תאונות אופניים הן נושא בוער משום פסק דין חדש הנוגע לאופניים חשמליים. השופט נבו מביהמ"ש השלום בכפר סבא קבע ביוני 2017 כי אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי. משמעו של דבר, כי היחס אל רוכב אופניים צ"ל כאל נוהג באופנוע ללא ביטוח. אין מדובר בתקדים ארצי כי מדובר בכל זאת בבית משפט שלום. לכן נתעלם מפסק הדין, ונדון בגורם שבגללו אירעה התאונה. אם אין גורם כזה, נבדוק שמא נותרו אופציות משפטיות אחרות.

תאונות אופניים – תביעות שתמיד אפשריות

1. במקרה של ילד, תביעה במסגרת פוליסת ביטוח תלמידים.
2. במקרה של תאונת אופנים בדרך לעבודה או ממנה, לתבוע את ביטוח לאומי.
3. לתבוע זכאות לפיצוי מכוח תאונות אישיות את המוסד לביטוח לאומי.
4. במקרה של בגיר, לתבוע את חב' הביטוח שביטחה בביטוח תאונות אישיות / נכות צמיתה / חיים וכיו"ב.
5. במקרה של נזק לצד שלישי לשלוח הודעה לצד שלישי לביטוח אופניים, אם קיים כזה.

חריג אחד קיים: אופניים, סגווי, קורקינט, או כל כלי דומה, שבעליו כן דאגו לבטחו, והתאונה אירעה בשימוש בכלי הרכב המבוטח הספציפי הזה, יהיה לגביו דין שונה. למעשה, הדין לגביו יהיה כאל כלי רכב רגיל שהיה מבוטח בביטוח חובה. הלכה זו ידועה בשם הלכת חמאדה.

תאונות אופניים ללא רכב מעורב

תאונת אופניים עצמית במהלכה נופל הרוכב מאופניו ללא מעורבות של רכב אחר יכולה לכלול בנוסף לעיל גם אופציות משפטיות נוספות לצדן:

1. אם מדובר במפגע, תאורה חסרה, בור, או ליקוי אחר, בגללו אירעה תאונת האופניים. אז, ניתן לתבוע את המחזיק בקרקע, העירייה או את מע"צ. (ראה גם ת.א. 21858-01-11 אפרתי ואח' נ' מע"צ)
2. אם מדובר בתאונה שאירעה בגלל ליקוי באופניים עצמם, ניתן לתבוע את היצרן, או את המשווק.

תאונות אופניים עם רכב מעורב

אם תאונת האופניים כוללת רכב מעורב, כי אז מדובר בתאונת דרכים והתביעה צריכה להיות מופנית כנגד חב' הביטוח (היא ואין בלתה). המדובר בחברה שביטחה בחובה את הרכב המעורב. רוכב האופניים שווה אז במעמדו להולך רגל. אפילו אם מדובר באופניים חשמליים. אלא שאז, מתבטלת האופציה הראשונה של תביעה במסגרת תלמידים, שכן לרב הפוליסה לביטוח תלמידים מחריגה תאונות דרכים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No votes yet.
Please wait...