תאונות אופניים הן נושא בוער משום פסק דין חדש הנוגע לאופניים חשמליים. השופט נבו מביהמ"ש השלום בכפר סבא קבע ביוני 2017 כי אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי. משמעו של דבר, כי היחס אל רוכב אופניים צ"ל כאל נוהג באופנוע ללא ביטוח. אין מדובר בתקדים ארצי כי מדובר בכל זאת בבית משפט שלום. לכן נתעלם מפסק הדין, ונדון בגורם שבגללו אירעה התאונה. אם אין גורם כזה, נבדוק שמא נותרו אופציות משפטיות אחרות.

תאונת אופניים ללא רכב מעורב

תאונות אופניים ללא רכב מעורב תאונת אופניים עצמית במהלכה נופל הרוכב מאופניו ללא מעורבות של רכב אחר יכולה לכלול בנוסף לעיל גם אופציות משפטיות נוספות לצדן: 1. אם מדובר במפגע, תאורה חסרה, בור, או ליקוי אחר, בגללו אירעה תאונת האופניים. אז, ניתן לתבוע את המחזיק בקרקע, העירייה או את מע"צ. (ראה גם ת.א. 21858-01-11 אפרתי ואח' נ' מע"צ) 2. אם מדובר בתאונה שאירעה בגלל ליקוי באופניים עצמם, ניתן לתבוע את היצרן, או את המשווק.

תאונת אופניים עם רכב מעורב

אם תאונת האופניים כוללת רכב מעורב, כי אז מדובר בתאונת דרכים והתביעה צריכה להיות מופנית כנגד חב' הביטוח (היא ואין בלתה). המדובר בחברה שביטחה בחובה את הרכב המעורב. רוכב האופניים שווה אז במעמדו להולך רגל. אפילו אם מדובר באופניים חשמליים. אלא שאז, מתבטלת האופציה הראשונה של תביעה במסגרת תלמידים, שכן לרב הפוליסה לביטוח תלמידים מחריגה תאונות דרכים.

תאונות אופניים - תביעות שתמיד אפשריות

ילד

במקרה של ילד, תביעה במסגרת פוליסת ביטוח תלמידים.

בדרך לעבודה

בתאונת אופנים בדרך לעבודה או ממנה, לתבוע את ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי

לתבוע את המוסד לביטוח לאומי על תאונה אישית.

ביטוח פרטי

לתבוע את חב' הביטוח שביטחה בביטוח תאונות אישיות

תאונת אופניים ללא רכב מעורב

תאונות אופניים ללא רכב מעורב תאונת אופניים עצמית במהלכה נופל הרוכב מאופניו ללא מעורבות של רכב אחר יכולה לכלול בנוסף לעיל גם אופציות משפטיות נוספות לצדן: 1. אם מדובר במפגע, תאורה חסרה, בור, או ליקוי אחר, בגללו אירעה תאונת האופניים. אז, ניתן לתבוע את המחזיק בקרקע, העירייה או את מע"צ. (ראה גם ת.א. 21858-01-11 אפרתי ואח' נ' מע"צ) 2. אם מדובר בתאונה שאירעה בגלל ליקוי באופניים עצמם, ניתן לתבוע את היצרן, או את המשווק.

תאונת אופניים עם רכב מעורב

אם תאונת האופניים כוללת רכב מעורב, כי אז מדובר בתאונת דרכים והתביעה צריכה להיות מופנית כנגד חב' הביטוח (היא ואין בלתה). המדובר בחברה שביטחה בחובה את הרכב המעורב. רוכב האופניים שווה אז במעמדו להולך רגל. אפילו אם מדובר באופניים חשמליים. אלא שאז, מתבטלת האופציה הראשונה של תביעה במסגרת תלמידים, שכן לרב הפוליסה לביטוח תלמידים מחריגה תאונות דרכים.
תאונות אופניים

תאונות אופניים

אורן בושרי, עו"ד

חריג אחד קיים: אופניים, סגווי, קורקינט, או כל כלי דומה, שבעליו כן דאגו לבטחו, והתאונה אירעה בשימוש בכלי הרכב המבוטח הספציפי הזה, יהיה לגביו דין שונה. למעשה, הדין לגביו יהיה כאל כלי רכב רגיל שהיה מבוטח בביטוח חובה. הלכה זו ידועה בשם הלכת חמאדה.

No votes yet.
Please wait...