תאונות עבודה

תאונות עבודה מובילות לשתי תביעות כספיות: מיצוי זכויות באגף נפגעי עבודה בביטוח לאומי ותביעה לפיצויים נגד המעביד בדר״כ. אם הייתה רשלנות.

סכומי פיצוי

מיצוי הזכויות בביטוח לאומי נמוך בדר״כ בגיל צעיר. כי השכר אז נמוך. הביטוח הלאומי לא מתחשב בפוטנציאל הכנסה עתידי. לכן נתמקד אז בתביעת רשלנות, שבדר״כ מתקבלת. מדוע? משום שלמעסיק חובה חוקית לבטיחות במקום עבודה. בפועל זה אומר שלמעסיק  האחריות לוודא שהעובד היה מיומן מספיק, בעל הכשרה ועם ציוד מגן אישי. את סכום הפיצוי מחשבים כבכל תביעה נזיקית רק שלבסוף מקזזים גם את מה שהמוסד לביטוח לאומי שילם. 

התיישנות

מגבלת הזמן המקובלת לתחילת תביעת תאונות עבודה היא שנה מיום הפגיעה. נכון שמניין ההתיישנות בנזיקין הוא 7 שנים, אבל אם מתעכבים מעבר לשנה מאבדים חלק מהזכויות. 

תביעה נגד מעסיק

אם תאונת עבודה לא הייתה צריכה להתרחש, נגיש תביעה כנגד המעסיק. הוא האחראי לבטיחותם של העובדים. המעסיקים הם שנותנים הוראה לביצוע העבודה והם האחראיים על הוראות הבטיחות. אם כי, נבדוק גם אחריות של קבלני משנה ומזמין העבודה. 

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי אמון על נפגעי עבודה מטעם המדינה. תאונות עבודה מקנות זכויות בביטוח לאומי בלא הוכחת אשם מעביד. למעשה קיימות שתי מחלקות: נכות כללית ותאונות עבודה. תאונות עבודה היא מחלקת ה-vip מבין השתיים. כבר ב-9% נכות משלם מענק נכות מעבודה

מי משלם ימי מחלה עקב תאונת עבודה?

לפני 10 שנים ימי מחלה היו מוגבלים לשנה באישור רופא. כיום ל-90 ימים. העובד אינו זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אלא לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. המעסיק אינו רשאי לנכות ימי מחלה מימי המחלה אותם העובד צבר (מלבד יום ההיעדרות הראשון והשני בהיעדרות קצרה של פחות מ-12 יום). 

לפי איזו משכורת ביטוח לאומי מחשב?

התשלום לשכירים הוא לפי 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו פסקה העבודה. לרבות שעות נוספות, פרמיות ומענקים. לעצמאים, לפי דיווחי המס. כשמדובר בעסק טרי החישוב יהיה לפי המקדמות הנמוכות והאסון הזה נקרא ״גמלה חוסמת״.

נכות יציבה

לשם קביעת אחוזי נכות יציבה (לצמיתות, סופית, מכאן ואילך), נפגעי תאונות עבודה עומדים בפני ועדה. לפניה כדאי לקבל ייעוץ רפואי ומשפטי. או להסתפק בטיפים שכאן. לאחרי הועדה, בנכות שבין 9% ו-19%, משולם מענק. קצבה חודשית מעל. 

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה

חזרה לעבודה אחרי תאונות עבודה תלויה במצב הרפואי. כל עוד קיימים ממצאים רפואיים בבדיקות אובייקטיביות, הביטוח הלאומי יסכים עם תק׳ אי הכושר הנמשכת. 

אחוז נכות זמנית בתאונות עבודה

בתאונות עבודה תתקיים ועדה שלא תמהר לקבוע אחוז נכות לצמיתות. הוועדה תדון ראשית בנכות זמנית והתשלום יהא לפי המשכורת והנכות. האם הגמלה תיפסק אם חזרתי לעבודה? לא. 

תאונת עבודה לאחר גיל פרישה

בע"א 8918/14 דן ביהמ״ש בתאונת עבודה לאחר גיל פרישה. הוא קבע שהעובדה שהתובעת ממשיכה חרף נכותה וקשייה לעבוד כאשר גילה נושק לגיל 70 מעידה על תוחלת חיי עבודה ארוכה מהמקובל. על כן יש לפסוק לה פיצוי גם מעבר לגיל 67. 

חישוב נכות זמנית בתאונת עבודה

לשם חישוב נכות זמנית ראה מחשבון כאן.
מתי מקבלים תשובה? תוך שבועיים, אבל אפשר לבקש שם משתמש וסיסמא לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק לפני כן.  

שכר טרחה בתאונות עבודה

התביעות של תאונות עבודה בהן אנו מטפלים הן על בסיס אחוזים. בדר״כ 20%. זה אומר שאין מה לשלם מראש ואין מה לשלם אם התביעה לא מסתיימת בפיצוי. אם תזכה בתיק שלך, הצד שכנגד ישלם את מירב שכר הטרחה.  

הטריק כדי להאריך את ימי המחלה בביטוח לאומי הוא הגשת טופס נכה נזקק (ראה בתחתית העמוד). זהו טופס ״סודי״ שמגדיל את הנכות הזמנית ל-100%.

אורן בושרי, עו״ד