שבר בעצם הבריח

שבר בקלביקולה (שבר בעצם הבריח) הוא השבר הנפוץ ביותר (כ 5% מהשברים). רוב השברים נגרמים בשליש האמצעי של העצם. טיפול ״שמרני״, יתבסס על קיבוע, והוא מהווה את הרב המוחלט של הטיפולים למרות שקיימת גישה חדשה שבעד ניתוח.

שבר בקלביקולה - אחוזי נכות

אחוזי נכות כנגד שבר בקלביקולה אינם מחוייבי המציאות. סעיף 39(1) לתקנות קובע 0% נכות לחיבור ללא התקצרות. סעיף 39(2) מקנה 10% נכות במקרה של אי התאחות, אבל זה בדר"כ אינו המצב אלא והשבר הוא שבר עם תזוזה. מומחה לא נדיב במיוחד יכול לקבוע כי השבר כלל לא הותיר נכות צמיתה ומומחה אחר נדיב מעט יותר יקבע נכות מותאמת של 5%.

הגבלה בתנועות

אם קיימת הגבלה בתנועות יש גם להפנות לכתוב בסעיף 41 העוסק בהגבלות בתנועה. אבל מה אם אין הגבלות ונפגע יכול להרים את היד מעל גובה השכם? אם נקבע שיש עיוות קל, נשאלת השאלה אם עיוות קל משמעו התקצרות, ואז, פריט הליקוי המתאים הוא זה המופיע בסעיף 39(2), המקנה 10 אחוזי נכות לאור קיצור העצם.

מה אם אין קיצור של העצם?

מומחים נדיבים שלא מוצאים קיצור ומרגישים שלא יהא הוגן לא להעניק נכות בשבר בעצם כה מאסיבית, מוצאים פתרון אחר: הם מפנים לסעיף 35(1)(ג) שמתייחס לשברים באופן כללי, לא לפי מיקומם, ולאו דווקא בעצם הבריח. סעיף זה מקנה 10% נכות כשיש בסך הכל ״השפעה קלה״ על כושר הפעולה. 

שבר בעצם הבריח

שבר בקלביקולה

אורן בושרי, עו"ד

שבר בקלביקולה עם עיוות

בשל מהותו של השבר בקדמת הגוף התאחות רעה תשפיע על המראה הכללי. לכן יש לטעון כי הנזק, אם לא התיר אחוזי נכות בתחום האורטופדיה, הוא גרם לנזק קוסמטי ולפגיעה בדימוי העצמי.

No votes yet.
Please wait...