תאונות עבודה

תאונות עבודה מקנות זכויות בביטוח לאומי. למעשה בביטוח לאומי קיימות שתי מחלקות: נכות כללית ותאונות עבודה. תאונות עבודה היא ה-vip מבין השתיים. החל ב-9% נכות משולם מענק נכות מעבודה.

ביטוח לאומי

ביטוח נפגעי עבודה מופעל בידי המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי. מימון הביטוח, בצורת תשלומים חודשיים, מוטל על המעביד. אם המעביד לא עומד בחובת התשלום, לא נשללת זכות הנפגע. עניין חיובי אחר הוא שתשלומי הביטוח הלאומי אינם תלויים בהוכחת אשם מצד המעביד.

ימי מחלה עקב תאונת עבודה

לפני 10 שנים נפגע עבודה יכול היה לשבת בבית משך שנה באישור רופא. כיום תשלום ימי מחלה מגביל ל-90 ימים. אפילו בפגיעה הדורשת תק׳ החלמה ארוכה. 

דמי פגיעה לשכיר

לשכירים (הטופס) ישולמו 75% מההכנסה. לפי 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו נפסקה העבודה. לרבות שעות נוספות, פרמיות ומענקים. 

נפגע שלא קיבל שכר מלא ב-3 החודשים יוכל לפנות לביטוח לאומי. הוא יסביר כי בגלל אישורי מחלה, חופשה או סיבה מוצדקת אחרת הוא לא קיבל שכר.  

דמי פגיעה לעצמאי

אצל עצמאים (הטופס) הסכום יחושב לפי דיווחי המס והשומות. כשמדובר בעסק טרי החישוב יהיה יחסי לתשלום המקדמות והאסון הכלכלי הזה נקרא ״גמלה חוסמת״.  

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה תלויה במצב הרפואי. כל עוד קיימים ממצאים רפואיים בבדיקות אובייקטיביות, הביטוח הלאומי יסכים עם תק׳ אי הכושר הנמשכת. 

הטריק להאריך את ימי המחלה: טופס נכה נזקק

הפתרון הוא להגיש בקשה מוקדמת לנכות, לקבל נכות זמנית ואז להגיש טופס נכה נזקק. זהו ״טופס סודי״ - עליו מחתימים את המעסיק.

אחוז נכות זמנית בתאונות עבודה

בתאונות עבודה תתקיים ועדה שלא תמהר לקבוע אחוז נכות לצמיתות. הוועדה תדון ראשית בנכות זמנית והתשלום יהא לפי המשכורת והנכות. האם הגימלה תיפסק אם חזרתי לעבודה? לא. 

תאונת עבודה לאחר גיל פרישה

בע"א 8918/14 דן ביהמ״ש בתאונת עבודה לאחר גיל פרישה. הוא קבע שהעובדה שהתובעת ממשיכה חרף נכותה וקשייה לעבוד כאשר גילה נושק לגיל 70 מעידה על תוחלת חיי עבודה ארוכה מהמקובל. על כן יש לפסוק לה פיצוי גם מעבר לגיל 67. 

חישוב נכות זמנית בתאונת עבודה

לשם חישוב נכות זמנית ראה מחשבון כאן.
מתי מקבלים תשובה? תוך שבועיים, אבל אפשר לבקש שם משתמש וסיסמא לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק לפני כן.  

נכות יציבה

לשם קביעת אחוזי נכות יציבה (לצמיתות, סופית, מכאן ואילך), נפגעי תאונות עבודה עומדי בפני ועדה. לפני שהולכים כדאי לקבל ייעוץ רפואי ומשפטי. או להסתפק בטיפים שכאן. לאחריה, בנכות שבין 9% ו-19%, משולם מענק. קצבה חודשית מעל.