תאונה ללא רשיון רכב בתוקף

האם חברת ביטוח יכולה להתנער מתשלום במקרה של תאונה ללא רשיון רכב (טסט) בתוקף?

נזקי גוף: האם תאונה ללא טסט בתוקף מאיינת את הזכות לפיצויים?

בהיבט ביטוח החובה, כלומר לעניין נזקי גוף, תאונה ללא רשיון רכב בתוקף לא מבטלת את הביטוח ולא מאיינת את הזכות לתבוע פיצויים. הביטוח חל.

חב’ הביטוח אפילו לא מבקשת כתנאי לתשלום העתק של רשיון הרכב במקרה של תאונה ברכב מבוטח וללא טסט.

תאונת דרכים ללא טסט וללא ביטוח

אפילו תאונת דרכים ללא טסט וללא ביטוח, כלומר לא רק כשאין טסט, מותירה אפשרות לתבוע. זאת אם התאונה אירעה באשמו של נהג אחר וניתן להוכיח זאת. 

נזקי רכוש: האם תאונה ללא טסט לרכב משנה לעניין תגמולי ביטוח?

מצב בטיחותי תקין של הרכב

בנזקי רכוש, התשובה יותר מורכבת. חב׳ הביטוח עלולה להעלות טענה כי מטרת מבחן הטסט השנתי להבטיח מצב בטיחותי תקין של הרכב, ואם לא נעשה מבחן, הרכב אינו כשיר לתנועה. 

האם תוצאות התאונה קשורות באי תקינות של הרכב?

היעדרו של מבחן טסט לא מעיד על אי תקינות, וגם אם חברת הביטוח הצביעה על אי תקינות, עדיין עליה להוכיח כי התאונה אירעה בגלל ה״אי תקינות״. אולי קל הדבר אם קיים צו איסור תנועה נגד הרכב, עם ליקויי בטיחות. לא ברכב ללא טסט חונה בצד הדרך.

מקיף

אם התביעה היא כנגד ביטוח מקיף והפוליסה מציבה רשיון רכב כתנאי, יש לטעון כי כללי פרשנות, תומכים בפרשנות לטובת המבוטח.

דילוג לתוכן