תאונות עבודה

תאונת עבודה שגרמה לפגיעה במקום העבודה, תוביל בדר״כ לשתי תביעות כספיות: מיצוי זכויות באגף נפגעי עבודה בביטוח לאומי ותביעה לפיצויים נגד המעביד. בשל רשלנות.

(א) תביעה נגד מעסיק

אם תאונת עבודה לא הייתה צריכה להתרחש, נגיש תביעה כנגד המעסיק. הוא האחראי לבטיחותם של העובדים. המעסיקים הם שנותנים הוראה לביצוע העבודה והם האחראיים על הוראות הבטיחות. אם כי, נבדוק גם אחריות של קבלני משנה ומזמין העבודה. 

(ב) ביטוח לאומי

ביטוח לאומי אמון על נפגעי עבודה מטעם המדינה. תאונות עבודה מקנות זכויות בביטוח לאומי בלא הוכחת אשם מעביד. למעשה קיימות שתי מחלקות: נכות כללית ותאונות עבודה. תאונות עבודה היא מחלקת ה-vip מבין השתיים. כבר ב-9% נכות משלם מענק נכות מעבודה

ימי מחלה עקב תאונת עבודה

לפני 10 שנים ימי מחלה היו מוגבלים לשנה באישור רופא. כיום ל-90 ימים. התשלום לשכירים לפי 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו פסקה העבודה. לרבות שעות נוספות, פרמיות ומענקים. לעצמאים, לפי דיווחי המס. כשמדובר בעסק טרי החישוב יהיה לפי המקדמות הנמוכות והאסון הזה נקרא ״גמלה חוסמת״.   

נכות יציבה

לשם קביעת אחוזי נכות יציבה (לצמיתות, סופית, מכאן ואילך), נפגעי תאונות עבודה עומדים בפני ועדה. לפניה כדאי לקבל ייעוץ רפואי ומשפטי. או להסתפק בטיפים שכאן. לאחרי הועדה, בנכות שבין 9% ו-19%, משולם מענק. קצבה חודשית מעל. 

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה תלויה במצב הרפואי. כל עוד קיימים ממצאים רפואיים בבדיקות אובייקטיביות, הביטוח הלאומי יסכים עם תק׳ אי הכושר הנמשכת. 

אחוז נכות זמנית בתאונות עבודה

בתאונות עבודה תתקיים ועדה שלא תמהר לקבוע אחוז נכות לצמיתות. הוועדה תדון ראשית בנכות זמנית והתשלום יהא לפי המשכורת והנכות. האם הגמלה תיפסק אם חזרתי לעבודה? לא. 

תאונת עבודה לאחר גיל פרישה

בע"א 8918/14 דן ביהמ״ש בתאונת עבודה לאחר גיל פרישה. הוא קבע שהעובדה שהתובעת ממשיכה חרף נכותה וקשייה לעבוד כאשר גילה נושק לגיל 70 מעידה על תוחלת חיי עבודה ארוכה מהמקובל. על כן יש לפסוק לה פיצוי גם מעבר לגיל 67. 

חישוב נכות זמנית בתאונת עבודה

לשם חישוב נכות זמנית ראה מחשבון כאן.
מתי מקבלים תשובה? תוך שבועיים, אבל אפשר לבקש שם משתמש וסיסמא לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק לפני כן.  

תאונות עבודה
״רשלנות תורמת של העובד בדר״כ אינה מכרעת״.

הטריק כדי להאריך את ימי המחלה הוא הגשת טופס נכה נזקק. נגיש בקשה מוקדמת לנכות, נקבל נכות זמנית ואז נגיש את אותו טופס נכה נזקק. זהו טופס ״סודי״ שמגדיל את הנכות הזמנית ל-100%. המשמעות היא שמקבלים דמי פגיעה מלאים עד הקביעה של נכות יציבה, אפילו משך שנה ויותר.

אורן בושרי, עו״ד