כמוה כתביעה שבין הולך לרגל לרכב. ניתן אז להגיש את התביעה כנגד חב׳ הביטוח של הרכב הפוגע ואם לא קיימת חברת ביטוח או שנהג הרכב פגע וברח, אז כנגד ״קרנית״.

תאונה עם אופניים חשמליים בהתנגשות עם רכב

בתאונה עם אופניים חשמליים הדין זהה. זאת נוכח הכרעה חדשה של ביהמ״ש העליון מיום 12/10/20.

תאונה עצמית עם אופניים בגלל מפגע בדרך: את מי תובעים?

כשהתאונה היא עצמית בגלל מפגע בכביש, ניתן להגיש תביעה כנגד העירייה או כנגד המועצה המקומית:

בתאונה עצמית בעיר או בשטח מועצה: תובעים את העירייה/המועצה כמו בנפילה ברחוב. זאת בלבד אם קיים מפגע שבגללו נפלתם. יש לצלם את המפגע לפי ההוראות שכאן ולהתנהל כאילו מדובר בתביעת נפילה.

תאונת אופניים חשמליים
תאונת אופניים חשמליים

רוכבי אופני כביש

כשהתאונה היא בדרך בינעירונית, בדר”כ עם אופני כביש, לא ניתן לתבוע את המועצה המקומית או את העירייה כי התאונה אירעה בשטח שהוא אינו באחריותה. על כן תובעים את מע”צ, המכונה כיום “חברת נתיבי ישראל” בע”מ, שמס’ הח.פ. שלה הוא 513467209 וכתובתה בשדרות אריאל שרון 3, אור יהודה. יש לשים לב כי גם “נתיבי ישראל” מאצילה סמכויות ומטילה על חברות בת את עבודות הפיקוח והתחזוקה בכבישים. משכך, יש להוסיף ולצרף לתביעה גם את חברת הבת. בצפון למשל, באזור עמוס רוכבים כמו בנימינה – עמיקם – גבעת עדה, מדובר בחב’ נתיבי הצפון תפעול ואחזקה בע”מ, ח.פ. 514384155 ולכל אזור גיאוגרפי חברה אחרת.

אופציה שתמיד קיימת: ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הוא אופציה כל עוד לנפגעי תאונות אופניים כל עוד נסיעה ברכב “דו גלגלי” לא מופיעה ברשימת החריגים בפוליסה.

פגיעת אופניים בהולך רגל

הולך רגל שנפגע מאופניים יוכל לתבוע את הרוכב אם הוא לא נהג לפי חוקי התעבורה. אלה אוסרים על רכיבת אופניים במדרכה.

האם פוליסת ביטוח תלמידים רלבנטית בתאונות אופניים? ​

תאונות אופניים
תאונות אופניים

תלמיד שנפגע בתאונת אופניים יוכל לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את כלל תלמידי בית הספר שלו בפוליסת ביטוח תלמידים.

אבל, שימו לב: הפוליסה מחריגה תאונות דרכים ולכן אם מדובר בתאונה עם רכב יחול החריג ולא יהיה אפשר לתבוע.

תאונה באופניים לא תקניים

עוד קבע ביהמ”ש העליון שאופנים חשמליים שאינם תקניים כלומר ששופרו טכנית באמצעות מאיץ מהירות וכו׳ יחול אותו דין

תאונת אופניים בדרך לעבודה

תאונת אופניים בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה, תוכר כתאונת עבודה לכל דבר ועניין ותאפשר מיצוי זכויות בביטוח לאומי: דמי פגיעה, מענק נכות, אולי אף קצבת נכות.

דילוג לתוכן