• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

תאונה בלי ביטוח צד ג’תאונה בלי ביטוח צד ג’

אורן בושרי, עו"ד

תאונה בלי ביטוח צד ג’ עדיין משמעה שנזקי הגוף למעורבים יכוסו. הביטוח חובה יכסה גם את הנזק גוף של יושבי הרכב וגם את הנזק גוף של הצד שלישי שאינו קשור לרכב. למשל הולך רגל שנפגע. 

המשמעות של היעדר ביטוח צד ג’ רלבנטית רק לנזק רכוש שנגרם לי ולצד שלישי, והכוונה לנזק רכוש בלבד ולא לנזק גוף. 

למעשה, אם התאונה אינה באשמתי אני לא אשא בנזק שנגרם לצד שלישי. לכן מלכתחילה, לא משנה אם היה לי ביטוח צד שלישי או לא.

תאונה בלי ביטוח צד ג’ רלבנטית רק  כשנגרם לרכב המעורב נזק רכוש ורק אם התאונה היא באשמתי. תאונה בלי ביטוח צד ג’ בה מעורב רכב צד שלישי מסוג מרצדס יכולה להיות ברת משמעות מרחיקת לכת אבל עדיין לא כמו נזק גופני שנגרם ולכן עדיף שביטוח חובה יהא לפחות בתוקף. 

הביטוח חובה יכסה את נזקי הגוף של כולם, גם של יושבי הרכב וגם את הנזק גוף של הצד שלישי שאינו קשור לרכב. 

דילוג לתוכן