נזקי רכוש

בנזקי רכוש, חברות ביטוח עלולות להעלות טענה כי מטרת מבחן הטסט השנתי להבטיח מצב בטיחותי תקין של הרכב, ובאין מבחן, הרכב אינו כשיר לתנועה.  

מי צריך להוכיח שהרכב תקין?

אם הוודאות שהרכב היה תקין במחלוקת, נשאלת השאלה מי צריך להוכיח שהרכב תקין או לא תקין.

למה זה משנה?

כי בסוף המשפט, אם הראיות שוות עלולה להיווצר בעיה. אם הראיות לטובת הנהג, בית המשפט יקבע שהיעדר רשיון רכב בתוקף אינו רלבנטי. אם הראיות לטובת חברת הביטוח ביהמ״ש יקבע שהרכב לא היה תקין. אבל אם הראיות שוות, במצב של תיקו בראיות, ביהמ״ש יקבע שהרכב לא היה תקין. 

מדוע לטפול על הנהג?

בתי המשפט רואים בנהג שבחר לעשות דין לעצמו ולנוע בניגוד לחוק, כנוהג ברכב שאינו תקין וראוי לנסיעה, ולפיכך תוצאות התאונה קשורות באי תקינותו של הרכב, אלא והנהג יוכיח אחרת. כל זאת בניגוד להלכה לפיה הנטל רובץ על כתפי המבטחת להוכיח, כי מקרה מסוים אינו בא בגדר הפוליסה. 

תאונה ללא רשיון רכב בתוקף

תאונה ללא רשיון רכב בתוקף

אורן בושרי, עו"ד

נזקי גוף

תאונה ללא רשיון רכב בתוקף לא מבטלת את התוקף הביטוחי. הביטוח חל. בכל הקשור לנזקי גוף, חב' הביטוח אפילו לא מבקשת כתנאי לתשלום העתק של רשיון הרכב. 

שורה תחתונה

העובדה שהרכב היה ללא טסט, אינה מעידה בהכרח שהוא אינו תקין, וגם אם חברת הביטוח הצביעה על אי תקינות, והנהג לא סתר עובדה זו, עדיין היה עליה להוכיח כי התאונה אירעה בגלל אי תקינות. וודאי לא כאשר רכב ללא טסט חונה בצד הדרך. 

אם הפוליסה מציבה רשיון רכב כתנאי, יש לטעון כי כללי פרשנות, תומכים בפרשנות לטובת המבוטח, אבל בכך קיים קושי. למרות שחוק חוזה הביטוח רואה במבוטח כצד הזקוק להגנת המחוקק.

מבטח של נהג פוגע לא יכול להסתמך על פוליסה כי אין אחת קיימת בינו ובין הנהג. הטענה תלבין רשלנות של נהג פוגע. אולי אם קיים צו איסור תנועה נגד הרכב, עם ליקויי בטיחות חמורים ברכבו, יהא הדבר שונה. 

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait...