stretcher (1)שבר ללא תזוזה

שבר ללא תזוזה גדולים סיכוייו להתאחות בצורה טובה. לכן, קיים סיכוי שלא תיקבע נכות. במקרה כזה יוערך סכום הפיצוי סביב 25,000 ש"ח-50,000 ש"ח. אם תיקבע נכות נאמוד את הפיצוי בעשרות ובמאות אלפי שקלים.
שבר עם תזוזה משמעו שהעצם נשברה ונעה הצידה. לכן במקרה של שבר עם תזוזה, ניתן לעיתים להבחין בעיוות (דפורמציה). זו סיבה טובה לנתח עם מתכות. אז גם הסיכון נמוך יותר לאיחוי טוב של העצם בציר ישר. זו כבר סיבה להעניק אחוזי נכות גבוהים.

stretcher (1)אחוזי נכות בגין שבר תוך מפרקי 

אם השבר הוא ללא תזוזה אבל מיקומו בתוך מפרק, קיים סיכוי טוב לנכות. שבר בקרסול, ברך או בכתף שהם מפרקים יותיר נכות בדר״כ. בהנחה שקיימת נכות מינימלית בגובה 10%, הנחה התואמת שבר פשוט בקרסול, הפיצוי כבר יגיע ל- 100,000 – 300,000 ש"ח.

מי קובע את הנכות? כדי לקבוע את אחוזי הנכות יש לפנות למומחה אורטופד. בתביעת תאונת דרכים הזכות להגיש חוות דעת אינה קיימת. מתבצע מינוי מומחה אורטופד מטעם ביהמ"ש. אם מדובר בתאונת עבודה, וועדה של המוסד לביטוח לאומי תקבע את הנכות וגם אז יש דרך לעקוף אותה. לגבי קרסול, קיים סעיף ספציפי המתייחס לקרסול, סעיף 48(3)(א) הקובע כי גם במקרה של הגבלה ניכרת בתנועות הקרסול, הנכות תעמוד על 10% בלבד. זה סעיף מקפח. הדרך הראויה לעקוף זאת היא להפנות לסעיף כללי אחר, 35(1)(ג) שמתייחס לשברים באופן כללי, לא לפי מיקומם, ולאו דווקא בקרסול.


No votes yet.
Please wait...