תאונות עבודה

תאונות עבודה בפן המשפטי מצריכות שני עניינים:

  • מיצוי זכויות באגף נפגעי עבודה בביטוח לאומי
  • תביעה לפיצויים נגד המעביד או גורם אחר אם הייתה רשלנות מצדם.

הגדרה

תאונת עבודה היא כל תאונה שאירעה במסגרת העבודה ובגלל העבודה, לרבות תאונות דרכים בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה ולעתים גם תאונות בבית תיחשבנה תאונות עבודה. 

סכומי פיצוי

סכומי הפיצוי משתנים לפי גיל שכר ונכות. מיצוי הזכויות בביטוח לאומי נמוך בדר״כ בגיל צעיר. כי השכר אז נמוך. הביטוח הלאומי לא מתחשב בפוטנציאל הכנסה עתידי. את סכום הפיצוי מחשבים כבכל תביעה נזיקית רק שלבסוף מקזזים גם את מה שהמוסד לביטוח לאומי שילם. 

התיישנות

נכון שמניין ההתיישנות בנזיקין הוא 7 שנים, אבל אם מתעכבים מעבר לשנה מאבדים חלק מהזכויות. מגבלת הזמן המקובלת לתחילת תביעת תאונות עבודה היא שנה מיום הפגיעה. 

תביעה נגד מעסיק

אם התאונה ברשלנות, נגיש תביעה נגד המעסיק. הוא האחראי לבטיחותם של העובדים. המעסיקים הם שנותנים הוראה לביצוע העבודה והם האחראיים על הוראות הבטיחות. על מעסיק האחריות לוודא שהעובד היה מיומן מספיק, בעל הכשרה ועם ציוד מגן אישי. אם כי, נבדוק גם אחריות של קבלני משנה ומזמין העבודה. 

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי אמון על נפגעי עבודה מטעם המדינה. תאונות עבודה מקנות זכויות בביטוח לאומי בלא הוכחת אשם מעביד. למעשה קיימות שתי מחלקות: נכות כללית ותאונות עבודה. תאונות עבודה היא מחלקת ה-vip מבין השתיים. כבר ב-9% נכות משלם מענק נכות מעבודה

מי משלם ימי מחלה עקב תאונת עבודה?

הביטוח הלאומי משלם ימי מחלה. לפני 10 שנים ימי מחלה היו מוגבלים לשנה באישור רופא. כיום ל-90 ימים. העובד אינו זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אלא לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. המעסיק אינו רשאי לנכות ימי מחלה מימי המחלה אותם העובד צבר (מלבד יום ההיעדרות הראשון והשני בהיעדרות קצרה של פחות מ-12 יום). 

לפי איזו משכורת ביטוח לאומי מחשב?

התשלום מביטוח לאומי הוא לפי המשכורת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו פסקה העבודה. לרבות שעות נוספות, פרמיות ומענקים. לעצמאים, לפי דיווחי המס. כשמדובר בעסק טרי החישוב יהיה לפי המקדמות הנמוכות והאסון הזה נקרא ״גמלה חוסמת״.

נכות יציבה

לשם קביעת אחוזי נכות יציבה (לצמיתות, סופית, מכאן ואילך), נפגעי תאונות עבודה עומדים בפני ועדה. לפניה כדאי לקבל ייעוץ רפואי ומשפטי. או להסתפק בטיפים שכאן. לאחרי הועדה, בנכות שבין 9% ו-19%, משולם מענק. קצבה חודשית מעל. 

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה תלויה במצב הרפואי. כל עוד קיימים ממצאים רפואיים בבדיקות אובייקטיביות, הביטוח הלאומי יסכים עם תק׳ אי הכושר הנמשכת. 

אחוז נכות זמנית בתאונות עבודה

בתאונות עבודה תתקיים ועדה שלא תמהר לקבוע אחוז נכות לצמיתות. הוועדה תדון ראשית בנכות זמנית והתשלום יהא לפי המשכורת והנכות. האם הגמלה תיפסק אם חזרתי לעבודה? לא. 

תאונת עבודה לאחר גיל פרישה

בע"א 8918/14 דן ביהמ״ש בתאונת עבודה לאחר גיל פרישה. הוא קבע שהעובדה שהתובעת ממשיכה חרף נכותה וקשייה לעבוד כאשר גילה נושק לגיל 70 מעידה על תוחלת חיי עבודה ארוכה מהמקובל. על כן יש לפסוק לה פיצוי גם מעבר לגיל 67. 

שכר טרחה בתאונות עבודה

שכר טרחה משלמים על בסיס אחוזים. בדר״כ 20%. זה אומר שאין מה לשלם מראש ואין מה לשלם אם התביעה לא מסתיימת בפיצוי. אם תזכה בתיק שלך, הצד שכנגד ישלם את מירב שכר הטרחה.  

הטריק כדי להאריך את ימי המחלה בביטוח לאומי הוא הגשת טופס נכה נזקק (ראה בתחתית העמוד). זהו טופס ״סודי״ שמגדיל את הנכות הזמנית ל-100%.