תאונה בלי ביטוח צד ג’

תאונה בלי ביטוח צד ג’ עדיין לא אומרת שנזקי הגוף למעורבים לא יכוסו. הביטוח חובה יכסה גם את הנזק גוף של יושבי הרכב וגם את הנזק גוף של הצד שלישי שאינו קשור לרכב. למשל הולך רגל שנפגע. 

המשמעות של היעדר ביטוח צד ג’ רלבנטית רק לנזק רכוש שנגרם ״לי ולצד שלישי״, והכוונה לנזק רכוש בלבד ולא לנזק גוף.

אם התאונה אינה באשמתי אני לא אשא בנזק שנגרם לצד שלישי. לכן מלכתחילה, לא משנה אם היה לי ביטוח צד שלישי או לא.

במילים אחרות: תאונה בלי ביטוח צד ג’ רלבנטית רק  כשנגרם לרכב המעורב נזק רכוש, ורק אם התאונה היא באשמתי. תאונה בלי ביטוח צד ג’ בה מעורב רכב צד שלישי יקר כמו מרצדס עלולה להיות בעלת משמעות מרחיקת לכת, אבל עדיין לא כמו נזק גופני שנגרם ולכן חשוב שביטוח חובה יהא לפחות בתוקף. 

תאונה בלי ביטוח צד ג
דילוג לתוכן