תאונה ללא ביטוח מקיף

תאונה ללא מקיף לא בהכרח אומרת שאין את מי לתבוע. תאונה בלי ביטוח מקיף אפילו תקיף את הנזק רכוש שנגרם לנהג רכב צד שלישי שמעורב בתאונה. 

נפגעים

תאונה ללא מקיף בלבד משמעה שכל נזקי הגוף מכוסים. הביטוח חובה יכסה את נזקי הגוף של כולם, גם של יושבי הרכב וגם את הנזק גוף של הצד שלישי שאינו קשור לרכב. 

ביטוח מקיף

נזק לרכב מתאונה, מכוסה בפוליסת ביטוח מקיף, המבטיחה כיסוי עבור כל נזק שאירע לכלי הרכב, גם עקב גניבה, אירועי טבע ושריפות. ביטוח זה גם כולל בתוכו צד ג' ובפגיעה ברכוש של אחר, מכסה המבטח את הנזק שגרמנו לצד השלישי. כיסוי זה פוטר את המבוטח כשהוא אשם בגרימת התאונה. המבוטח הסב נזק לאחר, אך המבטח פוטר אותו מתשלום של סכומי כסף גבוהים. תאונה ללא ביטוח מקיף רק אומרת שאם התאונה היא באשמה שלי, אזי הנזק לרכב שלי לא מבוטח. אם התאונה לא אירעה באשמתי אז הרי שבכלל אין להיעדר מקיף משמעות. כי את הנזק לרכוש לרכב שבבעלותי אתבע מהנהג הפוגע. 

טסט (רשיון רכב) בתוקף

רשיון רכב בתוקף אם הוא תנאי בפוליסת ביטוח מקיף יהווה מכשול להוכחת התביעה. למרות שהחוק רואה במבוטח כצד הזקוק להגנתו. בעוד שמבטח יכול להסתמך על תנאי בפוליסה בדבר הכרח לקיומו של טסט בתוקף, מבטח של נהג פוגע לא יכול להסתמך על פוליסה כי אין אחת קיימת בינו ובין הנהג. 

תאונה ללא מקיף

תאונה ללא מקיף

אורן בושרי, עו"ד

מיגון

אי קיום דרישה לאמצעי מיגון לא קובעת בהכרח שאין כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה או גניבה. בע"א 3488/06 אקרמן שאיבות, נדון הנושא בהרחבה. במשאית הותקן מנעול הגה הידראולי אבל המשאית לא חוברה למערכת איתוראן כנדרש בפוליסה.  נקבע שאת החמרת הסיכון שנגרמה לחב׳ הביטוח יש לבחון על פי הוראות סעיף 21 לחוק. קרי, רק אם קיימת כוונת מרמה, ואם המבטח כמבטח סביר היה נמנע מלבטח בלי איתוראן. אם התשובה היא שלילית לזה ולזה, הרי חברת הביטוח, תשא בתגמולי הביטוח תגמולים מופחתים, ובהתאמה ליחס שבין פרמיה הנגבית עם איתוראן ובלי.

No votes yet.
Please wait...